ΟΙΚΟΛ.ΠΡΑΣΙΝΟΙ : Δελτία Τύπου 22/01/2014 [ 10:48-12:30-13:33-15:57-17:07-18:14-18:20 ]


μέλος του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

μέλος του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Βρυξέλλες, 22.01.2014

Ν. Χρυσόγελος:  Με τη συνταγή της τρόικα τα προβλήματα χειροτερεύουν

Ομιλία Ν. Χρυσόγελου στην Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Συνέλευση  Ευρωκοινοβουλίου και εθνικών κοινοβουλίων για το ευρωπαϊκό εξάμηνο

Δείτε το βίντεο με την ομιλία:

«Όλο και περισσότεροι διαπιστώνουν και παραδέχονται ότι οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής που έχουν εφαρμοστεί στις χώρες της κρίσης, όχι μόνο δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, αλλά αντιθέτως μετέτρεψαν την κρίση χρέους και δημοσιονομικών ελλειμμάτων ορισμένων χωρών σε εκτεταμένη ευρωπαϊκή οικονομική και κοινωνική κρίση, έκρηξη της ανεργίας, κατάρρευση του παραγωγικού τομέα και διάλυση της κοινωνικής συνοχής. Σήμερα δεν δικαιολογείται πια να διατηρούμε δομές, όπως η τρόικα, εκτός ευρωπαϊκής κοινοτικής μεθόδου, και πολιτικές σκληρής λιτότητας που αντιβαίνουν στις ευρωπαϊκές πολιτικές», τόνισε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Πράσινων και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, μιλώντας στην Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Συνέλευση εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εθνικών κοινοβουλίων, που συνεδρίασε στις 21 Ιανουαρίου 2014 στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Εξαμήνου.

Ο Νίκος Χρυσόγελος πήρε τον λόγο στη διάρκεια της συζήτησης με θέμα τη δημοκρατική νομιμοποίηση της οικονομικής πολιτικής των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής, όπου συμμετείχαν και οι δυο εισηγητές του Ευρωκοινοβουλίου που θα συντάξουν την έκθεση για την τρόικα. Στην τοποθέτησή του τόνισε, επίσης: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως δείξει το δρόμο, τονίζοντας σε εκθέσεις του ότι κάθε πολιτική δημοσιονομικής πολιτικής πρέπει να αξιολογείται και να διορθώνεται αν δεν επιτυγχάνει τους επιδιωκόμενους στόχους. Η αξιολόγηση αυτή πρέπει να πραγματοποιείται μέσα από διάλογο και με τους κοινωνικούς φορείς, όχι μόνο με τις κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωση. Κρίσιμο σημείο είναι, επίσης, να αξιολογούνται οι επιπτώσεις των εφαρμοζόμενων πολιτικών και σε άλλους τομείς και κυρίως στην κοινωνία και το περιβάλλον. Αντ’ αυτού, η Κομισιόν παραδέχεται επισήμως ότι οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των διαρθρωτικών και δημοσιονομικών προγραμμάτων δεν έχουν ληφθεί υπόψη.

Στην Ελλάδα, ενώ ο στόχος των επιβαλλόμενων μέτρων είναι η μείωση του ελλείμματος, διαπιστώνεται ότι το χρέος έχει αυξηθεί ραγδαία, η ανεργία αγγίζει το 28% και στους νέους υπερβαίνει το 60%, η ύφεση υπολογίζεται στο 35%, ενώ 30% περίπου των συμπολιτών μας είναι ανασφάλιστοι και αποκλεισμένοι από την πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Ακόμα, λοιπόν, κι αν πετύχουμε στους δημοσιονομικούς στόχους, οι εφαρμοζόμενες πολιτικές έχουν αποτύχει πλήρως. Ακόμα κι αν μέχρι πρότινος υπήρχε η δικαιολογία της ad hoc αντιμετώπισης του προβλήματος, πλέον οι δραματικές συνέπειες των μέτρων για την κοινωνία είναι πασιφανείς και οι εφαρμοζόμενες πολιτικές και οι προϋποθέσεις τους, όπως ο δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής, έχουν αποδειχθεί άστοχες. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να συνεχίζονται τα ίδια λάθη.

Το στοίχημα είναι να αντικαταστήσουμε την Τρόικα, που λειτουργεί εκτός κοινοτικής μεθόδου, με νομιμοποιημένους αποτελεσματικούς μηχανισμούς πρόληψης των κρίσεων και αντιμετώπισης αυτών με ισορροπημένο τρόπο. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρξει επαναξιολόγηση των εφαρμοζόμενων πολιτικών, ώστε οι τελευταίες να είναι συμβατές με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές, όπως η στρατηγική “Ευρώπη 2020” και η οικολογική καινοτομία, αλλά και να διαμορφώνονται ως αποτέλεσμα διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών που υφίσταται άμεσα τις συνέπειες των επιβαλλόμενων μέτρων».

____________________________________________________________________________________

22/01/2014

Οι Οικολόγοι Πράσινοι για την πολιτική συγκυρία

Το οικονομικό και ευρωπαϊκό πολιτικό πλαίσιο, οι κυβερνητικές πολιτικές, οι εξελίξεις, οι άλλες πολιτικές δυνάμεις αλλά και το διακύβευμα των Οικολόγων Πράσινων εξετάζονται στην απόφαση για την πολιτική συγκυρία όπως αυτή ψηφίστηκε ομόφωνα στο πρόσφατο Πανελλαδικό Συμβούλιο των Οικολόγων Πράσινων στη Θεσσαλονίκη (18-19 Ιανουαρίου).

Οικονομικό πλαίσιο

Οι Οικολόγοι Πράσινοι εκτιμούν ότι απουσιάζει από το δημόσιο διάλογο το ζήτημα του προσανατολισμού της πραγματικής οικονομίας και ελάχιστοι είναι αυτοί που έστω υποψιάζονται τη σύνδεση της οικονομικής με την οικολογική κρίση.

Γίνεται προσπάθεια να εμφανιστεί βελτίωση στην οικονομία πριν τις εκλογές του Μαΐου ενώ, μετά από τρία χρόνια με πολιτικές που γονάτισαν τη χώρα και τους Έλληνες πολίτες, ο υπουργός Οικονομίας παραδέχεται ότι το πρώτο Μνημόνιο ήταν λάθος. Παρόλα αυτά, θα υπάρξουν νέα δημοσιονομικά μέτρα, πρόσθετα βάρη και προφανώς νέο δάνειο.

Απουσιάζει κάθε οπτική για δίκαιη φορολόγηση του πλούτου, ιδίως των γκρίζων περιουσιών, αλλά και κάθε σχεδιασμός για αξιοποίηση της φορολογίας ως εργαλείου για ενθάρρυνση ή αποθάρρυνση δραστηριοτήτων, ανάλογα με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Είναι σαφές πως ο «Μηχανισμός Στήριξης» και η τρόικα χρειάζονται κατάργηση καθώς και γενικότερες αλλαγές πολιτικών.

Στο μέτωπο των τραπεζών, θα πρέπει να υπάρχει ένας ισχυρός δημόσιος πυλώνας στις τράπεζες, όπως στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, με σαφώς καθορισμένη στόχευση σε τομείς κοινωνικού ενδιαφέροντος που δε μπορούν να καλυφθούν επαρκώς από τις ιδιωτικές. Και βέβαια, να γίνει το χρηματοπιστωτικό σύστημα υπηρέτης της πραγματικής οικονομίας και να συνδεθεί με ένα αξιόπιστο σχέδιο για ταυτόχρονες απαντήσεις στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική όψη της κρίσης.

Αντιθέτως, η κυβέρνηση προσπαθεί να αλλάξει τους όρους με τους οποίους δόθηκαν τα δάνεια από το Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, ώστε να επανιδιωτικοποιηθούν οι τράπεζες και να μη δώσουν το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που δόθηκαν από τους Έλληνες πολίτες για την επανακεφαλαιοποίησή τους. Η ανάγκη για διαφάνεια στο τραπεζικό σύστημα και η δικαστική κάθαρση της λεηλασίας είναι επιτακτική. Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να δείξει την αποφασιστικότητα του πρωθυπουργού να συγκρουστεί με τη διαφθορά αλλά μάλλον υποκρύπτονται και πολιτικές και μιντιακές στοχεύσεις.

Την ίδια στιγμή έχουμε 1,3 εκατομμύρια ανέργους, που αυτή τη στιγμή έχουν εξαντλήσει κάθε περιθώριο ανεκτής διαβίωσης ενώ τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε απόγνωση.

Η οριζόντια άδικη υπερφορολόγηση έρχεται να συμπληρώσει την εξαθλίωση, την απόγνωση και τη φτωχοποίηση μεγάλου μέρους της κοινωνίας.

Η υποχώρηση του ήδη υποβαθμισμένου κοινωνικού κράτους, συνεχίζει να εκφράζεται με περικοπές σε παιδεία, υγεία, πρόνοια, οδική ασφάλεια, δημόσια μέσα μεταφοράς αλλά και με εκποίηση συλλογικών αγαθών, την περίοδο που περισσότερο τα έχει ανάγκη η κοινωνία.

Παρά τα θρυλούμενα, η εποχή των Μνημονίων δεν φαίνεται να φθάνει στο τέλος της. Η απεμπλοκή από τη δημοσιονομική θηλιά, που μεσοπρόθεσμα βάζει την Ελλάδα σε τροχιά εξόδου από την ευρωζώνη, θα έπρεπε να είναι το πρώτο ζητούμενο κάθε σοβαρής επαναδιαπραγμάτευσης με τους δανειστές, κάτι που δεν γίνεται.

Ευρωπαϊκό πολιτικό πλαίσιο

Οι Οικολόγοι Πράσινοι επιμένουν ότι η Ευρώπη, ή θα γίνει κοινός χώρος βιώσιμης ευημερίας για όλους, μέσα από μια δημοκρατική ομοσπονδία ή θα κινδυνεύσει να εκφυλιστεί ή να καταρρεύσει.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι αγωνίζονται για κοινή ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική σε κατευθύνσεις αλληλεγγύης, βιωσιμότητας και κοινωνικής συνοχής. Και είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αν υλοποιούνταν η πρόταση της έκθεσης του Πράσινου ευρωβουλευτή Γκίγκολντ για έκδοση ευρωομολόγων, που είχε καθολική σχεδόν υποστήριξη από το ευρωκοινοβούλιο το 2010, η Ελλάδα θα είχε τη δυνατότητα να διεκδικήσει μια διαφορετική πορεία.

Οι απολογητές των σημερινών πολιτικών θέλουν «περισσότερη Ευρώπη» αλλά με μεγαλύτερες δόσεις από τις κυρίαρχες τις ίδιες αδιέξοδες νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Ήδη η κυβέρνηση θα προσπαθήσει, ενόψει των ευρωεκλογών της 25ης Μαΐου, να θέσει στους πολίτες το δίλημμα «ναι ή όχι στην Ευρώπη;», εμφανίζοντας κυρίως τον ΣΥΡΙΖΑ ως μια αντιευρωπαϊκή δύναμη.

Οι Πράσινοι είναι σήμερα η μόνη δύναμη με ριζοσπαστικές και ολοκληρωμένες προτάσεις σε αυτή την κατεύθυνση και οι μόνοι που μπορούν να αποτελέσουν καταλύτη για ευρύτερες ευρωπαϊκές ανακατατάξεις.

Στις ευρωεκλογές είμαστε, λοιπόν, πολίτες της Ευρώπης, όχι «φιλοευρωπαίοι» ή «αντιευρωπαίοι«. Αν αναγνωρίζουμε ότι στα μεγάλα προβλήματα καμιά χώρα δε μπορεί να δώσει λύσεις μόνη της, τότε η ώρα να αλλάξουμε συνολικά την Ευρώπη είναι τώρα. Για την αλλαγή αυτή, οι Πράσινοι καταθέτουμε πανευρωπαϊκά τις πιο συγκεκριμένες και ολοκληρωμένες εναλλακτικές προτάσεις.

Με την ανάληψη της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ, δίνεται η δυνατότητα να αναδειχτούν μια σειρά προβλήματα. Δυστυχώς η κυβέρνηση επέλεξε να μείνει εγκλωβισμένη σε μια προεδρία καθαρά διεκπεραιωτική και διαχειριστική, και δε δείχνει διάθεση να αμφισβητήσει ούτε καν εκείνες τις επιλογές που μακροπρόθεσμα θέτουν σε κίνδυνο την παραμονή των χωρών του Νότου στην ευρωζώνη.

Κυβερνητικές πολιτικές

Με τις αποκαλύψεις για τις μίζες, αποδείχτηκε πως την ίδια ώρα που τα κόμματα και η κοινή γνώμη δέχονταν επί χρόνια ότι όλες οι στρατιωτικές δαπάνες χρειάζονται για την άμυνα, κάποιοι έκαναν πάρτι εντός και εκτός της χώρας, πίνοντας στην υγειά των κορόιδων και της διαφθοράς. Οι εξοπλιστικές δαπάνες έφτασαν να αντιστοιχούν στο 80% του χρέους της χώρας.

Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να είναι η δέκατη μεγαλύτερη εισαγωγέας όπλων στον κόσμο (2007-11) ενώ ήταν η τέταρτη μεγαλύτερη μέχρι το 2006. Ακόμη και το 2012 ήταν η ένατη πιο στρατιωτικοποιημένη χώρα του κόσμου, αλλά και ο μεγαλύτερος πελάτης γερμανικών όπλων και ο δεύτερος μεγαλύτερος πελάτης γαλλικών όπλων την πενταετία 2007-2011. Αυτή είναι η σκοτεινή πλευρά της λεγόμενης ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, μια και εμφανίζουν το δανεισμό ως βοήθεια και απομυζούν τους πόρους και τις θέσεις εργασίας της χώρας.

Στο θέμα της τρομοκρατίας, οι Οικολόγοι Πράσινοι, ως σταθεροί υπερασπιστές της μη βίαιης δράσης για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος και της κοινωνίας, τάσσονται κατά της βίας σε όλες της τις μορφές: όχι μόνο ως πολιτική βία, αλλά και ως κρατική-παρακρατική, ποινική και ενδοοικογενειακή. Η επιλεκτική καταδίκη της βίας από την πλευρά της κυβέρνησης και αρκετών ΜΜΕ, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη καθώς απενοχοποιεί τη βία για μεγάλο μέρος της κοινωνίας, που καταλήγει να την ταυτίζει με την αντίσταση ή την έκφραση οργής. Στο πλαίσιο αυτό καταδικάζουν και την «ένοπλη πάλη» ως απολύτως απαράδεκτη και αντιδραστική, που δεν επιδέχεται και συμψηφισμούς. Ως επικύρωση ότι τα αποτελέσματα της βίαιης δράσης είναι τα αντίθετα από τα επιθυμητά, είχαμε μέτρα όπως οι εξαγγελίες για ίδρυση φυλακής υψίστης ασφαλείας και η συρρίκνωση του καθεστώτος χορήγησης αδειών των φυλακισμένων.

Η αντιπεριβαλλοντική πολιτική της κυβέρνησης αποτυπώνεται στην κατάργηση της όποιας θεσμικής προστασίας είχε απομείνει, μια και αδυνατεί να «δει» την οικολογική κρίση και τη διάσταση της βιωσιμότητας. Υπάρχει ουσιαστική αδυναμία να αντιληφθούν τη σύνδεση οικονομίας και περιβάλλοντος. Αδιαφορούν, έτσι, για θέματα όπως η ερήμωση των ορεινών και ημιορεινών περιοχών, που αποτελούν τα 2/3 της χώρας, και αδυνατούν να δουν νέους προσανατολισμούς για τον τουρισμό πέρα από τα υδροβόρα συγκροτήματα γκολφ και τους μαζικούς οικισμούς τουριστικής κατοικίας όπως αυτοί που βούλιαξαν την ισπανική οικονομία.

Η επιβεβαίωση από τη διακυβερνητική επιτροπή του ΟΗΕ ότι κατά 98% υπάρχει βεβαιότητα της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας πως η κλιματική αλλαγή οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα, κάνει επίκαιρη και επιτακτική την ανάληψη συστηματικής δράσης για την υιοθέτηση δεσμεύσεων και χάραξη πολιτικών.

Πολιτικές εξελίξεις

Η συρρικνούμενη κυβερνητική πλειοψηφία έχει καταστήσει πολύ δύσκολο να περάσουν νέα σκληρά οικονομικά μέτρα. Όμως δεν μπορούν να αποκλειστούν «ατυχήματα», με επιπλέον μείωση των βουλευτών της πλειοψηφίας, κάτι που δεν επιθυμούν ούτε στις Βρυξέλλες. Ο κίνδυνος πολιτικής αποσταθεροποίησης στην Ελλάδα, ακόμα και πριν από τις Ευρωεκλογές, παραμένει σοβαρό ενδεχόμενο, παρά την άτυπη κατάσταση «ανοχής» το επόμενο πεντάμηνο.

Υπάρχει πάντως η πιθανότητα, μαζί με τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου, να διεξαχθούν και εθνικές εκλογές.

Οι άλλες πολιτικές δυνάμεις

Η Νέα Δημοκρατία είναι πιστή στις μνημονιακές πολιτικές, χωρίς να κάνει καμία ουσιαστική κίνηση για στηρίξει την πραγματική οικονομία, πέρα από να κάνει ετεροβαρείς συμφωνίες υπέρ των μεγάλων παικτών, με άκαρπο μοντέλο επανεκκίνησης της οικονομίας τις μεγάλες επενδύσεις και τα μεγάλα έργα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ εντείνει την προετοιμασία του για τη διεκδίκηση της κυβέρνησης, αμβλύνοντας τον πολιτικό του λόγο, αναζητώντας εν δυνάμει συμμάχους ακόμη και στους ΑΝΕΛ αλλά και τρόπους διεμβόλισης νέων δεξαμενών ψηφοφόρων αριστερά και δεξιά του.

Το ΠΑΣΟΚ γαντζωμένο στην εξουσία προσπαθεί να παρατείνει την «ασυλία» της διαπλοκής του και της διερεύνησης του διεφθαρμένου κυβερνητικού του παρελθόντος ενώ συνεχίζει να νέμεται μέρος των προνομίων της εξουσίας. Στην εκλογική του απόγνωση προσπαθεί να αποτελέσει παίκτη στην ανασύνταξη της σοσιαλδημοκρατίας. Την ίδια ώρα ωστόσο, η «κίνηση των 75» διαμηνύει στον Ευάγγελο Βενιζέλο ότι θα πρέπει να δοθεί τέλος στη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ.

Ο χώρος της Κεντροαριστεράς, αποτυχημένος αρχιτέκτονας της οικονομίας του 1993-2009 που είχε ημερομηνία λήξης, προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί με όχημα τους 58. Ήδη το ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως θα συνεργαστεί μαζί τους κάτω από την ομπρέλα του κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Φαίνεται όμως πως ο ευρωπαϊκός τους προσανατολισμός είναι επιφανειακός και δυσκολεύονται να σκεφτούν με ευρωπαϊκούς όρους ενώ αδυνατούν να προτείνουν οτιδήποτε καινούργιο στη θέση του παλιού Κοινωνικού Συμβολαίου, που κατέρρευσε στα χέρια της δικής τους παράταξης.

Η ΔΗΜΑΡ ξεκαθάρισε στο συνέδριό της ότι δεν συμμετέχει στο εγχείρημα της Κεντροαριστεράς, παρόλο που το 20% φαίνεται πως το βλέπει θετικά. Προσπαθεί να επανακτήσει το ακροατήριό της, που είναι διχασμένο σε αυτούς που διαφωνούσαν με τη συμμετοχή της στην κυβέρνηση και σε αυτούς που χολώθηκαν επειδή την εγκατέλειψε πρόωρα.

Η Χρυσή Αυγή, παρά τα αποκαλυπτικά στοιχεία, παραμένει ένας αστάθμητος παράγοντας. Όλοι προσπαθούν να ερμηνεύσουν το αποκρουστικό ναζιστικό φαινόμενο, όμως δεν αντιμετωπίζεται με μεθοδικό αλλά με όρους θεάματος και επιδείξεις αποφασιστικότητας, με δικαστικό τρόπο ή ως ένα φαινόμενο που θα ξεφουσκώσει.

Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στον ακροδεξιό εθνικιστικό λαϊκισμό και στην ανάγκη να συμμαχήσουν με τον ΣΥΡΙΖΑ σε αντιμνημονιακή βάση. Συχνά εκτρέπονται σε ολοκληρωτικές λογικές, όπως η πρόταση λιντσαρίσματος του Πάχτα, φλερτάροντας με το κίνημα κατά του χρυσού αλλά είναι ταυτόχρονα και φανατικοί υπέρμαχοι των εξορύξεων.

Το ΚΚΕ επιχειρεί να εκφράσει το αντιευρωπαϊκό αριστερό ακροατήριο αλλά και να κρατήσει τους παραδοσιακούς του ψηφοφόρους, που κλονίζονται από την άρνηση συμμετοχής του ακόμη και σε αριστερή κυβέρνηση.

Άλλες αντιευρωπαϊκές, λαϊκιστικές και αρχηγοκεντρικές δυνάμεις, που εκφράζονται από τους Αλαβάνο, Καζάκη κ.α., φαίνονται να ξεπερνιούνται από την κινηματική παρουσία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που εισπράττει σημαντικά οφέλη της αριστερής αντιπολίτευσης στον ΣΥΡΙΖΑ.

Οικολόγοι Πράσινοι

Μέχρι στιγμής οι Οικολόγοι Πράσινοι δεν κατάφεραν να μπουν στο ελληνικό κοινοβούλιο, δεν επηρεάζουν εξελίξεις, δεν δημιούργησαν σταθερό εκλογικό ακροατήριο: τον Μάιο του 2012 έχασαν το 80% των ψηφοφόρων τους του 2009, ενώ ένα μήνα μετά έχασαν πάνω από τα 2/3 των ψήφων του Μαΐου. Επιπλέον, μετά τις εκλογές του 2012, φάνηκε να χάνουν το βηματισμό τους για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα.

Αποκλεισμένοι από τα κεντρικά ΜΜΕ και αυτοεξορισμένοι από την πολιτική σκηνή, με αναλαμπές αλλά και με απουσίες, που οφείλονται και σε αδυναμία να επιλύσουν τα εσωτερικά τους προβλήματα, διεκδικούν να επιστρέψουν στην πολιτική σκηνή. Οι εκλεγμένοι στην ευρωβουλή και την αυτοδιοίκηση, με μια υπερδραστηριοποίηση δυσανάλογη για το μέγεθος και το δυναμικό τους, δημιουργούν προσδοκία για τη δυνατότητα όχι μόνο οι Οικολόγοι Πράσινοι να εκφράσουν ένα διαφορετικό πολιτικό λόγο δημιουργικής ανατροπής αλλά και να προτείνουν ένα συνεκτικό πρόγραμμα λύσεων των προβλημάτων των πολιτών.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι έχουν δυνατότητα να ξαναπιάσουν το δικό τους νήμα και να επαναθεμελιώσουν την πολιτική τους συμφωνία, οικοδομώντας το στρατόπεδο της βιωσιμότητας και αναδεικνύοντας την αφερεγγυότητα ολόκληρου του σημερινού πολιτικού συστήματος.

ΟΛΟΚΛΗΡΟ το κείμενο της απόφασης βρίσκεται εδώ: http://goo.gl/4yy5pv

_______________________________________________________________________________

Αθήνα, 22.1.2014

Η Γκετοποίηση της πολιτικής ασύλου,

από τη Lampedusa στη Λέσβο

Πρόσκληση

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Αμαλίας 8, Σύνταγμα

Οι Ευρωβουλευτές Μαρία Ελένη Κοππά, Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, και Νίκος Χρυσόγελος, Ομάδα των Πράσινων, σας προκαλούν σε εκδήλωση με θέμα: «Η Γκετοποίηση της πολιτικής ασύλου, από τη Lampedusa στη Λέσβο», που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 10:00-13:00 στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα (Αμαλίας 8, Σύνταγμα).

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν, επίσης, οι Tommaso Della Longa και Laura Bastianetto, Ιταλοί δημοσιογράφοι και συγγραφείς του βιβλίου: «Lampedusa: Chronicles from Neverland / Χρονικό από τη χώρα του Πουθενά», οι οποίοι θα μας μεταφέρουν τις εμπειρίες των μεταναστών, των τοπικών αρχών, της τοπικής κοινωνίας, των εθελοντών, των μελών ανθρωπιστικών οργανώσεων και φυσικά των ίδιων και συναδέρφων τους δημοσιογράφων. Επιπλέον, θα λάβουν μέρος εκπρόσωποι της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και μεταναστευτικών οργανώσεων.

Σκοπός της εκδήλωσης δεν είναι μόνο η ανασκόπηση του ναυαγίου της 3ης Οκτωβρίου, καθώς δεν πρόκειται για την πρώτη ούτε δυστυχώς την τελευταία τραγωδία αυτού του είδους στη Μεσόγειο, όπως επιβεβαιώνει και ο νέος πνιγμός μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή του Φαρμακονησίου. Τα επίσημα στοιχεία μαρτυρούν ότι σε μια δεκαετία έχουν βρει το θάνατο στα νερά της Μεσογείου 20.000 άνθρωποι στην προσπάθειά τους να φτάσουν σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα. Το ναυάγιο στη Lampedusa υπενθύμισε με τον πιο δραματικό τρόπο το τεράστιο κενό που υπάρχει στις πολιτικές μετανάστευσης και ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, στόχος της εκδήλωσης είναι, μέσα από κριτική ανασκόπηση της τραγωδίας στη Lampedusa, να αναδείξει το συνολικότερο πρόβλημα και το νομοθετικό και πολιτικό κενό και να συμβάλει σε συντονισμό ενεργειών και σε προτάσεις για την προώθηση κοινής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής που θα βασίζεται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον επιμερισμό ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, την ενθάρρυνση των νόμιμων οδών μετανάστευσης  και την κοινωνική ένταξη.

Πρόγραμμα

10.00 – 10.20      Προσέλευση – Εγγραφές

10.20 – 12.20      Μαρία Ελένη Κοππά, ευρωβουλευτής, Χαιρετισμός

Tommaso Della Longa, «Λαμπεντούσα: που είναι η ΕΕ;»

Δημοσιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου «Lampedusa: Chronicles from Neverland / Χρονικό από τη Χώρα του Πουθενά», Εκπρόσωπος τύπου του Ιταλικού Ερυθρού Σταυρού

Laura Bastianetto, δημοσιογράφος, και συγγραφέας του βιβλίου Lampedusa: Chronicles from Neverland / Χρονικό από τη Χώρα του Πουθενά»

Αριάνα Βασιλάκη, Ειδικός Βοηθός τομέα προστασίας της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες  – Γραφείο για την Ελλάδα

Στέλιος Κραουνάκης, Εθελοντής υποδοχής και υποστήριξης προσφύγων, Λέσβος

            Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής, Συμπεράσματα/Προτάσεις

12.20 – 12.40      Παρεμβάσεις από ειδικούς εμπειρογνώμονες και οργανώσεις προσφύγων/μεταναστών

12.40 – 13.00      Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στα αγγλικά

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: 

τηλ: 210 3223867, e-mail: europarl.op@gmail.com

___________________________________________________________________________________

22/01/2013

Σχολιάζοντας το συμβάν με την καθυστέρηση αναχώρησης συριακού αεροσκάφους με επιβάτες την αντιπροσωπεία της Συρίας στην Ελβετία για τη διάσκεψη «Γενεύη 2», από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, ο πρώτος εκλεγμένος της ευρωλίστας των Οικολόγων Πράσινων, Βαγγέλης Πισσίας, δήλωσε:

“Για ποιόν λόγο η χώρα μας εμπλέκεται σε εγκληματικά γεωπολιτικά παιχνίδια, παίρνοντας μέρος σε ενέργειες ψυχολογικού Πολέμου; Από ολιγωρία; Από ανικανότητα κάποιων υπηρεσιών;  Δόθηκε έξωθεν – άνωθεν εντολή προς μια κάποια εταιρεία καυσίμων και προς την ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ;
Το αεροσκάφος όμως, όπως όλες οι πηγές το επιβεβαιώνουν διέθετε όλα τα αναγκαία έγγραφα πτήσης. Ποιος ο σκοπός να πληγεί το κύρος της μιας πλευράς αυτού του πολέμου, λίγες μόνον ώρες πριν οι αντιμαχόμενες πλευρές καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων; Ποιος ο λόγος να αυξηθούν οι τριβές και να διαταραχθούν οι λεπτές και ασταθείς διπλωματικές ισορροπίες;
Εκείνο που πλήττεται, για μια ακόμη φορά, είναι το διεθνές κύρος της χώρας μας, αν τραυματίζονται οι σχέσεις χωρίς περίσκεψη με τον συριακό λαό, έναν λαό που σήμερα μετρά 120.000 νεκρούς και 6 εκατομμύρια πρόσφυγες, έναν λαό που ζητά απεγνωσμένα ειρήνη.
Ποιος ωφελείται από αυτούς τους πολέμους; Γιατί η χώρα μας δεν ωφελείται  και δεν ωφελεί, δε συνεισφέρει,  με  ενεργές πολιτικές  ειρήνης στην περιοχή; Γιατί κάποιοι γίνονται εντολοδόχοι;
Οι Οικολόγοι Πράσινοι υποστηρίζουν προσπάθειες διαλόγου και αναζήτησης πολιτικής λύσης σε κάθε πολεμική κρίση. Εναντιώνονται στον πόλεμο, ακόμη κι’ όταν αυτός παρουσιάζεται σαν δήθεν ανθρωπιστικός, όπως εναντιώνονται και  σε κάθε  στρατιωτική επέμβαση και κατοχή ”

Περισσότερες πληροφορίες: 6972207337

_____________________________________________________________________________

22/01/2014

Άμεση έρευνα για τους πνιγμένους μετανάστες στο Φαρμακονήσι

Να διεξαχθεί άμεση έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πνίγηκαν οι μετανάστες-τριες σε πλοιάριο υπό ρυμούλκηση από σκάφος του Λιμενικού, ζητούν οι Οικολόγοι Πράσινοι.

Μία γυναίκα και ένα παιδί 5 χρονών εντοπίστηκαν νεκροί στο Φαρμακονήσι στις 20/1/2014 ενώ 10 ακόμα άτομα (2 γυναίκες και 8 βρέφη και μικρά παιδιά) αγνοούνται.

Δυστυχώς, το περιστατικό δεν είναι το μοναδικό. Στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σμύρνη, στην Κω, στο Τσανάκαλε, στη Λευκάδα και τώρα στο Φαρμακονήσι έχουν βρει τραγικό θάνατο στη θάλασσα χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι προσπάθησαν να μεταναστεύσουν στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, πάνω από 25.000 άνθρωποι έχουν χαθεί προσπαθώντας να περάσουν στην Ευρώπη από θαλάσσια οδό τα τελευταία χρόνια σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό Μετανάστευσης, ενώ 1.500 με 2.000 χάνονται κάθε χρόνο. Στο Αιγαίο, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, μέσα σε ένα χρόνο βρήκαν το θάνατο 117 μετανάστες-ιες ή πρόσφυγες, εκ των οποίων 33 παιδιά, ενώ ως αγνοούμενοι καταγράφηκαν 16, μεταξύ αυτών 5 παιδιά και 1 έγκυος. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν μόνο τα επίσημα καταγεγραμμένα περιστατικά.

Η «Ευρώπη φρούριο» είναι απόρροια των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οικοδομούν μία σκληρή πολιτική αποτροπής εισόδου, με κύριο σκοπό την προστασία των βόρειων χωρών- μελών, που αποτελούν συνήθη προορισμό των προσφύγων και μεταναστών-ιων. Στα πλαίσια αυτής της εγκληματικής πολιτικής, τα νούμερα των νεκρών, πνιγμένων και αγνοούμενων μεταναστών και προσφύγων δεν φαίνονται ικανά να προκαλέσουν αναθεώρηση της κοινής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, που να βασίζεται σε ανθρωπιστικές αρχές, επιμερισμό ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και σε πολιτικές ένταξης και ενθάρρυνσης των νόμιμων οδών μετανάστευσης.

Περιμένουμε από την ελληνική κυβέρνηση να διεξάγει έρευνα για τις «συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό, και το πώς ανθρώπινες ζωές χάθηκαν σε πλοιάριο υπό ρυμούλκηση», όπως αναφέρει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, καθώς και την εμπεριστατωμένη διερεύνηση των καταγγελιών των επιζώντων μεταναστών και προσφύγων, σύμφωνα με τις οποίες το σκάφος του Λιμενικού που ρυμουλκούσε το πλοιάριο τους κατευθυνόταν με μεγάλη ταχύτητα προς τις τουρκικές ακτές, όταν συνέβη το τραγικό συμβάν, εν μέσω θαλασσοταραχής. Οι ίδιες μαρτυρίες αναφέρουν επίσης ότι οι άνθρωποι φώναζαν για βοήθεια, δεδομένου ότι στο πλοιάριο υπήρχε μεγάλος αριθμός παιδιών. Περιμένουμε, επίσης, η ελληνική κυβέρνηση να απαντήσει στις σοβαρές καταγγελίες της έκθεσης της ΜΚΟ Proasyl που δημοσιεύτηκε λίγους μήνες πριν και αναφέρονταν σε συστηματική παράνομη επαναπροώθηση σκαφών στην Τουρκία, που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των προσφύγων και μεταναστών.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι φοβόμαστε ότι δυστυχώς και άλλα ναυάγια έρχονται και άλλους νεκρούς θα θρηνήσουμε όσο η σκληρή πολιτική αποτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαλυβδώνεται και η ανυπαρξία της κυβερνητικής μεταναστευτικής πολιτικής συνεχίζεται.

Περιφερειακή Οργάνωση Βορείου Αιγαίου των Οικολόγων Πράσινων και

Θεματική Ομάδα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Οικολόγων Πράσινων

Περισσότερες πληροφορίες: Στέλιος Κραουνάκης 6949286355

Ελεάννα Ιωαννίδου:6932705289

_____________________________________________________________________________________

22/01/2014

 

Απάντηση Οικολόγων Πράσινων στην “πρόσκληση” των ‘58’

 

Ευχαριστούμε τους «58» για την πρόσκληση. Προφανώς δεν έχουν καταλάβει τους λόγους που σε όλη την Ευρώπη σοσιαλδημοκράτες και Πράσινοι αποτελούν χωριστά κόμματα. Ελπίζουμε αυτό να μην αποτελεί δείγμα και για το κατά πόσο είναι σε θέση να καταλάβουν την ευρωπαϊκή πραγματικότητα και να κάνουν κάτι για όλα εκείνα που ροκανίζουν τα θεμέλια της Ευρώπης.

 

Η εκτελεστική γραμματεία των ΟΠ

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Γραφείο Τύπου: 210 3306301

________________________________________________________________________________

Βρυξέλλες, 22.1.2014

Ν. Χρυσόγελος: Να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες ελληνικών αρχών και ΕΕ για τις απώλειες ανθρωπίνων ζωών στο Φαρμακονήσι

Επίκαιρη εκδήλωση στις 27 Ιανουαρίου για τις τραγωδίες στη Μεσόγειο

«Δυστυχώς, για άλλη μια φορά είμαστε θεατές στο ίδιο έργο: δύο ακόμα ζωές, μία γυναίκα και ένα παιδί, χάθηκαν στη θάλασσα, άλλοι δέκα άνθρωποι, 8 παιδιά και δυο γυναίκες, αγνοούνται. Εγείρονται πολύ σοβαρά ερωτηματικά αναφορικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η νέα τραγωδία στη θαλάσσια περιοχή του Φαρμακονησίου την Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014, με δεδομένο ότι το σκάφος με τους επιβαίνοντες βυθίστηκε ενώ ρυμουλκούνταν από σκάφος του Λιμενικού. Οι ενέργειες (ή μη ενέργειες) των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, σε συνδυασμό με τις ανεπάρκειες της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν μετατρέψει τα νερά της Μεσογείου σε τόπο απώλειας 20.000 ανθρωπίνων ζωών τα τελευταία 10 χρόνια, κυρίως γυναικών και παιδιών.  Στο Αιγαίο, τόσο στα παράλια της Ελλάδας όσο και στα παράλια της Τουρκίας, από τις 6 Σεπτεμβρίου 2012 μέχρι τον Νοέμβριο 2013 βρήκαν το θάνατο 117 άτομα, μετανάστες ή πρόσφυγες, εκ των οποίων 33 παιδιά, ενώ ως αγνοούμενοι καταγράφηκαν 16, μεταξύ αυτών 5 παιδιά και 1 έγκυος. Τα στοιχεία αφορούν μόνο τα επίσημα καταγεγραμμένα περιστατικά», δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Πράσινων και Περιφερειακός Σύμβουλος Ν. Αιγαίου με τον Οικολογικό Άνεμο.

Με ερώτησή του προς την Κομισιόν, ο Νίκος Χρυσόγελος ζητάει να διερευνηθούν οι συνθήκες της νέας τραγωδίας καθώς και τυχόν ευθύνες των ελληνικών αρχών, αλλά και να εντοπιστούν τα κενά πολιτικής και νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίκαιρη είναι και η εκδήλωση που συνδιοργανώνουν οι ευρωβουλευτές Νίκος Χρυσόγελος (Πράσινοι) και Μαρία Ελένη Κοππά (Σοσιαλιστές και Δημοκράτες) με θέμα: «Η Γκετοποίηση της πολιτικής ασύλου, από τη Lampedusa στη Λέσβο», τη Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου, ώρα 10:00, στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα (Αμαλίας 8, Σύνταγμα). με τη συμμετοχή δύο ιταλών δημοσιογράφων,  Tommaso Della Longa και Laura Bastianetto συγγραφέων του βιβλίου: «Lampedusa: Chronicles from Neverland / Χρονικό από τη χώρα του Πουθενά».

«Σύμφωνα με μαρτυρίες των επιζώντων στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, σκάφος του Λιμενικού ρυμουλκούσε το πλοιάριο με τους 28 επιβαίνοντες  και κατευθύνονταν με μεγάλη ταχύτητα προς τις τουρκικές ακτές εν μέσω θαλασσοταραχής και ενώ οι άνθρωποι φώναζαν βοήθεια. Εύλογα θέτει το ερώτημα η Ύπατη Αρμοστεία, πως χάθηκαν ανθρώπινες ζωές σε πλοιάριο υπό ρυμούλκηση, ακόμα και αν το σκάφος δεν κατευθύνονταν προς την Τουρκία για επαναπροώθηση των ατόμων. Το θέμα είναι ακόμα πιο σοβαρό αν αποδειχθεί ότι επιδιώχθηκε επαναπροώθηση ατόμων πριν καν εξεταστεί το αν δικαιούνταν καθεστώς προστασίας και παροχής ασύλου, αφού τα άτομα που επέβαιναν στο σκάφος προέρχονταν από τη Συρία και το Αφγανιστάν. Μάλιστα ο ΟΗΕ έχει εκδώσει ειδικές οδηγίες για την αντιμετώπιση ατόμων που προέρχονται από την Συρία για να τους παρέχουν τα κράτη αμέσως ειδικό καθεστώς προστασίας.

Οι καθημερινές τραγωδίες στη Μεσόγειο, όπως αυτές στη Λαμπεντούζα και στα ανοιχτά της Μάλτας και τα επαναλαμβανόμενα τραγικά συμβάντα στην Ελλάδα, στη Χίο, τη Λέσβο, με πιο πρόσφατο στο Φαρμακονήσι, πρέπει να αφυπνίσουν τις κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση για να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση, καθώς τα εκ των υστέρων κροκοδείλια δάκρυα δεν θα λύσουν το πρόβλημα, ούτε θα θέσουν τέλος στις συνεχιζόμενες τραγωδίες στη Μεσόγειο.

Δεν μπορούμε να μένουμε άλλο με σταυρωμένα τα χέρια και να παρακολουθούμε να χάνουν σχεδόν καθημερινά τη ζωή τους άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδία, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από συνθήκες που απειλούν τη ζωή τους ή αναζητώντας καλύτερη ζωή στην Ευρώπη. Τον Απρίλιο 2012 η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης υιοθέτησε το Ψήφισμα 1872(2012) με τίτλο ‘Χαμένες ζωές στην Μεσόγειο: Ποιος ευθύνεται; με αφορμή το γεγονός ότι το 2011 ήταν το πιο τραγικό μέχρι τότε έτος με τουλάχιστον 1500 απώλειες ζωών  μεταναστών στη Μεσόγειο.  Η έκθεση περιγράφει με δραματικό τρόπο τις ευθύνες κυβερνήσεων για αυτή την επαναλαμβανόμενη τραγωδία. Μετά την Λαμπεντούζα και την Μάλτα, το Ευρωκοινοβούλιο έχει ζητήσει από τις κυβερνήσεις να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στους μετανάστες που βρίσκονται σε κίνδυνο.  Χρειαζόμαστε μια κοινή ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική που βασίζεται σε ανθρωπιστικές αρχές, σε επιμερισμό ευθυνών ώστε να μην αντιμετωπίζεται το θέμα ως υπόθεση των χωρών στα σύνορα, καθώς και σε πολιτικές ένταξης και φιλοξενίας. Την περίοδο 2008-2013 η Ελλάδα έλαβε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων 119.037.305 Ευρώ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής 52.242.000 Ευρώ, αλλά μόνο  14.0759.000 από το Ταμείο για τους Πρόσφυγες και 12.470.000 Ευρώ για την Κοινωνική Ένταξη των μεταναστών και αιτούντων άσυλο. 

Μπορεί κάτι τύποι, νεοναζί κι ακροδεξιοί, να πιστεύουν ότι οι μετανάστες είναι υπάνθρωποι και βάρβαροι, αλλά όλες οι κοινωνίες έχουν ζήσει μια διπλή πραγματικότητα.  Άλλοτε μετανάστες γινόταν μεγάλο ή μικρό κομμάτι τους, άλλοτε δέχονταν μετανάστες από άλλες χώρες. Μερικές κοινωνίες, όπως τώρα η Ελληνική,  ζουν ταυτοχρόνως και τις δυο όψεις της μετανάστευσης. Και γι αυτό όλοι/ες  μας πρέπει να σκεφτόμαστε πώς θα θέλαμε να μας αντιμετωπίζουν οι άλλοι αν τυχόν μεταναστεύαμε ή ζητούσαμε άσυλο οι ίδιο ή τα παιδιά μας, αν  το έφερνε έτσι η  ζωή», κατέληξε ο Νίκος Χρυσόγελος.

 

Ακολουθεί η ερώτηση προς την Κομισιόν

Τραγωδία στο Φαρμακονήσι κατά τη διάρκεια ρυμούλκησης από σκάφος της λιμενικού και πνιγμός ατόμων που πιθανόν δικαιούνταν προστασίας

Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες : Αλιευτικό σκάφος στο οποίο επέβαιναν 28 άτομα (25 Αφγανοί και 3 Σύριοι), μεταξύ των οποίων πολλά γυναικόπαιδα, ανατράπηκε και βυθίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 20 Ιανουαρίου 2014, στη θαλάσσια περιοχή του Φαρμακονησίου. Δεκαέξι από τους επιβαίνοντες περισυλλέγησαν από το Λιμενικό Σώμα. Μια γυναίκα και ένα παιδί 5 ετών εντοπίστηκαν νεκροί κοντά στις τουρκικές ακτές, ενώ δέκα ακόμη άτομα (2 γυναίκες και 8 βρέφη και μικρά παιδιά) αγνοούνται. Σύμφωνα με μαρτυρίες επιζώντων στην Ύπατη Αρμοστεία, το σκάφος του Λιμενικού που ρυμουλκούσε το πλοιάριό τους κατευθυνόταν με μεγάλη ταχύτητα προς τις τουρκικές ακτές, όταν συνέβη το τραγικό συμβάν εν μέσω θαλασσοταραχής. Οι ίδιες μαρτυρίες αναφέρουν ότι οι άνθρωποι φώναζαν για βοήθεια, δεδομένου ότι στο πλοιάριο υπήρχε μεγάλος αριθμός παιδιών. Παρόλο ότι το Λιμενικό διαψεύδει ότι το σκάφος του επιχειρούσε επαναπροώθηση προς την Τουρκία, στο παρελθόν έχουν αποδειχθεί παρόμοια περιστατικά .

Με δεδομένο ότι

– στην Μεσόγειο έχουν χάσει τη ζωή του δεκάδες χιλιάδες άτομα στην προσπάθεια τους να περάσουν στην Ευρώπη και τόσο το Συμβούλιο της Ευρώπης όσο και το Ευρωκοινοβούλιο, έχουν ζητήσει την λήψη μέτρων από τις κυβερνήσεις ώστε να μην χάνονται τόσες ανθρώπινες ζωές στη Μεσόγειο,

– στο σκάφος επέβαιναν άτομα από Συρία και Αφγανιστάν που είναι πιθανόν ότι έπρεπε να τύχουν προστασίας, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στις δύο χώρες

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Γνωρίζει και προτίθεται να διερευνήσει τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό και το πώς ανθρώπινες ζωές χάθηκαν σε πλοιάριο υπό ρυμούλκηση, ιδιαίτερα μάλιστα από τη στιγμή που υπάρχουν καταγγελίες των διασωθέντων ότι το πλοίο βυθίστηκε ενώ επιχειρούταν παράνομη επαναπροώθηση των προσφύγων στη Τουρκία;

2. Δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές καταγγελίες για παράνομες επαναπροωθήσεις μεταναστών στο Αιγαίο τι μέτρα διατίθεται να αναλάβει για να συμμορφωθούν τα Κράτη Μέλη και ιδιαίτερα η Ελλάδα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία που απαγορεύει τέτοιες πρακτικές;

http://www.unhcr.gr/nea/artikel/f0ebeca9d578ed228e357bc0c2660de6/i-ya-ekfrazei-tin-a-1.html?L=oehdbfqkb

http://issuu.com/tvxorissinora/docs/pushed_back_web_01/3?e=2936379/5589585

http://assembly.coe.int/committeedocs/2012/20120329_mig_rpt.en.pdf

Advertisements

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: