Ὁ θεός τοῦ πολέμου εἶναι ἀκόμη ἐδῶ;


Ὁ θεός τοῦ πολέμου εἶναι ἀκόμη ἐδῶ;1Περιέργη σύμπτωση:

19 Μαρτίου εἶναι ἡ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ τοῦ θεοῦ τοῦ πολέμου Ἄρεως καὶ στὶς  19 Μαρτίου ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ γιά:
τὸ ΙΡΑΚ 2003 καὶ
τὴν ΛΙΒΥΗ τὸ 2011.

Ὁ Ἄρης εἶναι ὁ θεὸς τοῦ πολέμου, ὁ πόλεμος ἀρχίζει στὶς 19 Μαρτίου 2003 στὸ Ἰράκ  καὶ στὶς 19 Μαρτίου 2011 στὴν Λιβύη.

Καὶ στὶς δύο ἐπιθέσεις τῶν Ἀμερικανῶν δόθηκε τὸ ὄνομα Ὀδύσσεια.
Ἔτσι, ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται: 19 Μαρτίου 2003: Ἐπίθεση στὸ Ἰρὰκ καὶ 19 Μαρτίου 2011: Ἐπίθεση κατὰ τῆς Λιβύης.

Παναγιώτης Δαρίβας

Ξέρετε….
Ἀναζήτησις στὸ google  γιὰ νὰ διαπιστώσω τὸ ἐὰν πράγματι ἰσχύῃ κάτι ἀπὸ τὰ παραπάνω.
Καὶ ἰδοῦ:Ὁ θεός τοῦ πολέμου εἶναι ἀκόμη ἐδῶ;2α

βικιπαίδεια

Συνεπῶς μᾶλλον, γιὰ τὸ πρῶτο σκέλος, ὁ φίλος μας ἔχει δίκαιον…
Τὴν νύκτα τῆς 19ης Μαρτίου τοῦ 2003, πρὸς τὴν 20η ξεκίνησαν οἱ ἐπιχειρήσεις… Μὲ τὰ γνωστὰ ἀποτελέσματα τῆς ….ἀπελευθερώσεως τοῦ Ἰρᾶκ καὶ τῆς …«ἀποκαταστάσεως»  τῆς δημοκρατίας.

Γιὰ νὰ δοῦμε ὅμως καὶ τὴν Λιβύη…Ὁ θεός τοῦ πολέμου εἶναι ἀκόμη ἐδῶ;3α

 

βικιπαίδεια

Βέβαια, ἰδίως γιὰ τὴν Λιβύη, οἱ βομβαρδισμοὶ τοῦ ΝΑΤΟ εἶχαν προηγηθεῖ τῆς 19ης Μαρτίου, σποραδικῶς. Ἀλλὰ κρατῶ τὴν ἡμερομηνία διότι πρέπει νὰ πάω λίγο παρακάτω… (Κι ἐφ΄  ὅσον εἶναι καταγεγραμμένη στὰ ἐπίσημα ἀρχεῖα τους. Ἄλλως τέ, κι ὁ πόλεμος στὸ Ἰράκ, ἀλλὰ κι ὁ πόλεμος τῆς Λιβύης, ὅπως καὶ ἡ περιπέτεια τῆς Συρίας, κατὰ τὰ γνωστά, ἀπεφασίσθησαν πολὺ παλαιότερα τῶν ἡμερομηνιῶν ποὺ σημειώνουμε παραπάνω.)

Ἄς δοῦμε ὅμως καὶ παλαιότερα, τὴν Σερβία…
Πάλι τὶς ἴδιες ἡμέρες ξεκίνησαν οἱ βομβαρδισμοί… 24 Μαρτίου 1999…

Ὁ θεός τοῦ πολέμου εἶναι ἀκόμη ἐδῶ;4αἀναζήτησις google

 Ὅμως…
Στὶς 20 Μαρτίου τοῦ 1916 οἱ Σέρβοι ἔχαναν τὴν χώρα τους, λόγῳ καταῤῥεύσεως τοῦ σερβικοῦ στρατοῦ, ἀπὸ τὶς δυνάμεις τῆς Γερμανῶν καὶ τῶν Βουλγάρων…
Συνεπῶς ἤδη ἡ ἡμερομηνία αὐτή, τῆς 19ης καὶ τῆς 20ης Μαρτίου, ἐμπεριέχει ἀρκετὲς συμφορὲς γιὰ τοὺς Σέρβους.

Αὐτὸ ὅμως ποὺ ἔχω μάθει στὴν ζωή μου εἶναι νὰ μὴν περιορίζομαι σὲ δύο ἤ σὲ τρία περιστατικά, πρὸ κειμένου νὰ ἐξαγάγῳ κάποιο συμπέρασμα.
Ὅπως λοιπὸν ἀντιλαμβάνεστε τὸ θέμα μας εἶναι ἐὰν ἡ παρατήρησις τοῦ Παναγιώτου ἰσχύει γιὰ τὰ πάντα… Γιὰ τὸ «καθ΄ ὅλα» δῆλα δὴ τοῦ Ἀριστοτέλους.
Δῆλα δὴ ἐὰν πράγματι ἡ ἡμέρα τῆς 19ης Μαρτίου εἶναι μία ἡμέρα ἐνάρξεως πολέμων, καταστροφῶν καὶ συμφορῶν…
Κι ἀκόμη περισσότερο, ἐὰν αὐτὲς οἱ ἡμέρες σημάδεψαν τὴν ἀνθρωπότητα, γιὰ νὰ ἀποφασίσουμε νὰ τὶς ἐρευνήσουμε.
Πρὶν σᾶς καταθέσω καὶ μερικὰ ἀκόμη εὑρήματά μου, καθὼς φυσικὰ καὶ κάποιες σκέψεις μου, θὰ πρέπῃ νὰ σημειώσουμε πὼς πράγματι, τὴν ἄνοιξιν, εἰδικῶς μάλιστα περὶ τὴν ἐαρινὴ ἱσημερία, ἐθεωρεῖτο ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν θαυμασία περίοδος ἐνάρξεως πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων.  Οἱ στρατοὶ εἶχαν στὴν διάθεσίν τους ὅλους τοὺς ἐαρινοὺς κι ὅλους τοὺς θερινοὺς μῆνες, γιὰ νὰ διενεργήσουν τὶς ἐπιχειρήσεις τους στὰ πεδία τῶν μαχῶν. Ὁπότε, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν ὁ Ἄρης δρᾷ, ἤ ὄχι, λογικὰ καὶ μόνον, ἐὰν τὸ ἐξετάσουμε, ναί, πράγματι, ἡ πέριξ τῆς ἐαρινῆς ἰσημερίας περίοδος ἔχει χρησιμοποιηθεῖ ἀρκετὲς φορὲς γιὰ νὰ σηματοδοτήσῃ τὴν ἐναρξιν τῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων κάποιου πολέμου.

Ἐξετάζουμε λοιπὸν συνολικῶς τὴν 19η Μαρτίου:

Ὁ θεός τοῦ πολέμου εἶναι ἀκόμη ἐδῶ;5α
βικιπαίδειαὉ θεός τοῦ πολέμου εἶναι ἀκόμη ἐδῶ;6α

σὰν σήμερα

Ὁ θεός τοῦ πολέμου εἶναι ἀκόμη ἐδῶ;7α

ἄεκ 365-σὰν σήμερα

Χμμμμ….
Δὲν ἰσχύει στὸ καθόλου… (Καθ΄  ὅλα!!!)
Ἰσχύει ὅμως γιὰ τὶς ἐπιχειρήσεις τῶν ΝΑΤΟϊκῶν καὶ τῶν Ἀμερικανῶν τὰ τελευταῖα χρόνια… (Κρατῆστε το αὐτό!!! Εἶναι σημαντικό!!!)
Καὶ ἰσχύει μὲ πολὺ μεγάλη ἀκρίβεια…
Καὶ δὲν ἰσχύει τυχαίως… Διότι κακὰ τὰ ψέμματα, οἱ ἴδιοι οἱ συμβολισμοὶ ἴσως νὰ μὴν ἔχουν ἀξία, ἀλλὰ γιὰ κάποιους, εἰδικῶς γιὰ αὐτοὺς ποὺ θέλουν νὰ ἐξουσιάζουν, ἔχουν καὶ παρὰ ἔχουν σημασία, πρὸ κειμένου νὰ ἀποδεικνύουν πὼς ναί, ἀσκοῦν ἐξουσία ἐπάνω μας… Καὶ τὸ κάνουν γιὰ νὰ μᾶς τρομοκρατοῦν ἤ γιὰ νὰ μᾶς …καθησυχάζουν, ἄν καὶ στὴν πραγματικότητα οἱ ἴδιοι οἱ συμβολισμοί, ἰδίως γιὰ κάτι κτήνη ποὺ κρατοῦν τύχες ἀνθρώπων στὰ χέρια τους, ὄχι μόνον δὲν ἔχουν σημασία, ἀλλὰ μετατρέπονται καὶ σὲ …ἀνέκδοτα!!!

Ἄρα;
Τί συμβαίνει; Πράγματι ὁ Ἄρης ἐπέστρεψε στόν πλανήτη; Ἤ μήπως δέν ἔφυγε ποτέ;
Εἶναι κάτι ποὺ δὲν μπορῶ νὰ σᾶς ἀπαντήσω…
Ἄλλως τέ, ἐὰν παραμείνουμε στὰ ὅσα τὸν ἀφοροῦσαν, τότε μᾶλλον …δὲν ἔφυγε ποτὲ ἀπὸ τὸν πλανήτη…

Κι ἐπίσης…
Ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Ἄρεως, ἐὰν ἐγίνετο, κατὰ τόπους, εἶναι κάτι ποὺ ἀγνοῶ. Συνήθως τὸν τιμοῦσαν οἱ Ἕλληνες μόνον κατὰ τὴν ἔναρξιν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων.
Θὰ ἐμπιστευθῶ ὅμως τὸν Παναγιώτη καὶ θὰ κρατήσω τὴν ἡμερομηνία ποὺ ἀναφέρει. (Ἄν καὶ κατὰ τὴν ἔρευνά μου διεπίστωσα πὼς περισσότερο στὴν Ῥώμη ἐλατρεύετο παρὰ στὴν Ἑλλάδα. Μάλιστα οἱ Ῥωμαῖοι τοῦ ἀφιέρωναν σχεδὸν ὅλον τὸν μήνα Μάρτιο, ἐφ΄ ὅσον, παραδοσιακῶς, τότε ξεκινοῦσαν οἱ πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις. Ἡμέρες ἀφιερωμένες στὸν Ἄρη ἦσαν οἱ  1η, 9η, 14η, 15η, 17η, 19η, 23η Μαρτίου.)
Συνεπῶς ἐὰν πράγματι ἡ 19η Μαρτίου εἶναι ἀφιερωμένη στὸν Ἄρη, εἶναι κάτι ποὺ δὲν γνωρίζω.
Αὐτὸ ποὺ γνωρίζω εἶναι πὼς στὶς τρεῖς μεγάλες ἐπιχειρήσεις τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῶν Ἀμερικανῶν πράγματι ἡ 19η Μαρτίου παίζει ῥόλο. Πολὺ σπουδαῖο ῥόλο…

Τί καταλαβαίνω;
Ὄχι καὶ πολλά… Ὄχι ἀκόμη τοὐλάχιστον…
Πάντως οὐδόλως τυχαῖον εἶναι τὸ ὅ,τι μᾶς ἔχει ζώσει ὀ …Δίας…!!!
Ἐπίσης οὐδόλως τυχαῖον εἶναι ποὺ ἐπεστρατεύθησαν οἱ πάντες πρὸ κειμένου νὰ ξεκινήσῃ τὸ διαστημικὸν πρόγραμμα «Ἄρης». (Μεταξὺ τῶν ἐπιστρατευμένων   ὁ Παπαθανασίου καὶ ἡ Τζιροπούλου…!!! -;;;-)
Οὐδόλως τυχαῖον εἶναι ποὺ ἀκόμη κι Ἕλληνες ἔπεσαν στὴν παγίδα τῆς ΝΑΣΑ, γιὰ νὰ τὴν ὑπηρετήσουν καὶ νὰ τὴν ἐξυπηρετήσουν, ἄν καὶ ἡ ΝΑΣΑ πάντα ἦταν, εἶναι καὶ θὰ παραμείνῃ ἐργαλεῖον τῶν ἐξουσιαστῶν…
Οὐδόλως τυχαῖον εἶναι ποὺ ἀπὸ τότε καὶ μετὰ ΟΛΑ τὰ χρήματα τῆς ἀνθρωπότητος ὁδεύουν γιὰ τὸ διάστημα καὶ ἡ ἀνθρωπότης πτωχοποιεῖται…
Οὐδόλως τυχαῖον ἐπίσης εἶναι τὸ ὅ,τι ἀπὸ τότε ποὺ ἡ ΜΥΘΩΔΕΙΑ (ἤ ΜΥΘΩΔΙΑ ἤ ὅμως θέλετε…) παρουσιάστηκε στοὺς στύλους τοῦ Ὀλυμπίου Διός, ξεκίνησαν τὰ συστήματα ἐλέγχου τῆς ΝΑΣΑ νὰ δουλεύουν ἐν τελῶς αὐτόματα… Κι ὄχι μόνον…

Καὶ τέλος πάντων…
Γιὰ νὰ μὴν ἀλλάζουμε τὸ θέμα μας.
Δὲν ξέρω ἐὰν ἐπέστρεψε ὁ Ἄρης ἤ ἐὰν ἐδῶ ἦταν πάντα…
Αὐτὸ ποὺ ξέρω εἶναι πὼς τὰ ἀμερικανὰ καὶ τὰ ΝΑΤΟϊκόπαιδα καὶ τὰ ἑβραιόσκυλα γνωρίζουν νὰ παίζουν μὲ τὶς ἡμερομηνίες καὶ μὲ τὶς λέξεις…
Κι ἐμεῖς φυσικὰ πέφτουμε θύματά τους, ἀγνοῶντας πὼς οὔτως ἤ ἄλλως, ἐὰν ἰσχύουν αὐτά, τότε θὰ πρέπη νὰ γνωρίζουμε πὼς ἡ Ἀθηνᾶ εἶναι ἐδῶ… Μαζύ μας.

Φιλονόη.  (η.τ)

Υ.Γ. Κι ἕνας ἀναγραμματισμός… ΗΡΑ-ΑΡΗ… Γιὰ νὰ …γελάσουμε ἤ νὰ προβληματιστοῦμε…

Αναρτήθηκε στις ΑΙΡΕΤΙΚΑ. Ετικέτες: . Leave a Comment »

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: