ΕΓΩ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ

ΕΓΩ

Ἀνήκω σὲ συγκεκριμένο ἰδεολογικὸ χῶρο,διατηρῶ ὅμως στὸ ἀκέραιο τὴν δυνατότητα  ἔκφρασης κριτικῆς ἢ καὶ ἀντίθετης ἄποψης . Ἐπισκέπτες ποὺ προσέρχονται μὲ ὑβριστικούς-προσβλητικοὺς χαρακτηρισμοὺς γιὰ τοὺς ἰδεολογικοὺς ἀντιπάλους ,δὲν εἶναι ἐπιθυμητοὶ καὶ ἂν ἐπιμένουν θὰ τοὺς κλείνω τὴν πόρτα.Εἶμαι Ἕλλην Ὀρθόδοξος καὶ μόνον, δὲν ἀνήκω σὲ καμία παραθρησκευτικὴ ἢ μυστικιστικὴ ὀργάνωση . Στὸ παρὸν ἰστολόγιο θὰ γράφονται,ἀναλύονται, ἀναδημοσιεύονται θέματα ἐπικαιρότητας , ἱστορικά,πολιτικά,κοινωνικά,θρησκευτικὰ ,φιλοσοφικά,πολιτιστικά,οἰκολογικὰ ,θέματα καθημερινότητας καὶ γενικὰ ὁτιδήποτε ἀφορᾶ τοὺς ἐνεργοὺς πολίτες.  Τὸ παρὸν ἰστολόγιο ἀπευθύνεται στοὺς Ἕλληνες μὲ τὴν ἀρχαία ψυχὴ καὶ προφανῶς ὄχι στοὺς  πιθηκίζοντες εὐρωλιγούρηδες βαρβαροέλληνες .

Ἀπὸ αὐτὴ τὴ θέση θέλω νὰ εὐχαριστήσω ἀπὸ καρδιᾶς ὅλους του φίλους bloggers ποὺ μὲ φιλοξενοῦσαν μέχρι νὰ ἀποκτήσω δικό μου σπίτι καθὼς καὶ γιὰ τὴ βοήθεια-συνεργασία ποὺ ἀκόμα μου παρέχουν.

ΛΑΚΕΔΑΙΜΩΝ / (12 Ἰουνίου 2010)

σάρωση0001 new

Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2011 σᾶς ἀποκάλυψα ὅτι πίσω ἀπὸ τὸ ΕΓΩ καὶ τὸν ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΑ εἶμαι ὁ κατὰ κόσμον καὶ κατὰ τὸ δελτίο ταυτότητός μου  Νίκος Γεωργόπουλος .

Σὲ πρῶτο πρόσωπο λοιπὸν , εἶμαι συνταξιοῦχος , ἔχω ἐργασθεῖ  στὸν ἰδιωτικὸ τομέα πρόσφατα(σὲ δικό μου ταξιδιωτικὸ γραφεῖο ) καὶ στὸν δημόσιο  τομέα στὸ παρελθόν(Ἀπόστρατος Ἀξκός-πιλότος ).

Γνωρίζω λοιπὸν καὶ τὰ ρίσκα καὶ τὶς ἀγωνίες τοῦ ἰδιώτη ἐπιχειρηματία ἀπὸ τὴν ἐνασχόλησή μου μὲ τὸν ἰδιωτικὸ τομέα ἀλλὰ καὶ τὸ τί σημαίνει τὸ ἀξιοπρεπὼς καὶ στρατιωτικῶς διαβιεὶν ὑπὸ τὴν διαρκὴν ἀπειλὴν τοῦ ΣΠΚ καὶ ὑπὸ τὰ διαρκὴ ρίσκα καὶ τοὺς κινδύνους αὐτῆς ταύτης τῆς ζωῆς, ποὺ ἐν τέλει δὲν σοῦ ἀνήκει ,ἀπὸ τὴν ἐνασχόλησή μου μὲ τὶς ἔνοπλες δυνάμεις.

Μὲ ἐνδιαφέρουν τὰ κοινὰ ,δὲν διεκδικῶ ὅμως ρόλο, θέσεις , ἀξιώματα καὶ οἰκονομικὲς ἀπολαβὲς  γιὰ τὸν ἑαυτόν μου ἢ συγγενεῖς μου.

Δημιούργησα τὸ ἰστολόγιο ἀρκετὰ μεγάλος ,πολιτικὰ καὶ κοινωνικὰ τραυματισμένος ἀλλὰ μὲ μία πνευματικὰ πλούσια συγκομιδὴ ἀπὸ τὸν διάβα τῶν ἐτῶν(διάγω τὴν 6η δεκαετία τῆς ζωῆς μου) καὶ τὶς εὐαισθησίες μου καὶ τὶς ἐμπειρίες μου θέλω νὰ κοινωνήσω μὲ τοὺς ἐπισκέπτες τοῦ ἰστολογίου.

Μόνο τὰ δικά μου ἄρθρα ἢ αὐτὰ τὰ ὁποία προσυπογράφω ἀπηχοῦν τὶς δικές μου θέσεις, ὡς διαχειριστὴς ὅμως πολλὲς φορὲς θὰ σᾶς παρουσιάζω ἄρθρα συνεργαζομένων ἱστολογίων ἢ συγγραφέων  ποὺ θὰ εἶναι ἀντίθετα τῶν προσωπικῶν μου πεποιθήσεων, πιστεύω ὅτι τοῦτο εἶναι καλὸν καὶ γιὰ νὰ μὴ γίνει τὸ ἰστολόγιο μονόχνωτο ἀλλὰ καὶ γιατί θὰ μᾶς κάνει καλὸ ὅταν ἀναγκαζόμαστε ἐν τοὶς πράγμασι νὰ ἀποδεικνύουμε πόση δημοκρατία ἀντέχουμε διαβάζοντας –μελετώντας-ἀκούωντας τὴν ἀντίθετη ἄποψη    .

ΣΚΟΠΟΣ ΜΟΥ  μοῦ εἶναι μέσα ἀπὸ τὸ ἰστολόγιο ,νὰ κάνω γιὰ τὴν πατρίδα μας τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες ὅτι εἶναι κοινωνικὰ καὶ ἐθνικὰ καλύτερο ,πιθανὸν ἀπὸ αὐτὴ τὴν προσπάθεια νὰ προκύψουν καὶ λάθη καὶ ὅταν λέγω λάθη ἀναφέρομαι  σὲ παρεκκλίσεις ἐκ τοῦ σκοποῦ καὶ παρακαλῶ σας ἂν κάτι τέτοιο διαπιστώνετε νὰ μοῦ τὸ ἐπισημαίνετε.

Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν ἐπίσκεψη στὸ ἰστολόγιό μου

Ν.Γ /16 Φεβ.2013

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ….

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ

141_4140Επί σειρά ετών συνεισέφερα στην Επιθεώρηση Νομολογίας (Εκδ. Νομικής Βιβλιοθήκης) τα αποτελέσματα της νομολογιακής έρευνάς μου επί θεμάτων κυρίως του Συνταγματικού Δικαίου, του Γενικού Διοικητικού Δικαίου και του Δικονομικού Διοικητικού Δικαίου. Από τη μελέτη και την έρευνα αυτή αποκόμισα θησαύρισμα γνώσεων επί του Δικαίου, όχι μόνο ειδικότερα κατά (το μελετώμενο) κλάδο, αλλά και στο σύνολό του ως Γενικού Συστήματος Αρχών και αξιών, δεδομένου ότι η έρευνα γινόταν επί του συνόλου της δημοσιευομένης Νομολογίας. Επίσης, σε συνεργασία με τον (τότε Πρόεδρο Εφετών ΔΔ) κ. Βελ. Καράκωστα, ξεκινήσαμε για λογαριασμό της «Νομικής Βιβλιοθήκης» μία προσπάθεια Ερμηνείας και Σχολιασμού του Συντάγματος. Πέραν τούτων, επεξεργάστηκα, επίσης για αρκετά χρόνια, τα πορίσματα της Αχαϊκής Νομολογίας, για λογαριασμό του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών.Άσκησα πραγματικά τη δικηγορία επί 22 χρόνια, στο πνεύμα της καλής πίστης και των Γενικών Αρχών του Δικαίου και επεδίωκα τη συναινετική μάλλον επίλυση των διαφορών. Η αμοιβή μου ερχόταν ως έκφραση της ευαρέσκειας και ευγνωμοσύνης των πελατών μου από την ικανοποίηση και την ταχύτητα επίλυσης της διαφοράς αλλά και από τη συμφιλίωση των αντιμαχομένων πλευρών.Δίδαξα, κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 1993 – 1994, ως ωρομίσθια Καθηγήτρια, στη Σχολή Ικάρων (Τμ. Διοικητικών) το μάθημα του Διοικητικού Δικαίου. Για το σκοπό αυτόν επιμελήθηκα Σημειώσεις, για τους σπουδαστές μου (δηλ. για Σπουδαστές Στρατιωτικής Σχολής), με βάση το Πανεπιστημιακό Βιβλίο (του καθηγητού κ. Ε. Σπηλιωτόπουλου) που είχε δοθεί από τη Σχολή Ικάρων. Οι Σημειώσεις αυτές κατατέθηκαν στη Βιβλιοθήκη της Σχολής Ικάρων.Αναγκάστηκα, για λόγους υγείας, να αποσυρθώ πολύ νωρίς από την ενεργό δράση. Σήμερα μελετώ και γράφω. Είμαι λάτρης της ψυχολογίας, της φιλοσοφίας, της παιδαγωγικής, της ξένης λογοτεχνίας, των ξένων γλωσσών και της αρχαίας και νέας ελληνικής γραμματείας και γλώσσας.Παντρεμένη με τον καθ. του ΕΜΠ Γεράσιμο Αθανασούλη και μητέρα δυο παιδιών.

ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ θΕΟΦΙΛΟΣ 

Γεννήθηκα στην Χαλκίδα στις 19 Δεκεμβρίου του 1936 όπου και τελείωσα τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Δούλεψα στο Χημείο του μεταλλευτικού εργοστασίου της Λάρυμνας και το 1962 ήρθα στην Αθήνα όπου δούλεψα πάλι ως βοηθός χημείου στο μεταλλουργικό εργοστάσιο της Βιοχάλκο.

Παράλληλα σπούδασα στην Α.Σ.Κ.Τ. και άνοιξα δικό μου διαφημιστικό γραφείο και παρακολούθησα ειδικά μαθήματα γραφιστικής στα απογευματινά τμήματα της σχολής Δοξιάδη.

Ασχολήθηκα επί δυόμιση δεκαετίες με μακέτες διαφόρων προϊόντων και εντύπων. Δίδαξα επίσης στα  T.E.Λ. « ΔΕΛΤΑ »

Εκτός από τη ζωγραφική, ασχολούμαι με τη συγγραφή βιβλίων και έχω εκδώσει το «σβουρλάκι», όπου ένα παιδί δέκα ετών περιγράφει τη ζωή του και τις ασχολίες του σε ένα προσφυγικό συνοικισμό την περίοδο 1940-1950.

Τώρα παραδίδω αφιλοκερδώς μαθήματα ζωγραφικής στο Β ΚΑΠΗ Αγ. Παρασκευής στην Αθήνα.

.

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Επαγγελματική πείρα:

Από 2010 – σήμερα  ,   Ρόδος  Αναμένοντας την συνταξιοδότηση μου από τον ΟΓΑ αρθρογραφώ,1982-2010      Ρόδος  Μελισσοκόμος.

1975-1981      Στοκχόλμη,Εργοδότες:   Σχολικός Οργανισμός Στοκχόλμης, Κοινωνική Πρόνοια Στοκχόλμης.Καθήκοντα:  Καθηγητής γυμνασίου / λυκείου, κοινωνικός λειτουργός.1972-1975      Στοκχόλμη

Εργοδότες:Σύστημα Υγείας Στοκχόλμης, Οργανισμός  Τοπικών Συγκοινωνιών Στοκχόλμης, Ταχυδρομείο, Λιμένες Στοκχόλμης, κλπ.Καθήκοντα:Διαφορές απασχολήσεις κατά τα πρώτα φοιτητικά μου χρόνια στη Στοκχόλμη όπως: νοσοκόμος, υπάλληλος στον τοπικό σιδηρόδρομο, ταχυδρομικός υπάλληλος,  φορτοεκφορτωτής στους εμπορικούς λιμένες της Στοκχόλμης, κλπ

1964-1972     Αθήνα ,Εργοδότες: Δικηγορικό γραφείο «Στ. Σπετσάκη», ξενοδοχειακές επιχειρήσεις «Αικ. Νικηφοράκη», εκδόσεις  «Κέδρος», ξενοδοχειακές επιχειρήσεις «Κάκκαρη».Καθήκοντα: Γενικές αρμοδιότητες, ρεσεπτιονίστ, διορθωτής κειμένων. 

Ασχολήθηκα επίσης, με αρθρογραφία σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, μεταφράσεις, διερμηνείες και φροντιστήριο μαθητών γυμνασίου και λυκείου. 

Σπουδές:1964-1970        Αθήνα  Πάντειο Πανεπιστήμιο , Πτυχίο τμήματος Πολιτικών Επιστημών .1973-1977        Στοκχόλμη Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης.Τετραετείς σπουδές στην φυσική, χημεία, μαθηματικά και πολιτική οικονομία.

Όσον αφορά την πολιτική μου δράση μπορείτε να την διαβάσετε ΕΔΩ

.

ΑΣΤΡΑΙΑ

ΑστραίαΑστραία είναι η  Μπαλούμη Ευαγγελινή  του  Λεωνίδα,απόφοιτος  της   σχολής θετικών επιστημών του ΑΠΘ.

Η γιαγιά μου ήταν από την Ιθάκη και όταν την ερωτεύτηκε ο παππούς μου την πήρε κοντά του στην  Θεσπρωτική πόλη  και  ζήσανε μαζί.

Είμαι ηπειρώτισσα στην καταγωγή από την Λάκα Σουλίου και εκπαιδευτικός εν ενεργεία από  το 2000, την ίδια χρονιά που πήρα το  Α΄ βραβείο στον διεθνή διαγωνισμό θεατρικού μονόπρακτου από την Ελληνική Μυθολογία με τον τίτλο” Η συνάντηση με τον Ηρακλή”από την ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΊΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ τέχνης και λογοτεχνίας Ελληνικό τμήμα Αστόρια Ν.Υόρκη.

Συνεργάστηκα με συνεργασία ευφυή  με τους  ΕΛΖΙΝ , τους πολεμιστές της Λάιον   στην παρουσίαση της ροκ  οδυσσειακής όπερας «Ο Καιρός του Τόξου» σε βιωματικό σεμινάριο γνώσης και αυτογνωσίας  παγκόσμιας πρωτοτυπίας στο διαδίκτυο και  ήταν  για μένα μια εμπειρία μοναδική.Πάνω σε αυτό ετοιμάζω ένα ημερολογιακό χρονικό  «Η ζωή μου με τον Όμηρο» και ολοκληρώνω τον  «Κώδικα Μελησιγενή» ,  ένα ερμηνευτικό  χάρτη και οδηγό για σύγχρονες Οδύσσειες προσωπικές και συλλογικές.

Δεν έχω θρησκευτικές  και  κομματικές προτιμήσεις  και δεν συμπαθώ ακραίες  ιδεολογίες αριστερόθεν και δεξιόθεν  θεωρώντας  το μέτρον κορύφωση και όχι μετριότητα, υιοθετώντας δε   διαλλακτικές και διαλεκτικές απόψεις  σε ό,τι κάνει τον άνθρωπο  καλύτερο και σοφότερο.

Όταν δεν παίζω με τον γιο μου σε μπερδεμένα κουβάρια  και  μικρά γατάκια κυνηγώντας μικρά και μεγάλα αιλουροειδή, ανοίγω το αγαπημένο  μου βιβλίο τα Ομηρικά Έπη και το μυαλό μου… σκέφτομαι και ονειρεύομαι  οραματίζομαι ένα όμορφο  καθαρό  δίκαιο κόσμο  μεταομηρικό.

Σας ασπάζομαι όλους

και ευχαριστώ τον  Πολίτη των Τόνων και των Πνευμάτων  της  Λακεδαιμονίας

για την πρόσκληση , την φιλοξενία  και την  φιλία του

εκτιμώντας  την  κοπιαστική επιμέλεια και οργάνωση  ενός    ενδιαφέροντος  ιστολογίου

.

ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ

Βουλευτής Β΄ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία 

Γεννήθηκε στον Πειραιά και μεγάλωσε στην Αθήνα. Παντρεμένη (σύζυγος Αθανασίου Αγγελόπουλου) με δύο παιδιά, τη Μαρία και το Γιάννη. Κόρη του Κεφαλλονίτη δημοσιογράφου Γιάννη Βούλτεψη, ποντιακής καταγωγής από τη μητέρα της. Οι οικογενειακές ρίζες του συζύγου της βρίσκονται στην Αρκαδία και στην Αιτωλοακαρνανία.

Σπουδές: Νομική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών). Υπότροφος του Κρατικού Ιδρύματος Υποτροφιών.Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά. Απόφοιτος (και υπότροφος) της Ιταλικής Σχολής Αθηνών. Δίπλωμα ειδικότητας στην Ιταλική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία: Μακρά θητεία στις ημερήσιες εφημερίδες «Απογευματινή», «Έθνος», «Ελεύθερος Τύπος» και στα περιοδικά «Επίκαιρα», «Ιστορία», «Εικόνες», «Εγώ», «Είναι». Μεταφράσεις βιβλίων, αρχισυνταξία σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. Αρχισυντάκτρια στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», μέχρι την εκλογή της στη Βουλή των Ελλήνων (7 Μαρτίου 2004).Ειδικότητα: Διεθνής Πολιτική, έρευνα, συνεντεύξεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ.Δημοσιογραφικές αποστολές σε όλες τις χώρες της Ευρώπης (δυτικής και πρώην ανατολικής), ΗΠΑ, Ρωσία, Ασία, Αφρική. Αποστολές στις εμπόλεμες περιοχές Μέσης Ανατολής, Κουβέιτ, Βοσνίας, Σαχάρας, στη Ρουμανία για την πτώση του Τσαουσέσκου, στο Βερολίνο για την κατάρρευση του Τείχους. Με εντολή του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ ερεύνησε τις συνθήκες δημοσιογραφικής κάλυψης της δίκης του Οτσαλάν στα Μουδανιά.Σύμβουλος στο Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού από το 1990  ως το 1993.Υποψήφια βουλευτής σε τιμητική θέση του Ψηφοδελτίου Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2000.Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης από το 2000 ως το 2002, διορισμένη μετά από πρόταση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κ. Καραμανλή.

Συνδικαλιστική δραστηριότητα: Εχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, μέλος του Μορφωτικού Ιδρύματος, του Μικτού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής της ΕΣΗΕΑ.

Κοινοβουλευτική Δράση: Βουλευτής Β΄ Αθηνών από το 2004 ως το 2007. Στη διάρκεια της κοινοβουλευτικής της δράσης υπήρξε: Αναπληρωτής Γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας. Γραμματέας της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών Υποθέσεων, Μακεδονίας – Θράκης και Αιγαίου. Μέλος: α) της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, β) της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, γ) της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, δ) της Επιτροπής για την κύρωση της Συνταγματικής Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης , ε) της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση του Προβλήματος των Ναρκωτικών, στ) της Επιτροπής για τη Διαφάνεια στον Αθλητισμό, ζ) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ). Αναπληρωτής Τομεάρχης Εξωτερικών. Ως βουλευτής ενημέρωσε για τις θέσεις της Ελλάδας πολλές ξένες κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες.

Σήμερα διευθύνει την ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα «Ελεύθερη Ζώνη» (elzoni.gr).

ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ  ΝΙΚΟΣ

o Νίκος Γεωργαντζάς είναι Καθηγητής συστημικής δυναμικής στο πανεπιστήμιο Fordham της Νέα Υόρκης. Μιας νέας σχετικά επιστήμης που τα τελευταία χρόνια σημειώνει ραγδαία εξέλιξη, τόσο στην Αμερική όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Ν. Γεωργατζάς είναι ιδρυτικό μέλος του ελληνικού τμήματος στον παγκόσμιο οργανισμό συστημικής δυναμικής, έχοντας διατελέσει πρόεδρος του παγκόσμιου σχετικού συνεδρίου, που έγινε στην Αθήνα το 2008. Ο Νίκος Γεωργαντζάς κατατάσσεται στους δέκα κορυφαίους παγκοσμίως επιστήμονες του τομέα του, με δημοσιεύσεις σε σειρά επιστημονικών περιοδικών. Πέρα από τα ακαδημαϊκά του καθήκοντα, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για την προώθηση του Ελληνισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες και της επίλυσης των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει με συνεχή άρθρα-παρεμβάσεις.

.

ΔΕΝΑΞΑ ΜΑΡΙΑ

Η Μαρία Δεναξά γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σύρο, ξεκίνησε τις δημοσιογραφικές σπουδές της στο Ινστιτούτο Σπουδών Μπόνα και τις συνέχισε στο Πανεπιστήμιο Stendhal της Γκρενόμπλ, όπου πήρε και το μεταπτυχιακό της στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Τελείωσε το τμήμα γαλλικού πολιτισμού και Ιστορίας στο Παν/μιο της Σορβόνης και αυτή την περίοδο ετοιμάζει το διδακτορικό της  με θέμα «Δημοσιογραφική  δεοντολογία και διαχείριση κοινωνικών κρίσεων απο τα ραδιοτηλεοπτικά ΜΜΕ». Το επαγγελματικό της ξεκίνημα έγινε το 1988 στον Αιγαίο FM , συνεχίστηκε στο New Channel και μετά στο MEGA, όπου εργάστηκε για πολλές εκπομπές. Το 1994 έφυγε για το Παρίσι οπου εργάστηκε ως ανταποκρίτρια του Star Channel, της εφημερίδας «Ανεξάρτητος», της Deutsche Welle και του BBC World Service. Απο το 2006 είναι ανταποκρίτρια του ΜΕGA στην γαλλική πρωτεύουσα. Στα 22 έτη καριέρας, έχει συνεργαστεί με γνωστούς Έλληνες και Γάλλους δημοσιογράφους και έχει κάνει συνεντεύξεις με σημαντικές προσωπικότητες: Τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, την Μελίνα Μερκούρη, Αντώνη Σαμαράκη, Jacques Delor, Valéry Giscard d’Estaing, Nicolas Sarkozy, François Bayrou, Jean Michel Jarre, Brigitte Bardot κ.α.

ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ :

Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το   1963.

Σπούδασα κιθάρα στο Ν.Ω.Θ.,

θεωρητικά στο Κ.Ω.Θ.

και μουσικολογία   στο Α.Π.Θ.

Διδάσκω στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.

.

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΒΕΚΑ

Ρεβέκα ΘεοδωροπούλουΓεννήθηκα στη Λάρισα την πρωτομαγιά του 1986. Είμαι Μαθηματικός και μέλος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Σπούδασα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και πήρα το πτυχίο μου από το Τμήμα Μαθηματικών της Σάμου. Αμέσως μετά έγινα δεκτή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ίδιου τμήματος και το Νοέμβριο του 2010 πήρα το δίπλωμά μου στη «Μαθηματική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες».

Τα δύο τελευταία χρόνια ασχολούμαι με τη Διδακτική και Ιστορία των Μαθηματικών βλέποντας τα από μια πιο εκλαϊκευμένη πλευρά, καθώς επίσης και με τα Μαθηματικά στην εκπαίδευση.

Είμαι φανατική βιβλιοφάγος, όπως συνηθίζουν να με αποκαλούν οι φίλοι μου, γιατί διαβάζω πολύ και πολλά διαφορετικά πράγματα. Τα βιβλία Μαθηματικών είναι η αδυναμία μου αλλά και αυτά εκκλησιαστικού περιεχομένου μου τραβάνε πολύ την προσοχή. Μου αρέσει επίσης να διαβάζω ποίηση, το αγαπημένο μου είναι «Το Μονόγραμμα» του Οδυσσέα Ελύτη. Τελευταία ανακάλυψα και ένα ακόμη είδος που με ενθουσίασε κυριολεκτικά, κάποιοι το ονομάζουν Μαθηματική Λογοτεχνία ή απλά μια εκλαϊκευμένη παρουσίαση των Μαθηματικών και των δημιουργών τους.

Από το Μάρτιο του 2011 ζω στα Φάρσαλα, διαβάζω πολύ, συναντώ τους φίλους μου, ασχολούμαι με τα blogs και τις σελίδες που έχω αποφασίσει να συμμετέχω (Μαθηματικά και … άλλα πολλά, Μαθηματική Κοινότητα) και προετοιμάζω τη διδακτορική μου διατριβή (είναι σε πρώιμο στάδιο ακόμη). Από τώρα και στο εξής θα είμαι κι εδώ.

Αυτά είναι τα πιο σημαντικά πράγματα για μένα …η αγάπη μου για τα Μαθηματικά, το διάβασμα και την ποίηση είναι φανερή και θα προσπαθήσω να σας τα παρουσιάσω με τέτοιο τρόπο  ώστε να τα αγαπήσετε κι εσείς, γιατί το αξίζουν πραγματικά!

.

ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Γεννήθηκα στην Κύπρο το 1955. Γιος του ήρωα Κλεάνθη Ιεροδιακόνου (Ιερολοχίτου), ενός από τους Κυπρίους αγωνιστές που κατά τον πόλεμο του 1940 εντάχθηκαν εθελοντικά στον Ελληνικό στρατό και πολέμησαν στις τάξεις του θρυλικού «Ιερού Λόχου» κατά του «άξονος».
Τα παιδικά μου χρόνια ήταν ένα αδιάκοπο ταξίδι Λευκωσία-Αθήνα και Αθήνα-Λευκωσία. Από το 1977 εγκαταστάθηκα μόνιμα στην Αθήνα, όπου και νυμφεύτηκα με την Ειρήνη Φωτοπούλου και έκανα μαζί της δύο παιδιά.
Σπούδασα προγραμματιστής Η/Υ και από το 1983 μέχρι το 2003 εργάστηκα στο Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας, όπου και ανέπτυξα έντονη συνδικαλιστική δράση, ηγούμενος ακομμάτιστης συνδικαλιστικής παράταξης και διατελώντας επί σειρά ετών Πρόεδρος τού πρωτοβάθμιου σωματείου.
Το 1999 εκδίδω στον εκδοτικό οίκο «ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ» το πρώτο μου βιβλίο με τίτλο «Η ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΧΡΙΣΤΟΣ – ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ), το 2003 το δεύτερο βιβλίο μου με τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΙΝΙΚΗ», το 2004 εκδίδω στις εκδόσεις «ΦΑΕΘΩΝ» το τρίτο μου βιβλίο με τίτλο «ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ» και το 2007 το τέταρτο βιβλίο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ: ΤΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΥΠΟΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ». Τον τελευταίο καιρό εργάζομαι πυρετωδώς για την ολοκλήρωση μιας μυθιστορηματικής βιογραφίας με τίτλο «ΑΛΑΡΙΧΟΣ», βιβλίο το οποίο ελπίζω πολύ σύντομα θα βρίσκεται στα ράφια των βιβλιοπωλείων.
Κατά καιρούς αρθρογράφησα στα περιοδικά «ΔΑΥΛΟΣ», «ΙΧΩΡ» και «ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ» και παράλληλα δίνω διαλέξεις για την Ελλάδα, τον πολιτισμό και την ιστορία της.
Τα έτη 2005 και 2006 πρωτοστάτησα σε ζυμώσεις για την ίδρυση ενός πατριωτικού-δημοκρατικού κινήματος, οι οποίες θα κατασταλάξουν την 1η Αυγούστου του 2006 στην ίδρυση του ΕΑΡ (Ελληνικό Ανανεωτικό Ρεύμα). Του πρώτου Ελληνικού πολιτικού Κινήματος των θιασωτών του Διαφωτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας. Στο ΕΑΡ ανέλαβα διαδοχικά τις θέσεις του Γραμματέα Οικονομικού και του Γραμματέα Διαφωτισμού του Πολιτικού Συμβουλίου του Κινήματος.
Το 2010 συμμετείχα και πρωτοστάτησα στην ίδρυση της ακομμάτιστης δημοτικής παράταξης πολιτών «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΘΗΝΑ», της οποίας όμως απαγορεύτηκε η κάθοδος στις δημοτικές εκλογές με δικαστικό πραξικόπημα.

Το 2011 εντάχθηκα στο ΕΠΑΜ, όπου και εξελέγην μέλος του Εθνικού Συντονιστικού Συμβουλίου και από εκεί, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του Μετώπου.

ΚΡΟΥΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Γεννήθηκα το 1966 στην Αθήνα. Σπούδασα Βοηθός Μικροβιολόγου στη ΣΕΛΕΤΕ και Επόπτης Δημόσιας Υγείας στα ΤΕΙ Αθήνας.

Δραστηριοποιήθηκα πολιτικά στο φοιτητικό χώρο και έγινα μέλος της ΕΣΕΕ (Εθνική Σπουδαστική Ένωση Ελλάδος). Παράλληλα ασχολήθηκα και με
τον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σαν πρόεδρος του Συνοικιακού Συμβουλίου Πεύκης.

Η ενασχόληση μου με την πολιτική, σαν μεράκι και όχι σαν επάγγελμα, με ώθησε στη δημιουργία προσωπικού blog (fileleftheros1966.blogspot.com) στο INTERNET , σχολιάζοντας την πολιτική επικαιρότητα.

Τα τελευταία 20 χρόνια είμαι επιστημονικός συνεργάτης σε μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα, στο τομέα προώθησης φαρμακευτικών προϊόντων και εκπαιδευτής στα ΙΕΚ Χαλανδρίου στη σχολή Ιατρικών Επισκεπτών στο τομέα επικοινωνίας, οργάνωσης και διοίκησης πωλήσεων.

Επίσης έχω γράψει 4 βιβλια: «ΗΤΑΝ Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ, ΗΛΙΘΙΕ», «ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ», «Ο ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ» και «FILELEFTHEROS.COM»

Έχω δυο κόρες, την Αναστασία και την Σωτηρία.

.

ΚΑΚΑΡΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κακαρελίδης

.

Ἀπόφοιτος τοῦ 6-ταξίου Βενετόκλειου Γυμνασίου Ρόδου, ἐπὶ Γυμνασιαρχίας Μανδραγοῦ μὲ ἐξαιρετικὲς μνῆμες ἀπὸ την πόλη καὶ τοὺς συμμαθητὲς μου.

Ἐργάσθηκα σὲ ἐπιχειρήσεις σὲ Ἀθήνα, Ἰωάννινα, Πάτρα. Καθηγητὴς ἐφαρμογῶν Ἐπιχειρησιακὴς Ἔρευνας, Στατιστικὴς καὶ Οικονομικῶν στὸ ΤΕΙ Πάτρας

Συμμετέχω στα κοινά, προωθῶντας τὸ ἀποκλειστικὸ δικαίωμα τῶν πολιτῶν στὶς ἀποφάσεις στην ελαφρώς παρανοϊκή και μουντή εποχή μας.

.

ΚΟΥΣΤΟΥΛΙΔΗΣ ΑΚΗΣ

Γεννήθηκα το 69 στο Πετρίτσι Σερρών και μέχρι τα 12 μου μεγάλωσα με τον παππού μου και την γιαγιά καθώς οι γονείς μου πήγανε Γερμανία. Αυτό το γεγονός με σημάδεψε για όλη μου την ζωή και δεν μεγάλωσα φυσιολογικά.Έτσι σταμάτησα το σχολείο στα 15 μου , πήρα μια κιθάρα , έμαθα να είμαι μαραγκός και άρχισα και τα ναρκωτικά. Κόντεψα να πεθάνω πάρα πολλές φορές μέχρι που τελικά βρήκα την δύναμη να τα κόψω και να ξαναγεννηθώ.

Έμαθα να μοιράζομαι όλα μου τα συναισθήματα και τις σκέψεις γεμίζοντας το κενό που είχα μέσα μου.Άρχισα να γράφω στιχάκια , μετά ένα διήγημα , και με το μπλοκ λίγα κείμενα .Ο δρόμος μου έδωσε όλη την γνώση και εκεί θα παραμείνω αγωνιζόμενος για αγάπη και ελευθερία……..

μόνο όταν μοιράζομαι αυτά που έχω νιώθω πλήρης.

ΛΥΓΕΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 

«Βρες τρόπο να μείνεις με ψηλά το ηθικό,

σταθερός στα ιδανικά.

Εμείς ευθυνόμαστε για τη νίκη ή την ήττα

Εμείς σημαίνει εγώ, εσύ, ο άλλος.

Εγώ ευθύνομαι, και νίκη ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΔΙΝΩ!!! »

.

ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1962.

ΣΠΟΥΔΕΣ: Αποφοίτησα από το κλασσικό τμήμα του Κολλεγίου Αθηνών το 1981. Φοίτησα στη Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημιου της Γενεύης. Το 1986 έλαβα πτυχίο Πολιτικών Επιστημών με βαθμό λίαν καλώς. Το 1989 ολοκλήρωσα μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κοινωνιολογίας. Το 1993 ολοκλήρωσα την διδακτορική μου διατριβή υπό την διεύθυνση του καθηγητού J. Ziegler. Ανακηρύχθηκα Διδάκτωρ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών με άριστα και εντολή εκτυπώσεως. Το 1997-2003 εκπόνησα δεύτερη δεύτερη διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Ιστορίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ανακηρύχθηκα Διδάκτωρ Φιλοσοφίας με άριστα.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Το 1997 δίδαξα ως επισκέπτης καθηγητής (ν. 407) στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το 1998 δίδαξα με επίσημη πρόσκληση του Πανεπιστημίου της Γενεύης στο Τμήμα Οικονομικής Ιστορίας της Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Από το 1994 ως το 1997 δίδαξα στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Από το 1993 ως το 1997 δίδαξα στην Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. Από το 1990 διδάσκω στη Μέση Εκπαίδευση/Λύκειο.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: Από το 1987 διευθύνω την επιθεώρηση κοινωνικών επιστημών ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ των εκδόσεων Παπαζήση. Είμαι τακτικό μέλος της International Sociological Association, της Association Internationale des Sociologues de Langue Française (μέλος της ομάδας εργασίας για τα Βαλκάνια) και της Société Suisse de Sociologie. Έχω λάβει μέρος σε διεθνή συνέδρια ως εισηγητής και σύνεδρος / Μόντρεαλ 1998, Μόσχα 1999, Durban Νοτίου Αφρικής 2006 κ.ά. Διετέλεσα πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής συνεδρίου που διεξήχθη στην Σπάρτη το 1993 με θέμα «Το Μέλλον του Κοινωνικού Κράτους».(Περισσότερα στοιχεία για μένα στο http://www.meletopoulos.gr/ )

.

ΝΙΚΟΛΑЇΔΗΣ  ΘΑΝΑΣΗΣ

Γεννήθηκα στις Φέρρες Έβρου και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη όπου απεφοίτησα απ’ το γυμνάσιο (Β΄αρρένων) και το πανεπιστήμιο (Φυσικός).
Καθηγητής φροντιστής και του δημοσίου (λύκειο).
Δημοσιογράφος σε σχολή στην Ελλάδα και στη Γερμανία (AKADEMIE DER GRIECHISHEN SPRACHE UND KULTUR) και μόνιμος αρθρογράφος ΑΥΡΙΑΝΗΣ από το 1987. Κείμενά μου δημοσίευσαν, κατά καιρούς, Ελευθεροτυπία («καλημέρα κ. Πρόεδρε)», Νέα Ελλάδα, Λόγος, Ποντίκι κ.ά.
Σήμερα αρθρογραφώ στην ΑΥΡΙΑΝΗ Μακεδονίας-Θράκης και στο Διαδίκτυο.
Μέλος Δ. Σ. Λογοτεχνών Β.Ε., 1ο βραβείο ποίησης σε πανελλήνιο διαγωνισμό (με θέμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) και βραβείο αναγνώρισης πνευματικού έργου.
Με τη γυναίκα μου Κική αποκτήσαμε δυο παιδιά (Ιωσήφ, Γιάννης, δικηγόροι Θεσσαλονιίκης).

ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Απόστρ. Αξιωματικός του Στρατού, (Σ.Σ.Ε./1971 – Α.Σ.Π./1987), έγγαμος, με δύο παιδιά.

Δάσκαλος Σκακιού, Συγγραφέας και Εκδότης Σκακιστ. βιβλίων, μέλος της Παν. Έν. Λογοτεχνών. Ποιήματά του έχουν βραβευτεί σε Πανελλήνιους και Διεθνείς Λογοτ. Διαγωνισμούς.

Έχει διατελέσει καθηγητής της Στρ. Σχ. Ευελπίδων, του Ι.Ε.Κ. Περιστερίου στο Τμήμα Προπονητών Σκακιού, καθώς και Καθηγητής και Προπονητής Σκακιού στη Σ.Σ.Ε. και τη Σ.Α.Ν.

Έχει διδάξει σκάκι σε πολλά σχολεία (πρώτος δάσκαλος σκακιού σε σχολείο από το 1983) και συλλόγους, ίδρυσε τον Αθλ. Πολιτ. Όμιλο «ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ» του οποίου είναι πρόεδρος και αμισθί προπονητής, και είναι ή ήταν μέλος διαφόρων Επιτροπών της Ελλ. Σκακ. Ομ. και της Εν. Σκ. Σωμ. Ν. Αττικής, ενώ, στον αγωνιστικό τομέα έχει πολλές διακρίσεις με τους μαθητές του πολλοί εκ των οποίων αναδείχθηκαν Πρωταθλητές Ελλάδος και Αττικής.

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Γεννήθηκα στον Άγιο Νικόλαο Λασηθίου το 1952. Τα παιδικά μου χρόνια τα πέρασα εκεί, με μερικά διαλείμματα παραμονής στη Δράμα και στην Αθήνα, λόγω μετακίνησης της οικογένειας προς εξεύρεση εργασίας του πατέρα μου(χτίστης). Οριστικά βρέθηκα στην Αθήνα στα δεκατρία μου, όπου τελείωσα το Λύκειο και σπούδασα οικονομικά στη Βιομηχανική Πειραιά(νυν Πανεπιστήμιο Πειραιά) χωρίς να πάρω πτυχίο. Προσπάθησα τα χρόνια εκείνα να βρω τη τύχη μου στη βόρεια Ευρώπη, ταξιδεύοντας πολλές φορές, αλλά τελικά…»η πόλις θα σε ακολουθεί»…Έκανα διάφορες δουλειές μέχρι που καταστάλαξα υπάλληλος σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία(με Έλληνες ιδιοκτήτες). Από το 2004 είμαι παντρεμένος με την Ράνια μετά από δεκατριάχρονη συμβίωση . Ζω και εργάζομαι στη Ρόδο. Μου αρέσει να διαβάζω, να γράφω, να σκέφτομαι και να πίνω ρακή με καλή παρέα.

ΣΑΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

56a147ad21Δρ. Εμμανουήλ Σαρίδης –  Sarides Emmanuel Dr. rer. pol.

Γεννηθείς στις 04.04.1935 στην Σταυρούπολη  Ξάνθης. 1952-1954 Γυμνάσιο και καπνεργάτης στην Ξάνθη, 1954 Απολυτήριο Γυμνασίου Ξάνθης, 1955 εισαγωγή στην Σχολή Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διακοπή σπουδών λόγω αφραγκίας, 1956-1958 Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (δεκανέας ΕΣΑ, Κιλκίς), 1958-1960 Καπνεργάτης στην Ξάνθη, 1960 Μετανάστευση στην Γερμανία, εργάτης μετάλλου στο Gütersloh, 1963 Μετοίκηση στο Βερολίνο, διάφορες εργασίες, 1964-1965 Εισαγωγή στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Freie Universität Berlin, διακοπή σπουδών λόγω αφραγκίας και γάμου, 1966-1972 Μπυραρία-Ταβέρνα „Zum Turm“  και „Litfass“ (στέκι των αριστερών της γενιάς του 68), 1972-1975 Ταξιτζής, 1976-1983 Επανάληψη των σπουδών Κοινωνιολογίας, Δίπλωμα Κοινωνιολογίας, Διδακτορική Διατριβή στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, 1983-85 Συνεργάτης του Diakonisches Werk Berlin, επιμελητής νεολαίας στο ελληνικό κέντρο στο Berlin-Steglitz, 1985-1990 Επιστημονικός Συνεργάτης στο ινστιτούτο Arbeitsstelle Politik des Vorderen Orients, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Freie Universität Berlin, 1990-98 παραγωγός της ελληνο-γερμανικής ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής εκπομπής «Kalimera-TV», ιδρυτής των συλλόγων „Verein für interkulturelle und wissenschaftliche Zusammenarbeit“ (1982) και „Community Channel Europe“ (1995), δημοσιογράφος, μέλος του Deutscher Journalisten Verband (1994), μετα το 1998 παραγωγός της ιστοσελίδας www.multikulti1.de (που έπαψε να ανανεώνεται) και της www.berlin-athen.eu μέχρι σήμερα. Επιστημονικός ερευνητής σε θέματα μειονοτήτων και εθνικισμών με πολλά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά. Γιόγκα, μουσική (γνήσια δημοτική μουσική των Βαλκανίων και της Μεσογείου, Τζάζ, ότι είναι καλοφτιαγμένο) Verein f. interkulturelle u. wissenschaftliche Zusammenarbeit (1982), διάβασμα. Γλώσσες: Εληνικά, Γερμανικά, Ανγκλικά, Ιταλικά (όχι καλά).

ΤΖΑΝΑΚΗΣ MΙΧΑΛΗΣ

Γεννήθηκα τον οκτώβρη του 1968 στο Ηράκλειο της Κρήτης, έζησα αρκετά χρόνια στο Ρέθυμνο, όπου και σπούδασα στη ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ασχολήθηκα με τον κλασικό αθλητισμό (110 εμπόδια και άλμα εις μήκος) με αρκετές διακρίσεις. Υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία σαν έφεδρος αξιωματικός πεζικού. Εργάστηκα στην ιδιωτική εκπαίδευση απ το 1994 και απ το 1999 είμαι μέτοχος του φροντιστηρίου ΙΣΤΩΡ στο Ηράκλειο. Παντρεύτηκα το 1997 με την Ελεάννα Αγγελιδάκη κι αποκτήσαμε 3 κόρες ηλικίας 13, 9 και 3 ετών αντίστοιχα. Το 2010 και 2011 συμμετείχα σε δύο εθελοντικές αποστολές της action aid στην Κένυα και την Γκάνα αντίστοιχα (τις θεωρώ κορυφαίες εμπειρίες). Αρθρογραφώ  τακτικά στην εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ» στη διαδικτυακή εφημερίδα «CRETALIVE» και την  εβδομαδιαία κυριακάτικη εφημερίδα «ΤΟ ΧΩΝΙ», καθώς και το 6μηνιαίο πολιτιστικό περιοδικό «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΙΤΕΣ» (πρόσφατα άρχισε η συνεργασία μας)  . Πρόσφατα έκανα 4 μουσικές παραγωγές στην ΕΡΑ Κρήτης με θέμα » μουσική περιήγηση στη μεταπολιτευτική Ελλάδα»,( μία έκπομπή βραβεύτηκε και παίχτηκε σε πανελλήνια εμβέλεια  από το ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΑ). Τέλος παρακολουθώ τις παραδόσεις στο πλαίσιο λειτουργίας του ΑΛΠ (ανοικτό λαϊκό πανεπιστήμιο Κρήτης.

ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΒΑΙΟΣ

Ο Βάιος Φασούλας γεννήθηκε στο Γοργογύρι Τρικάλων το Φλεβάρη του 1947. Κατά την περίοδο τουεμφυλίου χάθηκε η μητέρα του. Μετέπειτα, προκειμένου να επιβιώσει, η γιαγιά τουτον έδωσε για υιοθεσία σε ένα άτεκνο, καλόκαρδο ζευγάρι στα Τρίκαλα, όπουέμεινε μέχρι τα είκοσι τρία του χρόνια. Αφού εκπλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία το 1970 όντας ήδη παντρεμένος με τη σύζυγό του, Μαρία και έχονταςαποκτήσει και ένα παιδί, μετανάστευσε στη Γερμανία κι εκεί παραμένει μέχρισήμερα.

Η επίσημη μόρφωσή του δεν υπήρξε παρατεταμένη, αλλά διακρινόταν πάντα για μια τάση συσσώρευσης ποικίλων γνώσεων, πράγμα που πιστοποιεί την ευρύτητα των ενδιαφερόντων, των προβληματισμών του και τη διευρυμένη οπτική ζωής, που τον διακρίνει ως προσωπικότητα. Παράλληλα με τη δουλειά του, ως βιομηχανικός εργάτης,καταπιάστηκε με την κοινωνική δράση, ενσωματώθηκε σε διάφορους συλλόγους,συνδικάτα, κόμματα και δέχθηκε επιδράσεις από τα ιδεολογικά-πολιτικά ρεύματατης εποχής του.

Παρόλες τις δυσκολίες κατά την προσαρμογή του στο εξωτερικό, κατόρθωσε να επιβιώσει προσαρμοσμένος σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον μέσα από τη δημοσιογραφία και τη γραφή λογοτεχνίας. Η δράση του εξάλλου ως ιδρυτικού στελέχους και προέδρου της ΕΕΛΣΠΗ(Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών Συγγραφέων των Πέντε Ηπείρων) είναι αξιόλογη, αποδεικνύει την ελευθερία του λόγου του, τις ικανότητες, την ευστροφία, την ευρηματικότητά του· μέσα από αυτόν τον φορέα συνδράμει στην προβολή του έργου Ελλήνων λογοτεχνών μονίμων κατοίκων του εξωτερικού, αλλά και της χώρας μας, με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της ελληνικότητας, όπως πιστοποιείται μέσα από τις ιδέες, την ποιότητα του λόγου,τις πνευματικές ανησυχίες και τις αισθητικές αξίες των Ελλήνων συγγραφέων της εποχής μας. Ως διανοούμενος του καιρού του έχει τη δυνατότητα της καταγραφής των σύγχρονων δεδομένων και της επισήμανσης των προβληματισμών του πάνω σε ζητήματα κοινωνικοπολιτικά, οικονομικά, πολιτιστικά.

Σήμερα έχει να παρουσιάσει πάνω από δέκα βιβλία (μυθιστορήματα και ποίηση), τρία εξ αυτών στη γερμανική γλώσσα, καθώς επίσης και πολλά ανέκδοτα έργα. Έργα του που έχουνεκδοθεί στην ελληνική γλώσσα είναι: «Στ’ αχνάρια της ζωής» 1981. «Στοσταυροδρόμι της γειτονιάς» 1994. «Η Ελλάδα στον αιώνα μας» 1996».«Οι σειρήνες της ξενιτιάς» 1998. «Η μεγάλη θυσία»1997. «Ψάχνοντας στ’ αχνάρια σου ζωή» 1998. «Στ’ αχνάριατης ζωής ΙΙ» 1999. «Πολιτείες» 1998. «Λαβύρινθοιτου πάθους» 2001.

Βραβεύτηκε από το πολιτιστικό Ίδρυμα του Παναγιώτη Τρανούλη «Πνευματική Εστία» για το μυθιστόρημά του «Στ’ αχνάρια της ζωής». Επίσης για το συνολικό συγγραφικό του έργο τού έχει απονεμηθεί τιμητική πλακέτα από το «Αριστοτέλειο Ίδρυμα» τηςΚύπρου, ενώ από το Δημαρχείο του Cadolzburg, της κοινότητας όπου ζει στη Γερμανία,απέσπασε τιμητική διάκριση για την πνευματική του δραστηριότητα στο χώρο πουζει και εργάζεται.

Φιλαρέτη

Helios2

Πιστεύω ότι ζητούμενο είναι να προστατεύουμε και να αναδεικνύουμε την εθνική μας ταυτότητα.

Να έχουμε αυτογνωσία και αυτοσυνείδηση, αξιοπιστία και πειθαρχία ως άτομα και ως λαός.

Αλληλεγγύη και σεβασμό των δικαιωμάτων των άλλων, με ταυτόχρονη απαίτηση σεβασμού των δικών μας δικαιωμάτων από τους άλλους.

Δεν χαρίζουμε, δεν αγνοούμε, δεν παραβλέπουμε.

Φιλονόη

Τό ὂνομά μου εἶναι ἡ ἱστορία μου!

Ὃσα ὁ Πόντος κουβαλᾶ, ὃσα ἡ Ἑλλάς κουβαλᾶ εἶμαι ἐγώ.

Ἐδῶ γύρω καί οἱ φίλοι μου.

Ἀναζητοῦμε καί πορευόμαστε.

Κοντά ὁ ἓνας στόν ἂλλον.

Κάπου θά βγάλῃ ὁ δρόμος ἢ ὂχι;

Ὃταν ἀγγίζῃς τίς ἀλήθειες, πάντα κάπου βγάζει ὁ δρόμος.

Κι ἂς εἶναι μακρύς καί κάποιες φορές δύσβατος.

Ἀρκεῖ πού πορευόμαστε. 

Φιλονόη, Ἑλληνὶς ἐκ τοῦ Πόντου

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΓΩ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ
Αρέσει σε %d bloggers: