Nὰ φεύγω σιγὰ σιγὰ


Γεωργόπουλος ΝίκοςΦίλοι μου, ὅπως ἔχετε παρακολουθήσει τώρα τελευταία ἡ ροὴ τῶν ἀναρτήσεων στὸ Τόνοι καὶ Πνεύματα ἔχει περιορισθεῖ σημαντικὰ γιατί ὅσον μὲ ἀφορᾶ δὲν θέλω νὰ γράφω πλέον αἰσθανόμενος ὡς πολίτης ὅτι ,αὐτὰ ποὺ πρεσβεύω θεωροῦνται ἐκτὸς ἐποχῆς καὶ ὅτι δὲν μποροῦν νὰ ἀλλάξουν τὸ κοινωνικὸ σύνολο τὸ ὁποῖο ἐν πολλοὶς ἢ δὲν θέλει ἢ δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὶς ἀπόψεις μου..

Καλύτερα εἶναι γιὰ τὸν σκοπὸ ποὺ εἶχα θέσει καὶ ποὺ ἦταν νὰ κάνω ὅτι εἶναι δυνατὸν καλύτερο γιὰ τὴν πατρίδα καὶ τοὺς Ἕλληνες …(συμπληρώνω τώρα ) ἂν οἱ δυνάμεις μου τὸ ἐπιτρέπουν, διαφορετικὰ καλύτερα εἶναι νὰ σιωπαίνω.

Ἀντιλήφθηκα καὶ μάλιστα πολλὲς φορὲς ,στὴν προσπάθειά μου νὰ τηρήσω τὸν παραπάνω σκοπὸ ….. ,ὅτι πολλοὶ μὲ χρησιμοποιοῦσαν (ἐν γνώσει μου ) …. κι αὐτὸ ὅμως παρεξηγήθηκε ὄχι ἀπὸ ὅλους ἀλλὰ ἀπὸ πολλοὺς ποὺ ἔχουν μάθει νὰ κρίνουν καταστάσεις προτάσσοντας τὸ δικό τους συμφέρον.

Προσπάθησα νὰ εἶμαι διαλλακτικὸς ,νὰ ἀκούω –παρουσιάζω καὶ τὶς ἀντίθετες ἀπόψεις, ποτὲ δὲν μοῦ ἄρεσε ὁ συνομιλητὴς ποὺ δὲν ἀκούει, ποὺ δὲν ἀφήνει τὸν ἄλλον στὴν ἄποψή του καὶ ποὺ θεωρεῖ μὲ σιγουριὰ ὅτι εἶναι ὀρθὲς καὶ μόνο οἱ ἀπόψεις ποὺ μόνο ὁ ἴδιος φέρει. 

Τὸ Τόνοι καὶ Πνεύματα εἶναι προσωπικὸ ἰστολόγιο καὶ ως ἐκ τούτου δὲν διεκδικῶ τὸ ἀλάθητο, ξεκίνησα μὲ κέφι ἄλλες ἐποχὲς ποὺ ὅλοι πολιτικὰ ψαχνόντουσαν, ὁ λόγος ποὺ δημιουργήθηκε πρὶν ἀπὸ τέσσερα χρόνια περίπου , ἦταν ὅτι  ἡ ἐπικρατοῦσα κατάσταση στὴ κοινωνία μὲ εἶχε γεμίσει μὲ ἀγανάκτηση καὶ πίκρα. Μὲ ἐνοχλοῦσε ἡ θεοποίηση τοῦ κέρδους στὸν ἰδιωτικὸ τομέα, μὲ ἐνοχλοῦσε ὅτι οἱ ἐργατοπατέρες ποὺ (μὲ τὸ ἀζημίωτο βέβαια ) εἶχαν μετατρέψει τὸ δημόσιο ,ἀντὶ κυψέλης μελισσὼν ποὺ θὰ παράγουν τὸ μέλι τους γιὰ τοὺς πολίτες, σὲ κηφηνομάγαζο (βεβαίως ὑπάρχουν καὶ οἱ ἐξαιρέσεις τόσο μεμονωμένων ἀτόμων ὅσο καὶ κλάδων  δημοσίων ὑπαλλήλων) , μὲ ἐνοχλοῦσαν οἱ διακρίσεις καὶ  ἡ ἀπουσία ἴσων εὐκαιριῶν γιὰ τοὺς Ἕλληνες πολίτες.

Αὐτὰ εἶναι μερικὰ ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ μὲ ἐνοχλοῦσαν ἀλλὰ καὶ μὲ ἐνοχλοῦν ,ὅμως ἡ ἀποτυχία μας ἐνήλικοι ὄντες νὰ δημιουργήσουμε καὶ νὰ παραδώσουμε στοὺς νεότερους  μία πολιτεία εὐνομούμενη, ἰσχυρή, σύγχρονη ,πετυχημένη καὶ μία κοινωνία δίκαιη ἄλλα καὶ ὁ εὔκολος τρόπος του νὰ ἔχουμε ἄποψη ὅτι γιὰ  ὅλα φταῖνε οἱ ἄλλοι ἢ ὅτι φταίει ἡ ἰδιοσυγκρασία τῶν Ἑλλήνων ἢ εἴμαστε πολὺ κατώτεροι τῶν ξένων ἢ εἴμαστε κωλοέλληνες ὅπως πολλοὶ λέγουν χωρὶς νὰ κάνει κανεὶς ἴχνος αὐτοκριτικῆς  γιὰ τὴν δική του συμπεριφορὰ καὶ τὶς ὑποχρεώσεις του  ἔναντι τῆς κοινωνίας καὶ τοῦ κράτους ,γιὰ τὸ τί προσέφερε αὐτὸς στὸ κράτος  καὶ γιὰ τὸ τί ἀπολαμβάνει, χωρὶς κανεὶς νὰ δέχεται νὰ βάλλει πλάτη ,τὴν δική του πλάτη καὶ ὄχι τῶν ἄλλων.

Γιὰ τὸ συναίσθημα αὐτὸ , παλαιότερα πρὶν δημιουργήσω τὸ Τόνοι καὶ Πνεύματα ,τότε ποὺ ἔγραφα σὲ ἄλλα ἱστολόγια , είχα  γράψει σε ένα από αυτά στις 23 Μαρ 2010  :

Το μυαλό έτρεχε  ,η γλώσσα επαναλαμβάνοντας λαχανιασμένη  ακολουθούσε και το χέρι κουράσθηκε να γράφει ή να πληκτρολογεί.

Οι σελίδες πολλαπλασιάζονται ,αλλά διαπιστώνω ότι γράφω μόνο για μένα . Δεν διεκδικώ ρόλο αλλά δεν βρίσκω και ευήκοα ώτα .

 … Προχθές σε μια συντροφιά , μπορεί και από την εμμονή μου σε τέτοια θέματα (κόλλημα το λένε οι νεότεροι) αρχίσαμε να συζητάμε για την οικονομική κρίση και τις ευθύνες αυτών που την δημιούργησαν. Εκεί όλοι οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ διαπιστώθηκε ότι έχουν ευθύνη, εμείς ήμαστε στο Απυρόβλητο. Προσπάθησα να πω ότι δεν φταίνε μόνο οι άλλοι αλλά και ο καθ ένας από μας … τι σημασία έχει τι προσπάθησα να πω….Αλλά δεν είναι εδώ ο καιρός και ο τόπος για τέτοιες εξηγήσεις. Το θηρίο το καταπάλαιψα σε άλλες εκστρατείες. Ήμουν και εγώ στον πόλεμο τοξότης που ξαστόχησε, λέει ο ποιητής..

 Υπερεκτίμησα τις δυνάμεις μου αλλά και τις εκφραστικές μου ικανότητες.

Ποιός θα μ΄ακούσει …και πολύ περισσότερο ποιὀς θα αφιερώσει χρόνο να διαβάσει αυτά που τώρα που τα γράφω και γιατί ; αφού είτε είναι ή δεν είναι ικανοποιημένοι  από τη ζωή , προτιμητέα είναι η απραξία από την πράξη.

Παρατήρησα ὅτι οἱ περισσότεροι ἄπ΄αὐτοὺς τοὺς (ἐπί)κριτὲς ως ἄτομα συνήθως ἐπιζητοῦν- προτάσσουν τὴν κοινωνικὴ προβολή τους ἢ ως πρὸς τὴν σχέση τους μὲ τὸν Μαμωνὰ εἶναι ἄτομα  λαίμαργα ,ἀχόρταγα ,ἀπαιτητικά… καὶ ἀπὸ πλευρᾶς ἐκπληρώσεως τῶν φορολογικῶν τους ὑποχρεώσεων ἔχουν τὴν ἀπάντηση ἕτοιμη … ἀφοῦ τὸ Κράτος μὲ κλέβει ἢ γιατί νὰ τοὺς τὰ δώσω … γιὰ νὰ τὰ φάνε ἢ εἶναι ἄτομα ἀπὸ τὰ κηφηνομάγαζα ποὺ παραπάνω ἀνέφερα καὶ τὰ ὁποία θεωροῦν ὅτι τὸ δημόσιο εἶναι τσιφλίκι τους.

Αὐτὲς καὶ ἄλλες τέτοιες παρόμοιες σκέψεις ἦταν ποὺ μὲ ὁδήγησαν νὰ δημιουργήσω αὐτὸ τὸ ἰστολόγιο μὲ ἀποτύπωμα ὅπως αὐτὸ ποὺ μέχρι τώρα εἴδατε, αὐτὰ καὶ ὄχι μόνο προσπάθησε νὰ ἀναδείξει καὶ νὰ πολεμήσει τὸ Τόνοι καὶ Πνεύματα ,αὐτὲς οἱ σκέψεις μὲ ὁδήγησαν  νὰ στηρίξω τὶς κινήσεις  τῶν «300 Ἑλλήνων» καὶ τὴν « ἐπιχείρηση ΜΑΡΑΘΩΝ 2013 » κινήσεις ποὺ ἴσως τώρα φαίνονται  … κινήσεις γραφικῶν τύπων , ἴσως ὅμως ἂν ἡ γιαλατζὴ  ἀριστερά, κινούμενη προβοκατόρικα , δὲν διαιροῦσε τὴν πλατεία σὲ κάτω καὶ ἄνω προφανῶς γιὰ νὰ καπελώσει τὸ ἀδέσμευτο κίνημα ,νὰ δικαιολογήσει τὴν ὕπαρξή της  καὶ νὰ ἀποκομίσει πολιτικὰ ὀφέλη ,ἴσως λέγω ἴσως νὰ εἴχαμε τότε πετύχει μία ὁμαλότερη  καὶ προφανῶς λιγότερο ἐπώδυνη μετάβαση σὲ ἕνα σύγχρονο δημοκρατικὸ κράτος.

Αὐτὲς καὶ ἄλλες τέτοιες σκέψεις μὲ ὁδηγοῦσαν νὰ λαμβάνω πολιτικὲς θέσεις καὶ ἐναντίον προσφάτων μύθων δῆθεν ἀντιστασιακῶν πράξεων καὶ προσώπων (ἀπὸ ἱστορικοὺς ; παραχαράκτες τῆς σύγχρονης Ἑλληνικῆς Ἱστορίας) ,ὅπως αὐτὲς ἀναφέρονται στὰ δικά μου καὶ μόνο ἄρθρα  ἢ σὲ αὐτὰ ποὺ συνυπέγραψα καὶ τὰ ὁποία εἶναι καὶ τὰ μόνα ποὺ πολιτικὰ ἢ κοινωνικὰ μὲ ἐκφράζουν.

Τὴν περίοδο αὐτὴ σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο ἀλλὰ νομίζω ὅτι καὶ  ὁ καθένας τραβάει τὸν δικό του Γολγοθὰ κι ἔχει δυστυχῶς πολὺ ἀνήφορο ἀκόμα . Εἰδικὰ γιὰ τὴν πατρίδα μας τὴν Ἑλλάδα οἱ τελευταῖες οἰκονομικὲς ἐξελίξεις δείχνουν ὅτι ,τουλάχιστον πρὸς τὸ παρόν, τὸ σκάφος ἀπέφυγε τὸν σκόπελο καὶ εἰλικρινὰ εὔχομαι νὰ τὰ καταφέρει νὰ φτάσει σὲ ἀσφαλὲς λιμάνι ,νὰ καταφέρει ἡ χώρα μας νὰ ὀρθοποδήσει ,νὰ ἐπανακτήσει τὴν κυριαρχία της καὶ ἀκόμα στὰ ἐθνικὰ θέματα νὰ ἀποτρέψει διασπαστικὲς κινήσεις ,νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὰ οἰκονομικᾶ βάρη μὲ τὸν καλύτερο δυνατὸ τρόπο ἔπ΄ὠφελεία τῶν Ἑλλήνων.

Λυπᾶμαι ποὺ ἡ διάθεσή μου ἂφ ΄ἑνὸς καὶ ἡ ἀνάγκη ἄφ΄ἑτέρου δὲν μοῦ ἐπιτρέπει νὰ διαθέτω τὸν ἀπαιτούμενο χρόνο γιὰ τὸ ἰστολόγιο , λυπᾶμαι  ποὺ ἐπέτρεψα καὶ μὲ ἔφτασαν ὡς ἐδῶ , γνωρίζω ὅτι τελειώνει μὲ ἄνω τελεία αὐτὴ ἡ περίοδος τῆς ζωῆς μου, τώρα γιὰ προσωπικοὺς λόγους ὑποχρεώνομαι (ἀνάγκα καὶ οἱ θεοὶ πείθονται ) στὰ 65 μοῦ χρόνια νὰ ἐπιστρατεύσω τὸ κουράγιο καὶ τὴν ὑπομονή μου καὶ νὰ προσπαθήσω νὰ ξεκινήσω κάτι νέο ,δὲν φανταζόμουνα ὅταν πριν από δυόμισι περίπου χρόνια σταματούσα την εργασία μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ ἀπολαύσω ὅσα εἶχα στερηθεῖ, ὅτι πρέπει νὰ  προσπαθήσω πάλι , ὑπάρχει ὅμως ἀνειλημμένη οἰκονομικὴ ὑποχρέωση γιὰ τὴν ἐξόφληση τοῦ πρὸ δεκαετίας ληφθέντος στεγαστικοῦ δανείου , ἄλλα τὰ οἰκονομικὰ δεδομένα τότε ἄλλα τὰ πρόσφατα, οἱ ὄροι τοῦ δανείου ὅμως …. οἱ ἴδιοι καὶ σὲ αὐτὴ τὴν οἰκονομικὴ ὑποχρέωση πρέπει νὰ ἀνταποκριθῶ παρὰ τὴν μείωση ἀποδοχῶν ποὺ ἔχω ὑποστεῖ , συνεπῶς δὲν ὑπάρχει ἄλλη λύση ,εἶναι θέμα ἀξιοπρέπειας.

Ἔτσι λοιπὸν ἐπειδὴ θεωρῶ ὅτι μὲ τὶς συνθῆκες ποὺ διαμορφώνονται τὸ Τόνοι καὶ Πνεύματα δὲν θὰ μπορεῖ νὰ λειτουργεῖ ὅπως ἐγὼ τὸ θέλω ,συνεπῶς ἐλάχιστα πρακτικὰ χρήσιμο θὰ εἶναι ,γιὰ αὐτὸ ἀποφάσισα ἀπὸ σήμερα νὰ ἀνασταλεῖ  ἡ λειτουργία του –δὲν θὰ ὑπάρξουν ἄλλες ἀναρτήσεις ,θὰ παραμείνει ἀνοικτὸ γιὰ ὅσους θέλουν νὰ ἀνατρέξουν στὰ ἄρθρα ποὺ ἐμπεριέχονται γιὰ ἕνα χρονικὸ διάστημα καὶ στὴν συνέχεια θὰ κλείσει . Στὴν συνέχεια θὰ κλείσουν ὅλοι οἱ λογαριασμοί μας (σταδιακὰ )στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης κλπ.

Ἀπὸ σήμερα δὲν θὰ εἶναι δυνατὴ οὔτε ἡ δημοσίευση σχολίων, ἐπίσης ἀπὸ σήμερα θὰ ὑπάρχει ἀντίστοιχο ἐνημερωτικὸ ἀπαντητικὸ μήνυμα στὴν εἰσερχόμενη ἀλληλογραφία.  

Εἶναι ἐπώδυνος ,ἰδίως ὅταν γίνεται μὲ προσωπική σου ἀπόφαση ,ὁ ἀποχωρισμὸς ἀπὸ τὶς δικές σου ἐπιλογὲς καὶ τὰ δημιουργήματά σου , τὸν ἔχω βιώσει τρεῖς φορὲς καὶ τὶς τρεῖς τὶς θεωρῶ σημαντικὲς γιὰ τὴν ζωή μου , ἡ πρώτη φορᾶ ἦταν .. Στρατός-Πτήσεις ,ἡ  δεύτερη μὲ τὸ … OpenSkies καὶ αὐτὴ μὲ τὸ … Τόνοι καὶ Πνεύματα εἶναι ἡ τρίτη.  

Τὸ  Τόνοι καὶ Πνεύματα ….  τετέλεσται καὶ ἐπειδὴ οἱ δυὸ φωτογραφίες μου στὸ ἰστολόγιο ἦταν ἐσκεμμένα θαμπὲς καὶ σὲ χρόνο Παρακείμενο θέλω νὰ μὲ δεῖτε σὲ μία σχετικὰ πρόσφατη, γιὰ νὰ γνωρίσετε καὶ κάτ΄ὄψιν αὐτὸν μὲ τὸν ὁποῖο τόσο καιρὸ συνταξιδεύατε, σᾶς κρατοῦσε παρέα ἤ σας ζάλιζε μὲ τὶς ἰδέες του καὶ ποὺ συνεχίζει καὶ μέσα στὸ video ποὺ ἀκολουθεῖ, νὰ γράφει καὶ νὰ σᾶς ζαλίζει.


Εὔχομαι στὴν πατρίδα μας τὰ καλύτερα και κυρίως νὰ διαφυλάξει τὴν ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα τῆς χώρας ἀπὸ ἐπιβουλὲς καὶ διασπαστικὲς κινήσεις ,ἐπὶ τῶν Ἑλληνικῶν ἐδαφικῶν διαμερισμάτων ἢ τμημάτων αὐτῶν , γειτόνων …. δυστυχῶς συνεπικουρουμένων ἀπὸ μερικοὺς  κάτ΄ὄνομα Ἕλληνες  ποὺ ὄχι μόνο δὲν ἔχουν διάθεση νὰ ὑπερασπισθοῦν τὰ πάτρια ἐδάφη ,ἀλλὰ δυστυχῶς καλυπτόμενοι  ( ἐνῶ ἔπρεπε νὰ ἀποκηρύσσονται ) ἀπὸ κοινοβουλευτικὰ κόμματα ( ὑπὸ τὴν ἔννοια … εἶναι μία τάση … καὶ ὄχι ἡ ἐπίσημη θέση τοῦ κόμματος ) δροῦν ὡς  5η φάλαγγα στὸ ἐσωτερικό της χώρας .

Στοὺς μίας κάποιας ἡλικίας φίλους νὰ σκεφτοῦν τὶς δικές τους εὐθύνες γιὰ τὸ σημερινὸ κατάντημα τῆς χώρας καὶ ἂς σταθμίσουν τὶς μελλοντικὲς πολιτικὲς ἐπιλογές τους ἐπιστρατεύοντας τὴν λογικὴ καὶ ἀφήνοντας στὴν ἄκρη τὸ πρόσκαιρο συμφέρον , στοὺς νεότερους φίλους τοὺς προτρέπω ἂν θέλουν προοπτικὲς γιὰ νὰ γίνει ἡ ζωὴ τοὺς καλύτερη τότε πρέπει νὰ βάζουν κόκκινες γραμμὲς , νὰ διεκδικοῦν ,νὰ κάνουν γιὰ τὸν συνάνθρωπό τους αὐτὸ ποὺ περιμένουν καὶ οἱ ἴδιοι ἄπ΄αὐτόν. Μόνο μὲ προσπάθεια καὶ ἀγώνα θὰ κερδίσουν τόσο τὰ πρὸς τὸ ζῆν ὅσο καὶ τὰ πρὸς τὸ εὖ  ζῆν .

Θὰ ἤθελα τέλος τώρα νὰ σᾶς γνωστοποιήσω καὶ τὴν θέση μου ὅσον ἀφορᾶ τὶς ἐπερχόμενες εὐρωεκλογὲς καὶ ἐπειδὴ δὲν θέλω νὰ ἐπεκταθῶ σὲ δικαιολογητικὲς σκέψεις  καὶ νὰ μακρηγορήσω  τώρα πού σας ἀποχαιρετῶ καὶ ὑπὸ τὸ πρίσμα ὅτι τὸ πολιτικὸ κατεστημένο σύστημα καὶ ἐννοῶ τὴν κομματοκρατία – δυστυχῶς ἄντεξε καὶ μὲ βάση τὰ ὑπάρχοντα δεδομένα  (συνθῆκες, προγράμματα, Κόμματα κλπ )  τὰ ὁποῖα εἴτε μας ἀρέσουν εἴτε ὄχι , πρέπει ὅμως μὲ βάση αὐτὰ τὰ δεδομένα νὰ πορευτοῦμε πρὸς τὸ πρόβλημα γιὰ νὰ καταλήξουμε στὴ σωστὴ ἀπόφαση  θέλω νὰ σᾶς δηλώσω ὅτι μὲ ἐκφράζουν ἀπόλυτα τὰ  ἀναγραφέντα ἀπὸ ἐμένα στὸ πρὸ διετίας ἄρθρo μου μὲ τίτλο…  ΟΣ Δ’ ΑΝ, ΣΤΑΣΙΑΖΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ, ΜΗΔΕ ΜΕΘ’ ΕΤΕΡΩΝ ΤΑ ΟΠΛΑ ΣΤΕΙ, ΑΤΙΜΟΣ ΕΣΤΩ  ..ποῦ καὶ σήμερα ἂν χρειαζόταν νὰ τὸ γράψω ἐλάχιστες ἀλλαγὲς λόγω ἐπικαιρότητας θὰ ἔκανα.

Θέλω νὰ εὐχαριστήσω  ὅλες καὶ  ὅλους ἐσᾶς τὶς φίλες καὶ φίλους ποὺ τόσο καιρὸ συνταξιδεύαμε ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀρθρογράφους ἄνδρες καὶ γυναῖκες γιὰ τὴν τιμὴ πού μου κάνανε νὰ μοῦ ἐμπιστεύονται τὰ ἄρθρα τοὺς , γνωρίζω ὅτι θὰ μοῦ λείψετε ,δὲν γνωρίζω ἂν στὸ μέλλον θὰ μπορέσω νὰ σᾶς ξανασυναντήσω  γιὰ αὐτὸ καὶ θὰ ἤθελα ἰδιαίτερα νὰ σᾶς παρακαλέσω νὰ μὴ προσπαθήσετε ἰδίως τηλεφωνικὰ νὰ ἐπικοινωνήσετε  μαζί μου γιὰ νὰ ἀναθεωρήσω τὴν ἀπόφασή μου αὐτή.

…..νὰ εἶστε πάντα καλά,

Νίκος Γεωργόπουλος

ΥΓ. Πρὶν ἀπὸ μερικὲς ἡμέρες πῆρα τὴν πικρὴ ἀλλὰ ἀναγκαία ἀπόφαση , ἤδη σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ τελευταῖα ἄρθρα μου ὑπῆρχε ἀμυδρὰ μία σχετικὴ νύξη ,μὲ βασάνισε ὄχι τόσο ἡ στιγμὴ τοῦ ἀποχωρισμοῦ καὶ αὐτὰ ποὺ ἤθελα , ἀλλὰ ἂν αὐτὰ πού μου ἔχουν ἐμπιστευτεῖ, ἔχω πληροφορηθεῖ-γνωρίζω ὡς διαχειριστὴς τοῦ ἰστολογίου ἐπιτρέπεται  ..…ἔπρεπε νὰ σᾶς τὰ πῶ ὅλα.

Τὰ ἔκρυψα ,τὰ ἀφήνω σὲ μία γωνιὰ τοῦ μυαλοῦ μου καὶ ἄρχισα νὰ γράφω σὲ αὐτὸ τὸ μὲ ἀριθ. 14.260 τελευταῖο ἄρθρο, τὴν νύκτα τῆς 30ης  Ἀπριλίου τοῦ 2014 ,αὐτὰ ποὺ θέλω νὰ ξέρετε γιὰ μένα μόνο .

Εἶναι μία δύσκολη περίοδος ,ἔχω περάσει καὶ περισσότερο ἐπικίνδυνες γιὰ τὴ ζωή μου ,θὰ προσπαθήσω καὶ πιστεύω ὅτι θὰ τὰ καταφέρω,  τὴν ὥρα ποὺ προετοίμαζα τὸ παραπάνω video γιὰ τὸν ἀποχαιρετισμὸ εἶχα ἔντονο τὸ συναίσθημα τῆς πίκρας ποὺ ἐξασθενεῖ ,ποὺ ἀρχίζει νὰ γλυκαίνει , σὲ λίγο ὅλα θὰ εἶναι παρελθόν, μία ἀνάμνηση ,σὲ λίγο ὁ κύκλος κλείνει,θέλω νὰ παρατείνω αὐτὴ τὴν στιγμὴ ποὺ εἶμαι μαζί σας λίγο ἀκόμα  , δὲν θέλω νὰ σᾶς πῶ ἀντίο ἀλλὰ καὶ δὲν μπορῶ νὰ ὑποσχεθῶ στὸ ἐπανιδεὶν ,εὔχομαι στὴν ἐπικράτηση τοῦ καλοῦ καὶ δανειζόμενος ἀπὸ τὸν Νικόλα τὴν ρήση του, τὴν χρησιμοποιῶ γιὰ νὰ σᾶς ἀποχαιρετήσω … venceremos.

Αὔριο ξημερώνει  Πρωτομαγιὰ  , εἶναι  …ἡ πρώτη μου μέρα.

Νηστεία και στις αναρτήσεις μας ….…


Οἱ τακτικοὶ ἀναγνῶστες μας θὰ  διαπιστώσατε ἤδη ὅτι τὰ ἄρθρα πού σας παρουσιάζει τὸ ἰστολόγιο εἶναι ἀριθμητικὰ μειωμένα .

Αὔριο δὲν θὰ  δημοσιευθοῦν τὰ Δελτία Τύπου τῶν Κομμάτων ἢ τῶν πολιτικῶν οὔτε ἐπίσης θὰ ἀναρτηθοῦν οἱ ἐορταστικές  εὐχετήριες κάρτες ποὺ ἔλαβα στὸ ἰστολόγιο , κάτι ποὺ συνηθιζόταν στὴν μέχρι τώρα λειτουργία τοῦ ἰστολογίου.

Τὴν τακτικὴ αὐτὴ θὰ ἀκολουθήσω  κάθ΄ὅλην τὴν ὑπόλοιπη  Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ θὰ ἐπανέλθω  στὴν συνήθη ροὴ ἄρθρων ἀμέσως μετὰ τὴν Ἀνάσταση καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὴν Τρίτη ( 22/04/2014 ) καὶ θὰ συνεχίσω ἔτσι μέχρι τὸ τέλος Ἀπριλίου ,ποὺ εἶναι ἕνα κομβικὸ σημεῖο γιὰ τὸ Τόνοι καὶ Πνεύματα ,ἀλλὰ περὶ αὐτοῦ θὰ ἐνημερωθεῖται ἐν καιρῷ.

Φίλες καὶ φίλοι ,δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι μετὰ τὸν Γολγοθὰ  ἀκολουθεῖ  ἡ Ἀνάσταση ,γιὰ αὐτὸ καὶ πρέπει νὰ σφίξουμε τὰ δόντια καὶ νὰ ἀντέξουμε τὴν δοκιμασία ποὺ ὅλοι ἢ ὅσοι τώρα  ὑφιστάμεθα .

Εὐχαριστῶ  ὅσες καὶ ὅσους  μου εὐχήθηκαν, εὔχομαι ὑγεία σὲ ἐσᾶς καὶ τὰ ἀγαπημένα σας πρόσωπα  ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλες τὶς Ἑλληνίδες καὶ στοὺς Ἕλληνες  καλὴ Μεγαλοβδομάδα καὶ …. Καλὴ Ἀνάσταση.

 

Μικρές ασήμαντες τυραννίες .[ Βιβλιοπαρουσίαση ]


εξωφυλλο τυραννιεςΜε χαρά πληροφορήθηκα ότι κυκλοφόρησε το πρώτο βιβλίο του Αντώνη Ανδρουλιδάκη με τίτλο Μικρές ασήμαντες τυραννίες .

Ο Αντώνης Ανδρουλιδάκης είναι γνωστός στους παλαιότερους αναγνώστες μας από την αρθρογραφία του ,αλλά και εσάς τους νεότερους σας προτρέπουμε να κάνετε κλικ πάνω στο όνομα : Ανδρουλιδάκης. και τότε θα δείτε τα δείγματα γραφής του σε αρκετά από τα άρθρα , που μας τα εμπιστεύτηκε και τα φιλοξενήσαμε κατά καιρούς στο ιστολόγιό μας.

Λίγα ακόμα λόγια για τον Αντώνη :

Ο Αντώνης Ανδρουλιδάκης γεννήθηκε στη Σητεία της Κρήτης. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Έχει βραβευτεί από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρύθμισης για την καινοτομική μεθοδολογία του στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Η διδακτορική του διατριβή με θέμα τη Φιλοσοφία της Ανθρώπινης Εργασίας, απορρίφθηκε «πανηγυρικά». Μετά την παραίτηση του από τον Δημόσιο Τομέα, προώθησε τις αντιλήψεις εξανθρωπισμού της οργάνωσης της εργασίας, με δεκάδες σεμινάρια και άρθρα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την προσωποκεντρική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία.

Λίγα λόγια για το βιβλίο :

Πρόκειται για 11 μικρά διηγήματα με αναφορές κυρίως στους ασήμαντους μικρούς τυραννίσκους που μας τυχαίνουν καμιά φορά στη ζωή μας κι έχουν -παρά την ασημαντότητα τους- την εξουσιαστική ισχύ να μας κάνουν τη ζωή μας σχεδόν κόλαση…μπορεί καμιά φορά να τυραννάμε κι εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας…Ίσως αυτό που μας χρειάζεται τελικά είναι μια πλημμυρίδα αθωότητας…όχι απλά απο-ενοχοποίησης, αλλά πλήρους αθώωσης. Το βιβλιαράκι λοιπόν παίρνει κάμποσους χαρακτήρες και παλεύει να τους απαλλάξει από τις ενοχές τους…Αν τα καταφέρνει θα φανεί στο χειροκρότημα σας …

 

Που θα βρείτε το βιβλίο : 9789607740762

Ζητήστε από τον βιβλιοπώλη σας

ή

αγοράστε το μέσω internet από τις διευθύνσεις που ενδεικτικά σας παραθέτουμε :

Ηλεκτρονικό κατάστημα  Πρωτοπορίας  ΕΔΩ

Ηλεκτρονικό κατάστημα  IANOS  ΕΔΩ

 

Μικρό δείγμα –απόσπασμα ένός εκ των έντεκα διηγημάτων :

Δ.Ε.Ν.

Με βαριά καρδιά σηκώθηκε εκείνο το πρωϊνό και πήγε στη διεύθυνση που του είχανε υποδείξει. Στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Ν. Της Δημόσιας Επιχείρησης Νερού. Το και το, του είχε πει ο πεθερός του, μεγαλοπαράγοντας του κυβερνώντος κόμματος. «Αλλά μην ανοίξεις το στόμα σου κι αρχίσεις πάλι αυτά τα επαναστατικά σου, κατουρημένες ποδιές φίλησα για να το πετύχω αυτό!» τον είχε δασκαλέψει οργισμένος.
Δεν φτάνει που του πήρε την κόρη του, άφραγκος κι ακαμάτης, έπρεπε τώρα να υποχρεώνεται και στον κάθε κερατά να τον τακτοποιήσει. Όχι τίποτα άλλο, αλλά τον είχε φάει και η κόρη του. Τί να κάνει κι αυτός με τα πολλά της έκανε το χατήρι, πήρε καναδυό τηλέφωνα και του κανόνισε την πρόσληψη. «Και όχι όπου κιόπου, μόνιμος στη Δ.Ε.Ν. παρακαλώ. Ρε άλλοι δίνουνε εκατομμύρια για μια τέτοια θέση» περηφανευότανε. «Αλλά, όλα κι όλα, άσε τα πολιτικά στην άκρη. Να κοιτάζεις τη δουλειά σου κι άσε τα υπόλοιπα. Κλείσε το στοματάκι σου, επιτέλους. Άχνα σε κανέναν. Τσιμουδιά!» έκανε απηυδισμένος με νοήματα στην κόρη του, σαν να τις έλεγε που πήγες κι έμπλεξες να κάνεις προκοπή με τον λεγάμενο.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Που ‘σαι Θανάση


than_nikolaidis1-300x172Συγκλονίστηκα όταν πριν από λίγο πληροφορήθηκα ότι ο Θανάσης Νικολαΐδης εγκατέλειψε το μάταιο ετούτο κόσμο το Σάββατο 29 Μαρτίου .

Κάτι με έτρωγε μέσα μου ,είχε καιρό να μου στείλει άρθρο του και ανησυχούσα ,έλεγα πάλι μπορεί να έχει καμιά ψιλοΐωση ,κανα κρυολόγημα …. δεν μπορούσα να φαντασθώ τι ακριβώς συμβαίνει μέχρι τη στιγμή που στο κινητό του τηλέφωνο … απάντησε ο γιός του.

Πρωί – πρωί εκείνο το Σάββατο μου έστειλε το άρθρο του και Μαρ 29, 2014 @ 8:54 ήταν ανεβασμένο στο ιστολόγιο ….έμελλε να είναι και το τελευταίο.

Το Θανάση τον γνώρισα διαδικτυακά ,μιλούσαμε τηλεφωνικά στις γιορτές και ανταλλάσσαμε ευχές ,δεν είχα κατορθώσει όμως να τον δώ εκ του σύνεγγυς αν και το περασμένο καλοκαίρι είχαμε … κανονίσει να βρεθούμε στην Πελοπόννησο αλλά λόγω χρόνου δεν κατέστη δυνατό ,φαίνεται ότι το μοιραίο είναι να τον συναντήσω κάπου αλλού , εκεί που ο χρόνος δεν τελειώνει.

Θαύμαζα τον τρόπο γραφής και τις προσεγγίσεις του Θανάση στα κοινωνικοπολιτικά θέματα με τα οποία άλλοτε συμφωνούσα και άλλοτε διαφωνούσα οφείλω όμως να αναγνωρίσω ότι υπήρξε από τους λίγους  εκλεκτούς φίλους , εκλεκτά κατά την άποψή μου  πρόσωπα είναι εκείνα τα οποία μπορούν να εκφέρουν ουσιαστικό κοινωνικό και πολιτικό λόγο .

Θανάση ως άτομο θα σε θυμάμαι και πιστεύω ότι το ίδιο ισχύει και για τους περισσότερους παλαιούς αναγνώστες αυτού του ιστολογίου και για τους νεότερους θα φροντίσω να σε γνωρίσουν ανασύροντας από το αρχείο και δημοσιεύοντας ορισμένα από τα διαχρονικά άρθρα σου  και αρχίζω από τώρα ανάβοντας ένα κερί στην μνήμη σου με την επαναδημοσίευση του τελευταίου άρθρου σου….Ποτέ δεν είναι αργά…

 

Ποτέ δεν είναι αργά…

29/03/2014 — Λακεδαίμων

 

ΟΙ πολλοί είδαν την Ελλάδα να πεθαίνει και έσκυψαν πάνω της. Αυτός που λέμε λαός, με τα προτερήματα. Και με τις ενοχές του. Μέτρησαν στην ψυχή του, μέτρησε τα σφάλματά του και μεταμορφώθηκε σε σωτήρα από ολετήρα. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Μαθήματα Ἀνθρωπιᾶς ἢ Ἕνας Ἄνθρωπος !


Γεωργόπουλος ΝίκοςΧθὲς βράδυ εἶδα ἕνα dvd , θαύμασα καὶ ἀνατρίχιασα ὁλόκληρος ,προσπαθώντας νὰ κρατήσω τὴν συγκίνησή μου καὶ τὰ δάκρυά μου, δὲν τὰ κατάφερα Τάκη … εὐτυχῶς ποὺ τὸ ἑορταστικὸ κλίμα ποὺ ἐπικράτησε , μου ἄλλαξε τὴν διάθεση καὶ μὲ παρέσυραν οἱ ὑπόλοιπες σκηνὲς ἀπὸ τὴν χαρά σας.

 Ἀγάπη δὲν εἶναι ὁ πλατωνικὸς ἔρωτας τῶν ἐφήβων ,οὔτε ἡ σωματικὴ ἕλξη τῶν φύλων γιὰ σὲξ  σὲ μία κάποια μεγαλύτερη ἡλικία ,οὔτε τὰ δακρύβρεχτα ρομάντζα τῶν περιοδικῶν ἢ τῶν σήριαλ τῆς τηλεόρασης.

Ἀγάπη εἶναι ὅταν ἔλθουν τὰ δύσκολα νὰ ἀντέχεις καὶ  νὰ βιώνεις καθημερινὰ τὴν μεγάλη ἀλλαγή, νὰ ἀφιερώνεις  πλήρως τὴν ψυχή σου στὸν / στὴν σύντροφό σου σὲ βάθος χρόνου ,ὅτι κι ἂν ἡ φθορὰ τοῦ χρόνου ἐπιφυλάσσει, νὰ ἀποδέχεσαι τὴν πλήρη ἀλλαγὴ τοῦ ἄλλου ὅποια κι ἂν εἶναι αὐτὴ ,προσωρινὴ ἢ γιὰ πάντα μέσα στὸν χρόνο , νὰ τὸν /τὴν ἀγαπᾶς ὅτι καὶ ἂν γίνει.

Καλύτερο μάθημα ἀπὸ αὐτὸ ποὺ εἶδα γιὰ τὸ τί εἶναι ἀληθινὴ ἀγάπη, γιὰ τὸ ὅτι ἡ  ἀληθινὴ ἀγάπη δὲν σβήνει ποτὲ καὶ ὅτι εἶναι πάνω ἀπὸ ὁποιαδήποτε προβλήματα ,ἀκόμα καὶ ἀπὸ ἀσθένειες, φίλε Τάκη δὲν θὰ μποροῦσα νὰ παρακολουθήσω, καὶ παρὰ τὸ ὅτι μὲ ἔκανες σὲ ὁρισμένα σημεῖα νὰ κλάψω σὲ εὐχαριστῶ γιὰ τὸ μάθημα ἀνθρωπιᾶς ποὺ μὲ τὴν στάση καὶ τὴν συμπεριφορά σου διδάσκεις.

Μία τέτοια Ἀγάπη ποῦ ξεπερνᾶ ἐμπόδια ποιὸς ἢ ποιὰ δὲν θὰ τὴν ἤθελε στὴν ζωή του ; κι ἐσὺ ἁπλόχερα τὴν προσφέρεις γιατί ἐσὺ  …  θυμᾶσαι καὶ δὲν ξεχνᾶς ,ὅπως κι ἐμεῖς οἱ ἄλλοι …. ποιὰ εἶναι ἡ Εἰρήνη .

Τάκη Γαροφαλίδη πάντα εἶχες τὸν τρόπο νὰ κάνεις τὴν διαφορὰ ,θαύμαζα τὴν ἐφευρετικότητα, τὴν νεανικότητα καὶ τὴν φρεσκάδα τοῦ μυαλοῦ σου καὶ τώρα στὰ δύσκολα διαπίστωσα  τὴν καρτερικότητα ,τὴν στωικότητα καὶ τὸ μεγαλεῖο τῆς ψυχῆς σου .

Τώρα σας ἀγαπῶ καὶ τοὺς δυὸ ἀκόμα πιὸ πολὺ .

Στὴν παροῦσα ἀνάρτηση ὑπάρχει ἕνα μικρὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βίντεο ποὺ παρακολούθησα καὶ περιέχει ἕνα ποίημα τοῦ Τάκη ποὺ ὅσοι τὸν γνωρίζουν διακρίνουν τὴν πίκρα ἀλλὰ μὲ σταθερὴ φωνὴ τὸ ἀπαγγέλει καὶ θέλω νὰ διευκρινίσω ὅτι αὐτὴ γράφτηκε ἀπὸ μία ἐσωτερικὴ δική μου ἀνάγκη καὶ μόνο ,σὰν ἕνα δικό μου ξέσπασμα ποὺ ἴσως  πολλοὶ  ποὺ θὰ τὴν δοῦν ἐνδεχομένως  νὰ μὴν τὸ  κατανοήσουν γιὰ αὐτὸ τὸ λόγο ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ ἀφορᾶ φιλικά μου πρόσωπα δὲν θὰ δεχθῶ σχόλια .