ΟΣ Δ’ ΑΝ, ΣΤΑΣΙΑΖΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ, ΜΗΔΕ ΜΕΘ’ ΕΤΕΡΩΝ ΤΑ ΟΠΛΑ ΣΤΕΙ, ΑΤΙΜΟΣ ΕΣΤΩ


Φίλες καὶ φίλοι γειά σας,

Ἀπὸ τὰ πολλὰ ἐρωτήματα τῶν ὁποίων ὑπῆρξα ἀποδέκτης, δυὸ ἦταν αὐτὰ ποὺ μὲ παρότρυναν νὰ γράψω-ἐκθέσω τὶς σκέψεις μου ,τὸ πρῶτο ἠλεκτρονικὸ στὸ ὁποῖο μου ἔγραφαν …. ἀπορίομες τί χρὴ δρᾶν…διδάσκαλε ; καὶ τὸ δεύτερο ποῦ ἀπευθύνθηκε  σὲ συγγενικό μου πρόσωπο στὸ ὁποῖο εἶπαν … τί ἔγινε τὸ γύρισε τὸ μπιφτέκι ὁ δικός σου ;ἐπηρεασμένος προφανῶς ἀπὸ τὰ ἄρθρα ποὺ παρουσιάζουμε (ροὴ καὶ θεματολογία) τὴν περίοδο αὐτή(προεκλογική).

Πρὶν ἀπαντήσω στὸ πρῶτο ἐρώτημα ποὺ μὲ συγκίνησε μὲ τὸν τρόπο-γλώσσα ἐκφορᾶς του ἀλλὰ καὶ  μὲ τὸ …δάσκαλε θὰ προσπαθήσω νὰ ἐξηγήσω στὸν φίλο του δευτέρου ἐρωτήματος σχετικὰ μὲ τὸ γύρισμά του …. μπιφτεκιοῦ καὶ θὰ τὸν παρακαλέσω νὰ ἑστιάσει τὴν προσοχή του σὲ αὐτὰ ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὴν δική μου ἀρθρογραφία καὶ ὄχι ἀπὸ τὶς ἀναρτήσεις  μὲ τὴν ὑπογραφὴ ἄλλων .

Τὸ ἰστολόγιο ἀπὸ γεννήσεως τοῦ προσπαθεῖ ἀπὸ πλευρᾶς θεματολογίας (ἐδῶ δὲν τὰ ἔχω πάει καλά) ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πλευρᾶς τῶν πολιτικῶν θέσεων – ἰδεολογιῶν νὰ εἶναι πλουραλιστικὸ καὶ ἐδῶ ἔχω τὴν ἄποψη ὅτι καλὰ τὰ πηγαίνω ἂν καὶ ταξιδεύω πάντα κόντρα στὸν ἄνεμο κρατώντας  ὅμως τὸ τιμόνι σταθερὸ μὲ πορεία πυξίδας πάντα πρὸς τὴν Κοινωνία.

Γνώμονάς  μου εἶναι ὅτι ἡ Κοινωνία πρέπει νὰ εἶναι πάνω ἀπὸ τὴν Πολιτικὴ κι αὐτὴ πάνω ἀπὸ τὴν Οἰκονομία… καὶ μὲ βάση αὐτὸν τὸ γνώμονα ἐπιτρέπω νὰ δημοσιευτοῦν ἄρθρα ,αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι καὶ τὰ ἀσπάζομαι ὅλα ἢ τὰ προσυπογράφω ἀλλὰ ἐπειδὴ δὲν θέλω τὸ ἰστολόγιό μου νὰ γίνει ἕνα κομματικὸ blog ὅπως τὰ τόσα ποὺ ὑπάρχουν καὶ νὰ μὴ ἐπιτρέπει τὴν ἀντίθετη πολιτικὴ ἄποψη γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ θὰ δεῖτε νὰ δημοσιεύονται ἄρθρα ἄπ΄ὅλο τὸ πολιτικὸ καὶ κοινωνικὸ φάσμα ποὺ ἔχουν-ἐκπέμπουν ἢ θίγουν κοινωνικὸ μήνυμα –ὅραμα- πρόβλημα ὅπως ὅμως τὰ βλέπει αὐτὸς ποὺ τὰ ὑπογράφει.

Εἰδικότερα τώρα τὴν προεκλογικὴ περίοδο, πιὸ ἔντονα θὰ δεῖτε προεκλογικὰ μηνύματα ,video , ἀναρτήσεις κομμάτων καὶ ὑποψηφίων ποὺ μὲ … ἀνακάλυψαν καὶ μοῦ στέλνουν …τὸ προεκλογικὸ ὑλικό τους καὶ μέσα στὸ πνεῦμα τοῦ πλουραλισμοῦ σὲ κανένα Κόμμα ἢ ὑποψήφιο ἐφόσον ἐπικοινώνησε ἀπευθείας μαζί μου , μέχρι τῆς στιγμῆς ποὺ γράφονται οἱ γραμμὲς αὐτὲς δὲν ἀρνήθηκα  τὴν δημοσιοποίηση τῶν ἀπόψεών του.

Ἂς πᾶμε λοιπὸν τώρα στὸ δεύτερο ἐρώτημα … ἀπορίομες τί χρὴ δρᾶν…διδάσκαλε…  μεγάλη ἡ τιμὴ μὲ τὸ δάσκαλε καὶ εἰλικρινὰ δὲν τὴν ἀντέχω ἀλλὰ γιὰ πολὺ λίγο ἂς κάνω τὸν δάσκαλο γιὰ κάνουμε λίγο ἱστορία …. γιὰ τὸ κόντρα στὸ Ρεῦμα ποὺ γράφω παραπάνω.

Εἶναι καὶ ἦταν ἄποψή μου ὅτι Κομμουνισμὸς (ὁ πεθαμένος ἐχθρὸς ) καὶ Καπιταλισμὸς εἶναι προϊόντα της ἴδιας μήτρας .

Εἶναι καὶ ἦταν ἄποψή μου  ὅτι  τὸ ἐφαρμοζόμενο στὴν πατρίδα μας Καπιταλιστικὸ μοντέλο ἀνάπτυξης δημιουργοῦσε τεράστιες οἰκονομικὲς ἀλλὰ καὶ κοινωνικὲς ἀνισότητες  καὶ συνεχίζει νὰ δημιουργεῖ ,κάτι ποὺ ὁ κόσμος ὅμως δὲν θὰ μπορέσει πλέον γιατί δὲν ἔχει λόγο νὰ κάνει ὑπομονὴ καὶ νὰ ἀνέχεται αὐτὲς τὶς διαφορὲς καὶ θὰ ἐξεγερθεῖ ,κάτι ποὺ στὸ παρελθὸν δὲν γινότανε διότι …ὑπῆρχε ὁ ἐχθρὸς ,τὸ Κομμουνιστικὸ μοντέλο καὶ ὅλα ἐδικαιολογοῦντο μπροστὰ στὴν ἀντιμετώπισή του .   

Λίγο μετὰ τὴν πτώση-θάνατο-ἀποκαθήλωση τοῦ Κομμουνισμοῦ καὶ πολὺ πρὶν ξεσπάσει αὐτὴ ἀλλὰ καὶ ἡ προηγούμενη κρίση ,αὐτοὶ ποὺ μὲ γνώριζαν θυμοῦνται τὶς  ἐκφράσεις μου ὅτι τὸ καπιταλιστικὸ μοντέλο τώρα ποὺ δὲν ἔχει ….σοβαρὸ ἐχθρὸ ,θὰ δημιουργεῖ φανταστικοὺς … θὰ αὐτοκαταστραφεῖ καὶ θὰ ἀρχίσει νὰ τρώει τὸν ἑαυτό του, ὅπως ὁ σκύλος κυνηγᾶ καὶ τρώει τὴν οὐρά του καὶ στὰ τελευταῖα του θὰ γίνει ἐπικίνδυνο ἂν δὲν ἀλλάξουμε οἱ ἄνθρωποι τὸν ἀξιακό μας κώδικα.  

Ἡ ἀρχὴ –ἡ ἱεράρχηση ποὺ ἐγὼ καὶ ὄχι μόνο ἔχω(οὐμε) δηλαδὴ πρῶτα ἡ Κοινωνία- μετὰ ἡ Πολιτική-καὶ ἀμέσως μετὰ ἡ Οἰκονομία ὅπως ἔγραψα  παραπάνω δὲν βρίσκει σύμφωνους ὅλους τους κατοίκους –ψηφοφόρους ,ὁμιλῶ περὶ κατοίκων ψηφοφόρων ποὺ πολὺ ἀπέχουν τῶν πολιτῶν καὶ τῆς  πολιτειότητας  ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχουν οἱ πολίτες κάτι ποὺ ὁμοίως δὲν βρίσκει σύμφωνη καὶ τὴν Κομματοκρατία  γὶ αὐτὸ καὶ διώκει ὅταν μπορεῖ αὐτοὺς ποὺ δίνουν τὰ ἅγια τοὶς κυσί. 

Εἶναι ἄποψή μου ὅτι, ἀπὸ ἀπελευθερώσεως ἀπὸ τοῦ Τούρκους  μέχρι σήμερα, οὐδέποτε ὑπῆρξε Δημοκρατία καὶ ὅτι τὸ τὸ ἔξωθεν ἐπιβληθὲν καὶ ἀκολουθούμενο  ἀγγλοσαξονικὸ μοντέλο Βασιλευομένης ἢ Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικῆς  Δημοκρατίας … ἄρρηκτα συνδεδεμένης μὲ τὴν Κομματοκρατία ,οὐδεμία σχέση ἔχει μὲ τὴν αὐθεντικὴ δική μας Δημοκρατία.

Εἶναι ἄποψή μου ὅτι τὴν ἀνατροπή(ὑπὲρ τῆς Οἰκονομίας ) τῆς ἱεραρχίας Κοινωνία-Πολιτική-Οἰκονομία τὴν ἐπέβαλλε ἢ ἄφησε νὰ ἐπιβληθεῖ γιὰ ἴδια κομματικὰ συμφέροντα τὸ Πολιτικὸ Σύστημα .

Εἶναι ἄποψή μου ( γὶ αὐτὸ καὶ τὸ logo μὲ τοὺς 300 ἕλληνες τὸ ἔχω ψηλὰ καὶ δὲν τὸ κατέβασα) ὅτι ὃ προηγούμενος ξεσηκωμὸς στὴν Πλατεία  Συντάγματος  ἦταν ἡ ἐλπίδα ἀνατροπῆς τοῦ Πολιτικοῦ Συστήματος κάτι ποὺ τὸ Πολιτικὸ Σύστημα ἀντιμετώπισε χωρίζοντας –διαβάλλοντας τὴν Πλατεία σὲ ἄνω καὶ κάτω μὲ τοὺς δικούς του ἐγκαθέτους.

Εἶναι ἄποψή μου ὅτι ἡ Ἑλλάδα ὁδηγήθηκε ἐσκεμμένα(σχέδιο) ἀπὸ τὸν ΓΑΠ σὲ αὐτὴ τὴν κατάσταση.

Εἶναι ἄποψή μου ὅτι τὸ Μνημόνιο θὰ εἶναι ἡ αἰτία  πολλῶν μνημοσύνων κι αὐτὰ χωρὶς κόλλυβα.

Εἶναι ἄποψή μου ὅτι αὐτὸ τὸ Πολιτικὸ Σύστημα – Κομματοκρατία (ὑπάρχοντα ἢ καὶ νεοεμφανιζόμενα Κόμματα )δὲν μποροῦν νὰ λύσουν τὸ πρόβλημα ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ ἐξ αἰτίας τοὺς διότι θεωροῦν  ὅτι ἡ λύση πρέπει νὰ εἶναι σύμφωνη μὲ τοὺς κανόνες ποὺ αὐτὸ τὸ Σύστημα ἔχει θεσπίσει ,δηλαδὴ βλέπουν λύση  μόνο μέσω αὐτοῦ(αὐτῶν) καὶ τῶν ἐλεγχομένων ὀπαδῶν-ψηφοφόρων  τοὺς  διότι δὲν μποροῦν νὰ φαντασθοῦν  ὅτι κάποτε θὰ ἔχουν ἀπέναντί τους ἀνθρώπους – πολίτες  καὶ ὄχι ὀπαδούς. ..μὲ κομματικὴ λοβοτομή.

Εἶναι ἄποψή μου ὅτι  τὸ Πολιτικὸ σύστημα εἶναι σὲ κατάσταση σηψαιμίας ,ἐλπίζω νὰ μὴ ἰσχυρισθεῖ κανεὶς ὅτι ἔχουμε ὑγιὲς πολιτικὸ σύστημα καὶ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς βδέλλες τοῦ καπιταλισμοῦ ὁδηγεῖ τὴν Κοινωνία σὲ ἐξαθλίωση καὶ σὲ ἐξέγερση ποὺ δὲν δύναμαι χρονικὰ νὰ προσδιορίσω.

Εἶναι ἄποψή μου ὅτι συνείδηση πολιτειότητας καὶ Πολίτη ὑπὸ τὶς παροῦσες συνθῆκες δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ἀποκτηθεῖ  καὶ ἀπαιτεῖται  τουλάχιστο ἱκανὸς χρόνος προπαρασκευῆς ἂν εὐοδωθοῦν οἱ κατάλληλες  συνθῆκες .

Ὅλα δύσκολα λοιπὸν ; τίποτα δὲν ἀλλάζει ;

Ὄχι κάνετε ὑπομονὴ ,ὅλα θὰ γίνουν ὅταν πρέπει ,ὅλα ὅταν θὰ ἔλθει ἐκείνη ἡ εὐλογημένη ὤρα καὶ τὸ ξέρουν ὅτι κάποτε θὰ ἔλθει ,δὲν εἶναι τώρα ἀλλὰ θὰ ἔλθει.

Εἴδατε ὅτι ἄλλαξε λίγο ἡ συμπεριφορὰ τοὺς εἶναι γιατί ἤδη ἔχουν ἀρχίσει καὶ φοβοῦνται. 

ἀπορίομες τί χρὴ δρᾶν…λοιπὸν ;

Δὲν θέλεις νὰ τὸ παραδεχθεῖς ,ἀλλὰ κατὰ βάθος τὸ ξέρεις ὀπαδὲ , κομματικοποιημένε ψηφοφόρε … ἂν κερδίσει τὸ κόμμα σου …θὰ ἢ πιθανὸν νὰ ἔχεις καὶ τὸ κατιτίς  σου ,σοὺ τὸ ὑποσχέθηκαν ἄλλωστε ,τὸ δικαιοῦσαι ἀφοῦ εἶσαι τοῦ κόμματος…. Ἀξιοκρατικὰ πάντα ..καὶ περιμένεις ,δὲν σὲ κατηγορῶ ἁπλὰ σὲ προτρέπω διάλεξε τουλάχιστο κάποιον ἀπὸ τοὺς νέους ὑποψηφίους του ὅποιου Κόμματός σου ,νὰ μὴ εἶναι ἀπὸ πολιτικὸ τζάκι ,ἂν εἶναι δυνατὸν ποὺ νὰ μὴ ἦταν στὴν προηγούμενη βουλὴ ἢ νὰ μὴ εἶχε ἐμπλοκὴ σὲ θέση ποὺ δημιούργησε σκάνδαλο στὶς προηγούμενες κυβερνήσεις, ποὺ νὰ ἔχει ἐργασθεῖ ,ποὺ εἶναι ἀποδεκτὸς στὴν κοινωνία μὲ προσβάσεις σ΄αὐτὴν καὶ ὄχι τυφλὸ Κομματικὸ ὄργανο, πρέπει νὰ γνωρίζεις ὅτι κι αὐτὸς ἀπὸ τὴν στιγμὴ τῆς ἔνταξής του στὸ Κόμμα παραχώρησε μέρος τῆς ἐλεύθερης σκέψης του καὶ τῶν κοινωνικῶν εὐαισθησιῶν στὸ Κόμμα.

ἀπορίομες τί χρὴ δρᾶν…λοιπὸν ;

Αἰσθάνεσαι  πολίτης ; ἂν ναὶ τότε γιατί ρωτᾶς; ἔπρεπε νὰ ξέρεις καὶ νὰ συμβουλεύεις, ἂν μὲ θεωρεῖς δάσκαλο ἢ μέντορά σου τότε  ἡ ἀπάντηση εἶναι τίποτα δὲν θὰ ἀλλάξει καὶ ἀπὸ Δευτέρα θὰ ἀρχίσω- θὰ μὲ βρεῖς στὴν ἴδια δουλειὰ νὰ σαλπίζω ,νὰ καθαρίζω τὴν σκουριὰ ἀπὸ τὶς χορδὲς νὰ βγάζω τὶς  τσίμπλες ἀπὸ τὰ δικά μου μάτια καὶ ὄχι μόνο γιὰ νὰ μπορέσω ἢ ἴσως μπορέσω κάποτε νὰ  νὰ αἰσθανθῶ τὴν μουσικὴ ἁρμονία.

ἀπορίομες τί χρὴ δρᾶν…λοιπὸν ;

Θὰ σοῦ ἀπαντήσω μὲ αὐτό….

ΟΣ Δ’ ΑΝ, ΣΤΑΣΙΑΖΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ, ΜΗΔΕ ΜΕΘ’ ΕΤΕΡΩΝ ΤΑ ΟΠΛΑ ΣΤΕΙ, ΑΤΙΜΟΣ ΕΣΤΩ

ἀπορίομες τί χρὴ δρᾶν…λοιπὸν ;

Οὐκ οἶδα γιὰ σένα φίλε  ποὺ μὲ ρώτησες ἢ τὴν ἐκλογὴν ἐλεύθερον δίδει τὸ Θεῖον θὰ μποροῦσα νὰ σοῦ ἔλεγα δασκαλίστικα .

Θὰ μποροῦσα τὸ oὐκ οἶδα  νὰ σοῦ πῶ ὅτι ἰσχύει καὶ γιὰ μένα ἢ καὶ νὰ ἀρνηθῶ νὰ ἀπαντήσω ἀλλὰ ἐπειδὴ ἡ ἄρνηση ἀπάντησης στὸ ἐρώτημά σου δὲν ἀποτελεῖ  θέση καὶ δὴ διδασκάλου ὅπως μὲ ἀποκαλεῖς ,σου λέω-γράφω ὅτι ἐγὼ θὰ ψηφίσω τὴν ΝΔ τοῦ Ἀντώνη Σαμαρὰ , ἀποτελεῖ ὡς φαίνεται ὑπὸ τὶς παροῦσες συνθῆκες  τὴ μόνη λύση(ἔστω καὶ ἂν τὸ δεῖς τὸ ὡς τὸ μὴ χεῖρον βέλτιστο) .

Θέλω νὰ σοῦ διευκρινίσω ὅτι δὲν ἐμπιστεύομαι κανένα ,ἁπλῶς δίνω στὸ Σαμαρὰ τὴν εὐκαιρία νὰ δοκιμαστεῖ καὶ νὰ προσπαθήσει νὰ βγάλει τὴν πατρίδα μας ἀπὸ τὴν κρίση καὶ τοῦ συστήνω ἂν θέλει νὰ σώσει τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν ἑαυτό του ἀπὸ τὴ λίστα γιὰ τῆς γκιλοτίνες θὰ πρέπει ἂν σχηματίσει κυβέρνηση νὰ εἶναι κυβέρνηση γιὰ τὸν Λαὸ καὶ ὄχι γιὰ τὸ Κολωνάκι καὶ νὰ φροντίσει αὐτὸς ἀλλὰ καὶ ὅσοι θὰ ψηφίσουν ΝΔ νὰ τὴν κάνουν κόμμα Λαϊκὸ καὶ ὄχι κηφηνομάγαζο μὲ  γόνους τζακιῶν, τζιτζιφιόγκους, ντιντῆδες, φλώρους μὲ στρὶνκ καὶ eyeliner .Αὐτὲς οἱ  βδέλλες -βαρίδια  τῆς παράταξης πρέπει νὰ ξεδοντιαστοῦν.

Ένα Σχόλιο to “ΟΣ Δ’ ΑΝ, ΣΤΑΣΙΑΖΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ, ΜΗΔΕ ΜΕΘ’ ΕΤΕΡΩΝ ΤΑ ΟΠΛΑ ΣΤΕΙ, ΑΤΙΜΟΣ ΕΣΤΩ”

  1. Θεόφιλος Αιγινήτης Says:

    Φίλε Λακεδαίμονα θερμά συγχαρητήρια για τις τοποθετήσεις σου. Μου αρέσουν οι ελεύθεροι άνθρωποι που γνώμονά τους έχουν το συμφέρον της Πατρίδας. Πιστεύω και εύχομαι να είμαστε καλά, να συνεχίσουμε τον αγώνα μας από διαφορετικό κόμμα, αλλά για την Ελλάδα. Κανένας μας δεν έχει αλάνθαστο κριτήριο.
    Θ.Α.


Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: