Ευθέως : για τα δελτία τύπου.


Γεωργόπουλος ΝίκοςΚύριε,

Σοὺ μιλῶ εὐθέως, εἶχες δὲν εἶχες μὲ σύγχισες λίγο μὲ τοὺς ὑπαινιγμούς σου .

Εὐθέως λοιπὸν : Δημοσιεύω πάντοτε τὶς ἀνακοινώσεις –δελτία τύπου τῶν Κομμάτων  (ὅταν μου ἀποσταλοῦν μὲ mail ).Ἂν ὑπάρχει καὶ συνοδευτικὸ ὑλικὸ πχ βίντεο, φωτογραφίες κλπ. τότε καὶ αὐτὸ τὸ ὑλικὸ ἢ μέρος αὐτοῦ (μέσα στὰ ὅρια πού μου ἐπιτρέπει τὸ wordpress )  ἐντάσσεται στὴν ἀνάρτηση .

Τώρα ἂν κάποια Κόμματα ἢ τοπικοὶ βουλευτὲς (ἂν εἶσθε Δωδεκανήσιος ) δὲν μᾶς καταδέχονται εἶναι δικαίωμά τους , γιὰ αὐτὸ ὅμως τὸν λόγο καὶ δὲν τὰ/τοὺς βλέπετε στὶς ἀναρτήσεις τοῦ ἰστολογίου.

Εὐθέως : Οὐδεμία πρόθεση ἐκ μέρους μου νὰ καλύψω τὴν Κυβέρνηση μὲ τὴν μὴ δημοσιοποίηση τῶν δελτίων τύπου τῆς ἀντιπολίτευσης διότι ἂν πρόσεξες τὴν ἡμέρα τῆς γιορτῆς μου ἀνέβασα μόνο τὰ ἄρθρα τῶν ἀρθρογράφων- φίλων μου, μόνο αὐτὰ καὶ τίποτα ἄλλο (τὸ εἶχα γράψει καὶ σὲ σχετικὴ ἀνάρτηση ) ,φαίνεται ὅτι αὐτό σου διέφυγε καὶ ἀμέσως μετὰ εἶχα προβλήματα στὸν μοναδικὸ ὑπολογιστὴ ποὺ διαθέτω καὶ ἔγινε μία καὶ μόνη ἐνημερωτικὴ ἀνάρτηση ἀπὸ τὸ κινητό μου.

Εὐθέως : Σου ἀναφέρω ὅτι ἔχω δεχθεῖ κριτικὴ ἀπὸ πολλοὺς ,ὁ καθεὶς ἀνάλογα μὲ δική του πολιτικὴ θεώρηση, γιὰ τὶς ἀναρτήσεις τῶν δελτίων τύπου ἑνὸς ἢ καὶ ὅλων τῶν ἄλλων κομμάτων ,δικαίωμά τους στὴν ἄποψή τους , δικαίωμά μου ὅμως μὴ ἐκχωρητέο ἡ διατήρησης τῆς ἀρχῆς τῆς πολυφωνίας ποὺ ἔχω θέσει στὸ ἰστολόγιο .Μοναδικὴ κόκκινη γραμμὴ ὅταν κρίνω ( ἐδῶ μπαίνει τὸ ἐγὼ –ἀφοῦ εἶναι προσωπικὸ ἰστολόγιο ) ὅτι δὲν τηρεῖται ἰσονομία = ἰσορροπία καὶ ἡ παρέκκλιση θέτει σὲ κίνδυνο αὐτὸ ποὺ εἶχα γράψει ὅτι : ΣΚΟΠΟΣ ΜΟΥ  μοῦ εἶναι μέσα ἀπὸ τὸ ἰστολόγιο ,νὰ κάνω γιὰ τὴν πατρίδα μας τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες ὅτι εἶναι κοινωνικὰ καὶ ἐθνικὰ καλύτερο ,πιθανὸν ἀπὸ αὐτὴ τὴν προσπάθεια νὰ προκύψουν καὶ λάθη καὶ ὅταν λέγω λάθη ἀναφέρομαι  σὲ παρεκκλίσεις ἐκ τοῦ σκοποῦ καὶ παρακαλῶ σας ἂν κάτι τέτοιο διαπιστώνετε νὰ μοῦ τὸ ἐπισημαίνετε.

Εὐθέως : Δὲν θὰ σοῦ ἀπαντοῦσα ἂν θεωροῦσα ὅτι ἀπὸ ἀγαθὴ προαίρεσή μου ὑπέδειξες ὅτι ἔχω παρεκλίνει καὶ εἶμαι ἐκτὸς τῆς πορείας ποὺ ὁδηγεῖ στὸ σκοπὸ ποὺ ἔχω θέσει, δὲν θὰ σοῦ ἀπαντοῦσα ἐπίσης ἂν τὸ σχόλιό σου γινόταν μέσα σὲ κάποιο ἄρθρο δικό μου ἢ ἀρθρογράφου διότι θεωρῶ ὅτι εἶναι δικαίωμά σου νὰ κρίνεις τὸ ὅποιο ἄρθρο, μὲ ἐνόχλησαν ὅμως οἱ ὑπαινιγμοί σου καὶ μὲ κάτι ποὺ εἶχα γράψει παλιότερα ἀπευθύνομαι καὶ σὲ ἐσένα …

…. ΟΛΑ μὰ ΟΛΑ τὰ κόμματα ἔχουν ὑποστεῖ τὴν κριτικὴ τοῦ ἰστολογίου.
Θὰ δεῖτε ἐπίσης ἄρθρα ἀπὸ ἄλλους χώρους ἀπὸ τὸν ἀντιεξουσιαστικὸ ἕως καὶ τὸν ἐθνικιστικὸ χῶρο …… μ΄ἀρέσει νὰ ἀκούω-διαβάζω ὅλες τί ἀπόψεις χωρὶς παρωπίδες, αὐτὸ μὲ ἔχει κάνει πιὸ πλούσιο σὲ γνώσεις, πρῶτα –πρῶτα ἔμαθα νὰ ἀκούω καὶ τὴν ἄλλη ἄποψη ,μετὰ ἀπόκτησα φίλους καὶ ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς χώρους ποὺ μὲ ἐμπιστεύονται.
Γνωρίζω ὅτι αὐτὴ ἡ στάση μου ἔχει καὶ τὸ ἀρνητικὸ πρόσημο γιὰ τοὺς … παρωπιδὲ ,οὐδόλως ὅμως ὑπολογίζω τὸν φασίστα ποὺ μὲ λέει κομμουνιστὴ ἢ τὸ κουμμούνι ποὺ μὲ λέει φασισταριὸ ,ἂν θέλετε νὰ τὸ πῶ εὐπρεπέστερα δεiτε αὐτὸ ποὺ τὸ ἔγραψα στὸ τελευταῖο μου ἄρθρο … Ἐκ τῶν προτέρων γνωρίζω ὅτι τὸ ἄρθρο θὰ δυσαρεστήσει ἄτομα ποὺ ἡ πολιτικὴ ματιά τους καὶ ἡ πολιτικὴ παιδεία τοὺς εἶναι στὸ ἐπίπεδό της ἄλφα βήτας καὶ ἐπιμένουν ὅτι τὴν λύση τὴν κατέχει ἡ ΔΕΞΙΑ ἢ ἡ ΑΡΙΣΤΕΡΑ μὲ τὶς ὅποιες ἀποχρώσεις τους καὶ δὲν ἀντιλαμβάνονται ὅτι ἡ λύση πρέπει νὰ εἶναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ καὶ μόνο

ΑΜ : 10854 ;


Γεωργόπουλος ΝίκοςΤὸ ἄρθρο ἀφορᾶ τοὺς συμμαθητές μου καὶ τὶς οἰκογένειές τους.hellenic-military-academy

Αὔριο τὸ δολάριο μηδενίζεται …

Ἐκ προοιμίου θέλω νὰ ἀναφέρω ὅτι στὴν ΣΣΕ ὀφείλω πάρα πολλὰ ,ἀπὸ τὶς γνώσεις ποὺ ἐκεῖ ἀπόκτησα μέσα ἀπὸ ἕνα εὐρὺ φάσμα- θεματολογίας-μαθημάτων πέραν τῆς στρατιωτικῆς ἐκπαιδεύσεως ἕως καὶ τὸ σαβουὰρ βιβρ , κὰθ ὅτι ἀγροτόπαιδο κι αὐτὸ στὴν Σχολὴ τὸ ἔμαθα .

Θέλω ἐπίσης νὰ σᾶς ἐνημερώσω ὅτι ὅταν θὰ διαβάζετε τὸ ἄρθρο νὰ λάβετε ὑπόψη ὅτι δὲν προέρχομαι ἀπὸ στρατιωτικὴ οἰκογένεια ,ἤμουν ὁ  μεγαλύτερος ἀδελφὸς ὅποτε καὶ δὲν ὑπῆρχε πρόσφατη στρατιωτικὴ ἐμπειρία στὴν οἰκογένεια γιὰ νὰ ἐνημερωθῶ γιὰ τὶς συνήθειες-συμπεριφορὲς τῶν στρατιωτικῶν ( μέσα στὴν Σχολὴ ἢ μέσα σὲ στρατώνα ) καὶ συνεπῶς κάθε τί πού σας περιγράφω παρακάτω  εἶναι ὅπως τὰ εἶδαν τὰ μάτια μου τότε ,μὲ τὴν ἀντίληψη ἑνὸς νεαροῦ ποὺ δὲν γνώριζε ἀπὸ στρατὸ καὶ πίστευε ὅτι ἀκριβῶς τοῦ ἔλεγαν.

Ημέρα  Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2013 ἡ ζωὴ τραβάει τὴν κατηφόρα.      

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, μετά από απόφαση του ΔΣ, , θα πραγματοποιηθούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μνημόσυνα υπέρ αναπαύσεως της ψυχής των εκλιπόντων συμμαθητών μας.

Στην Αθήνα η επιμνημόσυνος δέησις θα πραγματοποιηθεί στις 11:00, στον Ιερό Ναό ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ που βρίσκεται στην Λέσχη Παπάγου.

Στη Θεσσαλονίκη η επιμνημόσυνος δέησις θα πραγματοποιηθεί μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ που βρίσκεται στο Γ ΣΣ.

1 (2)46 χρόνια πρὶν …

Ἡμέρα Παρασκευή, 29 Σὲπ 1967 ,ἡ ζωὴ τραβάει τὴν ἀνηφόρα …

Πολίτης …τέλος ἀπὸ τοῦδε καὶ στὸ ἑξῆς καὶ γιὰ 4 χρόνια εἶμαι ὁ  ΑΜ :10854

Δὲν εἶναι μία τυχαῖα ἡμέρα αὐτὴ γιὰ ἐμένα καὶ τοὺς συμμαθητές μου, εἶναι  ἡ ἡμέρα ποὺ ὁ πολίτης ἐαυτός μας ἀπαρνιέται ὄχι τὸν πολίτην ἀλλὰ τὸν ΙΔΙΩΤΗ ποὺ κρύβεται μέσα μας , γίνεται ὁπλίτης καὶ ἐνδύεται τὴν στολὴν μὲ τὴν ὁποία τὴν 21η Δεκεμβρίου θὰ ὁρκιστεῖ καὶ τότε οὐσιαστικὰ θὰ ἐνταχθῆ στοὺς Εὐέλπιδες.

Πολίτης – Ὁπλίτης … τὰ ἴδια γράμματα χρησιμοποιοῦνται στὴν γραφὴ τῶν λέξεων, στὴν ἀρχαιότητα ὅταν μὲ τὶς λέξεις κυριολεκτοῦσαν ,τότε ποὺ ἡ λέξις Πολίτης – ἡ ὑψίστη τιμὴ στὸν ἄνθρωπο ἦταν συνυφασμένη καὶ ἀναπόσπαστα δεμένη μὲ τὴν λέξη  Ὁπλίτης καὶ δὲν ἀποκτοῦσες πολιτειότητα ἂν δὲν ἤσουν Ὁπλίτης.

Πολίτης ὄρος « ἀπαξιωτικὰ » χρησιμοποιούμενος ἀπὸ τοὺς 4ετεις Εὐέλπιδες ,πρὸς ἐμᾶς τοὺς πρωτοετεῖς μέχρι νὰ ἀποκτήσουμε τὸ … στρατιωτικὸ πνεῦμα …..

Ἔθεσα παραπάνω τὸ ἀπαξιωτικὰ ἐντὸς εἰσαγωγικῶν διότι μὲ τὴν χρῆσιν τοῦ ὄρου πολίτης ἴσως ἐσφαλμένα ,κατὰ τὴν ἄποψίν μου , ἀντὶ τῆς χρήσεως τοῦ ὄρου ΙΔΙΩΤΗΣ , χαρακτηρίζονταν συμπεριφορὲς ὅπως τὸ νὰ μὴν  ἀναλαμβάνης τὴν εὐθύνη τῶν πράξεών σου, τὸ νὰ λὲς  ψέματα ,τὸ νὰ προσπαθῆς νὰ δικαιολογηθῆς ,τὸ νὰ μὴ ἐπιδεικνύης ὁμαδικὸ πνεῦμα ,τὸ νὰ μὴ ἀντιγράφης (μή σας φανεῖ περίεργο στοὺς νεώτερους ἀναγνῶστες –διαγωνιζόμαστε πολλὲς φορὲς χωρὶς ἐπιτηρητὲς ) ,τὸ νὰ εἶσαι δηλαδὴ ὁ ἑαυτούλης σου ,τὸ νὰ σὲ ἐνδιαφέρη τὸ ΕΓΩ  καὶ ὄχι τὸ ΕΜΕΙΣ…. Φαινόμενα ποὺ στὴν ζωὴ τῶν πολιτῶν τότε ἀλλὰ καὶ τώρα πάρα πολὺ συχνὰ συναντῶνται. 

ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΙΣΑΙ ; …ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΗΣ ΕΥΕΛΠΙΣ ; 

 Αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὶς συμπεριφορὲς ἀφοροῦσε τὸ ΠΟΛΙΤΗΣ καὶ ὄχι ,ἐπαναλαμβάνω ,τὴν ὑψίστη τιμὴ ποὺ ἀποκτᾶ κάποιος ὅταν ἐνσυνείδητα ἀποκτᾶ πολιτειότητα ἐντασσόμενος μέσα σὲ μία πολιτειακὴ ὀντότητα Δῆμο –Πολιτεία- Κράτος .

Θεώρησα ἀπαραίτητο νὰ κάνω αὐτὴ τὴν διευκρίνιση γιὰ τὸν ὄρο πολίτης πρὸς ἀποφυγὴ τυχὸν σχολίων ἀπὸ τοὺς … « προοδευτικοὺς » ( ἐδῶ  χρειάζονται τὰ εἰσαγωγικὰ ) ἀλλὰ … σιγὰ μὴ κλάψω ,σιγὰ μὴ φοβηθῶ !

Ὅσον ἀφορᾶ τὶς συνήθειές  της μέχρι τότε πολιτικῆς μας ζωῆς …ἄλλαξαν αἰφνιδίως ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα τῆς εἰσόδου μας εἰς τὴν Σχολὴ καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὸ πρῶτο βράδυ καὶ γιὰ αὐτὴ τὴν ἀλλαγὴ θὰ ἀναφερθῶ ἀμέσως παρακάτω.

Πρωινὲς ὧρες ,ἔξω λοιπὸν ἀπὸ τὴν ΣΣΕ τότε , 29 Σὲπ τοῦ 1967 , ἕτοιμος γιὰ νὰ εἰσέλθω γιὰ πρώτη φορᾶ ἀπὸ τὴν κεντρικὴ πύλη τῆς σχολῆς ,τὴν Πύλη Εὐελπίδων ὅπως ἀπεκαλεῖτο .

Μέχρι τότε ὅταν διαγωνιζόμεθα μὲ τᾶς κατατακτηρίους ἐξετάσεις μας εἰσερχόμεθα ἀπὸ τὴν μικρὴ πύλη ποὺ ἦταν δίπλα ἀπὸ τὸ γραφεῖο τῆς Διευθύνσεως Σπουδῶν ,στὴν δεξιὰ πλευρὰ της ὑπῆρχε ὁ πίναξ ἀνακοινώσεων εἰς τὸν ὁποῖον εἶχαν ἀναρτηθεῖ τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐξετάσεών μας , πρὸς τὴν πλευρὰ τῆς σημερινῆς ὁδοῦ Εὐελπίδων… Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Σύνδεσμος, NG. Ετικέτες: . 4 Σχόλια »

Φίλος με Νικόλαος ,φιλτέρα δε η Αλεξάνδρα ….


.i-adexia-dexia-kai-i-zavi-aristera
.

Απορία ψάλτου !!!

Στην ίδια πόλη την ίδια ώρα …Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου , ώρα 20:30

Δύσκολη η επιλογή ,θα εξαρτηθεί και από τον καιρό βέβαια αλλά προς το παρόν διαλέγω την Αλεξάνδρα για τους εξής  λόγους : Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

♥♥ 29 Χρόνια …. ρὸκ μπαλάντα ♥♥


Ζήτησα ἀπὸ τὸν Νικόλα μερικὲς φωτογραφίες τοὺς ,τοῦ ζήτησα ἐπίσης νὰ μοῦ μιλήσει  γιὰ τὸ ἀγαπημένο τοὺς τραγούδι ,

μία μπαλάντα τοῦ νέου κύματος, γνωρίζοντας ὅμως τοὺς ρὸκ χαρακτῆρες τοὺς ,

τὰ ἀνακάτεψα ὅλα στὸ YouTube ,ἔβγαλα ἕνα κοκτέιλ καὶ τοὺς τὸ προσφέρω,

ἐλπίζω νὰ τοὺς ἀρέσει .

Πίνεται δροσερὸ τὸ καλοκαίρι ἡ ζεστὸ τὸ χειμώνα.

Χρόνια σας  πολλά.

Λακεδαίμων

Αναρτήθηκε στις ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, NG. Leave a Comment »

Σὲ περίοπτη θέση …


Στὸ σερβᾶν…

Ἡ λέξη σερβᾶν ἢ καὶ σερβάντα πιθανὸν γιὰ τοὺς νεώτερους νὰ εἶναι ἄγνωστη ,πρόκειται περὶ ἐπίπλου –βιτρίνας (συνήθως εἶχε καὶ καθρέφτη), οἱ κάπως μεγαλύτεροι ἐλπίζω νὰ μὴν τὸ ἔχουν ξεχάσει.

Στὸ σερβᾶν λοιπὸν τοποθετοῦσαν γιὰ νὰ φαίνονται τὰ ὄμορφα πράγματα πχ σερβίτσια καὶ διάφορα μπιμπελὸ ὅπως τὰ λέγαμε τότε , φωτογραφίες σὲ κορνίζες κλπ , ἀλλὰ στὸ σερβᾶν πάντα ἐδημιουργεῖτο χῶρος γιὰ νὰ τοποθετηθοῦν μὲ χαρὰ καὶ οἱ εὐχετήριες κάρτες ποὺ λάμβανε ἡ οἰκογένεια ἀπὸ συγγενεῖς ἢ φίλους  … ἔτσι γιὰ νὰ φαίνονται στοὺς ἐπισκέπτες καὶ νὰ νιώθουν οἱ ἴδιοι ὑπερήφανοι ποὺ δὲν τοὺς ξέχασαν.

Σὲ περίοπτη θέση λοιπὸν κι αὐτὸ , μαζὶ μὲ τ΄ἄλλα …  στὸ  σερβᾶν 

 

αγαπητέ Λακεδαίμονα, 

    γιά τα γενέθλιά του ΤΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΑ, εκτός από τις θερμές ευχές μου,  έχω να πω ότι έχεις συμβάλεις ώστε στην Ελλάδα τα αυτονόητα να ξαναγίνουν αυτονόητα. Εκπέμπεις σοβαρότητα, υπευθυνότητα, υγιή πατριωτισμό και πνεύμα κοινωνικής αλληλεγγύης. Ως Λακεδαίμων συτοπίτης σου, επισημαίνω ότι επικυρώνεις το δωρικό πνεύμα της ελευθερίας, της αντίστασης και της αδιαλλαξίας έναντι της παρακμής και της ανηθικότητας. Η Ελλάδα θα περάσει από μεγάλη κρίση, και τους παρακμίες της Μεταπολίτευσης θα αντικαταστήσουν σύντομα ηθικά απρόσβλητες προσωπικότητες. 

 

Με θερμή φιλία,

ΜΕΛΕΤΗΣ Η. ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ,

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΥΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΕΝΕΥΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Αναρτήθηκε στις ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, NG. Ετικέτες: . 1 Comment »