Περὶ ἀσμάτων …


25 Νοεμβρίου σήμερα καὶ ἡ ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὴν μνήμη τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τῆς μεγαλομάρτυρος καὶ φυσικὰ ὅλες οἱ γυναῖκες ποὺ φέρουν  τὸ ὄνομα Αἰκατερίνη (Αἰκατερίνη,Κατερίνα,Κατερινιῶ,Ρίνα ,Κατίνα,Καίτη κλπ.) ἔχουν σήμερα τὴν ὀνομαστική τους ἑορτή.

Τὸ μεσημέρι σήμερα μὲ βρίσκει σὲ σπίτι συγγενοῦς ,γιὰ νὰ τοὺς  εὐχηθῶ γιὰ τὴν μικρή τους κόρη ,τὴν Κατερίνα ἡ τὴν Αἰκατερίνη ὅπως ἐγὼ τὴν ἀποκαλῶ.

Ἀφοῦ φάγαμε ,ἤπια καὶ ἀρκετὲς μπύρες ,βάρυνα λίγο καὶ σηκώθηκα καὶ ἐνῶ τοὺς ἀποχαιρετοῦσα γιὰ νὰ φύγω , τότε ἡ μικρὴ ρωτάει ποὺ θὰ πάτε καὶ τῆς ἀπαντῶ.. Κατερινάκι ἔχεις ἀκούσει τὸ τραγούδι Πᾶμε γιὰ ὕπνο Κατερίνα

Αὐτὸ λοιπὸν τὸ Πᾶμε γιὰ Ὕπνο Κατερίνα μου ἔφερε στὴν μνήμη γεγονότα ποὺ συνδέονται μὲ τἡν ημερομηνία αὐτὴ καὶ δὲν πρόκειται νὰ τὰ ξεχάσω ποτὲ ,εἶναι σημαδιακὴ λοιπὸν ἡ ἡμέρα καὶ ἰδοὺ  γιατί ….

Ἂς ἀρχίσουμε νὰ γυρίζουμε τὸ ρολόι ἀνάποδα .

Πᾶμε λοιπὸν  25 Νοε 1973 … τὸ σκάφος παρεξέκλινε τῆς πορείας του καὶ οἱ ἐπαναστάτες πρέπει νὰ τὸ ἐπαναφέρουν …  κι ἐμεῖς ποὺ δὲν εἴμαστε μὲ τοὺς ἐπαναστάτες  ….  ἀποκλεισμένοι  ἐντὸς στρατοπέδου , δὲν μὲ ἐνόχλησε τίποτα ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ποῦ γινόντουσαν παρὰ μόνο ὅταν διαπίστωσα ὅτι τὰ ἅρματα ποῦ μας εἶχαν ἀποκλείσει ἦταν τὰ ἅρματα τοῦ ψηλοῦ ,ἑνὸς ἀγαπημένου φίλου, ἄρχισα νὰ διερωτῶμαι … καλὰ σὲ ποιὸν στρατὸ ὑπηρετῶ ; μήπως στὸν Βουλγάρικο (αὐτὸς ἦταν ὁ ἐχθρὸς τότε ); κι αὐτοὶ ἂπ ἔξω σὲ ποιὸν στρατὸ ἀνήκουν ;

Ἄγουρα παλληκάρια κι οἱ δυό μας ὅπως καὶ τόσοι ἄλλοι συνάδελφοί μας ποὺ τὸ σύστημα … πάλι θὰ τὸ ξαναγράψω αὐτὸ τὸ γαμημένο ΣΥΣΤΗΜΑ ἔπαιζε μπιλιάρδο στὶς πλάτες μας καὶ δὲν ἤθελε καὶ πολὺ ἀπὸ τὸ νὰ χυθεῖ αἷμα  ,εὐτυχῶς ποὺ αὐτὸ ἀπεφεύχθη ἀλλὰ ἀρχίσουν οἱ διαχωρισμοὶ οἱ μὲν καὶ οἱ δὲ ἡ οἱ δικοί μας καὶ οἱ ἄλλοι …. Καὶ οἱ ἰθύνοντες εἰς ὑγεία τῶν κορόιδων. Αὐτὴ ἦταν ἡ δεύτερη ἡμερομηνία στὴν στρατιωτική μου ζωὴ κατὰ τὴν ὁποίαν ὑπέστην σόκ, ἔχω βέβαια ἀναφερθεῖ  σ ΄αὐτὸ καὶ σὲ ἄλλο ἄρθρο.

Τὸ Ρολόι γυρίζει ἀκόμα πιὸ πίσω …


Σημαδιακὴ ἡμερομηνία πάλι ἡ 25η Νοεμβρίου 1970 , ἐγὼ  ἕνας φτωχὸς καὶ μόνος καουμπόης … τεταρτοετὴς Εὔελπις  δηλαδὴ … ἐρωτευμένος  μὲ τὴν Καίτη, χωρὶς μέχρι τότε εὐμενοῦς ἀνταπόκρισης  ἐκ μέρους τῆς πέραν μίας συμπάθειας πού μου ἔδειχνε ….

Καὶ νὰ ξέρω ὅτι πολιορκεῖται ἀπὸ νεαρὸ ἐπιχειρηματία πλούσιο μέ ….. Volvo 122s  … ἔχω κανονίσει μαζί της, ἀπὸ τὸ προηγούμενο Σαββατοκύριακο νὰ βρεθοῦμε  τὴν ἡμέρα τῆς γιορτῆς της , σὲ καφετέρια μαζὶ μὲ τὸν κοινό μας φίλο μας τὸν Παντελῆ.

Τὴν παραμονὴ τῆς συνάντησης ,δηλαδὴ τὴν 24η Νοεμβρίου ἔγινε αὐτὸ ποὺ θὰ δεῖτε στὶς ἐπισυναπτόμενες φωτογραφίες  τὸ ὁποῖο κατὰ διαβολικὴ σύμπτωση δημοσιεύθηκε στὸν Ἐλεύθερο Τύπο …τὴν 24η Νοεμβρίου τοῦ 1990 ….. δηλαδὴ 17 χρόνια μετὰ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ..καὶ 42 χρόνια ἀπὸ τὴν σημερινὴ ἡμέρα … κι ὅσον ἀφορᾶ τὸ ραντεβοὺ τῆς προηγουμένης παραγράφου  …   ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε …  ἐντὸς καὶ ἐπὶ ταυτά.

*

Τὸ ἀντὶ τῶν ἐμβατηρίων ἄσμα βεβαίως ἦταν τό ….  Πᾶμε γιὰ ὕπνο Κατερίνα ….

Καὶ δὲν ἔφτασε αὐτὸ νὰ ἔχεις καὶ τὸν ψηλὸ .. τὸν παραπάνω … φίλο ποὺ ἀνέφερα ,γιὰ τὴν καμπάνα ποὺ ἔφαγα , νὰ μὲ δουλεύει μὲ τὸ τότε ἐπίσης γνωστὸ ἄσμα …  στὶς 16Μαη μήνα μὲ  ἕνα  ἁμάξι ἡ Κατερίνα πέρασε ἀπὸ μπροστά μου εἰρωνικὰ …..

Γιὰ ὅλες λοιπὸν τὶς Κατερίνες τὸ τραγούδι ποὺ ἀκολουθεῖ ….

Αναρτήθηκε στις ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. Leave a Comment »

Νευρο-Επιστήμη της Μουσικής και Μικροί Καλλιτέχνες


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ἡ ἐκδίκησίς μου θὰ εἶναι τρομερή!»


πηγή

Τὸ Σάββατο ποὺ μᾶς πέρασε, μεσημεράκι, τηλεφώνησα στὸν φίλο Χί.  (Δὲν ἀναφέρω τὸ ὄνομά του γιὰ εὐνοήτους λόγους.)
Ὁ φίλος Χὶ λοιπόν, ἄν καὶ ἀσφλαλισμένος ἐδῶ καὶ σαρανταπέντε χρόνια στὸ ΙΚΑ καὶ στὸ (τότε) ΤΕΒΕ, δὲν μπορεῖ νὰ πάρῃ τὴν σύνταξί του.
Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, ἄν καὶ ἔχει καταθέσει τὰ χαρτιά του, ἄν καὶ πληροῖ ὅλες τὶς προϋποθέσεις γιὰ συνταξιοδότησι, ἄν καὶ πλήρωνε τὴν ἀνωτέρα κλίμακα τῶν εἰσφορῶν γιὰ περισσότερο ἀπὸ ἑπτὰ χρόνια, δὲν μπορεῖ νὰ πάρῃ τὴν σύνταξι, διότι ἀφ΄ ἑνὸς τὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν δὲν τοῦ ἀναγνωρίζει τὸ τελευταῖο πεντάμηνο εἰσφορῶν, ἀφ’ ἑτέρου, τοῦ κάνει κάποιο μαγείρεμα μὲ τὰ ἔνσημα τοῦ στρατοῦ καὶ τοῦ βγάζει ἕνα χρέος 8.500 εὐρῶ!
Ἐὰν τὰ πληρώσῃ αὐτὰ τὰ χρήματα τώρα, δικαιοῦται ἐκπτώσεως καὶ κατεβαίνει στὰ 7.300 εὐρῶ.
Ἐὰν ὄχι, τότε θὰ τὸ πληρώσῃ σὲ δόσεις, μὲ τὴν ἀνάλογον προσαύξησιν.
Ὅμως…
Ἐδῶ ἀρχίζουν τὰ ἀνισόρροπα!!!
Ἐπεὶ δὴ τὸ σύνολον τῆς συντάξεως ποὺ θὰ λάβῃ δὲν δικαιολογεῖ περισσότερα τοῦ 30% παρακρατήσεις, ἀρνοῦνται νὰ τοῦ κρατήσουν αὐτὸ τὸ ποσὸν ἀπὸ τὴν σύνταξιν ποὺ ἤδη τοῦ χρωστοῦν!
Ἀπὸ τὴν ἄλλην, ἐὰν δανειστῇ τὰ χρήματα, οὐδεὶς γνωρίζει τὸ πότε θὰ τοῦ πληρώσουν τὴν σύνταξι, γιὰ νὰ τὰ ἐπιστρέψῃ στὴν πηγὴ τοῦ δανεισμοῦ! Σὲ ἕνα μήνα.. Σὲ δύο.. Σὲ δέκα… Πάντως ἐπίσης οὐδεὶς γνωρίζει τὸ ἐὰν καὶ πότε θὰ λάβῃ τὰ ἀναδρομικά!!!
Παράνοια!!!!!!
Γενικῶς, μόνον παράνοια!

Ὁ φίλος Χὶ ἦταν ἀπελπισμένος!
Χρήματα δὲν ἔχει γιὰ νὰ μπορέσῃ νὰ ζήσῃ ἔως τὴν στιγμὴ ποὺ θὰ πάρῃ τὴν σύνταξι. Ἐὰν τὴν πάρῃ φυσικὰ κάποτε!
Δύο χρόνια σχεδόν, μὲ μηδενικὰ εἰσοδήματα, παλεύει μὲ δαιμόνους καὶ τριβόλους, πρὸ κειμένου νὰ τὰ βγάλῃ πέρα.
Τοῦ ἔκαναν πρότασι νὰ φύγῃ ἀπὸ τὴν χώρα, πρὸ κειμένου νὰ ἀπομακρυνθῇ ἀπὸ τὴν καφρίλα καὶ ἀπήντησε: Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Leave a Comment »

ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ : Δελτία Τύπου 25/11/2012 [ ενημερώσεις 14:53 , 16:01 16:14 ]


ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Σχόλιο του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις

Το πραγματικό διακύβευμα τόσο για την Ελλάδα, όσο και για την Ευρώπη είναι η υπέρβαση των μνημονίων λιτότητας και εξαθλίωσης που επιβάλλονται πανευρωπαϊκά. Όσο κορυφώνονται οι συζητήσεις για το ζήτημα του χρέους και την πορεία της Ευρώπης, ο πρωθυπουργός παραμένει ένας απαθής και άβουλος παρακολουθητής των εξελίξεων, τηρεί μια στάση ένοχης σιωπής, αναμένοντας την ελεημοσύνη της κ. Μέρκελ και συνεχίζοντας τα ψέματα και τους εκβιασμούς προς τον ελληνικό λαό.

Η κυβέρνηση δεν απαντά στα κρίσιμα ζητήματα που ταλανίζουν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, δεν αντιμετωπίζει το ελληνικό πρόβλημα ως ευρωπαϊκό, είναι υποταγμένη στις μνημονιακές δεσμεύσεις, χωρίς να προβάλλει καμία διεκδίκηση και καμία αντιπρόταση. Χρησιμοποιεί τη συζήτηση για την περιβόητη δόση ως απόδραση από τα πραγματικά ζητήματα που αφορούν στο ζήτημα του ελληνικού χρέους. Ακόμα, όμως, κι αν η δόση τελικά δοθεί, κοινωνικά δίκαιη και βιώσιμη απάντηση στο ζήτημα του χρέους δεν δίνεται.

Καμία διαπραγμάτευση δεν μπορεί να γίνει από μια κυβέρνηση που στηρίζει τη μνημονιακή πολιτική. Η ανατροπή των μνημονίων και η στήριξη μιας εναλλακτικής στρατηγικής υπέρβασης του νεοφιλελευθερισμού, της λιτότητας, της ύφεσης και της ανεργίας, αποτελούν την αναγκαία προϋπόθεση για μια επιθετική διαπραγμάτευση με στόχο την ευρωπαϊκή ρύθμιση για το χρέος, τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του και την αποπληρωμή του υπολοίπου με ρήτρα ανάπτυξης.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ       25/11/2012

___________________________________________________

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΦΥΛΟΥ ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

 

25 ΝΟΕΜΒΡΗ 2012

 

  • ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΒΙΑ, ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ!
  • ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ!

 

 

 

Η βία κατά των γυναικών- ως διαχρονικό φαινόμενο- όχι μόνο δεν μειώνεται με την λεγόμενη «εξέλιξη» των κοινωνιών, αλλά αντίθετα ολοένα και οξύνεται. Μπορεί να ασκείται στο πλαίσιο της οικογένειας (και να είναι λεκτική, ψυχολογική, σωματική, σεξουαλική και οικονομική), της κοινωνίας (βιασμός, σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία και αλλού, εμπόριο γυναικών, εξαναγκαστική πορνεία …), καθώς και από τους ίδιους του θεσμούς του κράτους. Οι γυναίκες ως κατηγορία είναι τα πρώτα θύματα του πολέμου, της μετανάστευσης, του σύγχρονου δουλεμπορίου, αλλά και των κακοποιητικών συμπεριφορών στην ιδιωτική ζωή και στην οικογένεια.

Η βία που υφίστανται οι γυναίκες δεν οφείλεται  στην «αδύναμη» φύση τους  ή στο ότι οι άνδρες είναι γενικά γεννημένοι «βίαιοι». Είναι ένα φαινόμενο που παράγει η κοινωνία στην οποία ζούμε, (δηλ. ο καπιταλισμός σε «συνεργασία» με την πατριαρχία), και επιδεινώνεται δραματικά με την οικονομική κρίση και τη σήψη αυτού του συστήματος που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει ένας παράγοντας που ευθύνεται για την συνεχιζόμενη βία κατά των γυναικών. Η βία κατά των γυναικών είναι αποτέλεσμα περίπλοκων και αλληλοσυνδεόμενων μεταξύ τους, οικονομικών, πολιτικών, θεσμικών και πολιτισμικών παραγόντων οι οποίοι συνιστούν εκδηλώσεις των ανισότιμων σχέσεων εξουσίας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Οι βιαιότητες είναι αλληλένδετες με τη θέση που καταλαμβάνουν ιστορικά οι γυναίκες  σ’ αυτή τη κοινωνία και με τις διακρίσεις που ασκούνται σε βάρος τους, σε όλα τα επίπεδα. Και έχουν να κάνουν με την πολλαπλές όψεις της καταπίεσης των γυναικών στην ιδιωτική και δημόσια ζωή, στη δουλειά, την οικογένεια και τις προσωπικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Μετακινήσεις-όχι απολύσεις


Του Θανάση Νικολαΐδη 

ΕΝΤΕΚΑ φρουροί στον καθένα των τ. Προέδρων. Με την ιστορία του ο κ. Σαρτζετάκης, με τη δικιά του ο κ. Στεφανόπουλος και δεν έχουν χρεία φύλαξης, αλλά μας «στοιχίζουν» όσο τα μεροκάματα 22 αστυνομικών. Με το επίδομα και τα συνταξιοδοτικά τους, με την ασφάλιση και τις (πιθανές) υπερωρίες τους. Και είναι τυχαίο το δείγμα, μιας και φυλάσσονται και πολλοί/πολλές…υποδεέστεροι. Κι αν η φαντασία προχωρήσει, θα φτάσει στον τάφο του αείμνηστου Κων/νου Καραμανλή είτε του μακαρίτη Τσάτσου, που δεν είναι περίεργο να σπαταλώνται κι εκεί μεροκάματα αστυνομικών για τη φύλαξη τους νύχτα-μέρα. Δεν το ξέρουμε-το υποθέτουμε-για να κλείσουμε τον κύκλο των Προέδρων. Και, βέβαια, μη ξεχνάμε το άγαλμα του…Τρούμαν. Και γι’ αυτόν διαθέταμε μεροκάματα αστυνομικών. Προπάντων η προσωπολατρία μας και η…ιστορία μας.

ΕΙΝΑΙ το ξεβόλεμα που ενοχλεί. Δεν αποσπάς εύκολα ένστολο-γραφιά για να κατέβει στο δρόμο ζωσμένος στ’ άρματα και τα καλάσνικοφ κατάματα. Ούτε αραχτό απ’ τα γραφεία της ΔΕΗ για δουλειά πάνω σε στύλους κι ούτε ξαναπάει στο πόστο του ο «σκουπιδιάρης» (έτσι διορίστηκε) παρατώντας την καρέκλα.

ΟΤΑΝ το σύνθημα των καιρών μας είναι «να περνάμε καλά», μην περιμένεις αυτοθυσία και ηρωισμούς. Όταν ψάχνεις για λούφα στη δουλειά (δίπλα στο σπίτι σου), φυσάς και ξεφυσάς αν σε μετακινήσουν και σπεύδεις στον πολιτικό μη «σε φάνε στη στροφή», περίμενε συνολική «πτώση». Με εξαφανισμένες αρετές και μεγιστοποιημένη την…ήσσονα προσπάθεια.  

ΟΣΟ και τον κρατούμενο κακοποιό τον κρατάς στο κέντρο (Κορυδαλλός) και δεν τον ξαμολάς ακτινωτά για υποχρεωτική εργασία, θα σχεδιάζει το επόμενο «χτύπημα». Όσο κρατάς τον εκπαιδευτικό αποσπασμένο απ’ την τάξη στο γραφείο του πολιτικού και τον ευνοούμενο του πολιτικού (με γερό δόντι) στις τάξεις των «εργαζομένων» της Βουλής, θα υπάρχει συνέχεα, με μιαν απ’ τα ίδια.

ΔΕΝ είναι απόλυση-είναι μετακίνηση. Το βεβαιώνει ο κ. Μανιτάκης, το «υπόσχεται» η Κυβέρνηση. Εμείς δεν τους θέλουμε απολυμένους, αλλά σε τάξη. Τους κατάλληλους στην κατάλληλη θέση, για αξιοποίησή τους και για χειροπιαστό αποτέλεσμα.

ΤΟΥΣ έπιασε πανικός, αλλά δεν θα’ χουμε απολύσεις και το πιστεύουμε. Γιατί το «χρονιάτικο» των ανθρώπων αυτών, συνολικά, είναι όσο μιάμιση «δισκέτες» επί…Ζαχόπουλου. Ένα πολλοστημόριο των «εσόδων» των Μπόκων και των Άκηδων, όσο λίγα τετραγωνικά στο Βατοπέδι, που χώρεσε σε τσέπες αδειανές χωρίς να δώσουν στόχο. ΓΙΑ μετακινήσεις πρόκειται, ωστόσο, οι καταλήψεις αχρήστεψαν τους δήμους κι έπνιξαν τις πόλεις στα σκουπίδια. Είναι το ξεβόλεμα που τρομοκρατεί τους καλομαθημένους. Για διευθετήσεις πρόκειται κι αυτό συμφέρει στους πολίτες.