Ευθέως : για τα δελτία τύπου.


Γεωργόπουλος ΝίκοςΚύριε,

Σοὺ μιλῶ εὐθέως, εἶχες δὲν εἶχες μὲ σύγχισες λίγο μὲ τοὺς ὑπαινιγμούς σου .

Εὐθέως λοιπὸν : Δημοσιεύω πάντοτε τὶς ἀνακοινώσεις –δελτία τύπου τῶν Κομμάτων  (ὅταν μου ἀποσταλοῦν μὲ mail ).Ἂν ὑπάρχει καὶ συνοδευτικὸ ὑλικὸ πχ βίντεο, φωτογραφίες κλπ. τότε καὶ αὐτὸ τὸ ὑλικὸ ἢ μέρος αὐτοῦ (μέσα στὰ ὅρια πού μου ἐπιτρέπει τὸ wordpress )  ἐντάσσεται στὴν ἀνάρτηση .

Τώρα ἂν κάποια Κόμματα ἢ τοπικοὶ βουλευτὲς (ἂν εἶσθε Δωδεκανήσιος ) δὲν μᾶς καταδέχονται εἶναι δικαίωμά τους , γιὰ αὐτὸ ὅμως τὸν λόγο καὶ δὲν τὰ/τοὺς βλέπετε στὶς ἀναρτήσεις τοῦ ἰστολογίου.

Εὐθέως : Οὐδεμία πρόθεση ἐκ μέρους μου νὰ καλύψω τὴν Κυβέρνηση μὲ τὴν μὴ δημοσιοποίηση τῶν δελτίων τύπου τῆς ἀντιπολίτευσης διότι ἂν πρόσεξες τὴν ἡμέρα τῆς γιορτῆς μου ἀνέβασα μόνο τὰ ἄρθρα τῶν ἀρθρογράφων- φίλων μου, μόνο αὐτὰ καὶ τίποτα ἄλλο (τὸ εἶχα γράψει καὶ σὲ σχετικὴ ἀνάρτηση ) ,φαίνεται ὅτι αὐτό σου διέφυγε καὶ ἀμέσως μετὰ εἶχα προβλήματα στὸν μοναδικὸ ὑπολογιστὴ ποὺ διαθέτω καὶ ἔγινε μία καὶ μόνη ἐνημερωτικὴ ἀνάρτηση ἀπὸ τὸ κινητό μου.

Εὐθέως : Σου ἀναφέρω ὅτι ἔχω δεχθεῖ κριτικὴ ἀπὸ πολλοὺς ,ὁ καθεὶς ἀνάλογα μὲ δική του πολιτικὴ θεώρηση, γιὰ τὶς ἀναρτήσεις τῶν δελτίων τύπου ἑνὸς ἢ καὶ ὅλων τῶν ἄλλων κομμάτων ,δικαίωμά τους στὴν ἄποψή τους , δικαίωμά μου ὅμως μὴ ἐκχωρητέο ἡ διατήρησης τῆς ἀρχῆς τῆς πολυφωνίας ποὺ ἔχω θέσει στὸ ἰστολόγιο .Μοναδικὴ κόκκινη γραμμὴ ὅταν κρίνω ( ἐδῶ μπαίνει τὸ ἐγὼ –ἀφοῦ εἶναι προσωπικὸ ἰστολόγιο ) ὅτι δὲν τηρεῖται ἰσονομία = ἰσορροπία καὶ ἡ παρέκκλιση θέτει σὲ κίνδυνο αὐτὸ ποὺ εἶχα γράψει ὅτι : ΣΚΟΠΟΣ ΜΟΥ  μοῦ εἶναι μέσα ἀπὸ τὸ ἰστολόγιο ,νὰ κάνω γιὰ τὴν πατρίδα μας τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες ὅτι εἶναι κοινωνικὰ καὶ ἐθνικὰ καλύτερο ,πιθανὸν ἀπὸ αὐτὴ τὴν προσπάθεια νὰ προκύψουν καὶ λάθη καὶ ὅταν λέγω λάθη ἀναφέρομαι  σὲ παρεκκλίσεις ἐκ τοῦ σκοποῦ καὶ παρακαλῶ σας ἂν κάτι τέτοιο διαπιστώνετε νὰ μοῦ τὸ ἐπισημαίνετε.

Εὐθέως : Δὲν θὰ σοῦ ἀπαντοῦσα ἂν θεωροῦσα ὅτι ἀπὸ ἀγαθὴ προαίρεσή μου ὑπέδειξες ὅτι ἔχω παρεκλίνει καὶ εἶμαι ἐκτὸς τῆς πορείας ποὺ ὁδηγεῖ στὸ σκοπὸ ποὺ ἔχω θέσει, δὲν θὰ σοῦ ἀπαντοῦσα ἐπίσης ἂν τὸ σχόλιό σου γινόταν μέσα σὲ κάποιο ἄρθρο δικό μου ἢ ἀρθρογράφου διότι θεωρῶ ὅτι εἶναι δικαίωμά σου νὰ κρίνεις τὸ ὅποιο ἄρθρο, μὲ ἐνόχλησαν ὅμως οἱ ὑπαινιγμοί σου καὶ μὲ κάτι ποὺ εἶχα γράψει παλιότερα ἀπευθύνομαι καὶ σὲ ἐσένα …

…. ΟΛΑ μὰ ΟΛΑ τὰ κόμματα ἔχουν ὑποστεῖ τὴν κριτικὴ τοῦ ἰστολογίου.
Θὰ δεῖτε ἐπίσης ἄρθρα ἀπὸ ἄλλους χώρους ἀπὸ τὸν ἀντιεξουσιαστικὸ ἕως καὶ τὸν ἐθνικιστικὸ χῶρο …… μ΄ἀρέσει νὰ ἀκούω-διαβάζω ὅλες τί ἀπόψεις χωρὶς παρωπίδες, αὐτὸ μὲ ἔχει κάνει πιὸ πλούσιο σὲ γνώσεις, πρῶτα –πρῶτα ἔμαθα νὰ ἀκούω καὶ τὴν ἄλλη ἄποψη ,μετὰ ἀπόκτησα φίλους καὶ ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς χώρους ποὺ μὲ ἐμπιστεύονται.
Γνωρίζω ὅτι αὐτὴ ἡ στάση μου ἔχει καὶ τὸ ἀρνητικὸ πρόσημο γιὰ τοὺς … παρωπιδὲ ,οὐδόλως ὅμως ὑπολογίζω τὸν φασίστα ποὺ μὲ λέει κομμουνιστὴ ἢ τὸ κουμμούνι ποὺ μὲ λέει φασισταριὸ ,ἂν θέλετε νὰ τὸ πῶ εὐπρεπέστερα δεiτε αὐτὸ ποὺ τὸ ἔγραψα στὸ τελευταῖο μου ἄρθρο … Ἐκ τῶν προτέρων γνωρίζω ὅτι τὸ ἄρθρο θὰ δυσαρεστήσει ἄτομα ποὺ ἡ πολιτικὴ ματιά τους καὶ ἡ πολιτικὴ παιδεία τοὺς εἶναι στὸ ἐπίπεδό της ἄλφα βήτας καὶ ἐπιμένουν ὅτι τὴν λύση τὴν κατέχει ἡ ΔΕΞΙΑ ἢ ἡ ΑΡΙΣΤΕΡΑ μὲ τὶς ὅποιες ἀποχρώσεις τους καὶ δὲν ἀντιλαμβάνονται ὅτι ἡ λύση πρέπει νὰ εἶναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ καὶ μόνο

ΑΜ : 10854 ;


Γεωργόπουλος ΝίκοςΤὸ ἄρθρο ἀφορᾶ τοὺς συμμαθητές μου καὶ τὶς οἰκογένειές τους.hellenic-military-academy

Αὔριο τὸ δολάριο μηδενίζεται …

Ἐκ προοιμίου θέλω νὰ ἀναφέρω ὅτι στὴν ΣΣΕ ὀφείλω πάρα πολλὰ ,ἀπὸ τὶς γνώσεις ποὺ ἐκεῖ ἀπόκτησα μέσα ἀπὸ ἕνα εὐρὺ φάσμα- θεματολογίας-μαθημάτων πέραν τῆς στρατιωτικῆς ἐκπαιδεύσεως ἕως καὶ τὸ σαβουὰρ βιβρ , κὰθ ὅτι ἀγροτόπαιδο κι αὐτὸ στὴν Σχολὴ τὸ ἔμαθα .

Θέλω ἐπίσης νὰ σᾶς ἐνημερώσω ὅτι ὅταν θὰ διαβάζετε τὸ ἄρθρο νὰ λάβετε ὑπόψη ὅτι δὲν προέρχομαι ἀπὸ στρατιωτικὴ οἰκογένεια ,ἤμουν ὁ  μεγαλύτερος ἀδελφὸς ὅποτε καὶ δὲν ὑπῆρχε πρόσφατη στρατιωτικὴ ἐμπειρία στὴν οἰκογένεια γιὰ νὰ ἐνημερωθῶ γιὰ τὶς συνήθειες-συμπεριφορὲς τῶν στρατιωτικῶν ( μέσα στὴν Σχολὴ ἢ μέσα σὲ στρατώνα ) καὶ συνεπῶς κάθε τί πού σας περιγράφω παρακάτω  εἶναι ὅπως τὰ εἶδαν τὰ μάτια μου τότε ,μὲ τὴν ἀντίληψη ἑνὸς νεαροῦ ποὺ δὲν γνώριζε ἀπὸ στρατὸ καὶ πίστευε ὅτι ἀκριβῶς τοῦ ἔλεγαν.

Ημέρα  Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2013 ἡ ζωὴ τραβάει τὴν κατηφόρα.      

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, μετά από απόφαση του ΔΣ, , θα πραγματοποιηθούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μνημόσυνα υπέρ αναπαύσεως της ψυχής των εκλιπόντων συμμαθητών μας.

Στην Αθήνα η επιμνημόσυνος δέησις θα πραγματοποιηθεί στις 11:00, στον Ιερό Ναό ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ που βρίσκεται στην Λέσχη Παπάγου.

Στη Θεσσαλονίκη η επιμνημόσυνος δέησις θα πραγματοποιηθεί μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ που βρίσκεται στο Γ ΣΣ.

1 (2)46 χρόνια πρὶν …

Ἡμέρα Παρασκευή, 29 Σὲπ 1967 ,ἡ ζωὴ τραβάει τὴν ἀνηφόρα …

Πολίτης …τέλος ἀπὸ τοῦδε καὶ στὸ ἑξῆς καὶ γιὰ 4 χρόνια εἶμαι ὁ  ΑΜ :10854

Δὲν εἶναι μία τυχαῖα ἡμέρα αὐτὴ γιὰ ἐμένα καὶ τοὺς συμμαθητές μου, εἶναι  ἡ ἡμέρα ποὺ ὁ πολίτης ἐαυτός μας ἀπαρνιέται ὄχι τὸν πολίτην ἀλλὰ τὸν ΙΔΙΩΤΗ ποὺ κρύβεται μέσα μας , γίνεται ὁπλίτης καὶ ἐνδύεται τὴν στολὴν μὲ τὴν ὁποία τὴν 21η Δεκεμβρίου θὰ ὁρκιστεῖ καὶ τότε οὐσιαστικὰ θὰ ἐνταχθῆ στοὺς Εὐέλπιδες.

Πολίτης – Ὁπλίτης … τὰ ἴδια γράμματα χρησιμοποιοῦνται στὴν γραφὴ τῶν λέξεων, στὴν ἀρχαιότητα ὅταν μὲ τὶς λέξεις κυριολεκτοῦσαν ,τότε ποὺ ἡ λέξις Πολίτης – ἡ ὑψίστη τιμὴ στὸν ἄνθρωπο ἦταν συνυφασμένη καὶ ἀναπόσπαστα δεμένη μὲ τὴν λέξη  Ὁπλίτης καὶ δὲν ἀποκτοῦσες πολιτειότητα ἂν δὲν ἤσουν Ὁπλίτης.

Πολίτης ὄρος « ἀπαξιωτικὰ » χρησιμοποιούμενος ἀπὸ τοὺς 4ετεις Εὐέλπιδες ,πρὸς ἐμᾶς τοὺς πρωτοετεῖς μέχρι νὰ ἀποκτήσουμε τὸ … στρατιωτικὸ πνεῦμα …..

Ἔθεσα παραπάνω τὸ ἀπαξιωτικὰ ἐντὸς εἰσαγωγικῶν διότι μὲ τὴν χρῆσιν τοῦ ὄρου πολίτης ἴσως ἐσφαλμένα ,κατὰ τὴν ἄποψίν μου , ἀντὶ τῆς χρήσεως τοῦ ὄρου ΙΔΙΩΤΗΣ , χαρακτηρίζονταν συμπεριφορὲς ὅπως τὸ νὰ μὴν  ἀναλαμβάνης τὴν εὐθύνη τῶν πράξεών σου, τὸ νὰ λὲς  ψέματα ,τὸ νὰ προσπαθῆς νὰ δικαιολογηθῆς ,τὸ νὰ μὴ ἐπιδεικνύης ὁμαδικὸ πνεῦμα ,τὸ νὰ μὴ ἀντιγράφης (μή σας φανεῖ περίεργο στοὺς νεώτερους ἀναγνῶστες –διαγωνιζόμαστε πολλὲς φορὲς χωρὶς ἐπιτηρητὲς ) ,τὸ νὰ εἶσαι δηλαδὴ ὁ ἑαυτούλης σου ,τὸ νὰ σὲ ἐνδιαφέρη τὸ ΕΓΩ  καὶ ὄχι τὸ ΕΜΕΙΣ…. Φαινόμενα ποὺ στὴν ζωὴ τῶν πολιτῶν τότε ἀλλὰ καὶ τώρα πάρα πολὺ συχνὰ συναντῶνται. 

ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΙΣΑΙ ; …ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΗΣ ΕΥΕΛΠΙΣ ; 

 Αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὶς συμπεριφορὲς ἀφοροῦσε τὸ ΠΟΛΙΤΗΣ καὶ ὄχι ,ἐπαναλαμβάνω ,τὴν ὑψίστη τιμὴ ποὺ ἀποκτᾶ κάποιος ὅταν ἐνσυνείδητα ἀποκτᾶ πολιτειότητα ἐντασσόμενος μέσα σὲ μία πολιτειακὴ ὀντότητα Δῆμο –Πολιτεία- Κράτος .

Θεώρησα ἀπαραίτητο νὰ κάνω αὐτὴ τὴν διευκρίνιση γιὰ τὸν ὄρο πολίτης πρὸς ἀποφυγὴ τυχὸν σχολίων ἀπὸ τοὺς … « προοδευτικοὺς » ( ἐδῶ  χρειάζονται τὰ εἰσαγωγικὰ ) ἀλλὰ … σιγὰ μὴ κλάψω ,σιγὰ μὴ φοβηθῶ !

Ὅσον ἀφορᾶ τὶς συνήθειές  της μέχρι τότε πολιτικῆς μας ζωῆς …ἄλλαξαν αἰφνιδίως ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα τῆς εἰσόδου μας εἰς τὴν Σχολὴ καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὸ πρῶτο βράδυ καὶ γιὰ αὐτὴ τὴν ἀλλαγὴ θὰ ἀναφερθῶ ἀμέσως παρακάτω.

Πρωινὲς ὧρες ,ἔξω λοιπὸν ἀπὸ τὴν ΣΣΕ τότε , 29 Σὲπ τοῦ 1967 , ἕτοιμος γιὰ νὰ εἰσέλθω γιὰ πρώτη φορᾶ ἀπὸ τὴν κεντρικὴ πύλη τῆς σχολῆς ,τὴν Πύλη Εὐελπίδων ὅπως ἀπεκαλεῖτο .

Μέχρι τότε ὅταν διαγωνιζόμεθα μὲ τᾶς κατατακτηρίους ἐξετάσεις μας εἰσερχόμεθα ἀπὸ τὴν μικρὴ πύλη ποὺ ἦταν δίπλα ἀπὸ τὸ γραφεῖο τῆς Διευθύνσεως Σπουδῶν ,στὴν δεξιὰ πλευρὰ της ὑπῆρχε ὁ πίναξ ἀνακοινώσεων εἰς τὸν ὁποῖον εἶχαν ἀναρτηθεῖ τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐξετάσεών μας , πρὸς τὴν πλευρὰ τῆς σημερινῆς ὁδοῦ Εὐελπίδων… Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Σύνδεσμος, NG. Ετικέτες: . 4 Σχόλια »

Φίλος με Νικόλαος ,φιλτέρα δε η Αλεξάνδρα ….


.i-adexia-dexia-kai-i-zavi-aristera
.

Απορία ψάλτου !!!

Στην ίδια πόλη την ίδια ώρα …Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου , ώρα 20:30

Δύσκολη η επιλογή ,θα εξαρτηθεί και από τον καιρό βέβαια αλλά προς το παρόν διαλέγω την Αλεξάνδρα για τους εξής  λόγους : Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

♥♥ 29 Χρόνια …. ρὸκ μπαλάντα ♥♥


Ζήτησα ἀπὸ τὸν Νικόλα μερικὲς φωτογραφίες τοὺς ,τοῦ ζήτησα ἐπίσης νὰ μοῦ μιλήσει  γιὰ τὸ ἀγαπημένο τοὺς τραγούδι ,

μία μπαλάντα τοῦ νέου κύματος, γνωρίζοντας ὅμως τοὺς ρὸκ χαρακτῆρες τοὺς ,

τὰ ἀνακάτεψα ὅλα στὸ YouTube ,ἔβγαλα ἕνα κοκτέιλ καὶ τοὺς τὸ προσφέρω,

ἐλπίζω νὰ τοὺς ἀρέσει .

Πίνεται δροσερὸ τὸ καλοκαίρι ἡ ζεστὸ τὸ χειμώνα.

Χρόνια σας  πολλά.

Λακεδαίμων

Αναρτήθηκε στις ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, NG. Leave a Comment »

Σὲ περίοπτη θέση …


Στὸ σερβᾶν…

Ἡ λέξη σερβᾶν ἢ καὶ σερβάντα πιθανὸν γιὰ τοὺς νεώτερους νὰ εἶναι ἄγνωστη ,πρόκειται περὶ ἐπίπλου –βιτρίνας (συνήθως εἶχε καὶ καθρέφτη), οἱ κάπως μεγαλύτεροι ἐλπίζω νὰ μὴν τὸ ἔχουν ξεχάσει.

Στὸ σερβᾶν λοιπὸν τοποθετοῦσαν γιὰ νὰ φαίνονται τὰ ὄμορφα πράγματα πχ σερβίτσια καὶ διάφορα μπιμπελὸ ὅπως τὰ λέγαμε τότε , φωτογραφίες σὲ κορνίζες κλπ , ἀλλὰ στὸ σερβᾶν πάντα ἐδημιουργεῖτο χῶρος γιὰ νὰ τοποθετηθοῦν μὲ χαρὰ καὶ οἱ εὐχετήριες κάρτες ποὺ λάμβανε ἡ οἰκογένεια ἀπὸ συγγενεῖς ἢ φίλους  … ἔτσι γιὰ νὰ φαίνονται στοὺς ἐπισκέπτες καὶ νὰ νιώθουν οἱ ἴδιοι ὑπερήφανοι ποὺ δὲν τοὺς ξέχασαν.

Σὲ περίοπτη θέση λοιπὸν κι αὐτὸ , μαζὶ μὲ τ΄ἄλλα …  στὸ  σερβᾶν 

 

αγαπητέ Λακεδαίμονα, 

    γιά τα γενέθλιά του ΤΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΑ, εκτός από τις θερμές ευχές μου,  έχω να πω ότι έχεις συμβάλεις ώστε στην Ελλάδα τα αυτονόητα να ξαναγίνουν αυτονόητα. Εκπέμπεις σοβαρότητα, υπευθυνότητα, υγιή πατριωτισμό και πνεύμα κοινωνικής αλληλεγγύης. Ως Λακεδαίμων συτοπίτης σου, επισημαίνω ότι επικυρώνεις το δωρικό πνεύμα της ελευθερίας, της αντίστασης και της αδιαλλαξίας έναντι της παρακμής και της ανηθικότητας. Η Ελλάδα θα περάσει από μεγάλη κρίση, και τους παρακμίες της Μεταπολίτευσης θα αντικαταστήσουν σύντομα ηθικά απρόσβλητες προσωπικότητες. 

 

Με θερμή φιλία,

ΜΕΛΕΤΗΣ Η. ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ,

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΥΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΕΝΕΥΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Αναρτήθηκε στις ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, NG. Ετικέτες: . 1 Comment »

… καὶ σὲ (μὲ ) πιάνει μία μελαγχολία …


…..Στὰ μαθητικά σου τὰ βιβλία πίσω ἀπὸ τὶς λέξεις ἔρχεται ὁ Ἀλέξης καὶ σὲ πιάνει μία μελαγχολία …. Τραγουδοῦσε ὁ νεαρὸς Πασχάλης τῶν Olympians, τότε τὸ πάλαι ποτὲ καὶ στὸ φοὺλ ἡ μελαγχολία στὰ κοριτσάκια.

Σήμερα θὰ μποροῦσα νὰ γράψω ὅτι πίσω ἀπὸ τὶς λέξεις ἔρχεται ἀλλὰ καὶ κρύβεται ὁ πραγματικὸς Ἀλέξης καὶ μὲ πιάνει μία μελαγχολία γιατί μυαλὸ δὲν βάζει ἡ τῶν Ἑλλήνων Κοινωνία.

Ἀλλὰ ἂς ἀφήσω κατὰ μέρος τὴν ποιητικὴ διάθεση καὶ ἂς ἔλθουμε στὴν ταμπακέρα.

Μόλις χθὲς τὸν ἄκουσα στὴν ὁμιλία του νὰ λέει  Μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ στὴν Κυβέρνηση ὁ Λαὸς θὰ εἶναι στὴν Ἐξουσία … μήπως σας θυμίζει τὸν Ἀνδρέα καὶ …τὸ ΠΑΣΟΚ στὴν Κυβέρνηση ὁ ΛΑΟΣ στὴν Ἐξουσία ; καὶ δὲν εἶναι τὸ μόνο ἀπὸ τὰ συνθήματα εἶναι καὶ τὸ στὺλ ( ἐμφάνιση καὶ συμπεριφορὰ ) ποὺ ἔχει υἱοθετήσει ὁ Ἀλέξης καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀπὸ τὸ παλιὸ ΠΑΣΟΚ .

Ἐνδεικτικά σας καλῶ νὰ θυμηθεῖτε τὸ μένος τῶν παλιῶν πρασινοφρουρῶν, τὶς φαβορίτες ,τὰ μούσια ,τὶς γενειάδες, τὰ ζιβάγκο ,τὴν στάση τους στὶς ὁρκωμοσίες στὴν βουλὴ κλπ  καὶ γενικὰ ἔκαναν ὁτιδήποτε γιὰ νὰ προκαλέσουν ἔριδα ἀκόμα καὶ ὅταν ἦταν προσκεκλημένοι κάπου καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι μὲ μία εὐπρεπῆ κατὰ τὰ εἰωθότα ἐμφάνιση καὶ μή μου πεῖτε οἱ παλαιότεροι ὅτι σήμερα δὲν βλέπετε ὅτι οἱ σημερινοὶ στὸν ΣΥΡΙΖΑ δὲν εἶναι μεταλλαγμένα ἀντίγραφα τοῦ τότε ΠΑΣΟΚ .

Προσωπικὰ Ἀλέξη δὲν θὰ σὲ ( σᾶς ) ψηφίσω , ὄχι καὶ νὰ σοῦ ἔλεγα ὅτι θὰ τὸ πράξω θὰ μὲ πίστευες , γιατί πίσω ἀπὸ τὶς λέξεις ποὺ προσπαθεῖς ἔντεχνα νὰ κρυφτεῖς εἶναι καὶ κάτι ἄλλες λέξεις-ἀπόψεις-ἔννοιες  γιὰ τὶς ὁποῖες ἐσεῖς στὸ ΣΥΡΙΖΑ τὶς βλέπετε ἀλλὰ καὶ ἔχετε ἐκφρασθεῖ προφορικὰ ἢ ἐγγράφως διαφορετικὰ ἀπὸ τὸ πὼς ἐγὼ τὶς βλέπω-πιστεύω  ,εἶναι αὐτὲς οἱ λέξεις-ἀπόψεις ποὺ για μερικὲς ἐξ αὐτῶν ἔχει καὶ ὁ Καμμένος διαφορὲς μαζί σας καὶ θὰ σοῦ τὶς παραθέσω ἐνδεικτικὰ : ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ,ΑΙΓΑΙΟ ,ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ( γνωρίζω τὴν ἀπάντηση περὶ λάθρο ἀλλὰ ὅσο εἶναι δικαίωμά σας ἄλλο τόσο εἶναι καὶ δικό μου νὰ τοὺς ἀποκαλῶ ΛΑΘΡΟ ὅσους εἰσῆλθαν παράνομα στὴν Ἑλλάδα )ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ,ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ , ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΗΓΕΣΙΕΣ Κηφήνομαγαζα οἱ περισσότεροι  ΑΜΟΡΦΩΤΟΙ ἀλλὰ ΑΔΡΑ ΑΜΟΙΒΩΜΕΝΟΙ εἴτε τῶν ΔΕΚΟ εἴτε τοῦ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ἡ ἐν γένει ἄποψή σας γιὰ τὸν ΔΗΜΟΣΙΟ καὶ τὸν ΙΔΙΩΤΙΚΟ τομέα καὶ πλεῖστα ἄλλα ἀγαπητὲ Ἀλέξη.

Μᾶς χωρίζουν λοιπὸν πολλὰ ἀγαπητὲ Ἀλέξη , βλέπεις σταμάτησα νὰ διαβάζω πρὸ πολλοῦ τὰ μαθητικὰ βιβλία, συνέχισε λοιπὸν ἐσὺ νὰ κρύβεσαι –νὰ ἔρχεσαι Ἀλέξη καὶ ἐμένα νὰ μὲ πιάνει μία μελαγχολία ποὺ ὁ δύσμοιρος λαὸς σὲ βλέπει σὰν σωτηρία.

Πάντως ἐπειδὴ εἶσαι ἀρκετὰ νεώτερος νὰ θυμᾶσαι ὅτι τὸ ἀντίγραφο ὅσο καλὸ καὶ νὰ εἶναι παραμένει ἀντίγραφο ,πρωτότυπο δὲν θὰ γίνει ποτὲ καὶ ἐλπίζω ὅτι δὲν θὰ χρειασθεῖ ἡ ἱστορία νὰ ἐπαναληφθεῖ ἔστω καὶ ως φάρσα διότι Ἀλέξη τὸ περιβάλλον ποὺ θὰ συναντήσεις ἂν κληθεῖς νὰ δώσεις λύσεις εἶναι τελείως διαφορετικὸ ἀπὸ αὐτὸ στὸ ὁποῖο ἔδρασε ὁ Ἀνδρέας ,

ἂν καὶ νὰ σοῦ πῶ κάτι τώρα ποὺ δὲν μᾶς ἀκούει κανεὶς …. Καὶ νὰ βγεῖς τίποτα ἄπ΄αὐτὰ ποὺ λὲς δὲν θὰ κάνεις … θὰ εἶσαι μία ἀπὸ τὰ ἴδια….

Κι ὅσο γιὰ μένα καὶ τὸ τί θὰ κάνω … ἂς τὸ διαβάσουν ὃ φίλοι μου ἐδῶ …    

ΟΣ Δ’ ΑΝ, ΣΤΑΣΙΑΖΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ, ΜΗΔΕ ΜΕΘ’ ΕΤΕΡΩΝ ΤΑ ΟΠΛΑ ΣΤΕΙ, ΑΤΙΜΟΣ ΕΣΤΩ

Αποτελέσματα Ελέγχου Πυξίδας [ της πυξίδας του Τόνοι και Πνεύματα ]


Σε απάντηση της ανάρτησης μας  Σὲ δυὸ ἡμέρες γινόμαστε 2 ἐτῶν ,πῶς κρίνετε τὴν μέχρι τώρα πορεία μας ;  … φίλες/φίλοι ,συνεργάτες/τιδες του ιστολογίου  έγραψαν την γνώμη  – προτάσεις  τους  για το πώς βλέπουν την μέχρι τώρα πορεία του ιστολογίου και τι θα ήθελαν να πράξουμε για να γίνει  καλύτερο  στο μέλλον.

Τώρα μετά από αυτά,τα τόσο θα έλεγα κολακευτικά ,και δεν τ΄αξίζω  , που  για μένα ως διαχ/στη του ιστολογίου εγγράφως εκθέσατε   θα πρέπει κι εγώ  να  ευχαριστήσω (με την σειρά όπως γράψατε ),τον Σωτήρη Καλαμίτση ,την Στεφανία Λυγερού,την  Αστραία και την Παρέα της , τον Θανάση Νικολαΐδη, τον Μανώλη Σαρίδη ,τον Γιώργο Καλαμαρά,την Αργυρώ Κουκουλά,την Ελένη Γεωργοπούλου-Αθανασούλη,τον Κλεισθένη απ’ την «Ιδεοπηγή»,τον Θεόφιλο Αιγινήτη και τον Κώστα Διαμαντή και να σας διαβεβαιώσω ότι θα λάβω υπόψη τις προτάσεις σας όσον αφορά την θεματολογία και για ορισμένα θέματα τεχνικής φύσεως θα επικοινωνήσω μαζί σας για διευκρινήσεις-απαντήσεις στα όσα θέτετε και  θα προσπαθήσω το Τόνοι και Πνεύματα, να σηκωθεί  λιγο ψηλότερα…λίγο ψηλότερα .

 

Παραθέτουμε  λοιπόν κατ΄αρχήν αυτά που μας γράψατε πρώτα ως σχόλια στην ανάρτηση :

1.    Σωτήριος Καλαμίτσης Says:
10/06/2012 στις 21:25

Να τα χιλιάσετε και να διατηρήσετε τη σοβαρότητα που εκφράζεται και μέσα από το “ουκ εν τω πολλώ το ευ”.

Απάντηση

2.    ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΛΥΓΕΡΟΥ Says:
11/06/2012 στις 07:25

Φίλε μου Λακεδαίμων, αρκετά μπλογκς αναρτούν κείμενά μου, με κάποιους διαχειριστές γίναμε πραγματικοί φίλοι, ήταν οι στυλοβάτες του αγώνα. Ένας εξ αυτών κι εσύ. Σε ξεχωρίζω ακόμα περισσότερο γιατί δουλεύεις με ψυχή, μέρος του εαυτού σου βρίσκεται εδώ και πολλή αγάπη. Είναι οι λόγοι που απόλυτα σ’ εμπιστεύομαι. Τις ευχές μου για δύναμη και υγεία.

Απάντηση

3.    iparea Says:
11/06/2012 στις 15:44

Έχεις την νεανικότητα της καρδιάς του Τηλέμαχου,
το ήθος και την σοφία του Νέστορος,
του γνέφοντος με τα νεύματα,
το ανυποχώρητο πείσμα του Οδυσσέως
και την ζεστή φιλοξενία- φιλοπατρία
τη εν Λακεδαιμόνι του Μενελάου
του εμμένοντος με τον λαό,
φίλε μας Λακεδαίμων,
ομιλών και παρών σημειολογικώς
με όλους τους τόνους και τα πνεύματα διακριτικώς!
Χρόνια σου πολλά για την τηλεμαχική σου παρουσία
και την διαδικτυακή σου τοξοβολία!
Καλή δύναμη και συνέχεια σε αυτή σου την κατάθεση
καρδιάς ψυχής νοός και πυρός!

Η Αστραία και όλη…. η Παρέα

Απάντηση

4.    Νικολαλαΐδης…Αθανάσιος Says:
11/06/2012 στις 20:14

Κράτα γερά, Λακεδαίμονα:
-Της γλώσσας μας τις ρίζες. (“Με πόνο ψυχής ψήφισα το μονοτονικό”, Χρήστος Τσολάκης, ο γνωστός γλωσσολόγος).
-Μην αφήνεις να την κακοποιούν νεωτεριστές “γλωσσοπλάστες”. (Θα μιλήσεις σωστά τη δημοτική, αν έχεις διδαχθεί αρχαία ελληνικά).
-Την αξιοπρέπειά σου, αποκλείοντας την καφρίλα παρείσακτων με πρόθεση να βρίσουν και μόνο.
-Το δημοκρατικό σου φρόνημα, εκπεφρασμένο με κάθε λογής, περιεχομένου και προέλευσης αναρτήσεις σου, τηρουμένων των κανόνων για πολιτισμένη έκφραση.
Σε θεωρώ “ανάχωμα” στη γλωσσική και πολιτισμική μας κατρακύλα.
Η διετία των “γενεθλίων” σου θα γίνει πολυετία γενεθλίων, γιατί οι “τόνοι και πνεύματα” θα επιζήσουν ανάμεσα σε “νεκρούς” καμένους και καημένους.
Με εκτίμηση
Θανάσης Νικολαΐδης

Απάντηση

5.    Εμμανουήλ Σαρίδης Says:
12/06/2012 στις 09:01

Αγαπητέ Λακαιδέμονα,
τις καλύτερές μου ευχές για τα γενέθλια της σελίδας σου. Η οποία έχει δημοσιεύσει άρθρα απο μ ένα και εγώ έχω δημοσιεύσει άρθρα απο σένα. Αυτό που είναι και το ζητούμενο για μας που χωρίς κάποιους απο πίσω μας προσπαθούμε με μια επιλεγμένη θεματολογία να δώσουμε ιδιαίτερα στον Έλληνα συνάνθρωπο μας ωθήσεις για περαιτέρω σκέψεις.

Νάσε πάντα καλά και μην φοβάσε την όποια ηλικία εφτασες, προσωπικά διαπιστώνω, ότι οσο πιο μεγάλος γίνομαι, τόσο καλύτερα βλέπω. Προϋπόθεση είναι η υγεία, την οποία μσου εύχομαι ολοψύχως.
ΥΓ. Για κάποιους λόγους μπήκε η διεύθυνσή μου στη μέση του κειμένου. Σε παρακαλώ να το κοιτάξεις.
Και ακόμη ένα ΥΓ. Αυτά τα (αντι)κοινωνικά μέσα εγώ τα αποφεύγω, γιατί απο πίσω τους είναι ο
Kilroy, ξέρεις αυτός που watchingyou

Απάντηση

6.    γιώργος καλαμαράς Says:
13/06/2012 στις 08:39

Χρόνια πολλα!
Να είσαι πάντα πρωτοπόρος στην αντικειμενικότητα και στην Ελληνική Ιδέα, όπως μέχρι τώρα!
Ο πραγματικός χρόνος στη ζωή μας δεν είναι η ηλικία, (που πολλές φορές αναφέρεσαι), αλλά ο τρόπος που ζούμε.
Και συ ζεις πραγματικά σαν νέος.
ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ στην ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ!

γ.κ.

_________________________________

Και αμέσως παρακάτω τα  μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που μας στείλατε: 

 

Argyro Koukoula    11:13 μ.μ. (Πριν από 14 ώρες)

προς Εμένα

Ἐμένα μ΄ἀρέσετε κι ἀπ΄ὅτι βλέπω ἀρέσετε καί σ΄ἄλλους !’Ελπίζω νά μήν τό ρίξετε στό σόφτ-πορνό ὅπως τό Τσαντίρι πού  πλέον δέν διαβάζεται! Μιά μεγαλίτερη βαρύτητα στά ‘Εθνικά θέματα πιστεύω θά ἐκπαίδευε καλλίτερα ὅλους μας!Βέβαια καί το Aegean Times  καί τό  Defencenet καλύπτουν ἐπαρκῶς τά θέματα καί σέ συνεχόμενη βάσι , ἀλλά μιά ἐπιπλέον ὑπογράμμισι κι ἀπό τήν πλευρά σας θά  συντελοῦσε στήν ἀνάδειξι τῶν ἐθνικῶν θεμάτων  (ὅπως ἀκριβῶς συνέβη μέ τήν προβολή τοῦ θέματος τῆς ΑΟΖ!)

 

Καλή δύναμη

‘Αργυρῶ

 

 

Helen Athanassoulis   1:06 μ.μ. (Πριν από 1 ώρα)

προς Εμένα

Και σε άλλα, με υγεία, αλλά προ παντός με προοπτική για τον τόπο και τους επόμενους!

Βρίσκω, την όλη παρουσία θετική. Μ’ αρέσει, είναι  «αγορά», με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου.

Το ατού του ιστότοπου είναι η ελευθερία (και η προσωπική ευθύνη, ασφαλώς) του αρθρογράφου, χωρίς επέμβαση στη γνώμη του.

Παρατηρώ ότι το βάρος είναι στην πολιτική, το πολιτικό γίγνεσθαι και την πολιτική συμπεριφορά των πολιτών και των πολιτικών, χωρίς να αδικώ άλλους τομείς.

Ενδιαφέροντες άλλοι τομείς όπως οικονομία, στρατηγική -με ό,τι ο όρος αυτός καλύπτει- είναι εξαιρετικά σημαντικοί στην παρούσα συγκυρία, όχι μόνο για την ανάπτυξή μας ως χώρας αλλά και ως αντικείμενο σκέψης και προβληματισμού.

Η συνεισφορά μου στην αναβάθμιση: Πολλές φορές έχω αναζητήσει την ιστορική διαδρομή ενός «αρθρογράφου»  στον ιστότοπο (εμής αυτής συμπεριλαμβανομένης), για να μελετήσω διαδρομές προβληματισμού, αλλά κυρίως συνέπεια στις

θέσεις (από αυτό πάσχει η ελληνική κοινωνία). (Και πρέπει να πώ, ότι ουδέποτε έχω διαψευσθεί).

Θεωρώ σημαντική μια προσθήκη ευρετηρίου ονομάτων των «αρθρογράφων», με χρονολογική σειρά των τίτλων των παρεμβάσεών τους (αυτό γίνεται; ή έχει πρόβλημα;)

Εκτός από αυτό, πρέπει να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα, ένα εξαιρετικά σημαντικό λήμμα αναζήτησης,  το «ΑΟΖ», λόγω της ειδικής σπουδαιότητας του θέματος,  τόσο από πλευράς οικονομικής  ανάγκης, όσο και από πλευράς στρατηγικής επιλογής, αφού (φαίνεται πια, ότι) πρέπει να είναι η επόμενη (στρατηγική) πολιτική μας κίνηση. Επίσης, λόγω της έκτασης των άρθρων που ήδη υπάρχουν από τον κ. Λυγερό, και όσων θα γραφούν ακόμη για το θέμα.

Αυτά επί του παρόντος. 

 

Φίλοι κι αγαπημένοι, έρρωσθε!

Ελένη Γεωργοπούλου-Αθανασούλη

 

 

 

JimmyJimmy                  1:47 μ.μ. (Πριν από 6 ώρες)

προς Εμένα

Λακεδαίμονα, συνέχισε το onemanshow, είναι πηγαίο και αδέσμευτο, δεν νομίζω να μπουσούλησες ποτέ, στάθηκες πάντα όρθιος, οι αναγνώστες σου και οι διαδικτυακοί σου φίλοι το γνωρίζουν. Νάσαι καλά.

Κλεισθένης απ’ την «Ιδεοπηγή».

 

 

TheofilosAiginitis     6:40 π.μ. (Πριν από 2 ώρες)

προς Εμένα

 

Στο ελεύθερο και ανεξάρτητο βήμα ΤΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΑ, εύχομαι τα δυο πρώτα χρόνια του να είναι η μαγιά για ένα μακρύ ταξίδι στο δρόμο της πληροφόρησης.

   Θεόφιλος Αιγινήτης

 

 

Κώστας Διαμαντής    3:45 μ.μ. (Πριν από 1 ώρα)

προς Εμένα

Φίλε μου,Εγώ δεν είμαι σε θέση να κρίνω.

Απλά μπορώ να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, που απλόχερα μου προσφέρεις τη δυνατότητα να περνάω άλλοτε ευχάριστα την ώρα μου και άλλοτε, όταν γράφεις για το μέλλον της Πατρίδας μας, με έναν κόμπο στο στομάχι. Κυρίως όμως σε ευχαριστώ που με κάνεις να βλέπω πίσω από τις όποιες γραμμένες λέξεις, έναν αγαπημένο μου συμμαθητή.

Αλλά επειδή «τα πάντα ρει», θα σου γράψω ένα παραμυθάκι για τα όποια συναισθήματα έχεις, τώρα που το δημιούργημά σου κλείνει τα δύο χρόνια

Κάποτε ένας μεγάλος βασιλιάς μάζεψε τους σοφούς της αυλής του και τους είπε:

«Φτιάχνω ένα πολύ όμορφο δαχτυλίδι. Έχω το πιο όμορφο διαμάντι του κόσμου. Θέλω όμως να βάλω μέσα στο δαχτυλίδι ένα μήνυμα το οποίο θα μου φανεί χρήσιμο σε καιρό απόλυτης και μεγάλης απελπισίας. Το μήνυμα πρέπει να είναι μικρό για να χωράει κάτω από το διαμάντι.

Ήταν όλοι τους σοφοί και σπουδαίοι επιστήμονες. Έψαξαν τα βιβλία τους , σκέφτηκαν, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν κάτι.

O βασιλιάς είχε έναν γέρο υπηρέτη που ήταν σαν πατέρας του. Η μητέρα του βασιλιά πέθανε πολύ νέα κι από τότε τον πρόσεχε ο γέρος αυτός υπηρέτης. Ο βασιλιάς έτρεφε απέραντο σεβασμό και αγάπη γι΄ αυτόν.

Ο υπηρέτης, λοιπόν, είπε του βασιλιά: «Δεν είμαι σοφός, ούτε επιστήμονας, ούτε καν σπουδαγμένος. Αλλά ξέρω το μήνυμα που ψάχνεις-γιατί υπάρχει μόνο ένα μήνυμα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να στο δώσουν. Μπορεί να σου δοθεί μόνον από έναν μυστικιστή, από έναν άνθρωπο που έχει συνειδητοποιήσει τον εαυτό του.

Στην μακρόχρονη παραμονή μου στο παλάτι γνώρισα λογιών λογιών ανθρώπους. Κάποτε ένας τέτοιος φωτισμένος μυστικιστής ήταν προσκαλεσμένος του πατέρα σου και ήμουνα στις διαταγές του όλο το διάστημα που έμεινε εδώ. Όταν έφευγε, σαν ένδειξη ευγνωμοσύνης μου έδωσε αυτό το μήνυμα», και ο υπηρέτης το έγραψε σε ένα μικρό κομματάκι χαρτί, το τύλιξε και είπε του βασιλιά: « Μην το διαβάσεις, μόνο κρύψτο μέσα στο δαχτυλίδι. Άνοιξε το μόνο όταν όλα τα άλλα που έχεις δοκιμάσει έχουν αποτύχει, όταν βλέπεις ότι δεν υπάρχει καμία άλλη διέξοδος».

Και σύντομα ήρθε για τον βασιλιά μια τέτοια ώρα.

Ο βασιλιάς έχανε το βασίλειό του, εχθροί τον κυνηγούσαν κι αυτός κάλπαζε απελπισμένος πάνω στο άλογό του προσπαθώντας να σώσει τη ζωή του.

Ήταν μόνος, οι εχθροί πίσω του, αναρίθμητοι. Έφτασε σ΄ ένα μέρος που ήταν αδιέξοδο.

Δεν μπορούσε να πάει ούτε μπροστά , ούτε πίσω.

Ξαφνικά, θυμήθηκε το δαχτυλίδι. Το άνοιξε, έβγαλε το χαρτί το οποίο απλά έγραφε:

«Και αυτό θα περάσει».

Καθώς διάβαζε, έμεινε σιωπηλός. Όλα σιώπησαν, μέσα του και γύρω του.

«Κι αυτό θα περάσει»,    Και πέρασε.        Όλα περνούν, τίποτα δε μένει το ίδιο.                                        

Οι εχθροί που τον κυνηγούσαν, πρέπει να χάθηκαν στο δάσος ή να πήραν λάθος κατεύθυνση. Έπαψαν να τον κυνηγούν.                      

Ο βασιλιάς ήταν ευγνώμων και στον υπηρέτη και στον άγνωστο μυστικιστή.

Αυτές οι λίγες λεξούλες αποδείχτηκαν θαυματουργές.

Ξανάβαλε το χαρτάκι μέσα στο δαχτυλίδι του, μάζεψε τα στρατεύματά του και κατάφερε να κυριέψει πάλι το βασίλειό του.

Όταν έμπαινε θριαμβευτής στην πρωτεύουσα του, αισθανόταν μεγάλη περηφάνια.

 Όλοι γιόρταζαν ανά την επικράτεια, παντού ακούγονταν μουσικές και ο κόσμος χόρευε στους δρόμους.                                             

Ο πιστός υπηρέτης περπατούσε δίπλα του ανάμεσα στη συνοδεία του. Του είπε

«Αυτή η στιγμή είναι επίσης κατάλληλη: ξαναδιάβασε το μήνυμα ».

 Ο βασιλιάς ξαφνιάστηκε. «Τι εννοείς? Τώρα είμαι νικητής, οι υπήκοοί μου πανηγυρίζουν. Δεν βρίσκομαι σε απόγνωση.

 Δεν βρίσκομαι σε μια κατάσταση που να μοιάζει αδιέξοδη».

Ο γέρο-υπηρέτης απάντησε: «Άκου. Αυτό είπε ο φωτισμένος εκείνος άνθρωπος και σε μένα τότε: αυτό το μήνυμα δεν είναι μόνο για ώρες απόγνωσης και απελπισίας. Δεν είναι μόνο για όταν αισθάνεσαι ή είσαι νικημένος. Είναι, επίσης, και για όταν είσαι θριαμβευτής. Όχι μόνο για όταν είσαι ο τελευταίος αλλά και για όταν είσαι ο πρώτος.».

 Και ο βασιλιάς άνοιξε το δαχτυλίδι, διάβασε πάλι το μήνυμα

.«Και αυτό θα περάσει», και ξαφνικά η ίδια σιωπή μέσα του.

 Τα πλήθη εξακολουθούσαν να πανηγυρίζουν και να χορεύουν.

Η υπερηφάνεια, η έπαρση, το εγώ του είχε εξαφανιστεί.

Όλα περνούν. Ζήτησε από τον υπηρέτη του να έρθει και να καθίσει μαζί του και τον ρώτησε:

« Υπάρχει τίποτα άλλο?           Όλα περνούν. Το μήνυμά σου με βοήθησε αφάνταστα».                  

Ο πιστός υπηρέτης μίλησε ξανά: 

« Το τρίτο πράγμα που ο σοφός εκείνος άνθρωπος είπε ήταν : θυμήσου, κάθε τι περνάει, όλα περνούν.

Μόνο εσύ παραμένεις, εσύ παραμένεις για πάντα ως μάρτυρας, ως παρατηρητής».                                                                         

Όλα περνούν, εσύ παραμένεις. Εσύ είσαι η πραγματικότητα, όλα τα υπόλοιπα είναι απλά ένα όνειρο, μία ψευδαίσθηση.

Υπάρχουν όμορφα όνειρα, υπάρχουν τρομαχτικοί εφιάλτες.       

Αλλά δεν έχει σημασία εάν είναι όνειρο ή εφιάλτης.  Αυτό που πραγματικά έχει σημασία είναι αυτός που βλέπει το όνειρο.

Αυτός που βλέπει, ο παρατηρητής, είναι η μοναδική πραγματικότητα.

ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΟΥΦΙ- ( κατά άλλους έχει βουδιστική προέλευση)

 

 Νίκο, μετά από αυτό το «παραμυθάκι», εύχομαι σε σένα, στην Μαίρη και στο δημιούργημά σου, τα καλύτερα για το μέλλον.

 

Κώστας Διαμαντής

 

 

 

Σαν μικρό απολογισμό της διαδικτυακής παρουσίας μας μέχρι την στιγμή που γράφω –κλείνω την παρούσα ανάρτηση τα νούμερά μας είναι :

Άρθρα 6.880

Σχόλια  1.089

Σύνολο επισκεπτών  217.514

Μεγίστη επισκεψιμότητα   1.975 (την 19/10/2011 )

 

Για τους τυχόν νέους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για τους σημαντικούς σταθμούς στην ιστορία του ιστολογίου και την μέχρι τώρα πορεία του θα τους πρότεινα να διαβάσουν τα :

Οver torque…Αναστολή ; ή Ρελαντί ;

23/05/2011 — Λακεδαίμων

Τὸ “Τόνοι και Πνεύματα” γιορτάζει , ἔχει τὰ γενέθλιά του !

12/06/2011 — Λακεδαίμων