ΣΥΡΙΖΑ–ΕΚΜ : Δελτία Τύπου 14/02/2014 [ 11:02-11:33-11:59-12:07-12:41-12:58-13:04-13:13-13:17-14:39-14:53-15:42-15:45-16:00-16:04-16:54-17:54 ]


ΣΥΡΙΖΑΔήλωση Σταύρου Ν. Κοντονή

Βουλευτή Ζακύνθου

Με αφορμή την απαγόρευση της εκπομπής του δημοσιογράφου Στ.Θεοδωράκη για τα γεγονότα στο Φαρμακονήσι

Ο Βουλευτής Ζακύνθου Σταύρος Κοντονής έκανε την ακόλουθη δήλωση μετά την απαγόρευση της εκπομπής του δημοσιογράφου Σταύρου Θεοδωράκη για τα γεγονότα στο Φαρμακονήσι:

«Εκ του άρθρου 241 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας απαγορεύεται η γνωστοποίηση ανακριτικού υλικού. Δεν υφίσταται όμως καμία αρμοδιότητα των ανακριτικών αρχών εκ της διατάξεως αυτής προς την κατεύθυνση της παρεμπόδισης της δημοσιογραφικής έρευνας και της άσκησης του δικαιώματος της ελευθεροτυπίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι η δημοσιογραφική έρευνα διεξάγεται ανεξάρτητα από τις ενέργειες του αρμόδιου ανακριτή και είναι άσχετη προς την ανακριτική διαδικασία. Έχει αποδειχθεί επίσης ότι πολλές φορές η δημοσιογραφική έρευνα βοηθά στην αποκάλυψη της αλήθειας. Ως εκ τούτου, η σχετική πρωτοβουλία της ανακρίτριας της Κω με σκοπό την απαγόρευση της εκπομπής του Σ. Θεοδωράκη σχετικά με ό, τι συνέβη στο Φαρμακονήσι υπερβαίνει κατά τρόπο πρόδηλο τα καθήκοντά της και τις αρμοδιότητες που της έχουν ανατεθεί εκ του νόμου. Μια τέτοια απόφαση κινείται εμφανώς σε μια λογική προληπτικής λογοκρισίας η οποία απαγορεύεται ρητά από το σύνταγμα. Ελπίζω και εύχομαι να μην αποτελεί την απαρχή συγκάλυψης».

 14/02/2014

__________________________________________________________________________________

Ερώτηση

Προς τον Υπουργούς:

–          Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

–          Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

–          Εσωτερικών

Θέμα: Από την μακροχρόνια ανεργία στην απλήρωτη εργασία

Με την ΚΥΑ 4589/182/ 8-11-2011 (ΦΕΚ 2639 Β’) καταρτίστηκε το πρόγραμμα με το διακριτικό τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 55−64 ετών»

Κατ΄ εφαρμογή της παραπάνω ΚΥΑ, ο ΟΑΕΔ εξέδωσε την με ΑΠ Β150329/16-12-2011 Ανοικτή Πρόσκληση με την οποία καλούνταν οι Επιχειρήσεις των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα.

Τόσο στη ΚΥΑ, όσο και στην Ανοικτή Πρόσκληση του ΟΑΕΔ περιγράφονται λεπτομερώς οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ένταξη των δικαιούχων επιχειρήσεων καθώς και οι όροι αμοιβής και εργασίας των ανέργων ηλικίας 55-64 ετών που θα απασχοληθούν μέσω αυτού του προγράμματος.

Κατά συνέπεια στο πρόγραμμα αυτό εντάχτηκαν μακροχρόνια άνεργοι (πάνω από 12 μήνες) μεγάλης ηλικίας, κυρίως οικοδόμοι, οι οποίοι προσελήφθησαν στις επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω αυτού του επιδοτούμενου προγράμματος του ΟΑΕΔ με σκοπό να απασχοληθούν για είκοσι επτά (27) μήνες. Η δε επιδότηση ορίστηκε στα 25 ευρώ για κάθε μέρα πλήρους απασχόλησης ανά εργαζόμενο.

Και ενώ η υλοποίηση του προγράμματος είναι σε εξέλιξη και οι εργαζόμενοι ήδη απασχολούνται από τον Νοέμβριο του 2013, εντούτοις παραμένουν απλήρωτοι.  Και αυτό γιατί ο μνημονιακός νόμος 4057/2012, που ψήφισε η τότε τρικομματική κυβέρνηση, στο ένατο άρθρο παρ. 20α ορίζει ότι:

 

«20.α. Για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή δι­ορισμού μόνιμου προσωπικού, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και προσωπικού με θητεία, με σύμβαση ορισμένου χρόνου η μίσθωσης έργου η οποιασδήποτε άλλης μορφής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280).»

Από την κρίση, δηλαδή, της Επιτροπής δεν περνάνε μόνο οι προσλήψεις προσωπικού με κάποια μορφή σταθερής εργασίας, αλλά κάθε είδους προσλήψεις ακόμα και αυτές με τις πιο ελαστικές μορφές απασχόλησης, ακόμα και τα επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ που υποτίθεται ότι στοχεύουν στην καταπολέμηση της ανεργίας. Πάνω λοιπόν σε αυτή τη διάταξη πατάνε οι επίτροποι του Ε.Σ. και δεν θεωρούν τα εντάλματα μισθοδοσίας τους.

Η απαιτούμενη όμως από την παραπάνω διάταξη, έγκριση της ΠΥΣ δεν αναφέρεται ούτε στη ΚΥΑ, ούτε στη ανοικτή πρόσκληση του ΟΑΕΔ, ούτε ζητήθηκε από τον διαχειριστή του προγράμματος προκειμένου να υπαχθούν στο πρόγραμμα οι δικαιούχοι.

Το αποτέλεσμα είναι, οι άνθρωποι αυτοί να βρίσκονται σήμερα σε απόγνωση γιατί ενώ εμφανίζονται εργαζόμενοι μέσα από το σύστημα του Υπ. Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ, στη πραγματικότητα παραμένουν χωρίς μισθό και ανασφάλιστοι.

Ταυτόχρονα, οι ενταγμένες στο πρόγραμμα επιχειρήσεις κινδυνεύουν να κηρυχθούν έκπτωτες με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να μείνουν χωρίς κανένα απολύτως εργασιακό και ασφαλιστικό δικαίωμα ,αφού δεν μπορούν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, μεταξύ των οποίων είναι και η έγκαιρη καταβολή των αποδοχών και η συνακόλουθη υποβολή των δικαιολογητικών στον ΟΑΕΔ. Επιπλέον, κινδυνεύουν με εξοντωτικά πρόστιμα για μη αναγραφή εργαζομένων στην ΑΠΔ του ΙΚΑ και την μη καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.

Επειδή, είναι απαράδεκτο οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα να παρέχουν κανονικά υπηρεσίες τρεις μήνες τώρα, να εκτελούν στο ακέραιο τα εργασιακά τους καθήκοντα και ταυτόχρονα να παραμένουν απλήρωτοι και χωρίς ασφάλιση.

Επειδή, λόγω της μακρόχρονης ανεργίας στην οποία βρίσκονταν πριν την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα και της μη πληρωμής των αποδοχών, αντιμετωπίζουν κυριολεκτικά πρόβλημα επιβίωσης.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

Α) Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσουν τα Υπουργεία που εποπτεύουν προκειμένου Να αρθεί το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι εργαζόμενοιι μέσω του προγράμματος αυτού;

Β) Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσουν τα Υπουργεία που εποπτεύουν ώστε να συνεχιστεί η ομαλή υλοποίηση του τρέχοντος προγράμματος;

Γ) Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσουν τα Υπουργεία που εποπτεύουν προκειμένου να διασφαλιστεί η 27μηνη τουλάχιστον απασχόληση τους, με ταυτόχρονη καταβολή των δικαιούμενων αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Στρατούλης Δημήτρης

Σακοράφα Σοφία

Μητρόπουλος Αλέξης

Καραγιαννίδης Χρήστος

Μπάρκας Κώστας

Μπόλαρη Μαρία

Σταθάς Γιάννης

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Τσουκαλάς Δημήτρης

____________________________________________________________________________________

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τον κ. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 

Θέμα: «Φωτογραφική δημοπρασία για την ανάδειξη παρόχου ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος»

Με βάση τις τελευταίες εξελίξεις στο μείζονος εθνικού, κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος θέμα του ψηφιακού σήματος, επιβεβαιώνεται πλήρως ότι η Κυβέρνηση δρα προς εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ιδιωτικών-μιντιακών συμφερόντων, σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι το κυβερνητικό «μαύρο» στην ΕΡΤ έπεσε ακριβώς εν μέσω της δημόσιας διαβούλευσης για το σχετικό διαγωνισμό, η οποία έληγε στις 19/6/2013, όπως οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης, Νίκος Βούτσης και Ζωή Κωνσταντοπούλου επισημάναμε με την υπ’ αρ. 12009/18-6-2013 ερώτησή μας, κάνοντας λόγο για «φωτογραφική επιλογή παρόχου» και επισημαίνοντας ότι «όλα τα στοιχεία συγκλίνουν σε έναν φωτογραφικό διαγωνισμό, με στόχο να αναλάβει το έργο η κοινοπραξία Digea, που έχουν δημιουργήσει οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί με στόχο τον πλήρη έλεγχο των ψηφιακών τηλεοπτικών εκπομπών».

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προκήρυξε προσφάτως πλειοδοτικό διαγωνισμό (δημοπρασία) με αντικείμενο την διάθεση για 15 έτη των συχνοτήτων ψηφιακής τηλεόρασης εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας και την ανάδειξη των αντίστοιχων παρόχων δικτύου. Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε παραμονές Χριστουγέννων 2013, λίγες μόνον ημέρες μετά τον διορισμό της νέας σύνθεσης της ΕΕΤΤ με την υπ’ αρ. 34/18.12.2013 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 634/18.12.2013) ύστερα από την υπ’ αρ. 3249/13.12.2013 πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αφού πρώτα άλλαξε νομοθεσία για τον τρόπο ορισμού των προέδρων, αντιπροέδρων και μελών της Επιτροπής.

Η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ήταν 16,39 εκ. € για τις τέσσερις συχνότητες εθνικής εμβέλειας και  1,946 εκ. € για το σύνολο των συχνοτήτων περιφερειακής εμβέλειας, για 15ετή εκμετάλλευση, καταγγέλθηκε δε ως εξαιρετικά χαμηλή σύμφωνα με πλήθος δημοσιευμάτων.

Αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών (30/01/2014) η ΕΕΤΤ εξέδωσε ανακοίνωση, από την οποία προκύπτει ότι στη δημοπρασία κατατέθηκε προσφορά από μόνον μία εταιρεία, την Digea και μόνον για τις συχνότητες εθνικής εμβέλειας. Παρά ταύτα, η ΕΕΤΤ ανακοίνωσε ότι, εφόσον η προσφορά της πληροί τις προϋποθέσεις, θα την ανακηρύξει «υπερθεματιστή» και ανάδοχο, όχι μόνον για τις συχνότητες εθνικής εμβέλειας αλλά και για τις συχνότητες περιφερειακής εμβέλειας, για τις οποίες δεν κατέθεσε προσφορά. Οι δε συχνότητες αυτές θα της αποδοθούν με το αντάλλαγμα της τιμής εκκίνησης, όπως είχε ορισθεί εκ των προτέρων στο τεύχος προκήρυξης (παρ. 7.1.1)!  Αποκτά, δηλαδή, η Digea το σύνολο των συχνοτήτων ψηφιακής τηλεόρασης εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας με το απίστευτα χαμηλό τίμημα των 18,336 εκ. € (16,39 + 1,946) για 15 χρόνια. Ακόμη πιο σκανδαλώδες είναι το ποσό που καθορίζεται ως εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που καθορίζεται σε 100.000 € μόνον! Αν, δηλαδή, η Digea δεν εκτελέσει τις υποχρεώσεις της και ρίξει διαρκές μαύρο σε όλη τη χώρα, η ποινή της θα είναι 100.000 €!

Η συμμετοχή μιας και μόνον εταιρίας στη συγκεκριμένη «δημοπρασία» ενισχύει τις ενδείξεις φωτογραφικών προδιαγραφών, για τις οποίες έχει υπάρξει σειρά δημοσιευμάτων.

Σε διαγωνισμούς του δημοσίου, όταν εμφανίζεται ένας μόνον υποψήφιος, ο διαγωνισμός ακυρώνεται και επαναλαμβάνεται με τροποποίηση των προδιαγραφών, ώστε να επιτευχθεί ευρύτερη συμμετοχή και να διασφαλισθεί το δημόσιο συμφέρον. Τούτο επρόκειτο να γίνει πολύ  περισσότερο στην συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία αφορά δημοπρασία για την διάθεση σπάνιου και πολύτιμου δημόσιου πόρου για διάστημα 15ετίας, σε μια εποχή που η Πολιτεία έχει αδήριτη ανάγκη εσόδων.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όχι μόνον δεν ακυρώθηκε ο «διαγωνισμός», αλλά διατίθενται στην συγκεκριμένη εταιρεία πρόσθετες συχνότητες (περιφερειακής εμβέλειας) χωρίς να έχει καταθέσει προσφορά για αυτές. Η Ένωση Περιφερειακών Καναλιών Ελλάδος (ΕΠΕΚ) έχει ήδη καταγγείλει τον διαγωνισμό και έχει δηλώσει ότι θα προσφύγει αρμοδίως για την ακύρωσή του.

Όπως είναι γνωστό, η Digea αποτελεί κοινοπραξία έξι ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας. Έτσι, οι τηλεοπτικοί αυτοί σταθμοί  αποτελούν πλέον  και προμηθευτή της υπηρεσίας, αλλά ταυτοχρόνως και τους πελάτες της σε ένα συντριπτικό ποσοστό. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που δεν συμμετείχε κανείς άλλος επενδυτής στην «δημοπρασία», αφού κατά το επιχειρησιακό σχέδιο που θα έπρεπε να εκπονήσει θα διαπίστωνε ότι η πλειονότητα των πελατών του αποτελούν και ανταγωνιστή του, με δεσπόζουσα θέση στο αναγκαίο πελατολόγιο της υπηρεσίας, γεγονός που παραβιάζει τους κανόνες του ανταγωνισμού.

Μία ακόμη φωτογραφική διάταξη των προδιαγραφών που εμπόδισε άλλες εταιρείες να λάβουν μέρος, αφορούσε την υποχρέωση του αναδόχου, εντός 91 ημερών από τη χορήγηση των δικαιωμάτων, να έχει εγκαταστήσει όλους τους απαραίτητους πομπούς, σε όλα τα σημεία που έχει εγκαταστάσεις η Digea, ως προσωρινός έως τώρα πάροχος δικτύου (Παράρτημα Ε, άρθρο 6, παρ. 4). Θα έπρεπε δηλαδή αυτό που έκανε η Digea σε 4 έτη, να το επιτύχει ο νέος πάροχος σε 91 ημέρες.

 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 1. 1.       Προτίθεται η Κυβέρνηση να διασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον ακυρώνοντας τον εν λόγω «διαγωνισμό», ο οποίος αντί δημοπρασίας κατέληξε σε μια προδιαγεγραμμένη απ’ ευθείας ανάθεση, με γνωστό εκ των προτέρων ανάδοχο και με ανυπολόγιστη ζημία διαφευγόντων εσόδων για το Δημόσιο;
 2. 2.       Προτίθεται η Κυβέρνηση να ζητήσει από την ΕΕΤΤ να τροποποιήσει τις προδιαγραφές και τα οικονομικά στοιχεία του επίμαχου διαγωνισμού, ώστε να εξαλειφθούν οι φωτογραφικές διατάξεις υπέρ της Digea, να εξασφαλισθεί ευρύτερη συμμετοχή και να επωφεληθεί το Δημόσιο από την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού;
 3. 3.       Ποιο είναι το Ανώτατο Όριο Τιμής (ΑΟΤ) που πρέπει να πληρώνει ετησίως ένας τηλεοπτικός σταθμός εθνικής εμβέλειας τυπικής ευκρίνειας (Standard Definition) στην Digea σύμφωνα με την προσφορά της,  για ρυθμό μετάδοσης δεδομένων  3Mbits/sec;  Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσό για έναν περιφερειακό σταθμό σε κάθε μία από τις 13 περιφέρειες; Πώς καθορίσθηκαν τα ανωτέρω ποσά;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 

Δημήτριος Παπαδημούλης

Νικόλαος Βούτσης

Ευάγγελος Διαμαντόπουλος

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ευγενία Ουζουνίδου

Γεώργιος Σταθάκης

_______________________________________________________________________________

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

14/02/2014

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΚ. ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

 • ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
 • ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
 • ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 

ΘΕΜΑ: Να ανακληθούν άμεσα οι αυξήσεις στις τιμές των διοδίων

 

Η Κυβέρνηση για μια ακόμη φορά εξαπάτησε τον Ελληνικό Λαό. Προχώρησε σε ληστρικές αυξήσεις των διοδίων έως και 60 %. Επιπλέον τοποθετήθηκαν σταθμοί διοδίων και στις δύο κατευθύνσεις των σταθμών της Ελευσίνας και του Ισθμού της Κορίνθου, ενώ θα λειτουργήσουν και πλευρικοί σταθμοί διοδίων στους κόμβους Νέας Περάμου και Πάχης Μεγάρων.

Και όλα αυτά ενώ τον Δεκέμβριο 2013, ο κ. Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, από το Βήμα της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχέδιου για την «Κύρωση των Συμφωνιών Τροποποίησης των Συμβάσεων Παραχώρησης των μεγάλων οδικών έργων» σχετικά με τις αυξήσεις των τιμών των διοδίων διαβεβαίωνε, όπως αποτυπώνεται στα Πρακτικά, ότι: «δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για αύξηση διοδίων, καμία απολύτως» επεσήμανε δε, ότι «μοναδική αλλαγή στην σύμβαση με τις παραχωρησιούχους εταιρίες, αποτελεί η εγκαθίδρυση αναλογικών υβριδικών διοδίων. Και όπου ακόμα δεν υπάρχουν αναλογικά διόδια, θα λειτουργήσουν εκπτώσεις της τάξεως του 50%, ενώ θα προχωρήσει και το θέμα της λειτουργικότητας».

Ακόμη ο κ. Υπουργός δήλωνε ότι «στο μόνο τμήμα που θα υπάρξει η αύξηση αυτή είναι στο τμήμα από τις Αφίδνες μέχρι τα Καμένα Βούρλα γιατί προβλέπεται στη σύμβαση». Αναγνώριζε το πρόβλημα στο συγκεκριμένο σημείο με τους πολίτες της Ανατολικής Αττικής, δήλωνε ότι «πρέπει να εφαρμόσουμε πολύ γρήγορα την αρχή που εφαρμόζεται σε άλλες περιπτώσεις. Δεν μπορεί να πληρώνει το ίδιο ο κάτοικος των Αφιδνών και του Ωρωπού με αυτόν που πηγαίνει στη Λαμία. Είναι προφανές ότι εκεί πρέπει να το διαχωρίσουμε πλήρως και να έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη χρέωση για τους ανθρώπους που το χρησιμοποιούν για 5 – 10 χιλιόμετρα»

Επίσης, δήλωνε ότι «οφείλουμε να εξασφαλίσουμε στους πολίτες εναλλακτικό οδικό δίκτυο, που θα τους οδηγεί στο σπίτι ή στην δουλειά τους και αυτό κάνει, ένα δίκαιο κράτος. Εμείς, ακόμη και σήμερα, δεν έχουμε κατορθώσει όλα αυτά τα πράγματα που ανέφερα. Εγώ, δεσμεύομαι: Πρώτον, να κάνουμε πολύ γρήγορα εκεί όπου υπάρχουν ζητήματα και έχουν σχέση με τα εναλλακτικά δίκτυα – με τα παράλληλα δίκτυα, να λειτουργήσουν πλήρως». Υποσχόταν «να εφαρμοστούν παντού αναλογικά διόδια, τα οποία υπάρχουν αυτή την στιγμή, εκτός από την «Νέα Οδό», δηλαδή το τμήμα Αφίδνες μέχρι τα Καμένα Βούρλα. Δηλαδή, στο τμήμα Αφίδνες μέχρι Καμένα Βούρλα θα υπάρξουν εκπτώσεις 50% για τους συχνούς χρήστες που θα πάρουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό μηχάνημα και 80% στο Αιγίνιο, γιατί εκεί υπάρχει ένα ειδικότερο πρόβλημα».

Τέλος, ο κ. Υπουργός στην προσπάθειά του να πείσει ότι δεν θα γίνουν αυξήσεις έφθασε να κατηγορεί σύσσωμη την Αντιπολίτευση λέγοντας στο Κοινοβούλιο: «Άφησα όλη αυτήν τη σπέκουλα που έγινε όλες αυτές τις μέρες για τις αυξήσεις στα διόδια για να φανεί πού πάει το πράγμα. Σας άφησα να κάνετε λαϊκισμό, αλλά το ψέμα έχει κοντά πόδια».

Στις ανακοινώσεις του ο κ. Υπουργός, για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα αναφέρει ότι «οι αυξήσεις αυτές προβλέπονταν στις αρχικές συμβάσεις».

Σήμερα, που το εισόδημα των πολιτών έχει συρρικνωθεί δραματικά, οι τιμές των διοδίων θα έπρεπε να μειωθούν συστοίχως προς την οικονομική δυσπραγία της κοινωνίας. Η επίκληση «ανωτέρας βίας λόγω οικονομικής κρίσης», δεν μπορεί να ισχύει μόνο για την επιπλέον χρηματοδότηση των παραχωρισιούχων.

Η ενεργοποίηση του συστήματος Fast Pass από πλευράς της παραχωρησιούχου εταιρίας της Νέας Οδού, αφορά τη συχνότητα χρήσης και όχι την πραγματική αναλογική χρήση των οδών, δηλαδή τη χιλιομετροχρέωση, που μόνο με το ηλεκτρονικό σύστημα διοδίων μπορεί να εξασφαλιστεί.

Οι υποτιθέμενες εκπτώσεις που διαφημίζονται έντονα από τις Παραχωρησιούχους, αποτελούν απροκάλυπτο ψέμα.  Οι εκπτώσεις πχ της τάξης του 50% δίνονται στους χρήστες, για τις διελεύσεις μετά την 50η και όχι για τις προγενέστερες (δηλαδή ο χρήστης μέχρι τις 60 διελεύσεις το μήνα παλαιότερα πλήρωνε 105 € και σήμερα καλείται να πληρώσει 157,45 € ακόμα και με από τις παρεχόμενες εκπτώσεις). Τέλος, οι εκπτώσεις δίνονται στα επιβατηγά οχήματα και σε 4 μόνο (!) σταθμούς διοδίων. Αυτό δεν αποτελεί ούτε εκπτωτική πολιτική ούτε ανταποκρίνεται στις ανάγκες ειδικών κατηγοριών του πληθυσμού (άνεργοι, Άτομα με Αναπηρία).

Οδηγείται στις ελληνικές καλένδες το πλήρες ηλεκτρονικό σύστημα των διοδίων και η συμβατική υποχρέωση των παραχωρησιούχων να προωθήσουν την τήρηση των Αρχών της Διαλειτουργικότητας του Διευρωπαϊκού Δικτύου, επειδή αυτό εισφέρει λιγότερες εισπράξεις από διόδια. Αντίθετα, τοποθετούνται από 5.2.2014, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., Ειδικές Ηλεκτρονικές Τεχνικές Συσκευές προς βεβαίωση παραβάσεων μη καταβολής διοδίου τέλους σε Σταθμούς Διοδίων κατά μήκος της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου. Το πρόστιμο θα ανέρχεται στα 200 ευρώ, ενώ παράλληλα ο οδηγός χάνει άδεια και δίπλωμα για 20 ημέρες.

Επειδή η αύξηση των διοδίων λειτουργεί μόνο υπέρ των Παραχωρησιούχων, ως εισπρακτικό εργαλείο χωρίς αντίστοιχη κοινωνική ανταπόδοση ή ωφέλεια, αλλά προς βλάβη της κοινωνίας

Επειδή η αστρονομική αυτή αύξηση υλοποιεί αντιλαϊκή πολιτική και περιορίζει υπέρμετρα και κατά παράβαση του Συντάγματος την ελευθερία κίνησης εντός της Επικράτειας

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

 

 1. 1.   Δεδομένου ότι οι αρχικές Συμβάσεις Παραχώρησης ανέφεραν αυξήσεις των τιμών των διοδίων το 2014 με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα, όπου οι αυτοκινητόδρομοι θα πλησίαζαν το στάδιο της ολοκλήρωσης, σκοπεύει το Υπουργείο, έστω και σήμερα, να διαπραγματευθεί με τους Παραχωρησιούχους το μέγεθος της αναπροσαρμογής των τιμών των διοδίων προς όφελος των πολιτών, σύμφωνα με το νέο χρηματοδοτικό μοντέλο και τα νέα χρονοδιαγράμματα των έργων;
 2. 2.   Θα ανακληθούν οι αυξήσεις των διοδίων; Θα εξετασθεί μείωση του αριθμού των σταθμών σε όλους του οδικούς άξονες;
 3. 3.   Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή ασφαλών παραπλεύρων οδών, σε όλο το εθνικό οδικό δίκτυο, για τη μετακίνηση των πολιτών;
 4. 4.   Σκοπεύει η Κυβέρνηση να μεριμνήσει για την ανακούφιση ευπαθών ομάδων όπως χρονίως πασχόντων ή ασθενών και Ατόμων με Αναπηρία να εφαρμόσει ειδικό τιμολόγιο;
 5. 5.   Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το σύστημα τοποθέτησης ηλεκτρονικών διοδίων σύμφωνα με το διευρωπαϊκό σύστημα διοδίων (αναλογική χρέωση βάσει της χιλιομετρικής χρήσης);
 6. 6.   Θα σταματήσει η ποινικοποίηση των συλλογικών αγώνων όσων εναντιώνονται στα υπερβολικά διόδια και στις παράλογες αυξήσεις αυτών; Πού ερείδονται τα νέα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Ουζουνίδου Ευγενία

Πετράκος Αθανάσιος

Αθανασίου Νάσος

Αλεξόπουλος Απόστολος

Αμανατίδης Γιάννης

Αμμανατίδου Πασχαλίδου Ευαγγελία

Αποστόλου Βαγγέλης,

Βαμβακά Ευγενία

Γαϊτάνη Ιωάννα

Γάκης Δημήττριος

Γελαλής Δημήτριος

Γεροβασίλη Όλγα

Γεωργοπούλου-Σάλταρη Έφη

Γλέζος Μανώλης

Δερμιτζάκης Κωνσταντίνος

Διακάκη Μαρία

Διαμαντόπουλος Ευάγγελος

Διώτη Ηρώ

Δούρου Ρένα

Δρίτσας θεόδωρος

Δριτσέλη Παναγιώτα

Ζαχαριάς Κωνσταντίνος

Κανελλοπούλου Μαρία

Καρά Γιουσούφ Αϊχάν

Καφαντάρη Χαρά

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Κυριακάκης Βασίλης

Κωνσταντοπούλου Ζωή

Μαντάς Χρήστος

Μητρόπουλος Αλέξης

Μιχαλάκης Νίκος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπόλαρη Μαρία

Πάντζας Γεώργιος

Σακοραφα Σοφία

Σαμοΐλης Στέφανος

Σταθάς Ιωάννης

Στρατούλης Δημήτριος

Τριανταφύλου Μαρία

Τσουκαλάς Δημήτρης

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Χατζηλάμπρου Βασίλης

_______________________________________________________________________________

NON PAPER

14/2/2014

 

«Πλεόνασμα(;) που ισοπεδώνει τη χώρα, υπονομεύει το μέλλον της

και που αξιοποιείται επικοινωνιακά για τη συνέχιση της ίδιας πολιτικής»

 

Τις τελευταίες ημέρες η κυβέρνηση Σαμαρά καλεί τον ελληνικό λαό να ξεχάσει τις δυστυχίες του και να πανηγυρίσει για το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο μεγαλώνοντας μέρα με τη μέρα χάνει την όποια επαφή του με την πραγματικότητα της χώρας.

Επί της ουσίας, το πρωτογενές πλεόνασμα μοιάζει με «μαύρο κουτί» καθώς είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή να ελεγχθεί διότι μένουν να γίνουν οι εθνικολογιστικές προσαρμογές (πχ φορολογικά έσοδα που εισπράττονται τους πρώτους μήνες του 2014). Η ασάφεια μεγεθύνεται και μειώνεται η αξιοπιστία των κυβερνητικών ισχυρισμών από τους υπαινιγμούς που διατυπώθηκαν πρόσφατα από αξιωματούχους της EUROSTAT και της Κομισιόν. Τα ερωτηματικά είναι πολλά, με το σημαντικότερο όλων να είναι το αν τελικά η κυβέρνηση εκπλήρωσε στην πραγματικότητα την υποχρέωση της να αποπληρώσει το σύνολο των οφειλών της προς τους ιδιώτες, όπως δεσμεύονταν για αυτό και έχοντας πάρει επιπλέον κονδύλια από το πρόγραμμα προκειμένου να το υλοποιήσει.

Όποιο κι αν είναι, όμως, το αποτέλεσμα του προϋπολογισμού η κυβέρνηση δεν θα πρέπει να πανηγυρίζει για αυτό για τέσσερεις λόγους:

1) Το όποιο δημοσιονομικό αποτέλεσμα βασίστηκε στη δυστυχία του ελληνικού λαού. Τα στοιχεία για την ανεργία (28%), το διαθέσιμο εισόδημα (-35%), τη μετανάστευση, τις αυτοκτονίες είναι πρωτόγνωρα στη σύγχρονη ιστορία για καιρό ειρήνης, αλλά ακόμη και αυτά αδυνατούν να απεικονίσουν τον Γολγοθά που περνούν οι πολίτες.

2) Το όποιο δημοσιονομικό αποτέλεσμα βασίστηκε στην ισοπέδωση της ελληνικής οικονομίας. Η καταστροφή, μάλιστα, επεκτείνεται και σε εύρωστα τμήματα της. Τελευταία, είδαμε το παράδειγμα των εξαγωγών και τη μείωση που αυτές σημείωσαν το 2013. Οι οικονομολόγοι είχαν προειδοποιήσει για τα αποτελέσματα άσκησης πολιτικής λιτότητας σε περιόδους ύφεσης. Η κυβέρνηση όχι μόνο τη συνεχίζει αλλά  και αρνείται να αξιοποιήσει τις παραδοχές που γίνονται από παντού (OOΣΑ, Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, Deutsche Bank, Bloomberg,  Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου για τις επιπτώσεις των μνημονίων).

3) Το όποιο δημοσιονομικό αποτέλεσμα δεν είναι διατηρήσιμο καθώς υπονομεύει το ίδιο του το μέλλον. Η υπέρογκη φορολόγηση (σε περίοδο, μάλιστα, ύφεσης, και περικοπών) και τα απάνθρωπα μέτρα «συμμόρφωσης» (κατασχέσεις, φυλακίσεις, πρόστιμα, επιτόκια) κατάφεραν να μαζέψουν δισεκατομμύρια εσόδων, αλλά εξάντλησαν τη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών. Αυτό αποδεικνύεται και από την μείωση των τραπεζικών καταθέσεων τους περισσότερους μήνες μετά το καλοκαίρι και από την κατακόρυφη αύξηση των οφειλών προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τη ΔΕΗ κτλ. Το πρόβλημα της φοροδοτικής εξάντλησης των πολιτών και των επιχειρήσεων επανέλαβαν αυτή την βδομάδα τα μέλη του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής και έχουν διατυπώσει σε όλους τους τόνους  εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων. Εξάλλου, η ίδια η τρόικα έχει εκφράσει πολύ έντονη ανησυχία για το ότι το θα υπάρξει σημαντική υποβάθμιση της ικανότητας των φορολογουμένων να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση όχι μόνο δεν αναγνωρίζει το πρόβλημα (αντιθέτως, δια στόματος του κ. Στουρνάρα επιμένει ότι δεν υπάρχει – καν – υπερφορολόγηση), αλλά και δεν κάνει και τίποτα για να διορθώσει τις αδικίες στην κατανομή των βαρών (αυτή την βδομάδα είδαμε και την παρέμβαση του εισαγγελέα στο θέμα των σκανδαλωδών καθυστερήσεων ελέγχου της φοροδιαφυγής μεγάλης κλίμακας).

4) Το όποιο δημοσιονομικό αποτέλεσμα (αν όντως είναι πραγματικό και θετικό) δεν είναι παρά ένα μικρό κλάσμα των πλεονασμάτων που θα πρέπει να επιτευχθούν τα επόμενα χρόνια. Αυτά είναι (βάση του μνημονίου): το 2014 1,6% του ΑΕΠ δηλ. 2,7 δις, το 2015 3% του ΑΕΠ δηλαδή 5,7 δις και το 2016 4,5% του ΑΕΠ δηλαδή 8,9 δις. Αυτό αποκρύπτεται συστηματικά από την κυβέρνηση. Αντιθέτως, ο πρωθυπουργός υπόσχεται ότι από φέτος θα αρχίσουν να αποκαθίστανται σιγά – σιγά οι αδικίες. Η πραγματικότητα είναι ότι για να επιτευχθούν τα όλο και μεγαλύτερα πλεονάσματα των επόμενων χρόνων θα πρέπει να συνεχίζεται η ίδια πολιτική λιτότητας και να εντείνονται οι προσπάθειες των ελλήνων.

Το πλεόνασμα ως κομμάτι της επικοινωνιακής τακτικής πριν τις ευρωεκλογές

Η κυβέρνηση αντί να αξιοποιεί τις υπεράνθρωπες θυσίες του ελληνικού λαού, προσπαθεί να τις κάνει βασικό άξονα του τηλεπικοινωνιακού της σχεδίου για να περιορίσει την εκλογική ήττα στις ευρωεκλογές. Προσπαθεί να πείσει τον ελληνικό λαό ότι το μνημόνιο τελειώνει. Τα στοιχεία που θέλει να παρουσιάσει στην κατεύθυνση αυτή είναι το πλεόνασμα, έξοδος στις αγορές, κούρεμα, «όχι άλλα μέτρα», «όχι άλλο δάνειο». Όμως, όλα αυτά δεν είναι πραγματικά.

1) Αν επιχειρηθεί έξοδος στις αγορές θα γίνει με επιτόκιο πολύ μεγάλο που θα είναι ασύμφορο για τα δημόσια οικονομικά απλά για επικοινωνιακούς λόγους.

2) Η αναδιάρθρωση χρέους (μείωση επιτοκίων, παράταση αποπληρωμής) που ετοιμάζεται, μόνο κούρεμα δεν μπορεί να ονομαστεί. Θα βελτιώσει οριακά την εξυπηρετησιμότητα του χρέους, αλλά θα το αφήσει σε μη βιώσιμα επίπεδα να επικάθεται σαν σύννεφο πάνω από την ελληνική οικονομία για περισσότερα χρόνια. Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε ξανά αυτή την βδομάδα, με απόλυτο τρόπο, το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής και δεν αμφισβητείται, εξάλλου, από κανένα σοβαρό αναλυτή. Οι εταίροι είναι σαφείς ως προς τις προθέσεις τους (μας το αποκάλυψε ο κ. Στουρνάρας με το «Γιάννη, ξέχνα το») και η κυβέρνηση δεν διεκδικεί αυτό που είναι αναγκαίο.

3) Σχετικά με τη «διαπραγμάτευση» με την τρόικα και το ενδεχόμενο νέων μέτρων, οι «διαρροές» της κυβέρνησης δεν έχουν καμία σημασία, ούτε και το αν θα γίνει δεκτό από την τρόικα να αναβληθούν για μετά τις εκλογές. Ο κ. Σαμαράς έχει βάλει την υπογραφή του σε μέτρα που έχουν προγραμματιστεί και περιμένουν να πραγματοποιηθούν τα επόμενα τρία χρόνια (πχ. οι 11.000 απολύσεις του 2014). Να υπενθυμίσουμε ότι πριν λίγες βδομάδες ο κ Σαμαράς διατύπωσε την απόλυτη προσήλωση του στο μνημόνιο «χωρίς εκπτώσεις, χωρίς παρεκκλίσεις».

4) Στη συνέντευξη του στη Bild τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν έχει καμία πληροφορία ότι ο κ. Σόιμπλε ετοιμάζει σχέδιο για νέο δάνειο στην Ελλάδα. Αναρωτιόμαστε, κανένας από τους συνεργάτες του πρωθυπουργού δεν πληροφόρησε τον πρωθυπουργό για τα δεκάδες δημοσιεύματα γερμανικών και διεθνών μέσων (μερικά από αυτά από τα πιο έγκυρα) σχετικά με το θέμα; Εκτός κι αν αυτό ονομαστεί με άλλο τρόπο (πχ «πιστωτική γραμμή», όπως έγινε γνωστό από ελληνικές εφημερίδες τις επόμενες μέρες).

Όλα τα παραπάνω δεν είναι παρά εκκλήσεις της ελληνικής κυβέρνησης προς τους εταίρους για επουσιώδεις αλλαγές, όχι στην ουσία, αλλά στην εκτέλεση  του μνημονίου. Ελάχιστα αυτά μπορούν να αλλάξουν την οικονομική και κοινωνική κατάσταση στη χώρα και μολονότι η κυβέρνηση ποντάρει πολλά στον επικοινωνιακό χειρισμό τους, δεν θα αλλάξουν ούτε και στην πολιτική κατάσταση. Δυστυχώς η κυβέρνηση Σαμαρά δεν μπορεί να διεκδικήσει κάτι καλύτερο για τον ελληνικό λαό σε σχέση με αυτά που έχει ήδη υπογράψει και εξακολουθεί να δηλώνει ότι θα τηρήσει. Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν δυνατό από τη στιγμή που η μόνη της επιχειρηματολογία έναντι των δανειστών είναι η απειλή της πτώσης της και ο ερχομός του ΣΥΡΙΖΑ.

____________________________________________________________________________________

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Δήλωση του Μιχάλη Κριτσωτάκη

βουλευτή Ηρακλείου και υπεύθυνου της ΕΕΚΕ Τουρισμού

 

«Σιγή και εμπαιγμός των εργαζόμενων από την κυβέρνηση για το σκάνδαλο της μεταφοράς του Καζίνο της Ξάνθης»

Μια εβδομάδα μετά τη σκανδαλώδη απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων για μεταφορά του Καζίνο της Ξάνθης στην Αλεξανδρούπολη, η τύχη 120 εργαζόμενων παραμένει «μετέωρη» και αγωνιούν για το μέλλον τους.

Δεν είναι μόνο η εξώθηση τους σε παραίτηση «μέσω … Αλεξανδρούπολης», ούτε το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή εκπαιδεύεται «φτηνότερο» προσωπικό για να τους αντικαταστήσει. Είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν ενώ έχουν λαμβάνειν χρωστούμενα ύψους 2 εκ. ευρώ από δεδουλευμένα και από δικαστικές αποφάσεις για την παράνομη παρακράτηση φιλοδωρημάτων και την εκ περιτροπής απασχόλησή τους.

Η κυβέρνηση και η υπουργός Τουρισμού μόνο άμοιροι ευθυνών δεν είναι. Παρά τη σχετική αρνητική εισήγηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η ίδια η υπουργός είχε μεριμνήσει προσωπικά, λιγότερο από ένα χρόνο πριν, να εισακούσει το αίτημα του ιδιοκτήτη του Καζίνο της Ξάνθης και με υπουργική απόφαση, να δώσει το «πράσινο φως» για τη μεταφορά. Αυτό αποτέλεσε και τη βάση της απόφασης της ΕΕΕΠ που μετέτρεψε το καζίνο σε… τροχόσπιτο που κινείται από πόλη σε πόλη!

Ο ζήλος της υπουργού σε διευκολύνσεις επιχειρηματικών συμφερόντων έχει αποδειχθεί μνημειώδης, όπως και η συστηματική της αδιαφορία προς οποιοδήποτε συνδικαλιστικό και εργατικό αίτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να βρίσκεται με κάθε τρόπο στο πλευρό των εργαζόμενων του Καζίνο της Ξάνθης και θα αναδείξει με κάθε τρόπο το δίκαιο του αγώνα τους, μέσα και έξω από τη Βουλή, με ερώτηση που θα κατατεθεί άμεσα.

14.02.2014

Το Γραφείο Τύπου

__________________________________________________________________________________

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

14-02-2014

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Μηνυτήρια αναφορά των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Λίτσας Αμμανατίδου, Δέσποινας Χαραλαμπίδου και Δημήτρη Στρατούλη, για φαινόμενα κακοδιαχείρισης στη Διοίκηση της ΕΒΖ.

 

 

Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Λίτσα Αμμανατίδου, Δέσποινα Χαραλαμπίδου και Δημήτρης Στρατούλης, κατέθεσαν σήμερα Παρασκευή στον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Αντιεισαγγελέα Εφετών κ. Ευάγγελο Μαδεμλή μηνυτήρια αναφορά μετά από τις καταγγελίες, που έχουν περιέλθει σε γνώση τους από εργαζόμενους της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ), συνδικαλιστικές οργανώσεις και πρώην μέλος της Διοίκησης της εταιρείας, για φαινόμενα κακοδιαχείρισης σε αυτή.

                                                                                                           

 

           

Το Γραφείο Τύπου

____________________________________________________________________________

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

 

Τροπολογία-Προσθήκη

στο σ/ν, αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων   «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας περί διεθνών οδικών μεταφορών»

 

Θέμα: Παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών στο νομό Κεφαλληνίας

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη διάταξη, για λόγους που έχουν να κάνουν με τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες στέγασης, οι οποίες διαμορφώθηκαν στο νομό Κεφαλονιάς μετά τη σεισμική δραστηριότητα που ξεκίνησε στις 26/01/2014 και που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης μέσω έκτακτων μέτρων, προτείνεται η παράταση ισχύος των οικοδομικών αδειών, των εγκρίσεων δόμησης και των αδειών δόμησης  που έχουν λήξει και θα λήξουν.

Τροπολογία-Προσθήκη

Μετά το εδάφιο (ε) της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4030/11 (ΦΕΚ 249 Α’/25-11-11) προστίθεται η υποπαράγραφος (στ) :

«Κατ’ εξαίρεση και μόνο για ακίνητα που βρίσκονται εντός του νομού Κεφαλληνίας παρατείνονται οι προθεσμίες των οριζομένων στα ως άνω εδάφια (α), (β), (γ) και (δ) κατά :

 1. Τρία έτη για εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, που έχουν λήξει ή θα λήξουν
 2. Ένα έτος για εγκρίσεις δόμησης
 3. Ένα έτος για  εγκρίσεις και άδειες δόμησης για κατεδαφίσεις, εκσκαφές, επιχώσεις, διαμορφώσεις, κοπή δένδρων
 4. Τρία έτη για άδειες δόμησης »

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2014

 

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Θεοπεφτάτου Αφροδίτη

Διώτη Ηρώ

________________________________________________________________________________

Δήλωση του Δημήτρη Τσουκαλά,

Βουλευτή Επικρατείας ΣΥΡΙΖΑ

υπεύθυνου Τομέα Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

 

«Μέχρι που μπορούν να φτάσουν οι πραιτωριανοί του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και οι πολιτικοί τους πάτρωνες;»

 

Η «εμπλοκή» της Αστυνομίας στην εκπαιδευτική διαδικασία που εκδηλώνεται τις τελευταίες ημέρες, είναι καταφανές ότι συνιστά κατάφορη παραβίαση των δικαιωμάτων των μαθητών, της προσωπικής τους υπόστασης, ενώ δεν συνάδει με την δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματός μας και το υποτιθέμενο κράτος δικαίου.

Θα ήταν κοινοτοπία να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά ότι συνιστούν εξόφθαλμη και συνάμα πρωτοφανή, ακόμα και για τα δεδομένα της κυβέρνησης των ακροδεξιών φίλων και συμβούλων του Πρωθυπουργού, παραβίαση της δημοκρατικής νομιμότητας και καθεστωτική εκτροπή που μας προκαλεί αλγεινές μνήμες.

Με την μετατροπή των σχολείων σε τόπους χειραγώγησης, ελέγχου και τρομοκράτησης διευθυντών και εκπαιδευτικών, η μνημονιακή κυβέρνηση υπερέβη τα εσκαμμένα, διέσχισε την λεπτή κόκκινη γραμμή που διαφοροποιεί την δημοκρατία από τα ολοκληρωτικά καθεστώτα: Άγγιξε απειλητικά τις ευαίσθητες νεανικές ψυχές των μαθητών, εκεί που τους πονά περισσότερο, στο μέλλον τους μέσα από την συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Τους έδειξε ότι για αυτούς που αμφισβητούν και προβληματίζονται, αντιδρούν και αγωνίζονται, δεν υπάρχει μέλλον…

Είναι η έρπουσα αυτή αντίληψη που οδήγησε την διευθύντρια του σχολείου να «δώσει» τους μαθητές της ως καταληψίες στην Ασφάλεια; Και είναι προς τιμή διευθυντή του ίδιου σχολείου που αρνήθηκε να προδώσει τις νεαρές ψυχές που το καθήκον τον έταξε να προφυλάξει, που αρνήθηκε να διαβεί τον Ρουβίκωνα του τελικού ευτελισμού και της άρνησης της αποστολής του.

Αυτά έχει να προσφέρει στους νέους η παρέα του κ. Σαμαρά της «απέθαντης» πολιτικής μιας Δεξιάς, που όλοι θα ήθελαν να ξεχάσουν αλλά η δυσωδία της ποτίζει την κυβέρνηση μέχρι τα μύχια της ψυχής της…

 

 

Το γραφείο Τύπου

14 Φεβρουαρίου 2014

 _________________________________________________________________________________

Δελτίο Τύπου

Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Τμήματος Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ

στο Κέντρο Παιδικής Ψυχικής Υγιεινής του ΕΟΠΥΥ.

Να μην διακοπεί η λειτουργία του Κέντρου Παιδικής Ψυχικής Υγιεινής, να μην οδηγηθούμε σε καταστροφικές συνέπειες για την θεραπεία των παιδιών των εφήβων και των οικογενειών τους που εξυπηρετούνται από το Κέντρο.

Το Κέντρο Παιδικής Ψυχικής Υγιεινής του ΕΟΠΥΥ στην οδό Ηπείρου επισκέφτηκε αντιπροσωπεία του Τμήματος Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ αποτελούμενη από τον Χρήστο Μαντά, βουλευτή Ιωαννίνων και υπεύθυνο για θέματα ψυχικής υγείας, Δημήτρη Μαγρυπλή, παιδοψυχίατρο και μέλος της Ομάδας Ψυχικής Υγείας του Τμήματος Υγείας και Πάνο Παπαδόπουλο, επιστημονικό συνεργάτη στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

Η αντιπροσωπεία περιηγήθηκε στους χώρους της μονάδας και ενημερώθηκε από τον Διευθυντή της κ. Καραγιάννη για το έργο της. Το Κέντρο Παιδικής Ψυχικής Υγιεινής είναι η παλαιότερη κοινοτική παιδοψυχιατρική μονάδα με περιοχή ευθύνης όλη τη νότια Ελλάδα. Στελεχώνεται από 7 παιδοψυχίατρους και 20μελή διεπιστημονική ομάδα όλων των σχετικών ειδικοτήτων (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές κλπ) και έχει παράσχει υπηρεσίες σε πάνω από 65.000 περιστατικά. Επίσης προσφέρει σημαντικό έργο πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας στα σχολεία της γύρω περιοχής, σε θέματα όπως η ενδοσχολική βία, έχοντας παρέμβαση αυτή τη στιγμή σε 12 Γυμνάσια της περιοχής.

Αυτή την μονάδα κλείνει η πολιτική της μνημονιακής κυβέρνησης και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, χωρίς ενημέρωση, χωρίς προετοιμασία, χωρίς σχέδιο μαζί με τις υπόλοιπες μονάδες του ΕΟΠΥΥ.

Ειδικά στο χώρο της ψυχικής υγείας, όταν η θεραπευτική σχέση, διακόπτεται βίαια , έστω για ένα μήνα όπως ισχυρίζεται το Υπουργείο, οι συνέπειες μπορεί να είναι καταστροφικές.

Καλούμε το Υπουργείο Υγείας, να αναλογιστεί επιτέλους τις συνέπειες που θα έχουν οι πολιτικές του, ιδιαίτερα στον ευαίσθητο τομέα της ψυχικής υγείας των παιδιών και εφήβων, να αναλογιστεί τι θα απογίνουν τα παιδιά, οι έφηβοι και οικογένειες που βρίσκονται στη θεραπευτική ευθύνη του κέντρου, τι θα γίνει με τις πάνω από 60 εισαγγελικές παραγγελίες που έχει να διεκπεραιώσει, τι θα γίνει με τις δραστηριότητες του κέντρου στον τομέα της εκπαίδευσης και της κοινοτικής παρέμβασης και να εξασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Παιδοψυχικής Υγιεινής. Διαφορετικά θα έχει καταφέρει ένα ανεπανόρθωτο πλήγμα και στον τομέα της παροχής ψυχιατρικής φροντίδας στα παιδιά και στους έφηβους.

14/2/2014

Τμήμα Υγείας ΣΥΡΙΖΑ

______________________________________________________________________________

Σχόλιο του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ

 

 για τη νέα προσπάθεια διαστρέβλωσης των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ για τη φορολογία

 

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αύξηση των φορολογικών εσόδων (και ΟΧΙ των φόρων) στο μέσο όρο της ΕΕ , την οποία και εκφώνησε στη χτεσινή εκδήλωση του TVXS ο Γιώργος Σταθάκης, δεν είναι καινούρια. Πρόκειται για βασικό άξονα του φορολογικού συστήματος που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ , το οποίο χαρακτηρίζεται από τη δίκαιη κατανομή των βαρών και την αποτελεσματικότητα στην είσπραξη των φορολογικών εσόδων και κινείται στον αντίποδα της φορολογικής ασυλίας των πλουσίων, της φοροδιαφυγής, καθώς και της επιβάρυνσης των μεσαίων και ασθενέστερων στρωμάτων που επιβάλλει η μνημονιακή κυβέρνηση.

Τη στιγμή που η κυβέρνηση αφήνει στα συρτάρια της διάφορες φορολογικές υποθέσεις που εκκρεμούν και ζημιώνει το δημόσιο συμφέρον στερώντας από φορολογικά έσοδα εκατομμυρίων ευρώ, ενώ χαρατσώνει τους φτωχούς και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι τουλάχιστον  προκλητικό να εγκαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ  ότι θέλει να αυξήσει τους φόρους.

Θα περιμέναμε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αλλά και από τα ΜΜΕ που εργολαβικά έχουν αναλάβει άτυπα χρέη αναπληρωτών κυβερνητικών εκπροσώπων, να αντιπαρατεθούν για μια φορά `επί της ουσίας με τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και να  τιθασεύουν τόσο τη «φαντασία» τους, όσο και την προπαγανδιστική τους διάθεση.

Ακολουθεί το πλήρες απόσπασμα της ομιλίας Σταθάκη:

 

“Η Ελλάδα υποφέρει 20 χρόνια από λίγους φόρους και αυτή είναι η βασική αιτία του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας. Διότι όπως και αν το ψάξετε από το 95, που υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία, δαπανούσε κάθε χρόνο 43 – 44% του ΑΕΠ, αυτές ήταν οι δημόσιες δαπάνες. Αυτό το μέγεθος βρίσκεται λίγο πιο κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Άρα η χώρα δεν είχε ούτε πολύ μεγάλο κράτος σε σχέση με την Ευρώπη, αλλά λίγο μικρότερο, και η σύνθεση επίσης των δαπανών όσο και να το μελετήσει κανείς στην Ελλάδα,  θα δει ότι ήταν κοντά στην ευρωπαϊκή σύνθεση μιας και αυτά είναι λίγο έως πολύ τα δεδομένα των χωρών της ΕΕ, δηλαδή χρειάζονται 19% για τη δημόσια διοίκηση, σχεδόν 10 % για συντάξεις, σχεδόν 10 % για υγεία και άλλο ένα 10% για εκπαίδευση και άμυνα. Άρα πανομοιότυπα είναι όλα. Εν τούτοις τα έσοδα του προϋπολογισμού, τα δημόσια έσοδα μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές για σχεδόν 20 χρόνια ήταν μόλις 38,5% κατά μέσο όρο. Άρα σε μια οικονομία η οποία θέλει να κρατήσει τα ευρωπαϊκά της χαρακτηριστικά, όσον αφορά τη δομή των κοινωνικών δαπανών και του κράτους, δεν τίθεται θέμα να μειώσεις το 43%, και να το κάνεις 42 ή 41%. Από εκεί και πέρα η συζήτηση δεν έχει και πολύ νόημα, αντίθετα η χώρα οφείλει να αυξήσει τα φορολογικά της έσοδα στο 42 – 43% του ΑΕΠ όπως και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και για να γίνω ποιο συγκεκριμένος ακόμα επειδή και τα φορολογικά έσοδα είναι πανομοιότυπα στην Ευρώπη, είναι 40% έμμεσοι φόροι, 40% φόροι και ασφαλιστικές εισφορές από τον κόσμο της εργασίας και 20% είναι φορολόγηση φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Όπως και αν το ψάξετε τα τελευταία 20 χρόνια η τρύπα είναι προσδιορισμένη. Είναι η τρύπα της φορολογίας φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, η οποία είναι 6% του ΑΕΠ κάθε χρόνο σε σχέση με τη Γερμανία, με τη Γαλλία, με την Ιταλία, με την Ισπανία. Η Ελλάδα έχει μια μόνιμη τρύπα στη φορολόγηση των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων, θα τολμούσα να πω πιο πολύ των φυσικών προσώπων παρά των επιχειρήσεων. Άρα η ιδέα για λιγότερους φόρους είναι παραπλανητική, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα παρά μόνο αν θέλει κάποιος να αφομοιώσει πολύ το σκέλος των δαπανών, στην οποία περίπτωση η Ελλάδα μεταφέρεται όπως κάνει εν μέρει το μνημόνιο που επιδιώκει ένα κράτος του 37-38% δημόσιες δαπάνες, το οποίο όμως προσεγγίζει επίπεδα των βαλκανικών χωρών κάτι που ελπίζω να μην το επιθυμεί κανείς.»

14/2/2014

TO ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

____________________________________________________________________________________

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Συνάντηση του Μ. Γλέζου με τον Κ. Ζέμτνερ

Ο αναπληρωτής πρέσβης της Γερμανίας Κλέμενς Ζέμτνερ ζήτησε να συναντηθεί σήμερα με το Μανώλη Γλέζο ώστε να συζητήσουν τις διμερείς επαφές Ελλάδας – Γερμανίας εν όψει των επικείμενων επισήμων γερμανικών επισκέψεων στη χώρα μας. Ο Μανώλης Γλέζος του έθεσε επίσης το ζήτημα των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα.

Η συνάντηση έγινε στο γραφείο του Μανώλη Γλέζου στη Βουλή.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

14/02/2014

_____________________________________________________________________________

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

 

Σχόλιο Τμήματος Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ

για τις εξαιρέσεις από το πλαφόν στη συνταγογράφηση των φαρμάκων

Λίγες μέρες μετά την επισφράγιση της διάλυσης της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης με τον νόμο για το Π.Ε.Δ.Υ. και το κλείσιμο των πολυϊατρείων του ΙΚΑ- ΕΟΠΥΥ, λίγες μέρες μετά την εφαρμογή του ανορθολογικού μέτρου του πλαφόν στη συνταγογράφηση κι εν μέσω θύελλας αντιδράσεων από ασθενείς και γιατρούς, το υπουργείο επανέρχεται με δήθεν «διορθωτική» απόφαση, εξαιρώντας μια σειρά κατηγοριών ασθενειών και γιατρών από το μέτρο.

Πρόκειται για απόφαση που δεν λύνει το πρόβλημα για όλους εκείνους τους ασθενείς που δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις που προβλέπονται και οι οποίοι θα εξακολουθούν είτε να επιβαρύνονται με το συνολικό κόστος του φαρμάκου, είτε να αναζητούν γιατρό που δεν θα έχει συμπληρώσει το πλαφόν, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.

Πρόκειται, ταυτόχρονα, για απόφαση που εισάγει διακρίσεις και δυσανάλογα εμπόδια στην ορθή ιατρική πρακτική και η οποία εξακολουθεί να παραβλέπει τις πραγματικές υγειονομικές ανάγκες και τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της χώρας.

Δεδομένου ότι το πλαφόν στη συνταγογράφηση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά οριζόντιων μέτρων που έχουν αυξήσει κατακόρυφα τη συμμετοχή των ασθενών στη φαρμακευτική δαπάνη, ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε, με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή, τη συνολική κατάργηση του μέτρου.

Όσο η ανάλγητη κυβέρνηση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις υγειονομικές ανάγκες των πολιτών με δημοσιονομικούς και λογιστικούς όρους, τόσο πιο επικίνδυνη καθίσταται για την κοινωνία. Όλοι μαζί μπορούμε να τους σταματήσουμε!

14/02/2014            Το Τμήμα Υγείας ΣΥΡΙΖΑ

________________________________________________________________________

Δήλωση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Χουντή,

στο ειδησεογραφικό site «Παρασκήνιο»,

για τη Γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Με αφορμή τη γνώμη που εκφράζει η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσον αφορά την έρευνα που διεξάγεται για τα πεπραγμένα της Τρόικα στις τέσσερις χώρες του Μνημονίου (Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία και Κύπρος), ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Χουντής, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, παρά τα προβλήματα που έχει, προβαίνει σε ορισμένες διαπιστώσεις, που αντικατοπτρίζουν την οικονομική και κοινωνική καταστροφή που βιώνουν οι λαοί των χωρών του Μνημονίου.

 

Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ευρωπαϊκή Αριστερά στο Ευρωκοινοβούλιο, θα συνεχίσουν να μάχονται ώστε η τελική Έκθεση για τα πεπραγμένα της Τρόικα, να μην είναι αναντίστοιχη των όσων βιώνουν οι λαοί, να μην δυσκολέψει την επιδίωξή τους για αλλαγή πορείας στην Ευρώπη.

 

Ο ΣΥΡΙΖΑ, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα, θα συνεχίσει τον αγώνα για την ανατροπή των πολιτικών της καταστροφής, για την ανατροπή της επικυριαρχίας των τραπεζών και της κ. Μέρκελ και των πολιτικών λιτότητας στην Ελλάδα και την Ευρώπη».

 

 

 

14/02/2014                                                          ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

___________________________________________________________________________

 

Συνάντηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Μανώλη Γλέζου

με τον πρέσβη της Βενεζουέλας

Ο Μανώλης Γλέζος, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας φιλίας Ελλάδας – Βενεζουέλας, συναντήθηκε σήμερα Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου με τον πρέσβη της Βενεζουέλας Φαρίντ Φερνάντες.

Κατά τη συνάντηση, ο πρέσβης της Βενεζουέλας ενημέρωσε το Μανώλη Γλέζο για την πολιτική κατάσταση στη χώρα του καθώς και για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα για τον ένα χρόνο από το θάνατο του Ούγκο Τσάβες.

Ο Μανώλης Γλέζος τόνισε ότι η αλληλεγγύη προς το λαό της Βενεζουέλας απέναντι στις επεμβάσεις των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων και των ΗΠΑ που επιχειρούν να ανατρέψουν το καθεστώς είναι δεδομένη και ότι από την πλευρά του θα κάνει ό,τι είναι δυνατό για να εκδηλωθεί η συμπαράσταση του ελληνικού λαού προς το λαό της Βενεζουέλας.

Το Γραφείο Τύπου

14/02/2014

______________________________________________________________________________

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ένα από τα  μεγάλα μπλόκα των αγροτών του Νομού Χαλκιδικής, στα Ν. Μουδανιά, επισκέφτηκε ο Τάσος Κανταράς μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, υπεύθυνος για θέματα Αγροτικής Πολιτικής και υποψήφιος δήμαρχος Πολυγύρου

Στην συνάντηση οι εκπρόσωποι των αγροτών ενημέρωσαν διεξοδικά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και έθεσαν υπ όψιν του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ τα θέματα των διεκδικήσεων τους. Τα γενικότερα και τα ειδικότερα  της περιοχής.                                                                                                                                                           Ο Τάσος Κανταράς εξέφρασε την αλληλεγγύη του ΣΥΡΙΖΑ στους μεγάλους αγώνες που αναπτύσσονται το τελευταίο διάστημα, από τη μεριά των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Έθεσε υπ όψιν τους, το συνολικό άμεσο και μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που επεξεργάσθηκε το αγροτικό τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ και τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει μέχρι σήμερα  το Κόμμα, στο ελληνικό και ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.                                                                               Προτάσεις και πρωτοβουλίες που κινούνται στη λογική των διεκδικήσεων των αγροτών και κυρίως χαράσσουν μια αναπτυξιακή  προοπτική διεξόδου για την αγροτική οικονομία και τους απασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα.

Κάλεσε τέλος τους αγρότες, να συντονιστούν σ ένα αγώνα διαρκείας, μαζί με τους εργαζόμενους, τους άνεργους και τα πληττόμενα λαϊκά στρώματα, για τη απόκρουση των καταστροφικών πολιτικών που οδηγούν κυριολεκτικά στο αφανισμό των ανθρώπων της υπαίθρου.

_________________________________________________________________________________

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε πως η εκδήλωση «ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ: ΜΜΕ, social media και πολιτικές διαχείρισης της πληροφορίας στην ψηφιακή εποχή» (ομιλητές: Κορίνα Πατέλη, Νίκος Σμυρναίος, Ματθαίος Τσιμιτάκης), που ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου αναβάλλεται.

Σύντομα θα ανακοινώσουμε τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής της.

Advertisements

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: