Nὰ φεύγω σιγὰ σιγὰ


Γεωργόπουλος ΝίκοςΦίλοι μου, ὅπως ἔχετε παρακολουθήσει τώρα τελευταία ἡ ροὴ τῶν ἀναρτήσεων στὸ Τόνοι καὶ Πνεύματα ἔχει περιορισθεῖ σημαντικὰ γιατί ὅσον μὲ ἀφορᾶ δὲν θέλω νὰ γράφω πλέον αἰσθανόμενος ὡς πολίτης ὅτι ,αὐτὰ ποὺ πρεσβεύω θεωροῦνται ἐκτὸς ἐποχῆς καὶ ὅτι δὲν μποροῦν νὰ ἀλλάξουν τὸ κοινωνικὸ σύνολο τὸ ὁποῖο ἐν πολλοὶς ἢ δὲν θέλει ἢ δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὶς ἀπόψεις μου..

Καλύτερα εἶναι γιὰ τὸν σκοπὸ ποὺ εἶχα θέσει καὶ ποὺ ἦταν νὰ κάνω ὅτι εἶναι δυνατὸν καλύτερο γιὰ τὴν πατρίδα καὶ τοὺς Ἕλληνες …(συμπληρώνω τώρα ) ἂν οἱ δυνάμεις μου τὸ ἐπιτρέπουν, διαφορετικὰ καλύτερα εἶναι νὰ σιωπαίνω.

Ἀντιλήφθηκα καὶ μάλιστα πολλὲς φορὲς ,στὴν προσπάθειά μου νὰ τηρήσω τὸν παραπάνω σκοπὸ ….. ,ὅτι πολλοὶ μὲ χρησιμοποιοῦσαν (ἐν γνώσει μου ) …. κι αὐτὸ ὅμως παρεξηγήθηκε ὄχι ἀπὸ ὅλους ἀλλὰ ἀπὸ πολλοὺς ποὺ ἔχουν μάθει νὰ κρίνουν καταστάσεις προτάσσοντας τὸ δικό τους συμφέρον.

Προσπάθησα νὰ εἶμαι διαλλακτικὸς ,νὰ ἀκούω –παρουσιάζω καὶ τὶς ἀντίθετες ἀπόψεις, ποτὲ δὲν μοῦ ἄρεσε ὁ συνομιλητὴς ποὺ δὲν ἀκούει, ποὺ δὲν ἀφήνει τὸν ἄλλον στὴν ἄποψή του καὶ ποὺ θεωρεῖ μὲ σιγουριὰ ὅτι εἶναι ὀρθὲς καὶ μόνο οἱ ἀπόψεις ποὺ μόνο ὁ ἴδιος φέρει. 

Τὸ Τόνοι καὶ Πνεύματα εἶναι προσωπικὸ ἰστολόγιο καὶ ως ἐκ τούτου δὲν διεκδικῶ τὸ ἀλάθητο, ξεκίνησα μὲ κέφι ἄλλες ἐποχὲς ποὺ ὅλοι πολιτικὰ ψαχνόντουσαν, ὁ λόγος ποὺ δημιουργήθηκε πρὶν ἀπὸ τέσσερα χρόνια περίπου , ἦταν ὅτι  ἡ ἐπικρατοῦσα κατάσταση στὴ κοινωνία μὲ εἶχε γεμίσει μὲ ἀγανάκτηση καὶ πίκρα. Μὲ ἐνοχλοῦσε ἡ θεοποίηση τοῦ κέρδους στὸν ἰδιωτικὸ τομέα, μὲ ἐνοχλοῦσε ὅτι οἱ ἐργατοπατέρες ποὺ (μὲ τὸ ἀζημίωτο βέβαια ) εἶχαν μετατρέψει τὸ δημόσιο ,ἀντὶ κυψέλης μελισσὼν ποὺ θὰ παράγουν τὸ μέλι τους γιὰ τοὺς πολίτες, σὲ κηφηνομάγαζο (βεβαίως ὑπάρχουν καὶ οἱ ἐξαιρέσεις τόσο μεμονωμένων ἀτόμων ὅσο καὶ κλάδων  δημοσίων ὑπαλλήλων) , μὲ ἐνοχλοῦσαν οἱ διακρίσεις καὶ  ἡ ἀπουσία ἴσων εὐκαιριῶν γιὰ τοὺς Ἕλληνες πολίτες.

Αὐτὰ εἶναι μερικὰ ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ μὲ ἐνοχλοῦσαν ἀλλὰ καὶ μὲ ἐνοχλοῦν ,ὅμως ἡ ἀποτυχία μας ἐνήλικοι ὄντες νὰ δημιουργήσουμε καὶ νὰ παραδώσουμε στοὺς νεότερους  μία πολιτεία εὐνομούμενη, ἰσχυρή, σύγχρονη ,πετυχημένη καὶ μία κοινωνία δίκαιη ἄλλα καὶ ὁ εὔκολος τρόπος του νὰ ἔχουμε ἄποψη ὅτι γιὰ  ὅλα φταῖνε οἱ ἄλλοι ἢ ὅτι φταίει ἡ ἰδιοσυγκρασία τῶν Ἑλλήνων ἢ εἴμαστε πολὺ κατώτεροι τῶν ξένων ἢ εἴμαστε κωλοέλληνες ὅπως πολλοὶ λέγουν χωρὶς νὰ κάνει κανεὶς ἴχνος αὐτοκριτικῆς  γιὰ τὴν δική του συμπεριφορὰ καὶ τὶς ὑποχρεώσεις του  ἔναντι τῆς κοινωνίας καὶ τοῦ κράτους ,γιὰ τὸ τί προσέφερε αὐτὸς στὸ κράτος  καὶ γιὰ τὸ τί ἀπολαμβάνει, χωρὶς κανεὶς νὰ δέχεται νὰ βάλλει πλάτη ,τὴν δική του πλάτη καὶ ὄχι τῶν ἄλλων.

Γιὰ τὸ συναίσθημα αὐτὸ , παλαιότερα πρὶν δημιουργήσω τὸ Τόνοι καὶ Πνεύματα ,τότε ποὺ ἔγραφα σὲ ἄλλα ἱστολόγια , είχα  γράψει σε ένα από αυτά στις 23 Μαρ 2010  :

Το μυαλό έτρεχε  ,η γλώσσα επαναλαμβάνοντας λαχανιασμένη  ακολουθούσε και το χέρι κουράσθηκε να γράφει ή να πληκτρολογεί.

Οι σελίδες πολλαπλασιάζονται ,αλλά διαπιστώνω ότι γράφω μόνο για μένα . Δεν διεκδικώ ρόλο αλλά δεν βρίσκω και ευήκοα ώτα .

 … Προχθές σε μια συντροφιά , μπορεί και από την εμμονή μου σε τέτοια θέματα (κόλλημα το λένε οι νεότεροι) αρχίσαμε να συζητάμε για την οικονομική κρίση και τις ευθύνες αυτών που την δημιούργησαν. Εκεί όλοι οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ διαπιστώθηκε ότι έχουν ευθύνη, εμείς ήμαστε στο Απυρόβλητο. Προσπάθησα να πω ότι δεν φταίνε μόνο οι άλλοι αλλά και ο καθ ένας από μας … τι σημασία έχει τι προσπάθησα να πω….Αλλά δεν είναι εδώ ο καιρός και ο τόπος για τέτοιες εξηγήσεις. Το θηρίο το καταπάλαιψα σε άλλες εκστρατείες. Ήμουν και εγώ στον πόλεμο τοξότης που ξαστόχησε, λέει ο ποιητής..

 Υπερεκτίμησα τις δυνάμεις μου αλλά και τις εκφραστικές μου ικανότητες.

Ποιός θα μ΄ακούσει …και πολύ περισσότερο ποιὀς θα αφιερώσει χρόνο να διαβάσει αυτά που τώρα που τα γράφω και γιατί ; αφού είτε είναι ή δεν είναι ικανοποιημένοι  από τη ζωή , προτιμητέα είναι η απραξία από την πράξη.

Παρατήρησα ὅτι οἱ περισσότεροι ἄπ΄αὐτοὺς τοὺς (ἐπί)κριτὲς ως ἄτομα συνήθως ἐπιζητοῦν- προτάσσουν τὴν κοινωνικὴ προβολή τους ἢ ως πρὸς τὴν σχέση τους μὲ τὸν Μαμωνὰ εἶναι ἄτομα  λαίμαργα ,ἀχόρταγα ,ἀπαιτητικά… καὶ ἀπὸ πλευρᾶς ἐκπληρώσεως τῶν φορολογικῶν τους ὑποχρεώσεων ἔχουν τὴν ἀπάντηση ἕτοιμη … ἀφοῦ τὸ Κράτος μὲ κλέβει ἢ γιατί νὰ τοὺς τὰ δώσω … γιὰ νὰ τὰ φάνε ἢ εἶναι ἄτομα ἀπὸ τὰ κηφηνομάγαζα ποὺ παραπάνω ἀνέφερα καὶ τὰ ὁποία θεωροῦν ὅτι τὸ δημόσιο εἶναι τσιφλίκι τους.

Αὐτὲς καὶ ἄλλες τέτοιες παρόμοιες σκέψεις ἦταν ποὺ μὲ ὁδήγησαν νὰ δημιουργήσω αὐτὸ τὸ ἰστολόγιο μὲ ἀποτύπωμα ὅπως αὐτὸ ποὺ μέχρι τώρα εἴδατε, αὐτὰ καὶ ὄχι μόνο προσπάθησε νὰ ἀναδείξει καὶ νὰ πολεμήσει τὸ Τόνοι καὶ Πνεύματα ,αὐτὲς οἱ σκέψεις μὲ ὁδήγησαν  νὰ στηρίξω τὶς κινήσεις  τῶν «300 Ἑλλήνων» καὶ τὴν « ἐπιχείρηση ΜΑΡΑΘΩΝ 2013 » κινήσεις ποὺ ἴσως τώρα φαίνονται  … κινήσεις γραφικῶν τύπων , ἴσως ὅμως ἂν ἡ γιαλατζὴ  ἀριστερά, κινούμενη προβοκατόρικα , δὲν διαιροῦσε τὴν πλατεία σὲ κάτω καὶ ἄνω προφανῶς γιὰ νὰ καπελώσει τὸ ἀδέσμευτο κίνημα ,νὰ δικαιολογήσει τὴν ὕπαρξή της  καὶ νὰ ἀποκομίσει πολιτικὰ ὀφέλη ,ἴσως λέγω ἴσως νὰ εἴχαμε τότε πετύχει μία ὁμαλότερη  καὶ προφανῶς λιγότερο ἐπώδυνη μετάβαση σὲ ἕνα σύγχρονο δημοκρατικὸ κράτος.

Αὐτὲς καὶ ἄλλες τέτοιες σκέψεις μὲ ὁδηγοῦσαν νὰ λαμβάνω πολιτικὲς θέσεις καὶ ἐναντίον προσφάτων μύθων δῆθεν ἀντιστασιακῶν πράξεων καὶ προσώπων (ἀπὸ ἱστορικοὺς ; παραχαράκτες τῆς σύγχρονης Ἑλληνικῆς Ἱστορίας) ,ὅπως αὐτὲς ἀναφέρονται στὰ δικά μου καὶ μόνο ἄρθρα  ἢ σὲ αὐτὰ ποὺ συνυπέγραψα καὶ τὰ ὁποία εἶναι καὶ τὰ μόνα ποὺ πολιτικὰ ἢ κοινωνικὰ μὲ ἐκφράζουν.

Τὴν περίοδο αὐτὴ σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο ἀλλὰ νομίζω ὅτι καὶ  ὁ καθένας τραβάει τὸν δικό του Γολγοθὰ κι ἔχει δυστυχῶς πολὺ ἀνήφορο ἀκόμα . Εἰδικὰ γιὰ τὴν πατρίδα μας τὴν Ἑλλάδα οἱ τελευταῖες οἰκονομικὲς ἐξελίξεις δείχνουν ὅτι ,τουλάχιστον πρὸς τὸ παρόν, τὸ σκάφος ἀπέφυγε τὸν σκόπελο καὶ εἰλικρινὰ εὔχομαι νὰ τὰ καταφέρει νὰ φτάσει σὲ ἀσφαλὲς λιμάνι ,νὰ καταφέρει ἡ χώρα μας νὰ ὀρθοποδήσει ,νὰ ἐπανακτήσει τὴν κυριαρχία της καὶ ἀκόμα στὰ ἐθνικὰ θέματα νὰ ἀποτρέψει διασπαστικὲς κινήσεις ,νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὰ οἰκονομικᾶ βάρη μὲ τὸν καλύτερο δυνατὸ τρόπο ἔπ΄ὠφελεία τῶν Ἑλλήνων.

Λυπᾶμαι ποὺ ἡ διάθεσή μου ἂφ ΄ἑνὸς καὶ ἡ ἀνάγκη ἄφ΄ἑτέρου δὲν μοῦ ἐπιτρέπει νὰ διαθέτω τὸν ἀπαιτούμενο χρόνο γιὰ τὸ ἰστολόγιο , λυπᾶμαι  ποὺ ἐπέτρεψα καὶ μὲ ἔφτασαν ὡς ἐδῶ , γνωρίζω ὅτι τελειώνει μὲ ἄνω τελεία αὐτὴ ἡ περίοδος τῆς ζωῆς μου, τώρα γιὰ προσωπικοὺς λόγους ὑποχρεώνομαι (ἀνάγκα καὶ οἱ θεοὶ πείθονται ) στὰ 65 μοῦ χρόνια νὰ ἐπιστρατεύσω τὸ κουράγιο καὶ τὴν ὑπομονή μου καὶ νὰ προσπαθήσω νὰ ξεκινήσω κάτι νέο ,δὲν φανταζόμουνα ὅταν πριν από δυόμισι περίπου χρόνια σταματούσα την εργασία μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ ἀπολαύσω ὅσα εἶχα στερηθεῖ, ὅτι πρέπει νὰ  προσπαθήσω πάλι , ὑπάρχει ὅμως ἀνειλημμένη οἰκονομικὴ ὑποχρέωση γιὰ τὴν ἐξόφληση τοῦ πρὸ δεκαετίας ληφθέντος στεγαστικοῦ δανείου , ἄλλα τὰ οἰκονομικὰ δεδομένα τότε ἄλλα τὰ πρόσφατα, οἱ ὄροι τοῦ δανείου ὅμως …. οἱ ἴδιοι καὶ σὲ αὐτὴ τὴν οἰκονομικὴ ὑποχρέωση πρέπει νὰ ἀνταποκριθῶ παρὰ τὴν μείωση ἀποδοχῶν ποὺ ἔχω ὑποστεῖ , συνεπῶς δὲν ὑπάρχει ἄλλη λύση ,εἶναι θέμα ἀξιοπρέπειας.

Ἔτσι λοιπὸν ἐπειδὴ θεωρῶ ὅτι μὲ τὶς συνθῆκες ποὺ διαμορφώνονται τὸ Τόνοι καὶ Πνεύματα δὲν θὰ μπορεῖ νὰ λειτουργεῖ ὅπως ἐγὼ τὸ θέλω ,συνεπῶς ἐλάχιστα πρακτικὰ χρήσιμο θὰ εἶναι ,γιὰ αὐτὸ ἀποφάσισα ἀπὸ σήμερα νὰ ἀνασταλεῖ  ἡ λειτουργία του –δὲν θὰ ὑπάρξουν ἄλλες ἀναρτήσεις ,θὰ παραμείνει ἀνοικτὸ γιὰ ὅσους θέλουν νὰ ἀνατρέξουν στὰ ἄρθρα ποὺ ἐμπεριέχονται γιὰ ἕνα χρονικὸ διάστημα καὶ στὴν συνέχεια θὰ κλείσει . Στὴν συνέχεια θὰ κλείσουν ὅλοι οἱ λογαριασμοί μας (σταδιακὰ )στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης κλπ.

Ἀπὸ σήμερα δὲν θὰ εἶναι δυνατὴ οὔτε ἡ δημοσίευση σχολίων, ἐπίσης ἀπὸ σήμερα θὰ ὑπάρχει ἀντίστοιχο ἐνημερωτικὸ ἀπαντητικὸ μήνυμα στὴν εἰσερχόμενη ἀλληλογραφία.  

Εἶναι ἐπώδυνος ,ἰδίως ὅταν γίνεται μὲ προσωπική σου ἀπόφαση ,ὁ ἀποχωρισμὸς ἀπὸ τὶς δικές σου ἐπιλογὲς καὶ τὰ δημιουργήματά σου , τὸν ἔχω βιώσει τρεῖς φορὲς καὶ τὶς τρεῖς τὶς θεωρῶ σημαντικὲς γιὰ τὴν ζωή μου , ἡ πρώτη φορᾶ ἦταν .. Στρατός-Πτήσεις ,ἡ  δεύτερη μὲ τὸ … OpenSkies καὶ αὐτὴ μὲ τὸ … Τόνοι καὶ Πνεύματα εἶναι ἡ τρίτη.  

Τὸ  Τόνοι καὶ Πνεύματα ….  τετέλεσται καὶ ἐπειδὴ οἱ δυὸ φωτογραφίες μου στὸ ἰστολόγιο ἦταν ἐσκεμμένα θαμπὲς καὶ σὲ χρόνο Παρακείμενο θέλω νὰ μὲ δεῖτε σὲ μία σχετικὰ πρόσφατη, γιὰ νὰ γνωρίσετε καὶ κάτ΄ὄψιν αὐτὸν μὲ τὸν ὁποῖο τόσο καιρὸ συνταξιδεύατε, σᾶς κρατοῦσε παρέα ἤ σας ζάλιζε μὲ τὶς ἰδέες του καὶ ποὺ συνεχίζει καὶ μέσα στὸ video ποὺ ἀκολουθεῖ, νὰ γράφει καὶ νὰ σᾶς ζαλίζει.


Εὔχομαι στὴν πατρίδα μας τὰ καλύτερα και κυρίως νὰ διαφυλάξει τὴν ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα τῆς χώρας ἀπὸ ἐπιβουλὲς καὶ διασπαστικὲς κινήσεις ,ἐπὶ τῶν Ἑλληνικῶν ἐδαφικῶν διαμερισμάτων ἢ τμημάτων αὐτῶν , γειτόνων …. δυστυχῶς συνεπικουρουμένων ἀπὸ μερικοὺς  κάτ΄ὄνομα Ἕλληνες  ποὺ ὄχι μόνο δὲν ἔχουν διάθεση νὰ ὑπερασπισθοῦν τὰ πάτρια ἐδάφη ,ἀλλὰ δυστυχῶς καλυπτόμενοι  ( ἐνῶ ἔπρεπε νὰ ἀποκηρύσσονται ) ἀπὸ κοινοβουλευτικὰ κόμματα ( ὑπὸ τὴν ἔννοια … εἶναι μία τάση … καὶ ὄχι ἡ ἐπίσημη θέση τοῦ κόμματος ) δροῦν ὡς  5η φάλαγγα στὸ ἐσωτερικό της χώρας .

Στοὺς μίας κάποιας ἡλικίας φίλους νὰ σκεφτοῦν τὶς δικές τους εὐθύνες γιὰ τὸ σημερινὸ κατάντημα τῆς χώρας καὶ ἂς σταθμίσουν τὶς μελλοντικὲς πολιτικὲς ἐπιλογές τους ἐπιστρατεύοντας τὴν λογικὴ καὶ ἀφήνοντας στὴν ἄκρη τὸ πρόσκαιρο συμφέρον , στοὺς νεότερους φίλους τοὺς προτρέπω ἂν θέλουν προοπτικὲς γιὰ νὰ γίνει ἡ ζωὴ τοὺς καλύτερη τότε πρέπει νὰ βάζουν κόκκινες γραμμὲς , νὰ διεκδικοῦν ,νὰ κάνουν γιὰ τὸν συνάνθρωπό τους αὐτὸ ποὺ περιμένουν καὶ οἱ ἴδιοι ἄπ΄αὐτόν. Μόνο μὲ προσπάθεια καὶ ἀγώνα θὰ κερδίσουν τόσο τὰ πρὸς τὸ ζῆν ὅσο καὶ τὰ πρὸς τὸ εὖ  ζῆν .

Θὰ ἤθελα τέλος τώρα νὰ σᾶς γνωστοποιήσω καὶ τὴν θέση μου ὅσον ἀφορᾶ τὶς ἐπερχόμενες εὐρωεκλογὲς καὶ ἐπειδὴ δὲν θέλω νὰ ἐπεκταθῶ σὲ δικαιολογητικὲς σκέψεις  καὶ νὰ μακρηγορήσω  τώρα πού σας ἀποχαιρετῶ καὶ ὑπὸ τὸ πρίσμα ὅτι τὸ πολιτικὸ κατεστημένο σύστημα καὶ ἐννοῶ τὴν κομματοκρατία – δυστυχῶς ἄντεξε καὶ μὲ βάση τὰ ὑπάρχοντα δεδομένα  (συνθῆκες, προγράμματα, Κόμματα κλπ )  τὰ ὁποῖα εἴτε μας ἀρέσουν εἴτε ὄχι , πρέπει ὅμως μὲ βάση αὐτὰ τὰ δεδομένα νὰ πορευτοῦμε πρὸς τὸ πρόβλημα γιὰ νὰ καταλήξουμε στὴ σωστὴ ἀπόφαση  θέλω νὰ σᾶς δηλώσω ὅτι μὲ ἐκφράζουν ἀπόλυτα τὰ  ἀναγραφέντα ἀπὸ ἐμένα στὸ πρὸ διετίας ἄρθρo μου μὲ τίτλο…  ΟΣ Δ’ ΑΝ, ΣΤΑΣΙΑΖΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ, ΜΗΔΕ ΜΕΘ’ ΕΤΕΡΩΝ ΤΑ ΟΠΛΑ ΣΤΕΙ, ΑΤΙΜΟΣ ΕΣΤΩ  ..ποῦ καὶ σήμερα ἂν χρειαζόταν νὰ τὸ γράψω ἐλάχιστες ἀλλαγὲς λόγω ἐπικαιρότητας θὰ ἔκανα.

Θέλω νὰ εὐχαριστήσω  ὅλες καὶ  ὅλους ἐσᾶς τὶς φίλες καὶ φίλους ποὺ τόσο καιρὸ συνταξιδεύαμε ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀρθρογράφους ἄνδρες καὶ γυναῖκες γιὰ τὴν τιμὴ πού μου κάνανε νὰ μοῦ ἐμπιστεύονται τὰ ἄρθρα τοὺς , γνωρίζω ὅτι θὰ μοῦ λείψετε ,δὲν γνωρίζω ἂν στὸ μέλλον θὰ μπορέσω νὰ σᾶς ξανασυναντήσω  γιὰ αὐτὸ καὶ θὰ ἤθελα ἰδιαίτερα νὰ σᾶς παρακαλέσω νὰ μὴ προσπαθήσετε ἰδίως τηλεφωνικὰ νὰ ἐπικοινωνήσετε  μαζί μου γιὰ νὰ ἀναθεωρήσω τὴν ἀπόφασή μου αὐτή.

…..νὰ εἶστε πάντα καλά,

Νίκος Γεωργόπουλος

ΥΓ. Πρὶν ἀπὸ μερικὲς ἡμέρες πῆρα τὴν πικρὴ ἀλλὰ ἀναγκαία ἀπόφαση , ἤδη σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ τελευταῖα ἄρθρα μου ὑπῆρχε ἀμυδρὰ μία σχετικὴ νύξη ,μὲ βασάνισε ὄχι τόσο ἡ στιγμὴ τοῦ ἀποχωρισμοῦ καὶ αὐτὰ ποὺ ἤθελα , ἀλλὰ ἂν αὐτὰ πού μου ἔχουν ἐμπιστευτεῖ, ἔχω πληροφορηθεῖ-γνωρίζω ὡς διαχειριστὴς τοῦ ἰστολογίου ἐπιτρέπεται  ..…ἔπρεπε νὰ σᾶς τὰ πῶ ὅλα.

Τὰ ἔκρυψα ,τὰ ἀφήνω σὲ μία γωνιὰ τοῦ μυαλοῦ μου καὶ ἄρχισα νὰ γράφω σὲ αὐτὸ τὸ μὲ ἀριθ. 14.260 τελευταῖο ἄρθρο, τὴν νύκτα τῆς 30ης  Ἀπριλίου τοῦ 2014 ,αὐτὰ ποὺ θέλω νὰ ξέρετε γιὰ μένα μόνο .

Εἶναι μία δύσκολη περίοδος ,ἔχω περάσει καὶ περισσότερο ἐπικίνδυνες γιὰ τὴ ζωή μου ,θὰ προσπαθήσω καὶ πιστεύω ὅτι θὰ τὰ καταφέρω,  τὴν ὥρα ποὺ προετοίμαζα τὸ παραπάνω video γιὰ τὸν ἀποχαιρετισμὸ εἶχα ἔντονο τὸ συναίσθημα τῆς πίκρας ποὺ ἐξασθενεῖ ,ποὺ ἀρχίζει νὰ γλυκαίνει , σὲ λίγο ὅλα θὰ εἶναι παρελθόν, μία ἀνάμνηση ,σὲ λίγο ὁ κύκλος κλείνει,θέλω νὰ παρατείνω αὐτὴ τὴν στιγμὴ ποὺ εἶμαι μαζί σας λίγο ἀκόμα  , δὲν θέλω νὰ σᾶς πῶ ἀντίο ἀλλὰ καὶ δὲν μπορῶ νὰ ὑποσχεθῶ στὸ ἐπανιδεὶν ,εὔχομαι στὴν ἐπικράτηση τοῦ καλοῦ καὶ δανειζόμενος ἀπὸ τὸν Νικόλα τὴν ρήση του, τὴν χρησιμοποιῶ γιὰ νὰ σᾶς ἀποχαιρετήσω … venceremos.

Αὔριο ξημερώνει  Πρωτομαγιὰ  , εἶναι  …ἡ πρώτη μου μέρα.

Σκυτάλη


Αναρτήθηκε στις ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. Leave a Comment »

Ν. Λυγερός: «Από την ουδετερότητα της αδιαφορίας στο θετικό της ζωής». Ορόκλινη, Κύπρος. 28/04/2014


Αναρτήθηκε στις ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. Ετικέτες: . Leave a Comment »

Ο ζεόλιθος ενάντια στον περονόσπορο


Ν. Λυγερός

Ν. Λυγερός

Όπως έχει ήδη καταγραφεί, ο ζεόλιθος καταπολεμά αποτελεσματικά τον δάκο, που κατασπαράζει τις ελιές, αλλά και τον νηματώδη σκώληκα, που καταστρέφει θερμοκήπια.

Πρόσφατα, μέσω του Γιώργου Ανδριανάκου, μάθαμε και για τις πρακτικές εφαρμογές του ζεόλιθου για την καταπολέμηση του περονόσπορου. Έτσι τώρα γνωρίζουμε, και μάλιστα σε πρακτικό επίπεδο, ότι ο ζεόλιθος λειτουργεί αρνητικά για τον περονόσπορο.

Αυτό γίνεται με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Ο πρώτος γίνεται με την επικάλυψη των φύλλων και των βλαστών, αφού έτσι δημιουργείται μια ανώμαλη επιφάνεια που δεν είναι αρεστή στον περονόσπορο. Ο δεύτερος τρόπος προέρχεται από την ιδιότητα του ζεόλιθου να απορροφά τις οσμές. Έτσι, αν ο περονόσπορος ανέβει στο φυτό δεν γίνεται γονιμοποίηση λόγω απουσίας φερορμόνων, αφού είναι οσμές. Ο τρίτος τρόπος είναι η αφυδάτωση των αυγών, αν έχει γίνει ήδη η γονιμοποίηση.

Παράλληλα, αν η καλλιέργεια είναι σε θερμοκήπια το ψέκασμα της εσωτερικής επιφάνειας είναι μια καλή πρακτική, αφού η υγρασία μπορεί να είναι γεμάτη περονόσπορο. Και αυτή η δράση επιτρέπει τον καθαρισμό του.

Αναρτήθηκε στις ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. Ετικέτες: , . Leave a Comment »

Χρήσιμη ενημέρωση για την Ενεργειακή Ελληνική ΑΟΖ ,Αέριο,Πετρέλαιο κλπ


Λέσχη Αξιωματικών Ε.Α., 10-04-2014: Διάλεξη Δρ. Ηλία Κονοφάγου «Η Ενεργειακή Ελληνική ΑΟΖ»

Τα Κοιτάσματα Φυσικού Αερίου & Πετρελαίου μέσα σε Ολίγα Λεπτά!

Αναρτήθηκε στις ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. Leave a Comment »