«Ὑπέρ Φαήλου Λόγος»


Ἀγαπητοὶ Φίλοι,
Ἕνα μοτίβο ἐπαναλαμβανόμενο δημιουργεῖ στερεότυπα. Αὐτό έχει διάφορες εφαρμογές. Συκοφαντίες, ‘καταγγελίες’, ψέμματα τείνουν -ἐπαναλαμβανόμενα, νὰ γίνονται πιστευτά. Παράλογο, θὰ μοῦ πῆτε, ἀλλὰ ποιὸς ἔχει τὸν χρόνο ἤ τὰ μέσα γιὰ λογικοὺς συνειρμούς.Πᾶρτε παράδειγμα τὸ Βατοπέδι. Πλύση ἐγκεφάλου ἀπό τὰ τηλεοπτικά ΜΜΕ ποὺ γιὰ δικοὺς τους λόγους ἤθελαν νὰ πιοῦν τὸ αἶμα τοῦ Ρουσσόπουλου μὲ μπουρί. Δολοφονίες χαρακτήρων , καταρράκωση προαιώνιων θεσμῶν, φτιάξιμο κλίματος γιὰ στραπατσάρισμα τοῦ Πρωθυπουργοῦ (ἦτο πρωθυπουργὸς ὅλων τῶν Ἑλλήνων ἀνεξάρτητα ἄν τὸν ψηφίσαμε ἤ ὄχι). Καὶ μετά ἐκκωφαντική σιωπή.. Μόνο σὲ μερικές ἐφημερίδες πέρασαν μὲ ψιλά γράμματα οἱ ἀθωώσεις.Ἄλλο παράδειγμα οἱ συνεχεῖς λοιδωρίες (ἰδίως ἀπὸ τὰ μεγάλα ΜΜΕ, πολλοὺς πολιτικοὺς μαϊντανούς, ἀλλὰ καὶ βουλευτάδες) ὅποιου ἔχει ἀντίθετη γνώμη μὲ τὸ μνημόνιο, τὸ Εὐρώ, τὴν λαθρομετανάστευση τὴν πολυπολιτισμικὴ μπουρδολογία (καὶ ἀσχετοσύνη γιὰ τὴν σημασία τῆς λέξης) καὶ τὴν ἐλευθεριότητα τῶν ἀγορῶν. Καὶ ἄν δὲν πιάνει ἡ λοιδωρία, ἐπιστρατεύονται μεγάλα μέσα.

Τελευταῖο χτύπημα ἡ ἐπίθεση ἀπὸ κόμαματα καὶ ΜΜΕ ἐνάντια στὸν Φαῆλο Κρανιδιώτη. Γιὰ νὰ ἀποκλειστῇ ἡ ὑποψηφιότητὰ του στὴν Εὐρωβουλή.  Ἀκροδεξιὸ τὸν ἀνεβάζανε, φασίστα τὸν κατεβάζανε. Μὲ πρωτεργάστη τῆς κίνησης τὸν, ποιὸν ἄλλον, Μπένυ τοῦ Πασόκ. Ἀγάντα καὶ οἱ ὑπόλοιποι.Ἐπειδὴ μοῦ τὴν δίνουν οἱ ὕπουλες δολοφονίες χαρακτήρων, ἐνάντια σὲ ὅποιον δὲν τοὺς ἀρέσει, ἀπὸ τὰ βολεμένα ἀνθρωπάρια ἰδίως, ποὺ καθιερώνουν ὥς πολιτικὸ τὸν συκοφαντικὸ λόγο, ἔγραψα τὸ συνημμένο ἀναλύοντας τοὺς λόγους ποὺ δειλοὶ καὶ ξετσίπωτοι στρέφονται ἐνάντια σὲ ὅποιον τολμᾶ νὰ ὑπερασπίζεται τὴν πατρίδα καὶ πολιτισμό της.
Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι αὐτοὶ μᾶς θεωροῦν a priori μὴ αὐτεξούσιους, δηλαδὴ χωρὶς δυνατότητα νὰ σκεφτόμαστε. Ἄς τοὺς δείξουμε τὸ ἀντίθετο. Ἄλλωστε γιὰ νά κλείσῃ  κανεὶς τὸ κουμπὶ τῆς τηλεόρασης, δὲν χρειάζεται οὔτε ἐπαναστατικὴ προπαίδεια καὶ καθοδήγηση οὔτε γνώσεις ἀνώτερης φυσικῆς.

*****

«Ὑπέρ Φαήλου Λόγος»

-Τὶ πάθανε τὰ βοθροκάναλα, διαμορφωτές γνώμης, ΜΜΕ, πολιτικοὶ ἀπὸ ὅλο τὸ πολιτικὸ φάσμα , ἀναλυτὲς κλπ νὰ παραμερίζουν τὶς ἀρχές δεοντολογίας καὶ τὶς ὅποιες διαφορὲς τους καὶ καταφέρονται κοπαδηδόν ἐνάντια στὸν Φαῆλο Κρανιδιώτη, γιὰ νὰ μὴν μπῇ στὸ εὐρωψηφοδέλτιο τῆς ΝΔ; Ἕναν δικηγόρο χωρὶς καμμιὰ ἄλλη θεσμικὴ ἰδιότητα; Καὶ τοῦ ἀπεργάζονται δολοφονικὰ, ἕνα προφὶλ, ὅπου μπροστὰ του οἱ χρυσαυγίτες μοιάζουν μὲ προσκοπάκια τοῦ κατηχητικοῦ;

Ποιὸ εἶναι τὸ πρόβλημὰ τους; Ὅτι ὁ Φαῆλος- καὶ ὁ κάθε Φαῆλος, πρῶτον ἔννοεῖ αὐτὰ ποὺ λέει καὶ λέει αὐτὰ ποὺ ἐννοεῖ. Δεύτερον βασίζεται σὲ ἀλήθειες τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ. Πατάει, μὲ ἄλλα λόγια, γερὰ σὲ ὤμους γιγάντων. Τρίτον ἔχει βρέξει, κατὰ τὸ κοινῶς λεγόμενο, τὴν φανέλλα. Συνεπῶς δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ ‘καλοὺς καὶ τάχα μου δῆθεν’ τρόπους καὶ χειροφιλήματα. Ἤταν καὶ ὁ μόνος ποὺ ὑπερασπίστηκε τὸν Ὀτσαλὰν ὅταν οὶ ἀλλοι, μαζὶ καὶ οἱ πολυπολιτισμικοί, τὸ ἔπαιζαν Πιλᾶτοι στοὺς μεμέτηδες.

Τὶ ἔχει πεῖ ὁ Φαῆλος; ὅτι εἶναι ἀπαράδεκτη ἡ ταύτιση τοῦ ἐθνικοῦ (πολιτικῆς, δημοσίου συμφέροντος, παιδείας) μὲ φασισμό, ρατσισμό, ἀκροδεξιά….

Τὶ ἄλλο ἔχει βροντοφωνάξει ὁ Φαῆλος; Ἔχει ζητήσει «αίμα». Τιμωρία. Αὐτό τὸ οἰκονομικό 1922 χρειάζεται τὸ δικό του Γουδή. Ὄχι γιὰ νὰ θολώσουν τὰ μάτια τοῦ πόπολου. Γιὰ νὰ ἀποδοθῇ Δικαιοσύνη. Χωρὶς νὰ «χυθῇ» πολιτικὸ καὶ παρασιτικό ἐπιχειρηματικό «αἶμα», χωρὶς νὰ κάτσουν στὸ σκαμνί τουλάχιστον οἱ πρωταίτιοι ἀπό τὸν πολιτικό κι ἐπιχειρηματικό κόσμο, τότε σὲ ἐνδεχόμενη ἀποτυχία τοῦ προγράμματος, ἔστω ἀπὸ ἐξωγενεῖς παράγοντες, οἱ ἐξελίξεις στἠν κοινωνία θὰ εἶναι χαοτικές….

..Γιατὶ κακά τα ψέμματα, ἡ οἱονεί «ἀστική» τάξη ποὺ ἔχουμε, αὐτὸς ὁ λοῦμπεν σινιὲ ἀχταρμᾶς ἀπὸ ἀπογόνους μαυραγοριτῶν, δωσιλόγων, ἀνακυκλωμένων ἀριστερῶν, μεγαλοπρομηθευτῶν κι ἐργολάβων, τὴν πρόδωσε τὴν πατρίδα. Μαζὶ μὲ ἀρκετούς τραπεζίτες καὶ μέρος τῆς πολιτικῆς τάξης, εἶναι οἱ αὐτουργοὶ τῆς μακρόχρονης λεηλασίας καὶ κακοδιαχείρισης. Αὐτοὶ κατασπάραξαν μέχρι φόδρα τὰ ἱμάτια τῆς Ἑλλάδος, ἔδωσαν τὸ «ἅρατε πύλας» κι ἔχασκαν, ἐνῷ ἡ Πατρίδα πλημμύρισε ἀπό ἑνάμιση ἑκατομμύριο σουνίτες λαθρους.. Τὸ παρὸν θεσμικὸ πλαίσιο, κομμένο καὶ ραμμένο στὰ μέτρα τῶν λεηλατῶν τῆς Πατρίδας, μὲ τὶς παραγραφὲς καὶ τὰ περί Εὐθύνης Ὑπουργῶν, ἀφήνει ἐλάχιστα περιθώρια γιὰ τὴν τιμωρία τῶν ἐνόχων….

..Πῶς μπορεῖ νὰ ξεπεραστοῦν αὐτά; Μὲ ἄμεση ἐφαρμογή τοῦ ἄρθρου 48 τοῦ Συντάγματος περί καταστάσεως πολιορκίας, παραδειγματική τιμωρία τῶν ἐνόχων μὲ συνοπτική διαδικασία καὶ νομιμοποίησὴ της μὲ δημοψήφισμα καὶ παράλληλη ἐκλογή Συντακτικῆς Ἐθνοσυνέλευσης. Γιὰ νὰ περάσουμε στὴ Νέα Ἑλληνική Πολιτεία…στήν “Νέα Μεταπολίτευση” που λένε…

Βλέπετε κάτι «ἀκροδεξιό», φασιστικὸ ἤ παράλογο σὲ αὐτὰ; Ἐνάντια στὴν κοινωνία; Διακρίνετε κάποια ἀναλήθεια; Γιατὶ ἐδῶ ἀκριβῶς εἶναι τό πρόβλημα γιὰ τὸ σύστημα· ποὺ νοιώθει ὅτι ἄν ἀποκαλυφθῇ ἡ ἀλήθεια, τὰ κεφἀλια τους, θεσμικὰ καὶ πραγματικὰ, δὲν θὰ καλοστέκουν στοὺς ὤμους τους. Γι῾αυτὸ καὶ ἔχει ἀνάγκη ἄλογα ὄντα νὰ τὸ ὑπηρετοῦν. Γιατὶ ἡ ὕπαρξή του ἀπειλεῖται, ὅταν ἔχει νὰ κάνῃ μὲ νοήμονες ἀνθρώπους. Ἀπὸ μόνη της ἡ κάθε φράση ποὺ παραθέσαμε, ἀρκεῖ γιὰ νὰ τὸν «δολοφονήσῃ» το σύστημα. Σὲ ἀγαστὴ συνεργασία καὶ διακομματικά.!!

Τό πρόβλημα ἐπίσης εἶναι ὄτι ἡ ἴδια ἠ παράταξὴ του, ἀπεμπόλησε αὐτὰ ποὺ αἰσθάνεται ὡς ἀρχὲς ὁ Φαῆλος. Καὶ τὸν ἐγκατέλειψε. Ὄχι τώρα. Χρόνια πρίν. Ἀπὸ τότε ποὺ ἔγινε σταδιακὰ κακέκτυπο τοῦ Πασόκ. Μάταια ὁ Κωστάκης προσπάθησε νὰ σταματήσῃ τὸν κατήφορο.

Ένα Σχόλιο to “«Ὑπέρ Φαήλου Λόγος»”


Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: