Ὁ …ῥατσισμὸς τῆς μαργαρίτας!


Ναὶ καλέ…

Οἱ μαργαρίτες, αὐτὰ τὰ ταπεινὰ καὶ πανέμορφα λουλουδάκια, εἶναι ἀπολύτως ῥατσιστόμουτρα!!! Τὰ χείριστα ῥατσιστόμουτρα ποὺ δημιούργησε ἡ Φύσις… Κι ὄχι μόνον εἶναι ῥατσιστόμουτρα καὶ φασιστόμουτρα, ἀλλὰ θέλουν τὰ χωράφια σὲ ἀποκλειστική τους χρήσιν…

Τόσο ῥατσιστόμουτρα αὐτὲς οἱ μαργαρίτες, ποὺ εἶναι νὰ …ἀηδιάζῃ κάποιος μαζύ τους!!! Σιχαμάρα λέμε….

Ὁ ...ῥατσισμὸς τῆς μαργαρίτας!3αΝὰ μὴν θέλουν τὶς παπαροῦνες στό ἴδιο χωράφι μαζύ τους; Πᾶμε καλά;

Ὁ ...ῥατσισμὸς τῆς μαργαρίτας!2αΔὲν βρέθηκε ὅμως κάποιος (καί ποῦ νά βρεθῇ;) νὰ τοὺς ἐξηγήσῇ, αὐτῶν ποὺ γράφουν ὅλες αὐτὲς τὶς ἀσυναρτησίες, πὼς ἡ μαργαρίτα φτιάχτηκε ἀπὸ τὴν Φύσιν της γιὰ νὰ βρίσκεται σὲ ἐκεῖνο τὸ χωράφι κι ὄχι σὲ κάποιο ἄλλο χωράφι κάπου στὴν Σακχάρα ἤ κάπου στὸν Βόρειο Πόλο. Οὔτε βρέθηκε κάποιος νὰ τοὺς πῇ πὼς οἱ μαργαρίτες δὲν ἔχουν πρόβλημα μὲ τὶς παπαροῦνες, οὔτε μὲ τὰ ἀγκάθια, οὔτε μὲ τὰ μανιτάρια, οὔτε μὲ τὶς τσουκνίδες, οὔτε μὲ τὶς ἐλιὲς οὔτε ἀκόμη καὶ μὲ τὶς κοτρῶνες, σὰν τοὺς παραπάνω συγγραφεῖς…

Οἱ μόνοι ποὺ ἔχουν πρόβλημα, ἐκ γενετῆς, μὲ κάτι, εἶναι αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι παραβιάζουν συστηματικῶς Φυσικοὺς Νόμους καὶ κανόνες, γελοιοποιῶντας τὴν ἀντίληψίν μας, μεταμορφώνοντας σὲ στρατιὲς γενιτσάρων τὰ παιδιά μας καὶ λοβοτομῶντας, ἀκόμη περισσότερο, τὶς ἤδη λοβοτομημένες μας κοινωνίες.

Ἐὰν ὅμως πάλι ἐπέλεγε, ἀπὸ μόνη της ἡ μαργαρίτα, νὰ παραβιάσῃ βασικοὺς Φυσικοὺς νόμους, ἡ ἴδια ἡ Φύσις, περιγελῶντας την, θὰ τὴν ἠφάνιζε… Τόσο ἁπλᾷ… Ὅμως οὔτε ἡ μαργαρίτα οὔτε καὶ ἡ παπαρούνα παραβιάζουν βασικοὺς φυσικοὺς νόμους, ἐφ΄ ὅσον ἡ Φύσις τους τοὺς ὅρισε νὰ φυτρώσουν σὲ αὐτὸ τὸ χωράφι κι ὄχι κάπου στὴν Σακχάρα ἤ στὸν Βόρειο Πόλο.

Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπο λοιπὸν ἔχουμε θέμα…

Οἱ δάσκαλοι εἶναι λοβοτομημένοι.

Οἱ μαργαρίτες, θέλουμε δὲν θέλουμε, δὲν εἶναι ῥατσίστριες…

Ἡ Φύσις, βάσει πάντα τῶν παραπάνω ἀσυναρτησιῶν, δὲν εἶναι ῤατσίστρια… Καὶ συνεπῶς ἐὰν δὲν εἶναι ἡ Φύσις ῥατσίστρια ὀφείλουμε νὰ μὴν εἴμαστε κι ἐμεῖς…

Πάντως, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, ναί, ἡ Φύσι εἶναι καὶ πολὺ ῥατσίστρια κι πολὺ ἀποφασιστικὴ καὶ ἰδιαιτέρως σκληρή. Αὐτὸ σημαίνει πὼς ἐάν, γιὰ παράδειγμα, πασχίσῃ κάποιος διὰ τῆς βίας νὰ φέρῃ μίαν πολικὴ ἀρκούδα στὴν Σακχάρα, θὰ ἐπιτύχῃ πολὺ γρήγορα τὸν ἀφανισμό της. Τὸ αὐτὸ θὰ συμβῇ κι ἐὰν ἐπιχειρήσῃ τὸ ἀνάποδον, μὲ κάποιον φοίνικα….

Ἀλλὰ δὲν βαριέστε…

Ποῦ τά λέω αὐτά; Σέ κάποιους πού ἀντιλαμβάνονται ἤ σέ κάποιους πού πασχίζουν μέ ὅλες τους τίς δυνάμεις νά καταστρατηγήσουν τήν Φύσιν καί τούς Νόμους της; Εἶναι δυνατόν κάτι τέτοια σούργελα νά ἀντιληφθοῦν τά αὐτονόητα;

Δὲν εἶναι…

Κατὰ τὰ ἄλλα εἶναι γιὰ νὰ διασκεδάζουμε μὲ τὶς παρανοϊκότητές τους.

Διότι σοβαρὸς ἄνθρωπος τὰ γραφόμενά τους σοβαρὰ ἀποκλείεται νὰ τὰ πάρῃ!

Φιλονόη. (η.τ)

Σημείωσις.

Ἄκουσα ἀπὸ μίαν ἔξαλλη μητέρα, στὴν ἀναμονὴ μίας δημοσίου ὑπηρεσίας, νὰ ἀναφέρεται στὸν …ῥατσισμὸ τῆς μαργαρίτας. Ἡ μητέρα, κατόπιν συζητήσεῶς μας, ποὺ τόνιζε διαρκῶς πὼς ψήφιζε, ἔως προσφάτως, ΚΚΕ ἀλλὰ τώρα, ἰδίως λόγῳ τῆς …ῥατσιστικῆς μαργαρίτας, ὄχι μόνον θὰ ψηφίσῃ Χρυσῆ Αὐγῆ ἀλλὰ θὰ κάνῃ καὶ προεκλογικὸ ἀγώνα ὑπέρ τους.

Οἱ ἀνεγκέφαλοι σέ ποιές μαργαρίτες …βοσκοῦν; Ἔ;

Κι ἐδῶ, γιὰ ὅσα παιδάκια δὲν κατάφεραν νὰ ἐμπεδώσουν τὸν …παραλληλισμό, τὸ κάνουμε καὶ …θέμα:

Ὁ ...ῥατσισμὸς τῆς μαργαρίτας!1αὍλο τὸ παραπάνω ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς Γ΄ Δημοτικοῦ, σελίδες 49 καὶ 50, τεῦχος β.

Κι ἐδῶ τὸ ἀποκορύφωμα ἤ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς βλακείας:

Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ διαβάσετε γιὰ τὶς ὧρες διδασκαλίας, γιὰ τὴν διάρκειά τους καὶ γιὰ τὸ πῶς πρέπει νὰ γίνῃ τὸ μάθημα.

Ὁ ῥατσισμὸς τῆς Μαργαρίτας, τρόπος διδασκαλίας.

28 ὧρες προπαγάνδας!!! 28!!!

Ποιό παιδί θά βγῇ ἀπό ἐκεῖ μέσα σῶο;

Καὶ μετὰ πιστεύουν κάποιοι πὼς τὰ παιδιά τους πηγαίνουν στὰ σχολεῖα γιὰ νὰ μάθουν γράμματα…

Ἄμ δέ…

Γιὰ νὰ ξεμάθουν καὶ τὰ αὐτονόητα πηγαίνουν…

τὸ ἔχουν ἐδῶ ἀνηρτημένο.

Τὸ βιβλίο μπορεῖτε νὰ τὸ βρεῖτε ἐδῶ.

Κι ἐδῶ μπορεῖτε νὰ θαυμάσετε σελίδες ἐπὶ σελίδων γιὰ τὸ ἐφεύρημά τους!!!

Μιλᾶμε γιὰ ΠΑΡΑΝΟΙΑ!!!!!!!

Ναί, ξέρω… Δὲν σώζεται μὲ τίποτα…

Ἀδημονῶ τὴν ἐκδίκησιν τῆς Φύσεως ὅσο ποτέ!

Διότι θὰ ἔλθῃ… Καὶ θὰ τὴν πληρώσουν καὶ ἀθῶοι καὶ ἔνοχοι!!!

Advertisements

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: