Ντροπή! …στα λύκεια [ Το σύστημα βαθμολόγησης στο Λύκειο προάγει αμόρφωτους μαθητές ]


Παρακαλώ, όχι μόνον διαβάστε, αλλά μελετήστε το.Απαιτεί δρἀση.

» The World is dangerous to live in. Not because of those who harm, but because of those who look at things and let them go on.»

«Ο Κόσμος που ζούμε είναι επικίνδυνος. Όχι εξ αιτίας εκείνων που τον χαλάνε, αλλά επειδή εκείνοι που βλέπουν τις (κακές) καταστάσεις τις αφήνουν να εξελίσσονται.»

Θα θυμάσαι που οι σύμβουλοι ερχόνταν στα σχολεία και λέγανε στους καθηγητές «να τους περνάτε όλους»…. ΟΛΟΥΣ

Στα Λύκεια ….  οι µεταρρυθµίσεις-πυροτεχνήµατα των τόσων και τόσων Υπουργών Παιδείας, µε τους τόσους και τόσους ειδικούς συµβούλους τους σε παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά θέµατα και µε τους τόσους και τόσους αναθεωρητές και ειδήµονες οδήγησαν τα Σχολεία της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και άρα όλο το εκπαιδευτικό µας σύστηµα σε ζοφερή κατάσταση η οποία ανάγλυφα αποτυπώνεται στον παρακάτω έλεγχο ενός «υποθετικού» (;;;)  µαθητή της Α΄ Λυκείου…

Ο παραπάνω έλεγχος επίδοσης αποτελεί τη «χειρότερη» προφορική βαθµολογία για µαθητή της Α΄ Λυκείου, εκτός ελαχίστων δακτυλοδεικτούµενων «ειδικών» περιπτώσεων σε όλη την Ελλάδα.
Ο λόγος είναι προφανής.

• Ελάχιστοι καθηγητές (έως κανένας) βάζουν σε µαθητή προφορικά κάτω από 8, έστω και αν ο µαθητής αξίζει για -7. Συνήθως βάζουν πάνω από 10.
Η εµπειρία µου δηλαδή ως ∆ασκάλου σε Ελληνικό Λύκειο, µου λέει ότι τα οχτάρια στην προφορική βαθµολογία του µαθητή είναι τελείως πλασµατικά και οφείλονται κυριολεκτικά στην «ελεηµοσύνη» του καθηγητή. Ο µαθητής αυτός αξίζει για πολύ παρακάτω από 8.

• Η βαθµολογία των Θεολόγων, µε µεγάλη πιθανότητα έως βεβαιότητα, κυµαίνεται συνήθως από 18 έως 20.

• Η βαθµολογία των καθηγητών Αγγλικής φιλολογίας, µε µεγάλη πιθανότητα έως βεβαιότητα, κυµαίνεται συνήθως από 17 έως 20

Παρατηρήσεις γενικές

1) Καθένα από τα µαθήµατα Θρησκευτικά, Αγγλικά, Ιστορία και Ερευνητική Εργασία (Project) έχει µόνο του την ίδια αξία που έχουν µαζί τρία µαθήµατα: η Φυσική, η Χηµεία και η Βιολογία.
Καθένα από τα µαθήµατα Θρησκευτικά, Αγγλικά, Ιστορία και Ερευνητική Εργασία (Project) έχει µόνο του την ίδια αξία που έχουν µαζί τρία µαθήµατα: τα Αρχαία, η Νεοελληνική Λογοτεχνία και η Νεοελληνική Γλώσσα.
Καθένα από τα µαθήµατα Θρησκευτικά, Αγγλικά, Ιστορία και Ερευνητική Εργασία (Project) έχει µόνο του την ίδια αξία που έχουν µαζί δύο µαθήµατα: η Άλγεβρα και η Γεωµετρία.

Αυτό σηµαίνει ότι ένα παιδί που ξέρει καλά Αγγλικά ώστε να εξασφαλίσει 20 προφορικά και γραπτά και κάνει καλά το σταυρό του ώστε να εξασφαλίσει 20 στα Θρησκευτικά, δε χρειάζεται να διαβάσει τίποτε άλλο όλη τη χρονιά και δε χρειάζεται να γράψει εξετάσεις σε κανένα άλλο µάθηµα.Θα περάσει έτσι κι αλλιώς…

2) Ο µαθητής του παραπάνω ελέγχου επίδοσης είναι και το ίδιο αµόρφωτος θα µείνει στη Β΄ Λυκείου όπου θα επικρατήσει το ίδιο πνεύµα.
Αµόρφωτος θα τελειώσει το Λύκειο και αµόρφωτος θα αποτελέσει µέρος του κοινωνικού µας µωσαϊκού.

3) Ο µαθητής του παραπάνω ελέγχου επίδοσης είναι ουσιαστικά αµόρφωτος και κανείς ΠΟΤΕ δε θα ζητήσει ευθύνες από την Πολιτεία που τον άφησε αµόρφωτο διότι:

Ο µαθητής «βολεύτηκε», µιας και δεν έµεινε στην ίδια τάξη, ακόµη και χωρίς καµιά απολύτως προσπάθεια. Χωρίς καθόλου µα καθόλου διάβασµα όλη τη χρονιά και χωρίς να πάει να γράψει σε οκτώ βασικότατα µαθήµατα (ΜΗΔΕΝ ΣΕ 8 ΓΡΑΠΤΑ) πέρασε την τάξη ουσιαστικά αµόρφωτος.

Ο µαθητής αυτός ερχόταν και έφευγε από το Λύκειο µόνο και µόνο για να µη ξεπεράσει το όριο των απουσιών και για να έχουν όλοι στον περίγυρό του την ψευδαίσθηση ότι «πάει Σχολείο».
Αυτός ο µαθητής δεν έµαθε ΤΙΠΟΤΕ γιατί δε χρειάστηκε τίποτε να µάθει για να περάσει τις τάξεις του Λυκείου

• Οι γονείς του µαθητή «βολεύτηκαν», γιατί το παιδί τους «δεν έµεινε στην ίδια τάξη»…
Το γεγονός βέβαια ότι το παιδί τους ποτέ δε διάβασε και ότι ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ δεν ξέρει γράµµατα δεν τους ανησυχεί καθόλου.

• Οι καθηγητές των ∆ηµόσιων Σχολείων «αποβάλλουν» σιγά σιγά το άγχος της µόρφωσης ανθρώπων και «παραιτούνται», µιας και βλέπουν την Πολιτεία την οποία υπηρετούν να τους ζητά σχεδόν άµεσα και επιτακτικά αυτό ακριβώς! Να µη µορφώνουν!

• Οι καθηγητές των φροντιστηρίων συνηθίζουν σιγά σιγά στο να µη βοηθούν τη µόρφωση των νέων ανθρώπων, συνηθίζουν στο να µη προσφέρουν γνώση ουσιαστική στους µαθητές, αλλά να τους τροφοδοτούν µε καταστροφικές και χωρίς νόηµα (α-νόητες) τεχνικές εισόδου στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ

• Η Πολιτεία «βολεύτηκε», γιατί κανείς δε θα της ζητήσει ευθύνες για τους µηχανισµούς της που παράγουν αµόρφωτους ανθρώπους…

Τελικά όλοι βολεύτηκαν!

Ο παραπάνω µαθητής θα περάσει τις τάξεις χωρίς να έχει διαβάσει καθόλου, χωρίς να έχει «κουραστεί» καθόλου, χωρίς να έχει ασχοληθεί καθόλου µε το Σχολείο του…
Ο µαθητής αυτός θα πάρει απολυτήριο Λυκείου ως χάρισµα. Θα το πάρει χωρίς να το δικαιούται…
Και η Ελληνική Πολιτεία, που ποτέ δεν είχε πρόταση µόρφωσης νέων ανθρώπων (βλέπε τα διαλυµένα δηµόσια σχολεία των καταλήψεων) γιατί ποτέ δεν προσδιόρισε τους στόχους των διαφόρων βαθµίδων εκπαίδευσης, η Ελληνική Πολιτεία που ποτέ δεν είχε προτάσεις και επαγγελµατικές διεξόδους για τα παιδιά της, δε θα λογοδοτήσει σε κανέναν…

Παρατηρήσεις για την κοινωνία των ανθρώπων

Ο παραπάνω έλεγχος επίδοσης µε τον οποίο εξασφαλίζεται η προαγωγή του µαθητή, είναι σήµα κινδύνου.
Η συντριπτική πλειοψηφία των µαθητών των Ελληνικών Λυκείων θα µείνουν κυριολεκτικά αµόρφωτοι, γιατί θα επιλέξουν να περάσουν τις τάξεις του Λυκείου, χωρίς να διαβάσουν και να γράψουν απολύτως τίποτε!!!
Η συντριπτική πλειοψηφία των µαθητών δεν ξέρει να κάνει ούτε απλή διαίρεση! Και όταν επιχειρήσει να γράψει κάτι, το κείµενό της θα πνιγεί στα ορθογραφικά λάθη και στις χωρίς νόηµα φράσεις που θα «συντάξει».
Το να απαιτήσουµε βέβαια από την πλειοψηφία αυτή των αµόρφωτων µαθητών να καταλάβει κάποιο κείµενο αξιώσεων µε ελληνικές όµορφες λέξεις απόδοσης µιας πραγµατικότητας ή να αντιληφθεί τον προβληµατισµό κάποιου σηµαντικού συνανθρώπου τους, είναι όνειρο θερινής νυκτός.

(Μη βλέπετε τις βαθµολογίες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων δεν ξέρει καν τί γράφει!!!! Ακολουθεί φροντιστηριακές συνταγές για να περάσει σε σχολή έστω και αν δε ξέρει τί της γίνεται…)

Παρατηρήσεις που βαραίνουν το Υπουργείο Παιδείας

«Ειδικοί του Υπουργείου Παιδείας» µε «παράξενα» πτυχία και µε «περίεργες» σπουδές, που τις πιο πολλές φορές δεν έχουν καµιά σχέση µε το αντικείµενο που θα ελέγξουν, θα διαµορφώσουν και θα παραδώσουν για µόρφωση, διαγκωνίζονται στους διαδρόµους του Υπουργείου Παιδείας, εξυπηρετώντας «περίεργους» στόχους και θυσιάζοντας στο βωµό της µαταιοδοξίας τους τον πολιτισµό των νέων ανθρώπων…

Επίλογος:

Με δεδοµένο το γεγονός ότι ανυπόληπτα ∆ηµόσια Λύκεια θα παράγουν όλο και πιο αµόρφωτους ανθρώπους, η απάντηση στο παρακάτω ερώτηµα είναι θέµα προσωπικής και κοινωνικής ευθύνης:

«Τελικά για όλα αυτά φταίνε κάποιοι ανίκανοι-µαταιόδοξοι (Υπουργοί, Γραµµατείς,µεγαλοστελέχη, ειδικοί κ.λ.π.) κάποιου συγκεκριµένου υπουργείου ή µήπως όλα είναι τµήµα ενός µηχανισµού που δοµήθηκε µε βάση κάποιο απάνθρωπο σχέδιο που κάποιοι το υπηρετούν πιστά;
Κι αν είναι έτσι κι εµείς δεν αντιδρούµε, µήπως το κάνουµε γιατί ήδη έχουµε µετατραπεί σε έρµαια µιας πορείας, που έχει αρχίσει προς την κοινωνία του Orwell;»

Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

Θρασύβουλος Κων. Μαχαίρας
Φυσικός
Γενικού Λυκείου Αγριάς

Επιλογή Θοδωρής Γ  (διαδικτυακό mail)

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: