Εφημερίδα Συνδέσμου Αξιωματικών Τάξεως 1971 (Τεύχος 136 )

Αναρτήθηκε στις Σύνδεσμος. Ετικέτες: . Leave a Comment »

Εφημερίδα Συνδέσμου Αξιωματικών Τάξεως 1971 (Τεύχος 135 )

Αναρτήθηκε στις Σύνδεσμος. Ετικέτες: . Leave a Comment »

Εφημερίδα Συνδέσμου Αξιωματικών Τάξεως 1971 (Τεύχος 134 )

Αναρτήθηκε στις Σύνδεσμος. Ετικέτες: . Leave a Comment »

ΑΜ : 10854 ;


Γεωργόπουλος ΝίκοςΤὸ ἄρθρο ἀφορᾶ τοὺς συμμαθητές μου καὶ τὶς οἰκογένειές τους.hellenic-military-academy

Αὔριο τὸ δολάριο μηδενίζεται …

Ἐκ προοιμίου θέλω νὰ ἀναφέρω ὅτι στὴν ΣΣΕ ὀφείλω πάρα πολλὰ ,ἀπὸ τὶς γνώσεις ποὺ ἐκεῖ ἀπόκτησα μέσα ἀπὸ ἕνα εὐρὺ φάσμα- θεματολογίας-μαθημάτων πέραν τῆς στρατιωτικῆς ἐκπαιδεύσεως ἕως καὶ τὸ σαβουὰρ βιβρ , κὰθ ὅτι ἀγροτόπαιδο κι αὐτὸ στὴν Σχολὴ τὸ ἔμαθα .

Θέλω ἐπίσης νὰ σᾶς ἐνημερώσω ὅτι ὅταν θὰ διαβάζετε τὸ ἄρθρο νὰ λάβετε ὑπόψη ὅτι δὲν προέρχομαι ἀπὸ στρατιωτικὴ οἰκογένεια ,ἤμουν ὁ  μεγαλύτερος ἀδελφὸς ὅποτε καὶ δὲν ὑπῆρχε πρόσφατη στρατιωτικὴ ἐμπειρία στὴν οἰκογένεια γιὰ νὰ ἐνημερωθῶ γιὰ τὶς συνήθειες-συμπεριφορὲς τῶν στρατιωτικῶν ( μέσα στὴν Σχολὴ ἢ μέσα σὲ στρατώνα ) καὶ συνεπῶς κάθε τί πού σας περιγράφω παρακάτω  εἶναι ὅπως τὰ εἶδαν τὰ μάτια μου τότε ,μὲ τὴν ἀντίληψη ἑνὸς νεαροῦ ποὺ δὲν γνώριζε ἀπὸ στρατὸ καὶ πίστευε ὅτι ἀκριβῶς τοῦ ἔλεγαν.

Ημέρα  Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2013 ἡ ζωὴ τραβάει τὴν κατηφόρα.      

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, μετά από απόφαση του ΔΣ, , θα πραγματοποιηθούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μνημόσυνα υπέρ αναπαύσεως της ψυχής των εκλιπόντων συμμαθητών μας.

Στην Αθήνα η επιμνημόσυνος δέησις θα πραγματοποιηθεί στις 11:00, στον Ιερό Ναό ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ που βρίσκεται στην Λέσχη Παπάγου.

Στη Θεσσαλονίκη η επιμνημόσυνος δέησις θα πραγματοποιηθεί μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ που βρίσκεται στο Γ ΣΣ.

1 (2)46 χρόνια πρὶν …

Ἡμέρα Παρασκευή, 29 Σὲπ 1967 ,ἡ ζωὴ τραβάει τὴν ἀνηφόρα …

Πολίτης …τέλος ἀπὸ τοῦδε καὶ στὸ ἑξῆς καὶ γιὰ 4 χρόνια εἶμαι ὁ  ΑΜ :10854

Δὲν εἶναι μία τυχαῖα ἡμέρα αὐτὴ γιὰ ἐμένα καὶ τοὺς συμμαθητές μου, εἶναι  ἡ ἡμέρα ποὺ ὁ πολίτης ἐαυτός μας ἀπαρνιέται ὄχι τὸν πολίτην ἀλλὰ τὸν ΙΔΙΩΤΗ ποὺ κρύβεται μέσα μας , γίνεται ὁπλίτης καὶ ἐνδύεται τὴν στολὴν μὲ τὴν ὁποία τὴν 21η Δεκεμβρίου θὰ ὁρκιστεῖ καὶ τότε οὐσιαστικὰ θὰ ἐνταχθῆ στοὺς Εὐέλπιδες.

Πολίτης – Ὁπλίτης … τὰ ἴδια γράμματα χρησιμοποιοῦνται στὴν γραφὴ τῶν λέξεων, στὴν ἀρχαιότητα ὅταν μὲ τὶς λέξεις κυριολεκτοῦσαν ,τότε ποὺ ἡ λέξις Πολίτης – ἡ ὑψίστη τιμὴ στὸν ἄνθρωπο ἦταν συνυφασμένη καὶ ἀναπόσπαστα δεμένη μὲ τὴν λέξη  Ὁπλίτης καὶ δὲν ἀποκτοῦσες πολιτειότητα ἂν δὲν ἤσουν Ὁπλίτης.

Πολίτης ὄρος « ἀπαξιωτικὰ » χρησιμοποιούμενος ἀπὸ τοὺς 4ετεις Εὐέλπιδες ,πρὸς ἐμᾶς τοὺς πρωτοετεῖς μέχρι νὰ ἀποκτήσουμε τὸ … στρατιωτικὸ πνεῦμα …..

Ἔθεσα παραπάνω τὸ ἀπαξιωτικὰ ἐντὸς εἰσαγωγικῶν διότι μὲ τὴν χρῆσιν τοῦ ὄρου πολίτης ἴσως ἐσφαλμένα ,κατὰ τὴν ἄποψίν μου , ἀντὶ τῆς χρήσεως τοῦ ὄρου ΙΔΙΩΤΗΣ , χαρακτηρίζονταν συμπεριφορὲς ὅπως τὸ νὰ μὴν  ἀναλαμβάνης τὴν εὐθύνη τῶν πράξεών σου, τὸ νὰ λὲς  ψέματα ,τὸ νὰ προσπαθῆς νὰ δικαιολογηθῆς ,τὸ νὰ μὴ ἐπιδεικνύης ὁμαδικὸ πνεῦμα ,τὸ νὰ μὴ ἀντιγράφης (μή σας φανεῖ περίεργο στοὺς νεώτερους ἀναγνῶστες –διαγωνιζόμαστε πολλὲς φορὲς χωρὶς ἐπιτηρητὲς ) ,τὸ νὰ εἶσαι δηλαδὴ ὁ ἑαυτούλης σου ,τὸ νὰ σὲ ἐνδιαφέρη τὸ ΕΓΩ  καὶ ὄχι τὸ ΕΜΕΙΣ…. Φαινόμενα ποὺ στὴν ζωὴ τῶν πολιτῶν τότε ἀλλὰ καὶ τώρα πάρα πολὺ συχνὰ συναντῶνται. 

ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΙΣΑΙ ; …ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΗΣ ΕΥΕΛΠΙΣ ; 

 Αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὶς συμπεριφορὲς ἀφοροῦσε τὸ ΠΟΛΙΤΗΣ καὶ ὄχι ,ἐπαναλαμβάνω ,τὴν ὑψίστη τιμὴ ποὺ ἀποκτᾶ κάποιος ὅταν ἐνσυνείδητα ἀποκτᾶ πολιτειότητα ἐντασσόμενος μέσα σὲ μία πολιτειακὴ ὀντότητα Δῆμο –Πολιτεία- Κράτος .

Θεώρησα ἀπαραίτητο νὰ κάνω αὐτὴ τὴν διευκρίνιση γιὰ τὸν ὄρο πολίτης πρὸς ἀποφυγὴ τυχὸν σχολίων ἀπὸ τοὺς … « προοδευτικοὺς » ( ἐδῶ  χρειάζονται τὰ εἰσαγωγικὰ ) ἀλλὰ … σιγὰ μὴ κλάψω ,σιγὰ μὴ φοβηθῶ !

Ὅσον ἀφορᾶ τὶς συνήθειές  της μέχρι τότε πολιτικῆς μας ζωῆς …ἄλλαξαν αἰφνιδίως ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα τῆς εἰσόδου μας εἰς τὴν Σχολὴ καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὸ πρῶτο βράδυ καὶ γιὰ αὐτὴ τὴν ἀλλαγὴ θὰ ἀναφερθῶ ἀμέσως παρακάτω.

Πρωινὲς ὧρες ,ἔξω λοιπὸν ἀπὸ τὴν ΣΣΕ τότε , 29 Σὲπ τοῦ 1967 , ἕτοιμος γιὰ νὰ εἰσέλθω γιὰ πρώτη φορᾶ ἀπὸ τὴν κεντρικὴ πύλη τῆς σχολῆς ,τὴν Πύλη Εὐελπίδων ὅπως ἀπεκαλεῖτο .

Μέχρι τότε ὅταν διαγωνιζόμεθα μὲ τᾶς κατατακτηρίους ἐξετάσεις μας εἰσερχόμεθα ἀπὸ τὴν μικρὴ πύλη ποὺ ἦταν δίπλα ἀπὸ τὸ γραφεῖο τῆς Διευθύνσεως Σπουδῶν ,στὴν δεξιὰ πλευρὰ της ὑπῆρχε ὁ πίναξ ἀνακοινώσεων εἰς τὸν ὁποῖον εἶχαν ἀναρτηθεῖ τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐξετάσεών μας , πρὸς τὴν πλευρὰ τῆς σημερινῆς ὁδοῦ Εὐελπίδων… Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Σύνδεσμος, NG. Ετικέτες: . 4 Σχόλια »

Το δικό μας $ πέφτει συνέχεια …


Αναρτήθηκε στις Σύνδεσμος. Leave a Comment »