«Να προσέξουμε όλοι τον φασισμό που κρύβουμε μέσα μας»


Ὅπως θὰ διαπιστώσατε ἀπὸ τὶς 25/10 ἕως σήμερα 29/10 ἀπέφυγα νὰ λάβω θέση-νὰ ἀναρτήσω ἄρθρα δικά μου ἢ ἀρθρογράφων ποὺ  κατὰ τὴν γνώμη μου δὲν προσέφεραν στὸ κλίμα ἑνότητας καὶ σύμπνοιας ποὺ πρέπει νὰ ὑπάρχει σὲ ὅλους μας τουλάχιστον τὴν ἡμέρα τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου. 

Γιὰ τὸν ἴδιο λόγο δὲν δημοσίευσα ἐπίσης τὰ Δελτία Τύπου καὶ τὶς Ἀνακοινώσεις τῶν Κομμάτων.

Βεβαίως καὶ ἡ … λογοκρισία παύει …τὸ ἰστολόγιο ἐπανέρχεται στὴν πολυφωνία του καὶ ὡς διαχειριστὴς ,μετὰ τὶς ἀπὸ τηλεοράσεως  κοκορομαχίες  ἔνθεν καὶ ἔνθεν ,λάθος ἔκφραση ,κότες εἶναι ,μὴν προσβάλλουμε καὶ τοὺς κοκόρους, γιὰ τὸ ἂν θὰ πρέπει νὰ παρευρεθοῦν οἱ βουλευτὲς τῆς ΧΑ στὶς παρελάσεις, γιὰ τὸ ἂν θὰ πρέπει νὰ καταργηθοῦν οἱ παρελάσεις ,γιὰ τὸ ἂν  εἶπε ἢ δὲν εἶπε τὸ ΟΧΙ ὁ ΜπαρμπαΓιάννης ,ἀμφιλεγόμενο πρόσωπο γιὰ μερικοὺς δεξιοὺς κυρίως ὅμως ἄπ΄ὅλους σχεδὸν τοὺς  ἀριστεροὺς, ὀφείλω νὰ σᾶς γνωστοποιήσω τὶς προσωπικές μου ἀπόψεις στὰ παραπάνω θέματα:

-ΧΑ καὶ Παρέλαση : Ἐφόσον εἶναι βουλευτὲς νομίμου κόμματος καὶ παρευρίσκονται στὴν Βουλὴ  γιατί δὲν δικαιοῦνται αὐτὸ ποῦ οἱ ἄλλοι βουλευτὲς δικαιοῦνται ; Καὶ αὐτοὶ οἱ Ἕλληνες ποὺ τοὺς ψήφισαν δὲν ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ τοὺς … καμαρώσουν ὅπως κάνουν καὶ οἱ ψηφοφόροι τῶν ἄλλων κομμάτων μὲ τοὺς βουλευτές τους; διάκριση πολιτῶν ;Ἡ δικαιολογία ὅτι γιορτάζεται ἡ ἀντίσταση ἐναντίον τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ ναζισμοῦ καὶ αὐτοὶ ὡς … ναζιστικὸ κόμμα δὲν δικαιοῦνται … ἀλλὰ Κουτσόγιωργα νὰ ὁμιλοῦν … μόνο ὡς παιδιάστικο ἐπιχείρημα μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ διαφορετικά μου ἐπιτρέπεται νὰ ὑποθέσω  ὅτι τὴν 25η Μαρτίου οἱ βουλευτὲς τοῦ  συνταγματικοῦ τόξου καὶ οἱ κάθε εἴδους τύπου Μπουτάρη ἄρχοντες δὲν θὰ ἔχουν πρόβλημα νὰ παρευρεθοῦν στὴν παρέλαση οἱ βουλευτὲς τῆς ΧΑ.

-Γιὰ τὶς παρελάσεις : Εἶμαι ὑπὲρ τῆς διατήρησης των ,θὰ ὑπάρξει ἐν καιρῷ σχετικὴ ἀνάπτυξη τοῦ θέματος.

-Γιὰ τὸν ΜπαρμπαΓιάννη : Καλὸ εἶναι οἱ ἀμφισβητίες νὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι τὴν 28 Ὀκτ. 1940 ὁ Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος ( ἂν καὶ γερμανοσπουδαγμένος ἀλλὰ μὲ ἑλληνικὴ ψυχὴ γαλβανισμένη ἀπὸ τὴν συμμετοχή του στοὺς Πολέμους  ) καὶ ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς  δὲν ἐναντιώθηκαν στὸν φασισμὸ καὶ τὴν 06 Ἀπρ 1941 στὸν Ναζισμὸ …ἀλλὰ ἐναντιώθηκαν ,πολέμησαν ,τραυματίστηκαν ,σκοτώθηκαν ἀπὸ εἰσβολεῖς στὶς χῶρες τῶν ὁποίων εἶχαν ἐπικρατήσει αὐτὰ τὰ καθεστῶτα, ὁ πόλεμος ἑπομένως δὲν ἦταν οὔτε ταξικὸς οὔτε ἔγινε ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν ἑλλήνων λόγω συμπάθειας ἢ ἀντιπάθειας πρὸς τὰ καθεστῶτα αὐτά, θεωρῶ ὅτι τὴν  ἰδὶα ἀντίδραση θὰ ἀκολουθοῦσε ὁ τότε Κυβερνήτης καὶ ὁ Λαὸς ἂν γιὰ κάποιο λόγο  δεχόμαστε ἐπίθεση πχ ἀπὸ τὴν Ρωσία … ἢ θὰ ὑπῆρχαν ἀστερίσκοι καὶ ναὶ μὲν ἀλλὰ ..πχ  ἀπὸ μέρος τοῦ Λαοῦ … βλέπετε δὲν μιλάω γιὰ παροτρύνσεις ἢ ἐπιστολὲς κλπ καλὸ εἶναι νὰ τὰ ξεχάσουμε καὶ νὰ ἑνωθοῦμε, λήθη ναὶ διαστρέβλωση ὅμως ὄχι καὶ μὴ ξεχνᾶτε ὅτι εὐτυχῶς ποὺ νικηθήκατε σύντροφοι καὶ ὅτι ἡ ἱστορία γράφετε ἀπὸ τοὺς νικητὲς .. καὶ γιὰ νὰ γνωστοποιήσω τὴν ἄποψή μου ὁ ΜπαρμπαΓιάννης  ὑπῆρξε ἡγέτης ἀξεπέραστος μέχρι τώρα στὴν νεώτερη ἱστορία τῆς Ἑλλάδος, ἀνασύρω δὲ ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο τώρα ποὺ δὲν ρίχνω λάδι στὴ φωτιὰ καὶ μὲ ψυχῆ βαθιά σας παρουσιάζω τὰ λεχθέντα ἀπὸ δυὸ  ἀδιαμφισβήτητα ἰδεολογικούς του ἀντιπάλους. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

«we will win»


Κεντρί-131101


Κεντρί-Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς 28ης, ἔχετε ἄντιληφθεῖ ποιοὺς διέλυσαν οἱ Γερμανοὶ μὲ τὸ Δ’ Ράϊχ;

-Πρῶτον τὴν Γιουγκοσλαβία, παίρνοντας ὑπὸ τὴν προστασία τους Κροατία κτλ καὶ ἐν συνεχείᾳ τὴν Σερβία. Μέσῳ τῶν ἄθλιων ἀμερικανικῶν σχεδιασμῶν τὴν τελευταία.

Τρίτον τὴν γνωστὴ μας …. Ἑλλάδα. Μετατρέποντας τὰ χρέη μας, πρὸς τὶς πτωχευμένες τράπεζες Ζόμπι σὲ χρέος πρὸς τὸ γερμανικὸ κράτος, δηλαδὴ τοὺς γερμανοὺς φορολογούμενους.

-Τὶ κοινὸ ἔχουμε ἐμεῖς καὶ οἱ Σέρβοι; Ἁπλούστατα, ἀντισταθήκαμε στοὺς σχεδιασμοὺς τους, στὸν Β᾽Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρῶτον κατὰ τὴν έπιδρομὴ τους, ποὺ πλήρωσαν μὲ αἷμα, δεύτερον στὴν ἀντίσταση κατὰ τὴν κατοχὴ καὶ τρίτον στὰ σχέδιὰ τους γιὰ ἑνιαῖο νόμισμα, ὑπὸ γερμανικὴ διοίκηση, ὅλων τῶν, ὑπὸ κατοχήν, λαῶν.

-Πῶς εἴπατε; Τότε ἦταν οἱ Ναζὶ στὴν ἐξουσία; Τἰ μοῦ λέτε δηλαδὴ, ὅτι αὐτοὶ δὲν ἤξεραν τίποτε γιὰ τόν …. φόνο; Ἄ, ἔτσι;  Ὡραῖα,  νὰ τὸ δεχθῶ. Ὁπότε καὶ ἐμεῖς λέμε, στὴν ἴδια λογικὴ, ὅτι τὸ χρέος τὸ ἐδημιούργησαν οἱ κόπανοι σοσιαληστὲς τοῦ Πασοκ καί, ἀφοῦ τοὺς ἐξωπετάξαμε, δὲν χρωστᾶμε τίποτε. Γειὰ σας καὶ ἀντίο, ποὺ λένε. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΕΛΛΗΝΟΦΡΕΝΕΙΑ : Deutschland, Deutschland über alles


16540reich_eu«Πολίτες του κόσμου, σας ομιλεί ο υπουργός προπαγάνδας του 4ου Ράιχ.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω καθέναν σας προσωπικά για την ανεκτίμητη συμβολή του στην εδραίωση της μεγάλης μας αυτοκρατορίας.

Τιμή σ’ εσάς που παραδώσατε κάθε σας ελευθερία άνευ όρων σ’ εμάς, τους συνετούς ηγέτες του κόσμου, και τιμή στα παιδιά σας που τα γαλουχείτε με τα προστάγματά μας δίχως να ζητάτε το παραμικρό αντάλλαγμα.

Δόξα σ’ εσάς που σκύβετε το κεφάλι και πιστεύετε τα αδέκαστα Μέσα Μαζικής Προπαγάνδας.

Δόξα σ’ εσάς αιώνιοι ωχαδερφιστές. Ο αλτρουισμός σας μας εμπνέει να προχωρήσουμε μπροστά, επελαύνοντας γενναία σε ένα Κισινγκερικό μέλλον.

Άξιοι όλοι εσείς που αποποιηθήκατε την ταυτότητά σας και πιστοί στις διαταγές του Φύρερ σπεύσατε να βουτήξετε στο καζάνι της πολύπολιτισμικής δημοκρατίας μας.

Άξιοι εσείς που νιώθετε τύψεις για την ιστορία σας, ντρέπεστε για τις παραδόσεις σας και αγωνίζεστε φιλότιμα να τις σβήσετε. Μακάριοι οι απαίδευτοι και οι ημιμαθείς γιατί δεν θα βιώσουν ποτέ την αγωνία του προβληματισμού.

Αθάνατοι είλωτες της Νέας Τάξης, σας χαιρετώ!

Περήφανοι σύντροφοι, ζητωκραυγάσετε – η λαμπροφόρος ημέρα ανάτειλε! Το σκοτάδι της σκέψης διαλύεται μπροστά στο εκτυφλωτικό φως του Ράιχ.

Τα ευγενή ιδεώδη της απόλυτης ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της κοινωνικής ισότητας έχουν πλέον κατακτηθεί χάρη σ’ εσάς ανάλγητοι αγωνιστές.

Τέλος πια στον πονοκέφαλο των νέων ιδεών. Εμείς, οι πάλαι ποτέ αρχιτέκτονες του Διαφωτισμού, σας το εγγυόμαστε! Ανάθεμα και όνειδος σ’ αυτόν που θα τολμήσει να αμφισβητήσει τα ιδεολογικά κεκτημένα μας… Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Ετικέτες: . 1 Comment »

στα «Σχόλια του Τρίτου» για … την νεολαία …. ο Μάνος τα είπε όλα.