Το Euro απέθανε κι η ΕΕ δεν αισθάνεται καλά, εσχάτως


ΚακαρελίδηςΤου Γιώργου Κακαρελίδηimages

Καθηγητού Εφαρμογών στην Επιχ. Ερευνα & Στατιστική τού ΤΕΙ Πατρών

Λύσσαξαν οι Γερμανοί με τα αποτελέσματα τών ιταλικών εκλογών. Και με τα δημοσιεύματά τους θύμισαν, σε μια εμβρόντητη Ευρώπη, τις χιτλερικές υστερίες. Και έδειξαν ένα πολύ σκοτεινό πρόσωπο για το πώς εννοούν το μέλλον τής ΕΕ και τής Ευρωζώνης.

Πέρα από την σημειολογία, αυτό που κάνει η Γερμανία είναι

α)να μην αποδέχεται την μεταφορά χρηματικών πλεονασμάτων της, πίσω στα οικονομικά προβληματικά κράτη-μέλη και

β)να μην αποδέχεται την μεταφορά επενδύσεων (πχ. εργοστασίων) στις ίδιες προβληματικές περιοχές. Κάτι που βέβαια κάνει, για τίς δικές της γερμανικές περιφέρειες. Δεν αφήνει και ορθά, μια ορεινή της περιοχή πχ σαν την Πίνδο, να πτωχεύσει, μεταφέροντας από πλουσιώτερες περιοχές της είτε ενέσεις χρήματος είτε επενδύσεις (ιδρύοντας εργοστάσια κλπ).

Στην ουσία η Γερμανία διακηρύττει, τα τελευταία χρόνια, ένα μεγαλόπρεπο ‘οχι’ ενάντια στην ίδια την Ευρωζώνη. Αφού το βασικό στοιχείο τού ενιαίου νομίσματος είναι ακριβώς η ανακύκλωση τών πλεονασμάτων. Τα οποία είναι εξ ίσου προβληματικά με τα ελλείμματα. Γιατί η άλλη εναλλακτική είναι η ύπαρξη ξεχωριστού νομίσματος και η συνακόλουθη υποτίμησή του, στις προβληματικές χώρες. Με άμεση αρνητική επίπτωση και στις πλεονασματικές, αφού τις εκθέτει σε μείωση τής ζήτησης τών προϊόντων τους.

Με άλλα λόγια, η Γερμανία ουσιαστικά λέει στις χώρες αυτές να φύγουν από το ευρώ, γιατί απλά δεν θέλει η ίδια να το κάνει πρώτη.

Υπάρχει όμως και μια άλλη παράμετρος. Κάθε νόμισμα (χώρας η ζώνης, αδιάφορο) προϋποθέτει εσωτερική παραγωγή και απορρόφησή της. Αυτό όχι μόνο δεν ίσχυσε στην Ευρωζώνη, αλλά ασμένως, όλοι οι ηγέτες τής ΕΕ, απεδέχθησαν την παγκοσμιοποίηση και την κατάργηση δασμολογικών φραγμών και τού προτιμησιακού καθεστώτος τών κοινοτικών προϊόντων.

Ουσιαστικά δηλαδή η ΕΕ συναίνεσε στην κατάργηση τού καρτέλ της (πάνω στο οποίο βασίσθηκε και δημιουργήθηκε άλλωστε με την υπόδειξη τών ΗΠΑ). Πέρα από την παραφιλολογία, που συνήθως αναπτύσσεται με την έκδοση ‘δεκάρικων’ πολιτικών λόγων, η διεύρυνση τής ΕΕ είχε στόχο την δημιουργία ζωτικού χώρου για τα παραγόμενά της, γι αυτό και οι διαπραγματεύσεις εκινούντο στο πλαίσιο ρύθμισης τής παραγωγής – προσφοράς τού εισερχομένου κράτους και τής ζήτησης όλων μαζί. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Είναι δυνατή η επαναφορά των εξατομικευμένων εγώ μας σε αληθινές Ελληνίδες και αληθινούς Έλληνες;


Νίκος Γεωργαντζάς

Νίκος Γεωργαντζάς

Συχνά μεν γράφω γιά την επιτακτική ανάγκη της εκ του μη όντος επαναπλάσεως μίας πραγματικά ελληνικής ‘πολιτικής’ κοινωνίας. Είναι δε η πολιτική τούτη κοινωνία καταφανής στα γραπτά της ελληνικής σκέψης όπως, π.χ., στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη.

Η διάλεξη του καθηγητή του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Βασίλη Καραποστόλη, με τίτλο: «Η σύγχρονη κοινωνία και ο εγωκεντρικός άνθρωπος», αναλυτικά παρουσιάζει ένα ίσως από τα μέγιστα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε ο ελληνικός μας κόσμος και πολιτισμός, στην συλλογική μας προσπάθεια να αναπλάσουμε εκ του μη όντος την ποθουμένη ελληνική πολιτική κοινωνία, μέσα στην μεταμοντέρνα μας προσωρινότητα [1]. Όντως είναι μάλλον ατυχής η οποία αναφορά σε μία μηχανιστική άποψη των δυναμικών συτημάτων μέσα στα και γύρω από τα οποία τα εγώ μας είναι, μιάς και όλες και όλοι μας ήδη έχουμε αρχίσει επισταμένα να παρατηρούμε τα φυσικά φαινόμενα των πολυπλόκων, προσαρμοστικών, αυτο-οργανωμένων συστημάτων (ΠΠΑΟΣ) ή των complex, adaptive, selforganizing systems (CASOS).

Πράγματι, τα συστήματα αυτά που παρατηρούμε στην φύσι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την εθνική αυτοθέσμιση ή την λαϊκή αυτοδιοίκηση, που αδιαφιλονίκητα εμπεριέχει ο άρδην ανθρωποκεντρικός και άρδην κοινωνικοκεντρικός ελληνικός μας κόσμος και πολιτισμός. Και μέσα στην όλη του προσπάθεια να σκιαγραφήσει την ποθουμένη οντότητα μίας πραγματικά ελληνικής πολιτικής κοινωνίας, πάρα πολλή ορθή βρίσκω την χρήσι από τον Βασίλη Καραποστόλη της σολωνείου ερμηνείας της εννοίας της ελευθερίας.

Αυτή είναι η του Σόλωνος ελευθερία, στη οποίαν αναφέρομαι κάθε φορά που γράφω πως το Αιέν Αριστεύειν εν Ελευθερία είναι το κεντρικό πρόταγμα του ελληνικού μας κόσμου και πολιτισμού, το οποίον, με στατική περιπλοκότητα και δυναμική πολυπλοκότητα υποβαστάζουν: η Αισθητική, η Αλήθεια, η Αρετή και η Αφθονία. Μόνον όμως συλλογικά, μέσα από μία πραγματικά ελληνική πολιτική κοινωνία, επιτέλους θα μπορέσουμε να καθυποτάξουμε την διεθνή και την ντόπια δογματική της χρηματιστικής, στην πραγματική οικονομία αγαθών και υπηρεσιών, υπέρ της συλλογικής ευδαιμονίας και της συλλογικής οικονομικής ευμάρειας του ελληνικού μας κόσμου και πολιτισμού.

Επίσης καλή αλλά μάλλον λίγη η αναφορά του Βασίλη Καραποστόλη στον συνδυασμό των πολιτικών φυγής του Επικούρου: «Εί καλῶς είρηται το λάθε βιώσας»! Λίγη, διότι θα ήταν ίσως πολλή περισσότερο παραγωγική η χρήσις της επικουρείου φιλοσοφίας στην διαδικασία ιεραρχίσεως των ανθρωπίνων αναγκών.

Είναι βεβαίως τεραστία η προβληματική την οποία αντιμετωπίζει ο Βασίλης Καραποστόλης με τόσο θάρρος και τόση τόλμη. Παρά τις περιττές κατ’ εμέ αναφορές στην ρωμαϊκή ιδιοσυγκρασία της κοσμοθεάσεως, μάλλον είναι μία αρκετά εμπεριστατωμένη η εισαγωγή τούτη του Βασίλη Καραποστόλη στην όλη προβληματική της επιτακτικής ανάγκης να αναπλάσουμε συλλογικά εκ του μη όντος την ποθουμένη ελληνική πολιτική κοινωνία στην μεταμοντέρνα μας προσωρινότητα.

Το θάρρος και η τόλμη του επαυξάνουν ίσως την δυνατότητα του να επαναφέρουμε τα εξατομικευμένα εγώ μας στην ελληνικότητά μας, ώστε να ξαναγίνουν αληθινές Ελληνίδες και αληθινοί Έλληνες, μεταλλάσοντας τινί τρόπω αυτά τα άρδην εξατομικευμένα εγώ μας σε μόρια μίας πραγματικά ελληνικής πολιτικής κοινωνίας. Είθε!

Νίκος Γεωργαντζάς 

 

[1] Β. Καραποστόλης: «Η σύγχρονη κοινωνία και ο εγωκεντρικός άνθρωπος»

 

http://www.antifono.gr/portal/Πρόσωπα/Καραποστόλης/Ομιλίες-Διαλέξεις/4174-Καραποστόλης-σύγχρονη-κοινωνία-και-ο-εγωκεντρικός-άνθρωπος.html

Αναρτήθηκε στις ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Ετικέτες: . Leave a Comment »

ΕΣΠΑ πηγὴ ἀναπτύξεως τῶν ἡμετέρων καὶ οὐχὶ τοῦ κράτους


Στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, λάβαμε κείμενο από τον κυρίον Ι. Καραδημητρόπουλον με συνημμένη 10σέλιδη επιστολή του προς το Υπ.Πολιτισμού & Τουρισμού και προς άλλες Δημόσιες αρχές ,με την οποία προβαίνει σε διάφορες καταγγελίες.

Το ιστολόγιο παραθέτει αυτούσια τόσο το κείμενο όσο και την επιστολή χωρίς να μπορεί να υπεισέλθει-διερευνήσει την βασιμότητα των καταγγελλομένων ,πράττει δε τούτο πιστεύοντας ότι συμβάλει με την δημοσιοποίηση αφ΄ενός να βρει ένας πολίτης το δίκιο του εάν όντως το έχει, αφ΄ετέρου όπου υπάρχει έλλειμμα καταλλήλων προσώπων-λειτουργών να συμπληρωθεί ή να αντικατασταθούν ώστε να ασκηθεί χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση στις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα που αναφέρονται στην επιστολήν.

*********************************************************************************************************************

Ἰωάννης Καραδημητρόπουλος

Ἰωάννης Καραδημητρόπουλος

Ἀγαπητοὶ,

Εἶναι βέβαιον ὅτι κομίζω γλαύκας εἰς Ἀθήνας, πλὴν ἐκτιμᾶται ὅτι ἡ δημοσίευσις τοῦ μακροσκελοῦς συνημμένου τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ ἀπόσταγμα προσπαθειῶν ἑνὸς ἔτους, θὰ συμβάλλει εἰς τὸ νὰ ἀσκηθῇ κάποια πίεσις εἰς τοὺς παχύδερμους βρυκόλακες συγκεκριμένων Ὑπουργείων ἀσχολουμένων μὲ τὴν διανομὴν, εἰς ἡμετέρους, τῶν πόρων τοῦ ΕΣΠΑ.

Ἔχετε φιλοξενήσει καὶ στὸ παρελθὸν ἔγγραφα-καταγγελίες σχετικὰ μὲ τὸ θέμα, ὅμως αὐτὴ τὴν φορὰ ὑπάρχουν πλέον ἀπταὶ άποδείξεις τῆς συναλλαγῆς καὶ τῆς διαφθροᾶς τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ δημοσίου, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀδιαφορίας, ἐὰν ὄχι τῆς συνδρομῆς καὶ παροτρύνσεως ἐκ μέρους συγκεκριμένων ὑπουργῶν, μνημονευομένων όνομαστικῶς εἰς τὸ συνημμένο.

Παρακαλεῖσθε διὰ τὴν δημοσίευσιν τοῦ συνημμένου καὶ τὴν χρῆσιν, μεταξὺ τῶν ἄλλων, καὶ τῶν ἀκολούθων λέξεων κλειδιῶν διὰ τὴν ἀναζήτησιν τοῦ ἐγγράφου:

LANGLEY, BUCA, BOUCA, LANGLEY RESORT, LANGLEY RESORTS, BUCA BEACH, ETTEL, ΕΤΤΕΛ,

ΕΣΠΑ, ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, ΤΑΤΟΥΛΗΣ, ΕΟΤ, ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ, ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ,

ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ,

Σᾶς εὐχαριστῶ πολὺ

Ἰωάννης Καραδημητρόπουλος

Μόνιμος κάτοικος Γαλλίας

***************************************************************************************************************

viewer

**************************************************************************************************************** Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Leave a Comment »

Ομηρική κεραυνοφανεία


κεραυνός στο βατικανό

Nel giorno della rinuncia al Pontificato di Benedetto XVI, i fotografi catturano l’attimo in cui un fulmine cade proprio sulla cupola di San Pietro. Le immagini simbolo di Alessandro Di Meo, fotografo dell’agenzia Ansa, e Filippo Monteforte per Afp (ansa)

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΦΤΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΟΥΛΛΟ   μαζί με την  ομηρική  ολυμπιακή βροντή.

«Ζεῦ πάτερ, εἴ μ᾿ ἐθέλοντες ἐπὶ τραφερήν τε καὶ

ὑγρὴν

ἤγετ᾿ ἐμὴν ἐς γαῖαν, ἐπεί μ᾿ ἐκακώσατε λίην,

φήμην τίς μοι φάσθω ἐγειρομένων ἀνθρώπων

ἔνδοθεν, ἔκτοσθεν δὲ Διὸς τέρας ἄλλο φανήτω.»

ὣς ἔφατ᾿ εὐχόμενος: τοῦ δ᾿ ἔκλυε μητίετα Ζεύς,

αὐτίκα δ᾿ ἐβρόντησεν ἀπ᾿ αἰγλήεντος Ὀλύμπου,

ὑψόθεν ἐκ νεφέων: γήθησε δὲ δῖος Ὀδυσσεύς.»

ΡΑΨ. υ στιχ. 90-104

Μη μιλάς άλλο για αγάπη και για τον θεό. Ο κόσμος στην διάρκεια της πολύκροτης των γεωλογικών αιώνων  ιστορίας του  και των  4, 6 δισεκατομμύρια της ηλικίας του έχει πονέσει και έχει πληγωθεί  πολύ από αυτό. Μίλα για την Άνοιξη, το χελιδόνι, τον άνθρωπο  και αυτό  είναι αρκετό.

Ο κόσμος θα είναι καλύτερα ξυπόλητος  χωρίς τα  κόκκινα παπούτσια  και τα  αντινοϊκά σκουφιά,  ωραίος μεγάλος  πρίγκιπας   και μόνο από τον σκιώδη  παράλογο  εαυτό του δικαιούται να σωθεί. Το « γνώθι σαυτό» αρκεί. Ο θεός και δη  ο αληθινός  δεν χρειάζεται μεσάζοντες εκπροσώπους   ευτραφείς  παχυλούς θρησκευτικούς αντιπροσώπους   βάζοντες χέρι στην τσέπη και ελέγχοντας το μυαλό του καθενός.  Μόνο οι έμποροι και οι τραπεζίτες και οι τοκογλύφοι χρειάζονται ένα  τέτοιο θεό , κάνουν  business μαζί του  και  γι αυτό τον φτιάξανε κομμένο και ραμμένο στα  μέτρα τους για να εξουσιάζουν ένα άβουλο πλήθος  με το θυμικό.

Ο  θεός,  η απρόσωπη ενέργεια , η φύση  και η έμφυτη νοημοσύνη της   δεν  έχει μαζί σου κάποιο συναίσθημα προσωπικό, να  σε αγαπάει ή να  σε μισεί  και  δεν  μπορεί να χωρέσει και  σε ανθρωποκεντρικές θεωρίες και με προσωποκεντρικές  ιδεολογικές θρησκοληπτικές κατασκευές  να εξηγηθεί. Όταν  θα  βγάλεις τα  τηλεμαχικά γένια σου και όχι  εθελοτυφλώντας, τα μάτια σου τυφλός Οιδίπους  και  απογαλακτιστείς στην ώριμη και ενήλικη  ηλικία της ανθρωπότητος   θα βρεθείς χωρίς τις παιδικές   ασθένειες της τον  κοκκύτη και την ιλαρά.   Τις ρίζες και τον  πατέρα  σου  στους αγώνες ,στις μάχες της καθημερινής βιοπάλης θα τον βρεις  που γυρίζει από τον πόλεμο  και την Τροία και ποτέ σε καρέκλες  θέσεις και τραπέζια της μεγάλης κλοπής.

Μη  προσκυνάς  είδωλα, εικόνες  κόκαλα, λείψανα  θανατολάγνος φετιχιστής  εκλιπαρώντας λίγα ψίχουλα αγάπης και συμπόνοιας και  μια θεσούλα οικόπεδο  στον παράδεισο που πουλάνε  οι έμποροι των πατρίδων  και των εθνών κάνοντας την γη κόλαση διεθνών  ληστρικών  στοών  λέσχεων  και εταιριών.

Μη καταλήγεις οσφυοκάπτης λογιστής να να θεωρείς ότι ο θεός  χρειάζεται το ταμείο  το καρότο και το μαστίγιο  τις λαμπάδες  μιας   άχαρης ζωής για να τον υπερασπιστείς.

Μη βρεθείς  μακριά από τον Άνθρωπο  και το δώρο της Ζωής  να απαρνηθείς  τον έρωτα, την γέννηση ενός παιδιού που θα πάρεις στην αγκαλιά σου στοργικά, το μοίρασμα με το ταίρι σου  την φιλία την ψυχαγωγία την χαρά σε ένα απάνθρωπο  σκελετωμένο μοναχισμό αφιερωμένο σε ένα παράλογο  θεό.

Ο θεός είναι παντού δεν είναι μονοπώλιο  και προνόμιο κανενός .Είναι η σκέψη της Μήτιδος και  το χαμόγελο του Διός όταν παίρνει στην αγκαλιά του τον μικρό του σκανδαλιάρη γιο του λόγου και ρίχνει τον κεραυνό. Είναι  στα αστέρια  στα κύματα στο σύννεφο στην βροχή και δεν χρειάζεται εξουσία άμβωνες  και θρόνους και άμφια για να  δικαιωθεί. Και αν τα χρειάζεται  είναι άδικος και παράνομος και  καλά θα κάνει να παραιτηθεί.

Ο Θεός  μιλάει πάντα άμεσα με τον καθαρό  Νου,  δεν έχει διορίσει ποτέ του ενδιάμεσους  για να τον πιστέψεις , δεν θα το χρειαζόταν, δεν θα το καταδεχόταν άλλωστε και μη το καταδεχθείς και ξεπέφτεις και  αναξιόπιστος πιστός και δούλος και εσύ. Κανένας θεός δεν χρειάζεται αυτό το ληστρικό διεφθαρμένο  ιερατικό σύστημα  εξουσίας που πρέπει να γκρεμιστεί. Στην θέση του σε ένα παλάτι λαμπερό, μία λεοντόκαρδη καρδιά ένας καθαρός νους και μια όμορφη ψυχή θα αναδυθεί σε λάμψη καινοφανή.

Ομηρική διοσημία

Αστραία

ΝΔ : ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 28/02/2013


ΝΔ* Νέα Δημοκρατία: Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει κακό στην εθνική προσπάθεια

Το επικίνδυνο της πολυγλωσσίας και της πενίας θέσεων και προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύουν καθημερινά οι δηλώσεις των στελεχών του στα διάφορα Μέσα Ενημέρωσης. Αυτή τη φορά μέσα από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ και την εκπομπή του Αλ. Παπαχελά, ο βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γ. Δραγασάκης έθεσε εκ νέου θέμα νομίσματος της χώρας. Ο κ. Δραγασάκης έκανε και πάλι λόγο για τη δραχμή ζητώντας μάλιστα να γίνει συζήτηση επί του θέματος. Το γεγονός προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου κατέθεσε τον προβληματισμό της για τους λόγους που ώθησαν τον βουλευτή σε τέτοιες δηλώσεις : Δεν γνωρίζουμε, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, «αν ο κ. Δραγασάκης το κάνει για να ισοφαρίσει το άδειασμα του κ. Τσίπρα στο πρόσωπό του χθες στη Βουλή. Ένα μόνο γνωρίζουμε: Ότι η κουβέντα που ανοίγει και πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ βλάπτει τη χώρα, την εθνική προσπάθεια και τις θυσίες των Ελλήνων πολιτών». Και προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, το Γραφείο Τύπου παραθέτει τις ακριβείς δηλώσεις του στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες είναι οι εξής:  Γιάννης Δραγασάκης: «Δεν έχουμε αντίρρηση να γίνει μια σοβαρή συζήτηση γύρω από το θέμα. Τι εννοούμε να φύγουμε από το ευρώ; Να μείνουμε στην Ε.Ε.; Να έχουμε κοινό δασμολόγιο, αλλά εμείς να έχουμε δραχμή; Τα τελευταία 150 χρόνια παλινδρομούμε ανάμεσα στη δραχμή και ένα σταθερό νόμισμα. Μήπως λοιπόν αυτή η παλινδρόμηση μας δείχνει ότι το πρόβλημα δεν είναι το νόμισμα, αλλά, ποίοι κυβερνούν; Και στο κάτω-κάτω ας πιεστεί η Γερμανία να φύγει αν νιώθει ότι ασφυκτιά σε μια τέτοια κατάσταση».

* Νέα Δημοκρατία: Η παράταξη και ο Πρόεδρος σέβονται τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης

Ο σεβασμός σε όλες τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης είναι τόσο για τη Νέα Δημοκρατία όσο και για τον Πρόεδρό της και Πρωθυπουργό δεδομένη. Το γεγονός αυτό απέδειξε και χθες το κυβερνών κόμμα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ενημερώνοντας για την αναστολή της κομματικής ιδιότητας του πρώην δημάρχου Θεσσαλονίκης Β. Παπαγεωργόπουλου, μετά την χθεσινή καταδίκη του και μέχρι την τελεσιδικία της σχετικής απόφαση, σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος και κατά πάγια τακτική. Το Γραφείο Τύπου του κυβερνώντος κόμματος, απαντώντας σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κατά την πάγια λαϊκίστικη τακτική του επιχείρησε να εκμεταλλευτεί το γεγονός, κάνει σαφές ότι η ΝΔ δεν χρειάζεται και «δεν δέχεται υποδείξεις σε θέματα πολυετών καθείρξεων από τον Σύριζα». Κι αυτό διότι ο ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του είναι «εκείνοι που υπερασπίζονται δημοσίως ληστές, βιαστές, τρομοκράτες και βαρυποινίτες». Στη σχετική ανακοίνωση της η ΝΔ τονίζει ότι είναι τουλάχιστον «εξοργιστικό και προκλητικό να προσάπτει σήμερα μομφές ο ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις που έγιναν πολύ καιρό πριν εκδικαστεί η υπόθεση στο δικαστήριο». Άλλωστε, προσθέτει «μήπως πριν από ενάμιση χρόνο, είχαν σχηματίσει γνώμη περί της ενοχής ή όχι, οι ίδιοι οι Δικαστές που αποφάνθηκαν σήμερα; Ή μήπως γνώριζε από τότε, μόνον ο ΣΥΡΙΖΑ, την σημερινή απόφαση;». Επισημαίνοντας για μια ακόμη φορά τον σεβασμό που τρέφει η ΝΔ για τη Δικαιοσύνη, η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου κλείνει με την ευχή «μακάρι, τον ίδιο σεβασμό μάθει να δείχνει ο ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του». Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Ετικέτες: , . Leave a Comment »